Kom over disse på et annet forum, som jeg vil anta er interessant lesning for flere her.

Response Plan Credited with Saving Lives in Paris Attacks - Journal of Emergency Medical Services
http://www.thelancet.com/pb/assets/r...3615010636.pdf

TL;DR versjon:
Kun 4 av 302 som ble transportert til sykehuset døde.
Mangel på turnikeer, flere av hjelpepersonell improviserte med belter osv.
De hadde en øvelse på et liknende scenario samme dag, for første gang siden "White Plan" ble laget for 20 år siden.
Mange massive skader på armer inkludert kompliserte brudd som måtte spjelkes.