NATO starter opplring av irakiske sikkerhetsstyrker inne i Irak. Opplring og kapasitetsbygging i NATOs nabolag i sr er alliansens nye strategi mot terror.

http://www.dagbladet.no/nyheter/slik...error/60307300