NATO starter opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker inne i Irak. Opplæring og kapasitetsbygging i NATOs nabolag i sør er alliansens nye strategi mot terror.

http://www.dagbladet.no/nyheter/slik...error/60307300