Det graves og bygges på Ørland hovedflystasjon for tiden. Nye bygninger skal settes opp og gamle skal renoveres. Arbeidene på det som skal bli Norges nye kampflybase er i full gang.

Forsvaret gikk opprinnelig inn for å ha to kampflybaser i Norge. Én i Bodø og én på Ørland. Økonomi gjorde imidlertid at dette ble redusert til én – basen på Ørland utenfor Trondheim.

http://m.tu.no/industri/2016/01/05/o...her-skal-de-bo