milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Viser resultatene 1 til 6 av 6

Tråd: Ny forsvarslov

 1. #1
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.101
  Nevnt
  576 innlegg
  Sitert
  2527 innlegg

  Ny forsvarslov

  I statsråd i dag ble Prop. 102 L (2015–2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) lagt frem.

  Sitat Opprinnelig skrevet av regjeringen.no
  Ny forsvarslov


  Pressemelding | Dato: 15.04.2016
  | Nr: 23/2016

  Regjeringen legger frem forslag til ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret. I den nye loven er fire lover slått sammen til én, antall paragrafer er kraftig redusert og språket er forenklet.


  – Jeg er glad for at regjeringen i dag legger frem forslag til en helt ny forsvarslov for Stortinget. Et enkelt og forståelig regelverk er viktig for demokratiet, og det styrker rettssikkerheten til den enkelte, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

  Loven slår sammen vernepliktsloven, heimevernloven, militærnekterloven og forsvarspersonelloven. De tre eldste lovene, som er fra 1953 og 1965, har lenge vært modne for revisjon. Forsvarspersonelloven er fra 2004. Målinger viser at mange synes at dagens lovtekster er kompliserte, diffuse og vanskelig tilgjengelige. Ord som utskrivning, rulleføring og oppbud er uforståelige for mange, og det er tungvint å bla i fire forskjellige lover for å finne svar. En del bestemmelser er også utdaterte. I forslaget til ny forsvarslov har Forsvarsdepartementet gjort en omfattende forenkling av språket.

  – Det nye lovforslaget gjør det enklere for vernepliktige og tilsatte i forsvarssektoren å finne frem til hvilke rettigheter og plikter de har, sier Eriksen Søreide.

  Lovarbeidet inngår i prosjektet «Klart lovspråk» som er en del av regjeringens satsingsområde «En enklere hverdag for folk flest».

  – Målet er en lov som er klar og presis, og enklere å forstå både for innbyggere og forvaltningen. Vi har å prøvd ut en ny arbeidsform for å gjøre loven brukervennlig uten at det går på bekostning av innholdet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

  Lovforslaget er et resultat av samarbeid mellom Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Språkrådet og Forsvaret.

  https://www.regjeringen.no/no/dokume...3684/?q=&ch=18
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...lov/id2484194/
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 2. Liker Din_Laban likte dette
 3. #2
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Flatt og vindfullt
  Innlegg
  701
  Nevnt
  22 innlegg
  Sitert
  120 innlegg

  Sv: Ny forsvarslov

  ...Ord som utskrivning, rulleføring og oppbud er uforståelige for mange...

  Skal vi virkelig tilpasse lovteksten etter folks manglende ordforråd? Jaja.


  § 13 Utvidet verneplikt for tidligere militært tilsatte

  Tidligere militært tilsatte som har vært tilsatt i minst ett år etter førstegangstjenesten, har verneplikt til og med det året de fyller 55 år.


  Så i klartekst er nå alle grenaderer vernepliktige til fylte 55?

  § 14 Utvidet verneplikt i Heimevernet for personer mellom 44 og 55 år

  Hvis Heimevernet ikke har mange nok tjenestepliktige under 44 år, kan personer mellom 44 og 55 år som er skikket til tjeneste, bli pålagt en utvidet verneplikt i Heimevernet.

  Kongen gir forskrift om innholdet i den utvidede verneplikten for personer mellom 44 og 55 år.


  Ingen dum ide dette. Sikrer jo HV-områder i distriktene en litt større personelltilgang.
  Tar du praten fra en trønder, sitter du ikke igjen med annet enn høy intelligens og et ulastelig utseende.

 4. Liker gringo likte dette
 5. #3
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  520 innlegg

  Sv: Ny forsvarslov

  Begge disse endringene er positive. Utnytt kompetansen hvis det er interessant for Forsvaret.

  Dette betyr vel også at svært mange som har vært i utenlandstjeneste uten å være grenader også blir stående til 55. Meget bra.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 6. Liker gringo likte dette
 7. #4
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.562
  Nevnt
  545 innlegg
  Sitert
  1301 innlegg

  Sv: Ny forsvarslov

  Jeg er litt småskeptisk når det gjelder HV, jeg ser Landsrådet er skeptisk i sin høringsuttalelse. Da jeg ble overført til HV var det første jeg fikk et eksemplar av Heimevernsloven og av Forskrift til Heimevernsloven og ordre om at disse skulle erstatte det vedlegget til Vernepliktsboken som lå i plastlomme bakerst i den (som jeg hadde fått på sesjon).

  Her er det spesielt de to første paragrafene som gjør HV annerledes enn resten av Forsvaret:

  § 1. Heimevernet er en del av det militære forsvar (i denne lov kalt Forsvaret). Det skal fortrinnsvis delta i vernet av heimtrakten.

  § 2. Heimevernets organisasjon og dets innpassing i Forsvaret fastsettes av Kongen med Stortingets samtykke.

  Med sikte på samvirke med sivilbefolkningen kan Kongen med Stortingets samtykke opprette råd og nemnder. Kongen gir regler for deres virksomhet.
  Dessuten paragrafene som omhandler frivillige i HV.

  I det nye lovforslaget kommer særbestemmelser for HV inn i § 5:

  Heimevernet har lokalt territorielt ansvar og skal delta i territorielle operasjoner som en del av nasjonale fellesoperasjoner. Landsrådet for Heimevernet, distriktsrådene, områdeutvalgene og heimevernsnemndene skal sikre Heimevernets samarbeid med sivilbefolkningen. Kongen kan gi forskrift om rådene, utvalgene og nemndene.
  Ellers er bestemmelsene om frivillige videreført i § 24.

  Jeg er litt enig med Landsrådet i et par ting:

  "fortrinnsvis delta i vernet av heimtrakten" lyder for meg bedre og mer folkelig (og nostalgisk) enn "har lokalt territorielt ansvar og skal delta i territorielle operasjoner som en del av nasjonale fellesoperasjoner". Det mest alvorlige for Landsrådet er at setningen "Heimevernets organisasjon og dets innpassing i Forsvaret fastsettes av Kongen med Stortingets samtykke." bortfaller. Den ga Stortinget mer å si om Heimevernets organisasjon enn den gjorde for forsvarsgrenene, dvs. at Stortinget eksplisitt måtte godta endringer i HVs organisasjon (som nedleggelse av HV-avsnittene, endring i HV-distrikter).

  Nå blir rådsstrukturen i HV fastsatt i loven, og ikke bare nevnt som en mulighet i loven og nærmere bestemt i forskriften, slik det har vært inntil nå. Det tror jeg er en god ting. Dette med eksistensen av kommunale HV-nemnder, områdeutvalg, distriktsråd og landsråd (de to siste med deltagelse fra de store sivile organisasjonene LO, NHO, KS, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske kvinners sanitetsforening, Det frivillige skyttervesen, Norsk Studentorganisasjon, Norges Lotteforbund, Norges Idrettsforbund, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) mener jeg er selve essensen i det som er spesielt for HV, og det er viktig at det videreføres (selv om kanskje LO tradisjonelt har dominert litt mye).
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 8. #5
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Online
  Innlegg
  889
  Nevnt
  23 innlegg
  Sitert
  83 innlegg

  Høring: Forslag til nye forskrifter som regulerer forsvarspersonell m.v.

  Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

 9. #6
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.101
  Nevnt
  576 innlegg
  Sitert
  2527 innlegg

  Sv: Ny forsvarslov

  Slått sammen tråder om samme tema.
  -Mod
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 10. Liker Simplex likte dette


User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •