SA-15
Russerne kaller den for Tor.

Noe så sært som VLS på landjorden.