Milforum - militært diskusjonsforum. Forsvaret, Luftforsvaret, Etterretningstjenesten, Hæren, Marinen, Sjøforsvaret, debatt, GeopolitikkMilrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv
Viser resultatene 1 til 3 av 3

Tråd: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

 1. #1
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.123

  Framtidige anskaffelser til Forsvaret

  Navn:		FAF.PNG
Visninger:	523
Størrelse:	5,4 KB
  Vanligvis utgis det årlig et dokument som heter Framtidige anskaffelser til Forsvaret (FAF), som gir en grov oversikt over fremtidige prosjekter. Forrige utgave ble utgitt i 2015, og tidligere i år kom det en anmerkning om at neste utgave ville bli utsatt til etter at LTP'en har blitt vedtatt.
  Sitat Opprinnelig skrevet av FD
  Forsvarets materiellinvesteringer er underlagt et beslutnings- og godkjenningsregime som inkluderer Forsvarsdepartementet og Stortinget. FAF 2015 – 2023 inneholder på utgivelsestidspunktet beskrivelser av prosjekter som foreløpig ikke er formelt godkjente i henhold til godkjenningsregimet. Prosjektene kategoriseres derfor som mulige (MP) og planlagte prosjekter (PP). For FD er det viktig å understreke at så lenge et prosjekt befinner seg i porteføljen av mulige og planlagte prosjekter vil det alltid være knyttet en viss usikkerhet til om prosjektet vil bli gjennomført. Ved å gjøre brukeren av FAF 2015 – 2023 oppmerksom på denne usikkerheten tar FD viktige forbehold både med hensyn til hvorvidt det enkelte prosjekt vil bli godkjent og med hensyn til prosjektets endelige innhold og omfang.
  https://www.regjeringen.no/no/dokume...023/id2398671/

  Inntil neste utgave blir utgitt er det fortsatt denne som gjelder, og den som er interessert kan gå inn i dokumentet og lese flere detaljer. Når den nye utgaven kommer vil vi ventelig legge ut noe info om prosjekter som kan være interessante for milforums lesere.

  På overordnet nivå har vi disse føringene for første del av perioden:
  Investeringene i perioden er dominert av investeringer i F-35-programmet, Landsystemer og Sjøsystemer. F-35-programmet anskaffer de fire treningsflyene tidlig i perioden. Innenfor Landsystemer prioriteres Hærens mekaniserte avdelinger. Både kampavdelinger og støttefunksjoner står foran fornyelser og oppgraderinger av materiellparken. Innenfor Sjøsystemer planlegges det med anskaffelse av nytt helikopterbærende kystvaktfartøy. Leveransene av NH90-helikoptre fortsetter i perioden.
  Her må det anmerkes at investeringene i landsystemer vil bli utsatt til landmaktsstudien er ferdig, sannsynligvis høsten 2017.

  Investeringene i perioden 2019-2023 er dominert av investeringer i F-35-programmet og Sjøsystemer. F-35-programmet vil få hovedleveransen av de nye flyene fra 2017 og utover. Innenfor Sjøsystemer vil de største investeringene være knyttet til den suksessive erstatningen av dagens tre kystvaktfartøy i Nordkappklassen, samt oppstarten av prosjektet knyttet til «undervannsbåt etter 2020»
  Her vil det åpenbart bli behov for justeringer, dersom man velger å ta resultatet av landmaktsstudien seriøst.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 2. #2
  OF-2 Kaptein / S-6 Milforum
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.090

  Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

  Ny versjon ute:

  Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2018-2025)

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2018-2025.

  Som en del av den overordnede forsvarsplanleggingen har Forsvarsdepartementet (FD) også ansvaret for planleggingen av forsvarssektorens materiellinvesteringer.

  Norsk forsvarsindustri har en viktig rolle i utviklingen av Forsvarets kapasiteter. Dette omfatter blant annet anskaffelse og vedlikehold av militært utstyr, samt levering av tjenester. I Meld. St. 9 (2015–2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi, uttrykkes forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Meldingen beskriver endringer i forsvarsmarkedet nasjonalt og internasjonalt, og konsekvenser av innføringen av EU-direktivet for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk lovverk. Videre må meldingen ses i lys av den sikkerhetspolitiske utviklingen i de senere årene og det økte vektleggingen av beredskap og forsyningssikkerhet. Forsvarsindustrien er en viktig partner for Forsvaret, og samarbeidet mellom forsvarsindustrien og forsvarsektoren tilrettelegger for kompetanseutvikling og gode produkter til bruk i det norske forsvaret og for internasjonal eksport. Regjeringen mener at konkurranse mellom leverandører i stor grad vil ivareta norske sikkerhetsinteresser, norsk forsvarsøkonomi og norske industriinteresser på en god måte. Regjeringens hovedmål med meldingen er å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

  Et sentralt element i materiellplanleggingen er utarbeidelsen av perspektivplan materiell (PPM). Hensikten er å sikre at materiellutviklingen er i tråd med utviklingen av forsvarssektorens samlede struktur slik den er besluttet av Stortinget. Planen skisserer prioriteringer og satsingsområder knyttet til forsvarssektorens materiellinvesteringer og ivaretar planleggingen for anskaffelser og utvikling av forsvarssektorens materiell i et kort (4 år), mellomlangt (8 år) og langt (20 år) perspektiv.

  Med grunnlag i PPM utgir FD en oversikt over fremtidige anskaffelser til forsvarssektoren for perioden 2018 – 2025. Hensikten er å gi industrien tidlig innsikt i mulige materiellinvesteringer og slik bidra til å videreutvikle norsk industris evne til å understøtte forsvarssektorens materiellbehov. FAF 2018 – 2025 vil samtidig styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell og tjenester til forsvarssektoren når dette anses hensiktsmessig.

  Forsvarssektorens materiellinvesteringer er underlagt et beslutnings- og godkjenningsregime som inkluderer regjeringen og Stortinget. FAF 2018 – 2025 inneholder på utgivelsestidspunktet beskrivelser av prosjekter som foreløpig ikke er godkjente i henhold til godkjenningsregimet. Prosjektene kategoriseres derfor som mulig prosjekt (MP) og planlagt prosjekt (PP). For FD er det viktig å understreke at så lenge et prosjekt befinner seg i porteføljen av mulige og planlagte prosjekter vil det alltid være knyttet en viss usikkerhet til om prosjektet vil bli gjennomført. Store endringer og dynamikk i den sikkerhetspolitiske situasjonen er en av faktorene som kan gi behov for endrede prioriteringer. Ved å gjøre brukeren av FAF 2018 – 2025 oppmerksom på denne usikkerheten, tar FD viktige forbehold både med hensyn til hvorvidt det enkelte prosjekt vil bli godkjent og med hensyn til prosjektets endelige innhold og omfang.

  Her kan du lese hele planen (i pdf):

  FAF 2018-2025 - norsk versjon.pdf
  FAF 2018-2025 English - final.pdf

  Godkjente prosjekter blir ikke særskilt omtalt i FAF, men inngår i de samlede grafiske oversiktene i pkt. 3.FAF ble utgitt første gang 16. mars 2009. Årlig oppdatering av FAF gjennomføres, og FAF 2018 – 2025 bygger videre på forrige utgave. Sett i lys av anskaffelsesregelverkenes formålsbestemmelser og prinsippene om konkurranse og likebehandling, er det i tillegg utarbeidet en engelsk versjon.
  Svolten og tyst, samband fyst

 3. #3
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2016
  Bosted
  Midt-Norge
  Innlegg
  958

  Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

  Jeg ser ved første skumlesning ikke nye stridsvogner i punkt 3.2 (Landsystemer s. 10)?
  Aldri mer 13

Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv


Lignende tråder

 1. Kjøretøy: HMT Extenda - Forsvarets Anskaffelser
  By cwo-kp4 in forum S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
  Svar: 25
  Nyeste innlegg: 10-06-18, 22:12
 2. Svar: 2
  Nyeste innlegg: 20-05-14, 11:50
 3. MAG i Forsvaret?
  By Eeo in forum Mannskapsmessa
  Svar: 41
  Nyeste innlegg: 29-03-09, 20:29
 4. F for Forsvaret
  By mp_satan in forum Mannskapsmessa
  Svar: 16
  Nyeste innlegg: 11-03-06, 10:33

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •