Milforum - militært diskusjonsforum. Forsvaret, Luftforsvaret, Etterretningstjenesten, Hæren, Marinen, Sjøforsvaret, debatt, GeopolitikkMilrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv
Viser resultatene 1 til 3 av 3

Tråd: Forsvarsbygg - Pengesluk eller har det noe godt for seg?

 1. #1
  Sersjant 1. klasse
  Ble medlem
  Feb 2009
  Bosted
  Verdens flotteste Ælveby!
  Innlegg
  6.839
  Pondusfaktor
  9

  Forsvarsbygg - Pengesluk eller har det noe godt for seg?

  Etter det jeg kan finne har vi ikke en egen Forsvarsbygg-diskusjonstråd her, noe som jeg synes er litt rart da mange har meninger om denne enheten.
  En kort presentasjon av Forsvarsbygg og hva de gjør, hentet fra forsvarsbygg.no:

  "Vi er forsvarssektorens ekspert på eigedom. Vår jobb er å ta vare på Forsvaret sine behov gjennom vedlikehald og fornying av eigedom.Totalt tek vi vare på ein eigedomsmasse på totalt 4,1 millioner kvadratmeter. Eller med andre ord: 12 468 bygg og anlegg. Vi har 1 650 årsverk som gjer denne jobben.

  Vi vart etablert 1. januar 2002 som resultat av eit politisk vedtak. Forsvaret er vår største og viktigaste kunde, men vår verksemd har også andre kundar i både offentleg og privat sektor.

  I Forsvarsbygg eigedom har vi ansvar for den strategiske eigedomsportefølja.

  Gjennom Forsvarsbygg utvikling planlegg vi og byggjar for Forsvaret.

  I Forsvarsbygg kampflybase planlegg vi og byggjar hovedbase og fremskutt base for nye kampfly F-35 på Ørland og Evenes.

  I Forsvarsbygg utleie tar vi oss av alle oppgaver innan utleige, drift, vedlikehald, renhald og utvikling av Forsvaret sin eigedom.

  Gjennom Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvaltar vi og tek vare på og utviklar dei nasjonale festningsverka ved å skape nytt liv på historisk grunn.

  Skifte eigedom avhendar eigedom for Forsvaret i samsvar med Stortinget sine mål og retningslinjer. Vi tilbyr og tenester til andre offentlege etater.

  I Forsvarsbygg Futura har vi eit leiande rådgjevingsmiljø innan vern og sikring av bygg, samt innan miljøspørsmål.

  Gjennom Forsvarsbygg fellestenester leverer vi administrative støttetenester til alle avdelingane internt i Forsvarsbygg."

  Fra skifte.no:
  "Forsvarsbygg bidrar til Forsvarets omstilling

  Forsvarsbygg ble opprettet i 2001 for å bidra til å redusere kostnadene til Forsvarets fredsdrift. Driftskostnadene måtte ned, og konsekvensen var at forvaltningen av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg (EBA) måtte legges om. Hensikten var at Forsvarets fremtidige eiendomsmasse skulle være driftsøkonomiske og effektive produksjonsanlegg, samtidig som det kunne frigjøres ressurser til primærvirksomheten.

  Kostnadsdekkende leie

  Frem til 2002 betalte ikke Forsvaret husleie for den EBA de brukte, men fikk tildelt midler til drift og vedlikehold utfra den eiendomsporteføljen de hadde. Sammen med Forsvarsbygg, ble kostnadsdekkende leie innført i 2002. Da fikk Forsvaret som bruker og leietaker av EBA incitamenter til å redusere arealbruken og dermed også husleien.

  Over 2,8 millioner kvadratmeter uhensiktsmessig eiendom er utrangert og avhendet i løpet av de siste 13 årene. Salg av eiendom har gjort at sektoren har fått tilbakeført 3,3 milliarder kroner netto til å styrke operativ evne."

  Er Forsvarsbygg en hemsko for Forsvaret og bør fjernes, eller er det en enhet som faktisk bidrar til at Forsvaret kan levere operativt?
  Bumpibump TM

 2. #2
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.732
  Pondusfaktor
  95

  Sv: Forsvarsbygg - Pengesluk eller har det noe godt for seg?

  Da internhusleie ble innført, ble husleien Forsvarets militære organisasjon nå måtte betale til Forsvarsbygg presentert som en vesentlig økning av det norske forsvarsbudsjettet. Jeg tror ikke NATO kjøpte den helt.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 3. #3
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  1.837
  Pondusfaktor
  37

  Sv: Forsvarsbygg - Pengesluk eller har det noe godt for seg?

  Riksrevisjonens siste rapport omhandler Forsvarsbygg.

  Fra Riksrevisjonens hjemmesider: https://www.riksrevisjonen.no/rappor...iendommer.aspx
  Sammendrag
  ​Bakgrunn og mål for undersøkelsen

  Eiendommer, bygg og anlegg er viktige for Forsvarets håndtering av formål og oppgaver.
  De utgjør også store økonomiske og historiske verdier. Stortinget har stilt krav om at de skal forvaltes effektivt og slik at verdiene bevares.
  Forsvarsbygg forvaltet i 2015 en eiendomsmasse på nær 4,1 mill. kvadratmeter, fordelt på 12 407 bygg. Verdien er anslått til 39 mrd. kroner. Det er rapportert om en negativ utvikling i tilstand og økende vedlikeholdsbehov.

  Undersøkelsen tar for seg om forvaltningen er god og effektiv og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Den omfatter perioden 2009–2015, med hovedvekt på 2013–2015.

  Funn
  Tilstanden til eiendomsmassen forverres og vedlikeholdsetterslepet øker
  • Analyser viser at eiendomsmassens tilstand har blitt dårligere fra 2009 til 2015.
  • Det registrerte vedlikeholdsbehovet utgjorde 4,48 mrd. kroner i 2015. Av dette
   var 1,93 mrd. kroner et vedlikeholdsetterslep knyttet til bygningsdeler med
   kritisk tilstand og behov for strakstiltak. Vedlikeholdsetterslepet økte med
   38 prosent fra 2013 til 2015.
  • Strids- og forsvarsanlegg har dårligst tilstand og størst samlet vedlikeholdsbehov.
  • Tilstanden for boliger er bedret, men vedlikeholdsbehovet er fortsatt stort.
  • En del verneverdige eiendommer har i 2012–2015 hatt en sterkt negativ
   utvikling i tilstand.


  Husleien dekker ikke godt nok kostnadene til verdibevaring av eiendomsmassen
  • Husleien omfatter kostnader til forvaltning, vedlikehold, drift og utvikling, og beregnede kostnader til fornyelse. Disse midlene har ikke blitt brukt direkte til fornyelse.
  • Vedlikeholdsbudsjettene dekker ikke kostnadene til utskifting av bygningsdeler.
  • Det ble i 2014–2016 bevilget midler fra departementet til dette, men bare om lag halvparten av kartlagt behov.
  • Forsvarsdepartementet opplyser at det vil ta initiativ til evaluering av husleieordningen innen utgangen av 2019. Riksrevisjonen mener at det bør skje tidligere.  Forsvarsbygg har svak styring og kontroll med gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet
  • Mange av tilstandsanalysene gir ikke godt nok grunnlag for å planlegge vedlikehold.
  • En del vedlikeholdstiltak gjennomføres ikke i henhold til planen.
  • Det er stor variasjon i Forsvarsbyggs oppfølging og dokumentasjon av vedlikeholdsprosjektene.  Det mangler styringssignaler fra departementet om prioritering av vedlikehold av ulike typer eiendommer, bygg og anlegg
  • Forsvarsdepartementet har gitt få signaler om prioritering av vedlikehold, også hvilke typer bygg det kan aksepteres dårligere tilstandsgrad for.
  • Krav til gjennomsnittlig tilstandsgrad for hele bygningsmassen gir ingen signaler om hva som skal prioriteres.  Riksrevisjonen anbefaler at Forsvarsdepartementet
  • tar initiativ til tiltak som kan bedre tilstanden i eiendomsmassen og stoppe økningen i vedlikeholdsetterslepet
  • vurderer hvordan nødvendig fornyelse i eiendomsmassen kan sikres, når dette ikke dekkes av husleien med de endringer som går fram av Prop. 1 S (2016–2017)
  • følger opp at Forsvarsbygg etablerer betryggende styring og kontroll med gjennomføringen av vedlikeholdsprosjekter
  • basert på dialog med Forsvaret tar initiativ til tiltak for å forbedre styringsdialogen med Forsvarsbygg, herunder signaler om prioritering av vedlikehold av eiendommer, bygg og anlegg for ulike formål
  Rappporten kan lastes ned her: https://www.riksrevisjonen.no/rappor...ggOgAnlegg.pdf
  Sist endret av 93A; 20-01-17 kl 22:54 Begrunnelse: skriveleif

Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv


Trådinformasjon

Users Browsing this Thread

1 stk leser denne tråden nå (0 er registrert og 1 er gjester)

Lignende tråder

 1. God jul og godt nytt år!
  By admin in forum Mannskapsmessa
  Svar: 21
  Nyeste innlegg: 03-01-16, 20:13
 2. Godt nok syn for HJK-opptak?
  By migrho in forum Rekruttering og Opptak til tjeneste i Forsvaret
  Svar: 5
  Nyeste innlegg: 16-03-11, 22:03
 3. Forsvarsbygg fortjener ikke bare kritikk!
  By festningsverk in forum Nyhetsrommet - forsvar/militæret/sikkerhet
  Svar: 0
  Nyeste innlegg: 06-07-08, 21:09
 4. Feltskyting. Blink opp eller ned, rettsiden frem eller bak?
  By BravoTwoZero in forum Heimevernet/Sjøheimevernet - vakthold og sikring
  Svar: 18
  Nyeste innlegg: 11-02-06, 15:24

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •