milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk

milrab.no - gears you there
Side 1 av 2 12 SisteSiste
Viser resultatene 1 til 40 av 58
 1. #1
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Rulleførende avdelinger

  De av oss som husker tilbake til før 1995 (da rulleføringen ble overtatt av vernepliktsverket og man innførte territorielle regimenter uten ansvar for rulleføring) vil huske systemet med rulleførende avdelinger i Hæren, et system som strekte seg langt tilbake i tiden. Noen med interesse for nyere hærhistorie kan ha interesse for dette.

  De rulleførende avdelinger hadde ansvaret for forvaltning av mannskaper og materiell til alle mob-avdelinger; i prinsippet ville deres rolle være over når mobiliseringen var fullført, mob-avdelingene satt opp og satt under kommando av en operativ avdeling. Det var de rulleførende avdelinger som hadde ansvaret for mobiliseringslagre og som gjennomførte repetisjonsøvelser, og som altså rulleførte mannskapene. Stort sett var de rulleførende avdelinger kun for en våpen- eller troppeart, bortsett fra for Hærens våpentekniske korps, Hærens transportkorps og Hærens intendantur som utenfor Østlandet hadde felles Forsyningsregimenter.

  Det var et avvik fra det at den rulleførende avdeling hadde utspilt sin rolle da mobiliseringen var gjennomført: De fleste infanteriregimentene var også forsvarsdistrikt, sjefen hadde to hatter, som sjef for infanteriregimentet med ansvar for oppsettingen av alle infanteriavdelinger i regimentsdistriktet og samtidig som operativ sjef for forsvarsdistriktet (faktisk hadde ikke alltid forsvarsdistriktet nøyaktig samme grenser som infanteriregimentets utskrivningsdistrikt).

  For en soldat ville kontakten med regimentet (eller annen type rulleførende avdeling, men her skriver jeg regiment av enkelhet) være omtrent som følger:

  Hvert år ville regimentet gå gjennom sine ruller for å se hvilke tjenestestillinger som ville bli ledige i regimentets mob-avdelinger (ved overgang av soldater fra linjen til landvernet, dvs. 1. januar året de fylte 35) ca. to år frem i tiden. De ville da sende behovene videre til det som var datidens vernepliktsforvaltning (Krigskommissariatet) som hadde ansvaret for sesjoner og utskrivning, med ønsket tjenestestilling og nærmere ønske om bosted innenfor regimentets utskrivningsdistrikt (ikke for langt fra oppsetningsstedet, men dette hadde lavere prioritet). Krigskommissariatet (f.eks. Krigskommissariat Buskerud) ville samordne dette med behov ved stående avdelinger, og f.eks. finne en 19-åring som ville være ønsket som passet bra til i fremtiden å ta over tjenestestillingen som retter på felthaubits som om to år ville bli ledig på en kanon i Lett feltartilleribataljon 2/Artilleriregiment 1, med mobiliseringslager på Kongsgårdsmoen ved Kongsberg... Og samtidig ville han kunne først rekruttutdannes 3 måneder ved Feltartilleriets Skole- og øvingsavdeling på Haslemoen og tjenestegjøre 9 måneder i MFABN/Brig N. Så ville han innkalles til førstegangstjeneste og når den var over bli tilbakeført til regimentet, og så få årlig Krigstjenestkort om hvor han skulle møte etc. ved mobilisering.

  Her ser man straks at det ofte måtte skje litt bom, en som var tatt ut to år i forveien for en spesiell tjenestestilling kunne ofte komme tilbake til regimentet og det viste seg at han var utdannet til noe annet, fordi behovet i f.eks. Brig N hadde endret seg eller han hadde søkt om å få bli noe annet. Kanonretteren kunne f.eks. komme tilbake som kokk....

  Men til en viss grad fungerte dette i hvert fall bra. De fleste ble mob-oppsatt i tilnærmet samme tjenestestilling som de hadde blitt utdannet til i førstegangstjenesten, men noen måtte "omskoleres" på første rep. Dette med nærmere bestemt bosted innenfor regimentets utskrivningsdistrikt må ha stammet fra den til man brukte hest, med moderne kommunikasjonsmidler var det stort sett tull og ble ikke tatt så mye hensyn til (og i moderne tid flyttet jo svært mange mennesker opptil flere ganger fra de var 19 til de var 44...). Jeg så i mitt eget regiment, Telemark infanteriregiment (IR 3), som hadde som utskrivningsdistrikt hele Telemark, hele Vestfold og den vestlige del av Buskerud (Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker), at man til 1. feltbataljon med mobiliseringslager Skrubbemoen ved Skollenborg helst ville ha soldater bosatt i Kongsberg, Numedal eller Øvre Eiker, i 2. feltbataljon med mobiliseringslager Vallermyrene leir ved Porsgrunn ville ha soldater bosatt i Telemark og i 3. feltbataljon med mobiliseringslager Langgrunn ved Horten helst ville ha soldater bosatt i Vestfold, men at man så det som viktigere å få soldater med riktig tjenesteutdannelse i riktig tjenestestilling hvis det ikke var mulig å få til begge deler.

  Hærens rulleførende avdelinger på 1970- og 1980-tallet var de følgende:

  Under Distriktskommando Østlandet:
  --------------------------------------------
  Østre Oslofjord forsvarsdistrikt/Østfold infanteriregiment nr. 1
  Vestre Oslofjord forsvarsdistrikt/Telemark infanteriregiment nr. 3
  Akershus forsvarsdistrikt/Jegerkorpset-Akershus infanteriregiment nr. 4
  Østoppland forsvarsdistrikt/Østoppland infanteriregiment nr. 5
  Vestoppland forsvarsdistrikt/Vestoppland infanteriregiment nr. 6
  Oppland dragonregiment nr. 2 (fra 1987 Søndenfjeldske dragonregiment)
  Feltartilleriregiment nr. 1 (fra 1986 Artilleriregiment nr. 1)
  Feltartilleriregiment nr. 2 (fra 1986 Artilleriregiment nr. 2)
  Ingeniørregimentet
  Sambandsregimentet
  Transportregimentet
  Intendanturbataljonen (fra 1984 Intendanturregimentet)
  Den våpentekniske bataljon (fra 1985 Det våpentekniske regiment)
  Sanitetsbataljonen (fra 1992 Sanitetsregimentet)

  Under Distriktskommando Sørlandet
  -----------------------------------------
  Agder forsvarsdistrikt/Agder infanteriregiment nr. 7
  Rogaland forsvarsdistrikt/Rogaland infanteriregiment nr. 8
  Bergartilleribataljon nr. 1 (Artilleriregiment nr. 4 fra 1986)
  Ingeniørkompaniet/DKS (Sørlandet ingeniørbataljon fra 1989)
  Sambandskompaniet/DKS (Sørlandet sambandsbataljon fra 1989)
  Forsyningsregiment nr. 3
  3. sanitetskompani (slått sammen med FR 3 i 1991)

  Under Distriktskommando Vestlandet
  ------------------------------------------
  Hordaland forsvarsdistrikt/Hordaland infanteriregiment nr. 9
  Fjordane forsvarsdistrikt/Fjordane infanteriregiment nr. 10
  Forsyningsbataljon nr. 4 (Forsyningsregiment nr. 4 fra 1989)

  Under Distriktskommando Trøndelag
  -----------------------------------------
  Møre forsvarsdistrikt/Møre infanteriregiment nr. 11
  Sør-Trøndelag forsvarsdistrikt/Sør-Trøndelag infanteriregiment nr. 12
  Nord-Trøndelag forsvarsdistrikt/Nord-Trøndelag infanteriregiment nr. 13
  Trøndelag dragonregiment nr. 3 (fra 1987 Nordenfjeldske dragonregiment)
  Feltartilleriregiment nr. 3 (Artilleriregiment nr. 3 fra 1986)
  Trøndelag ingeniørbataljon
  Trøndelag sambandsbataljon
  Forsyningsregiment nr. 5
  5. sanitetskompani (slått sammen med FR 5 i 1991)

  Under 6. divisjon (Distriktskommando Nord-Norge fra 1991)
  ----------------------------------------------------------------------
  Sør-Hålogaland landforsvar/Sør Hålogaland infanteriregiment nr. 14
  Nord-Hålogaland landforsvar/Troms og Nord-Hålogaland infanteriregiment nr. 16 (Før 1984 var NHLF og IR 16 separate avdelinger, bare IR 16 var oppsettende avdeling).
  Alta bataljon
  Varanger bataljon
  Bergartilleribataljon nr. 3 (fra 1986 Artilleriregiment nr. 6)
  Hålogaland ingeniørbataljon
  Hålogaland sambandsbataljon
  Forsyningsregiment nr. 6
  6. sanitetskompani (fra 1989 Hålogaland sanitetsbataljon)

  Kilde: Bl.a. Hæren 1945-1990, Telemark Regiment etc.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 2. Liker Lars B, Rittmester, Hulkinator, Niko likte dette
 3. #2
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.205
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Flott oversikt!
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 4. #3
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Og her er et par eksempler på avdelinger oppsatt av et par rulleførende avdelinger på 1980-tallet:

  Vestre Oslofjord forsvarsdistrikt/Telemark infanteriregiment nr. 3 satte opp 3 feltbataljoner (inngikk i Brig 3) og 3 lokalvernbataljoner (i Vestre Oslofjord Forsvarsdistrikt, FDI 3), stab og stabskompani for Brig 3, stab og stabskompani for FDI 3, ett selvstendig geværkompani som skulle overføres til Sør-Hålogaland landforsvar for sikringsoppdrag på Helgeland, samt et oppsamlingssenter (jeg er ikke sikker på hva det var, men tror det var for å samle opp soldater som møtte etter at avdelinger var ferdig mobilisert og ikke lenger var ved mob-lagrene, som hadde kommet bort fra avdelingene sine etc.), samt noen småavdelinger (f.eks. en BK-tropp til nærforsvar av Luftforsvarets stasjon Mågerø).

  AR 1 satte opp alle artilleriavdelinger i den sørlige delen av Østlandet, dvs. innenfor FDI 1 og FDI 3. Det var to lette feltartilleribataljoner av linjen, en i Brig 1 og en i Brig 3, to lette luftvernbatterier, ett for Brig 1 og ett for Brig 3, en lett og to middelstunge selvstendige feltartilleribataljoner, en lett og en middelstung for FDI 1, en middelstung for FDI 3. Dessuten artillerisjef med stab og ildkoordinasjonssenter for hver av FDI 1 og FDI 3.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 5. #4
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  I historiene til flere artilleriregimenter er det kort nevnt sperreskytstropper og sperreskytslag. Har noen nærmere opplysninger om disse? 40 mm kanoner eller noe annet?
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 6. #5
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.205
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Jeg kan jo supplere med litt fra Kavaleriet. Som vi så i første innlegg her fantes det to dragonregiment som satte opp kavalerienheter. Fra 1987 het de Søndenfjeldske og Nordenfjeldske dragonregiment, hhv SDR og NDR. Grovt sett hadde SDR ansvar for avdelinger i Sør-Norge, NDR i Midt- og Nord-Norge.

  Rundt 1980, altså før Kavaleriet fikk sine bataljoner, satte de to regimentene opp:
  - 13 oppklaringseskadroner, en til hver brigade
  - 8 PV-eskadroner (senere økt til 9, ved at antall vogner pr eskadron gikk ned fra 9 til 8)
  - 5* stridsvogneskadroner og 2 stridsvogntropper
  I tillegg kommer noen mindre enheter, som feltsikkerhetslag og avhørslag. I tillegg inngikk ett ES (Etterretningssenter) i hver oppklaringseskadron. Ferdig oppsatt ble dette avgitt til G2-seksjonen i brigaden eskadronen inngikk i.

  Også diskutert i http://milforum.net/militaerhistorie...de-krigen.html

  *: Antallet stridsvogneskadroner må tas med en klype salt, da det på denne tiden pågikk noen oppgraderinger av M48, som en tid ble satt opp som stridsvogneskadroner, senere inngikk i panserverneskadroner.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 7. #6
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.871
  Nevnt
  183 innlegg
  Sitert
  883 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Som en tilleggsopplysning overtok ikke vernepliktsverket rulleføringen av befal før rundt 2003-4. Den ble først ivaretatt av våpen-/troppeinspektørene. I kavaleriet ble rulleføringen ganske raskt (før 2000, tror jeg) tilbakeført til Søndenfjeldske kavaleriregiment. Jeg vet ikke hvordan det var ordnet i de andre våpnene.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 8. #7
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Og litt mer om hvordan dette ville fungere for en brigade, la oss som eksempel bruke min egen brigade, Brig 3, i 1985:

  Den eneste som var fast ansatt med brigaden som hovedoppgave var brigadesjefen, men han var også i fred nestkommanderende for Vestre Oslofjord forsvarsdistrikt/Telemark infanteriregiment nr. 3 (FDI 3/IR 3). Brigaden besto av følgende underavdelinger fra følgende rulleførende avdelinger:

  Brigadestab med FDI 3/IR 3 som rulleførende avdeling (selv om de ikke nødvendigvis var infanterister)
  Brigadestabskompani fra FDI 3/IR 3
  1 Sambandskompani fra Sambandsregimentet
  MP-tropp fra Transportregimentet
  3 feltbataljoner fra FDI 3/IR 3
  1 Lett feltartilleribataljon fra Feltartilleriregiment nr. 1 (AR 1)
  1 Lett luftvernbatteri fra AR 1
  1 Ingeniørkompani fra Ingeniørregimentet
  1 Panserverneskadron fra Oppland dragonregiment nr. 2 (DR 2)
  1 Oppklaringseskadron fra DR 2
  1 Forsyningskompani fra Intendanturregimentet
  1 Transportkompani fra Transportregimentet
  1 Teknisk kompani fra Det våpentekniske regiment
  1 Sanitetskompani (med Lett feltsykehus) fra Sanitetsbataljonen

  Det var altså underavdelinger fra ni forskjellige rulleførende avdelinger, FDI 3/IR 3, AR 1, DR 2, Sambandsregimentet, Transportregimentet, Ingeniørregimentet, Intendanturregimentet, Det våpentekniske regiment og Sanitetsbataljonen. Hver av disse rulleførende eller oppsettende avdelingene hadde ansvaret for sin underavdelings mannskaper, materiell og mobiliseringslagre inntil mobilisering var gjennomført og kommando overtatt av brigadesjefen.

  Det positive var at man hadde fagekspertise som administrerte hver avdeling, kavaleristene ble administrert av kavalerister, transportsoldatene av transportoffiserer etc.

  På den annen side ga det nok manglende oversikt, dobbeltarbeid og vel mange folk i arbeid... Et eksempel er at i brigadesjefens instruks sto det at han etter at han ble innsatt i stillingen hadde rett til å gjennomføre en inspeksjon av samtlige mobiliseringslagre til brigadens underavdelinger en gang, men etter sin første inspeksjon ville han måttet krangle med sjefen for f.eks. Tranportregimentet hvis han ønsket å se MP-troppens og Transportkompaniets mobiliseringslager, og denne regimentssjefen ville kanskje synes en slik anmodning var utidig og blandet seg inn i hans saker....
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 9. Liker Niko likte dette
 10. #8
  OR-4+ Korporal 1.klasse (T60)
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Felt
  Innlegg
  17.435
  Nevnt
  217 innlegg
  Sitert
  358 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  -Fun fact IR-14 : regimentet forvaltet en tropp, mener jeg det var, øremerket for Bjørnøya for å sikre metereologiske oppdateringer derfra. Skulle "egentlig" ikke gjøre annet enn å sikre METSTN der oppe.

  Husker ikke i farta om Jan Mayen, Hopen o.a steder hade lignende enheter men overnevnte hade sågar eget avdelingsmerke på uniform (ref. Norske Avdelingsmerker, en bok som kom ut for noen år tilbake).
  Shaking the ground with the force of a thousand guns

 11. Liker Lars B, Hulkinator likte dette
 12. #9
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.871
  Nevnt
  183 innlegg
  Sitert
  883 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Uhm. Troppen var nok øremerket til Jan Mayen, ikke Bjørnøya. Den er beskrevet tråden Rittmester linker til over. Bjørnøya og Hopen kommer inn under Svalbardtraktaten, så evt planlegging for å forsvare dem har nok vært veldig hysj.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 13. #10
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Stemmer, det var en geværtropp fra SHLF/IR 14 som hadde forsvar av Jan Mayen i krig som oppgave. Jan Mayen har ikke bare meteorologisk stasjon, men har også Loran-C sender (som skal tas ut av drift i 2016).

  I boken om SHLF/IR 14s historie står det at Jan Mayen-troppen hadde repøvelser i 1957 (Drevjamoen), 1961 (Bodin leir), 1964 (Drevjamoen), 1967 (Bodin leir), 1971 (?), 1978 (på Jan Mayen), 1982 (på Jan Mayen), 1987 (på Jan Mayen) og i 1991 (på Jan Mayen).
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 14. #11
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  1.017
  Nevnt
  49 innlegg
  Sitert
  208 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  I historiene til flere artilleriregimenter er det kort nevnt sperreskytstropper og sperreskytslag. Har noen nærmere opplysninger om disse? 40 mm kanoner eller noe annet?
  Vi hadde 3 sperreskytstropper i Babn3/AR6, disse var så vidt jeg husker satt opp med eks-tyske (eldre) 105 mm kanoner, noen i faste stillinger, andre mobile. Jeg hørte også om tropper satt opp med 40 mm I andre landsdeler.

 15. #12
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  1.017
  Nevnt
  49 innlegg
  Sitert
  208 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Det er viktig i denne forbindelse å være klar over forskjellen på rulleførende enhet og oppsettende enhet. Selv om dette ofte var samme avdeling, så var ikke dette alltid tilfelle, selv i "gamle dager".

  Det er vel egentlig de oppsettende enheter/avdelinger som er listet innledningsvis i denne tråden.

  Dette skillet ble jo mer tydelig etter at VPV ble etablert.

 16. #13
  OR-4+ Korporal 1.klasse (T60)
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Felt
  Innlegg
  17.435
  Nevnt
  217 innlegg
  Sitert
  358 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  -Jan Mayen, selvsagt. Takk for korreks. Jeg har ikke interweb og får ikke kryssjekket bl.a som følge av det.

  Overtok ikke VPV ansvaret for befalet 010802, da de territorielle enhetene forsvant, da ? Naturlig overgang menllom ansvar for avdelingene og befalet ville vel vært da. Men jeg er vel tilbake til å demonstrere manglende interwebtilgang her...
  Shaking the ground with the force of a thousand guns

 17. #14
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.871
  Nevnt
  183 innlegg
  Sitert
  883 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  2002 er sikkert riktig.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 18. #15
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Det som hadde vært en temmelig stabil organisasjon i Hæren i mange tiår, på noen måter flere århundrer, ble jo omkalfatret flere ganger fra 1995 til 2005, hver gang for å gjøre organisasjonen mindre enn den foregående. Ved siden av at rulleføringen av soldater og befal forsvant (dels til VPV, dels til våpeninspektørene) med nedleggelsen av de gamle oppsettende avdelinger og opprettelsen av de de territorielle regimentene, var en like stor endring at ansvaret for mobiliseringslagrene og materiellet forsvant fra lokal organisasjon. De gamle oppsettende avdelingene listet over hadde før 1995 det fullstendige ansvaret for mobiliseringsavdelingene, både deres mannskaper (og deres øving) og deres materiell.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 19. Liker Niko likte dette
 20. #16
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  1.017
  Nevnt
  49 innlegg
  Sitert
  208 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av Gehenna Vis post
  -Jan Mayen, selvsagt. Takk for korreks. Jeg har ikke interweb og får ikke kryssjekket bl.a som følge av det.

  Overtok ikke VPV ansvaret for befalet 010802, da de territorielle enhetene forsvant, da ? Naturlig overgang menllom ansvar for avdelingene og befalet ville vel vært da. Men jeg er vel tilbake til å demonstrere manglende interwebtilgang her...
  De territorielle regimenter og 6.divisjon rulleførte ikke befalet i denne "mellomperioden" (ca 1995 - 2002?), det var det våpeninspektørene som gjorde.

 21. #17
  OR-6 Oversersjant (m)
  Ass S-4 Milforum


  Ble medlem
  2012
  Bosted
  På kaserna
  Innlegg
  1.015
  Nevnt
  27 innlegg
  Sitert
  99 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Jeg kan jo supplere med litt fra Kavaleriet. Som vi så i første innlegg her fantes det to dragonregiment som satte opp kavalerienheter. Fra 1987 het de Søndenfjeldske og Nordenfjeldske dragonregiment, hhv SDR og NDR. Grovt sett hadde SDR ansvar for avdelinger i Sør-Norge, NDR i Midt- og Nord-Norge.
  I denne wikipediaartikkelen er "Rogaland Dragonregiment DR4" nevnt ( https://no.wikipedia.org/wiki/Kavaleriet_(Norge) ). Vet noen noe om det regimentet? Når ble det lagt ned?
  Ubique quo fas et gloria ducunt

 22. #18
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.205
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Aldri hørt om. Vi hadde Akershus DR1, Oppland DR2 og Trøndelag DR3. De to siste ble til SDR og NDR.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 23. #19
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Og DR1 forsvant på 50- eller 60-tallet og gikk inn i DR2.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 24. #20
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Den mest detaljerte beskrivelsen av mobiliseringshæren i et område har jeg funnet i boken "Østfold regiment - norsk infanteri gjennom 350 år". Ved å lete rundt i denne var det mulig å få et detaljert øyeblikksbilde av hva som ved mobilisering skulle settes opp av hærens avdelinger i et mindre geografisk område, inkluderende oppsettingssted (mobiliseringslager/telthus) for alle infanteriavdelinger i dette området. Jeg systematiserte nå dette for 1980-tallet, og illustrerer godt landforsvaret på 1980-tallet:

  FDI 1 – Østre Oslofjord forsvarsdistrikt


  Omfattet:
  Østfold fylke unntatt Rømskog kommune
  Disse kommuner i Akershus: Frogn, Vestby, Ås, Ski, Enebakk.

  Østre Oslofjord forsvarsdistrikt/Østfold infanteriregiment nr. 1 (FDI 1/IR 1) hadde dobbel rolle som 1) IR 1: oppsettende avdeling for infanteriavdelingene i distriktet, 2) FDI 1: operativ kommando over landforsvaret i forsvarsdistriktet.

  Brig 1 (før 1983 KR 1) var under kommando av FDI 1 så lenge brigaden var i forsvarsdistriktet, men kunne flyttes til andre deler av landet (i operasjonsordre nr. 1 sto: "vær forberedt på overføring til annen landsdel med prioritet til Trøndelag"). Brigadesjefen var i fred NK for FDI 1/IR 1.

  Utenom IR 1 satte de følgende oppsettende avdelinger opp avdelinger under FDI 1:

  Oppland dragonregiment nr. 2 (fra 1987 Søndenfjeldske dragonregiment)
  Feltartilleriregiment nr. 1 (fra 1986 Artilleriregiment nr. 1)
  Ingeniørregimentet
  Sambandsregimentet
  Transportregimentet
  Intendanturbataljonen (fra 1984 Intendanturregimentet)
  Den våpentekniske bataljon (fra 1985 Det våpentekniske regiment)
  Sanitetsbataljonen (fra 1992 Sanitetsregimentet)

  Følgende avdelinger ville ved mobilisering være under kommando av FDI 1:

  Forsvarsdistriktsstab (IR 1): Oppsettingssted: Høytorp fort
  FDI-stabskompani (IR 1): Oppsettingssted: Høytorp fort
  Sambandskompani (Sambandsregimentet: Sbkp 2/SBR)
  MP-tropp (Transportregimentet: MPtr 2/TR)

  Brig 1, bestående av:

  1 Brigadestab (IR 1): Oppsettingssted: Hvitsten i Hobøl
  1 Brigadestabskompani (IR 1): Oppsettingssted: Hvitsten i Hobøl
  1 Sambandskompani (Sambandsregimentet: Sbkp 7/SBR)
  1 MP-tropp (Transportregimentet: MP-tr 7/TR)
  3 Infanteribataljoner (IR 1):
  Bn 1/IR 1: Oppsettingssted: Høytorp fort til 1983, fra 1983 Toverud i Våler
  Bn 2/IR 1: Oppsettingssted: Vestby
  Bn 3/IR 1: Oppsettingssted: Såner
  1 Oppklaringseskadron (Søndenfjeldske dragonregiment: Oppklesk 1/SDR)
  1 Panserverneskadron (Søndenfjeldske dragonregiment: PVesk 3/SDR)
  1 Lett feltartilleribataljon (Artilleriregiment nr. 1: LFAbn 1/AR 1)
  1 Luftvernbatteri (Artilleriregiment nr. 1: LVbtt 1/AR 1)
  1 Ingeniørkompani (Ingeniørregimentet: Ingkp 3/INGR)
  1 Transportkompani (Transportregimentet: Trspkp 1/TR)
  1 Forsyningskompani (Intendanturregimentet: Forskp 1/INTR)
  1 Teknisk kompani (Våpenteknisk regiment: Teknkp 1/VTR)
  1 Sanitetskompani m/ Lett Feltsykehus (Sanitetsbataljonen: Sankp 1/SANBN)

  Avdelinger som ikke inngikk i Brig 1, men som sto direkte under FDI 1:

  3 Lokalvernbataljoner (IR 1):
  Lokvbn 1/IR 1: Oppsettingssted: Greåker fort
  Lokvbn 2/IR 1: Oppsettingssted: Øby i Skjebergdal, fra 1988 Gjølstad i Rakkestad
  Lokvbn 3/IR 1: Oppsettingssted: Tøyhuset i Fredrikstad
  1 Selvstendig geværkompani (Gevkp 10/IR 1): Oppsettingssted: Haugen i Trøgstad
  1 Middelstung feltartilleribataljon (Artilleriregiment nr. 1: MFAbn 1/AR 1)
  1 Lett feltartilleribataljon (Artilleriregiment nr. 1: LFAbn 3/AR 1)
  1 Ingeniørkompani (Ingeniørregimentet: Ingkp 1/INGR)
  1 ABC-verntropp (Ingeniørregimentet:ABC-verntr 2/INGR)
  2 Beltetraktortropper (Ingeniørregimentet: Btrtr 2/INGR og Btrtr 3/INGR)
  1 Transportkompani (Transportregimentet: Trspkp 9/TR)
  1 Selvstendig transporttropp (Transportregimentet: Trsptr 2/TR)
  1 Transportkontrollag (Transportregimentet: Trspktrl 11/TR)
  1 Teknisk kompani (Våpenteknisk regiment: Teknkp 1/VTR)
  1 Ammunisjonskompani (Våpenteknisk regiment: Amkp 1/VTR)
  3 Forsyningskompanier (Intendanturregimentet: Forskp 1/INTR, Forskp 2/INTR, Forskp 3/INTR)
  1 Sanitetskompani (Sanitetsbataljonen: Sankp 11/SANBN)
  1 Sykebilkompani (Sanitetsbataljonen: Sykebkp 2/SANBN)
  1 Tungt Feltsykehus (Sanitetsbataljonen: TFSH 3/SANBN)
  1 Rekonvalesent- og sykeleir (IR 1: RSL/IR 1): Oppsettingssted: Trøgstad fort
  1 Arbeidskompani (IR 1: Arbkp 1/IR 1): Oppsettingssted: Tøyhuset i Fredrikstad
  1 Arbeidskompani (Artilleriregiment nr. 1: Arbkp 1/AR 1)
  2 Selvstendige arbeidstropper (IR 1)
  2 Erstatningskompanier uten materiell (IR 1):
  Erstkp 1/IR 1: Oppsettingssted: Vindfangerbukta, Drøbak
  Erstkp 2/IR 1: Oppsettingssted: Rakkestad

  Hærstyrkene inklusive Brig 1 var på ca. 12.000 mann.

  Under kommando av FDI 1 sto dessuten 5 Heimevernsavsnitt (Fredriksten, Mysen, Sarpsborg, Moss og Ski) med 31 landheimevernsområder og 6.000 mann.

  Landforsvaret av Østre Oslofjord forsvarsdistrikt ville altså ved mobilisering på 1980-tallet bestå av ca. 18.000 mann.
  Sist endret av hvlt; DTG 220755A Apr 17 kl
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 25. #21
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.559
  Nevnt
  74 innlegg
  Sitert
  479 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sykt å tenke på at vi på den tiden hadde planer for å kunne mobilisere flere soldater i Hæren til forsvaret av Østfold den det vi nå har til hele landet..


  Sent from my iPhone using Tapatalk

 26. #22
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Befolkningen i de kommunene som tilhørte Østre Oslofjord forsvarsdistrikt (Østfold + Frogn, Vestby, Ås, Ski og Enebakk) har I DAG 386000 innbyggere, sannsynligvis en del mindre på 1980-tallet. Det fullt mobiliserte landforsvaret i FDI 1 utgjorde altså vel 5% av hele befolkningen.

  I tillegg kom de som ble mobilisert i Luftforsvaret og Sjøforsvaret samt i Sivilforsvaret og de som gjennom jobb ville tjenestegjøre i sivile deler av totalforsvaret.

  I Kystartilleriet hadde man f.eks. Rauøy fort (4 stk. 150 mm SKC/28 kanoner, 3 stk. 75 mm tårnkanoner og 2 stk. 105 mm SKC/32 kanoner, samt kontollerbart minefelt) med en krigsbemanning på 570 mann, samt Torgauten, Kjøkøy og Mørvika bestrykningsbatterier (hvert med 2 stk. 105 mm SKC/32 kanoner), hver med en krigsbemanning på ca. 90 mann.

  Rygge hovedflystasjon hadde selvfølgelig også en vesentlig krigsbemanning, sannsynligvis på minst ca. 1000 mann. Bare sanitetsgruppen (men det var den største gruppen) ved en hovedflystasjon hadde en krigsbemanning på ca. 300 mann (mot 10-15 i fredstid).
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 27. Liker NK Milforum, Niko likte dette
 28. #23
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.514
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  627 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Hvor mye av dette var Brig 1?


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 29. #24
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Fra "Brig 1 bestående av:" til "Avdelinger som ikke inngikk i Brig 1", ca 5200 mann.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 30. #25
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.514
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  627 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Fra "Brig 1 bestående av:" til "Avdelinger som ikke inngikk i Brig 1", ca 5200 mann.
  Takk. Dermed mente man på den tiden at det trengtes 13.000 mann omtrent for ordinært forsvar av området. Lurer på hvor mange det er i dag, det sammenfaller vel ikke med noe HV-distrikt.


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 31. #26
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Her er forresten det siste Krigstjenestekortet jeg mottok fra Hæren, for mobiliseringstermin 1993. Året etter ble avdelingen nedlagt og jeg overført til HV. Nå var jeg da på den andre siden av Oslofjorden, i Vestre Oslofjord forsvarsdistrikt (FDI 3/IR 3):

  Navn:		KTK.jpg
Visninger:	663
Størrelse:	989,6 KB
  Navn:		KTK_side2.jpg
Visninger:	665
Størrelse:	714,4 KB

  Skriften var nesten borte, så jeg måtte friske den opp med kulepenn.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 32. #27
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Her passer også en oversikt over det som var KOP-utstyret til en infanterist på 1970/1980-tallet. Det kan være interessant å sammenligne med dagens.

  Dette er utstyret en mob-soldat skulle ha, soldater i førstegangtjeneste hadde utlevert noe mer (2 feltuniformer, arbeidsuniform), og hadde ikke utlevert i fred atropin-oxim autoinjektorer og vannrensesett. Også lenken til gjenkjenningmerket skulle utleveres ved mobilisering, gjenkjenningsmerket skulle i fred være i lomme i vernepliktsboken. Utstyr merket # var ikke lagret for mob-soldater, det pliktet hver soldat å ta med hjemmefra.

  KOP-utstyr for infanteristen:

  1 feltjakke med hette
  1 feltbukse
  1 feltlue
  1 par vindvotter
  2 feltskjorter, bomull
  2 helsetrøyer, bomull
  2 lange undertrøyer, bomull
  2 korte underbukser, bomull
  2 lange underbukser, bomull
  1 bukseseler #
  2 par sokker, grønne
  3 par tykke sokker, ull
  1 genser, ull
  1 headover
  1 par marsjstøvler M/66 og anklets eller 1 par feltstøvler M/77
  1 par gummistøvler #
  1 feltkappe med fór
  1 sett spisebestikk #
  1 sysaker #
  2 håndklær #
  1 stålhjelm med nett
  1 pistolbelte
  1 kryssremmer
  1 stridssekk
  1 ryggsekk («Ludvig»)
  1 pakksekk
  1 sovepose
  1 liggeunderlag
  1 teltduk
  2 teltstenger
  3 teltplugger
  1 5-metersnøre
  1 boks RSP
  1 kokekar
  1 feltspade
  1 feltflaske
  1 vernemaske m. rensemiddel
  2 enkeltmannspakninger
  1 gjenkjenningsmerke i lenke (merket medtas av enkelte soldat, lenken er lagret)
  3 atropin-oxim autoinjektorer
  1 klesbørste
  1 skopussesaker (skobørste og skokrem) #
  1 bajonett
  1 vannrensesett, enmanns
  1 AG3, m. 2 patrontasker, 1 pussesett (for soldater med AG3 som personlig våpen)

  Om vinteren dessuten:
  1 loslue
  1 par innervotter
  1 hvit kamuflasjejakke og –bukse
  1 mellombukse av ull («Anna»)
  1 par østerdalssokker og tåladder

  Det merket # er ikke på mob-lager og skal medtas hjemmefra av den enkelte soldat.

  I venstre sidelomme: vindvotter og klesbørste (og hette hvis den ikke er montert på feltjakken).
  I venstre brystlomme: Atropin-oxim autoinjektorer og 1 enkeltmannspakning.
  Stridsbelte monteres av pistolbelte og kryssremmer og har bajonett, feltflaske og feltspade, samt magasintasker for de som har AG3 som personlig våpen.
  I stridssekken: Teltduk, teltstenger, teltplugger, 5-metersnøre, 1 enkeltmannspakning, vannrensesett, pussesett for våpen, kokekar, spisebestikk, RSP-boks, 1 par tykke ullsokker.

  Stridsbelte, stridssekk og vernemaske bæres alltid. Alt utenom dette og klær som er på kropp pakkes i pakksekk. Pakksekk, ryggsekk og sovepose m. liggeunderlag fraktes normalt på kompaniets kjøretøy (T-3, pakktren). Ryggsekken brukes kun ved operasjoner til fots i større avstand fra vei/kjøretøy.
  Sist endret av hvlt; DTG 260924A Apr 17 kl
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 33. Liker Rittmester, Hulkinator likte dette
 34. #28
  OR-2 Visekorporal (T35)
  Ble medlem
  2016
  Innlegg
  223
  Nevnt
  8 innlegg
  Sitert
  60 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Møtetid: HVIT

  Hva betydde dette?

 35. #29
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av Viking80 Vis post
  Møtetid: HVIT

  Hva betydde dette?
  Det er delvis forklart på side 2. Det var to muligheter for innkalling av mob-avdelinger: mobilisering og innkalling ved beredskap. Mobilisering betydde at alle skulle møte. Ved lavere trinn av beredskap kunne bare deler av mob-forsvaret innkalles. Dermed sto det for møtetid en fargekode. Da kunne man ved innkalling over radio og TV oppgi hvilke farger som skulle møte. Jeg regner med at HVIT var temmelig høyt oppe i opptrappingen og først ble kalt inn når man nærmet seg full mobilisering. Jeg hadde forresten alltid HVIT så lenge jeg var i mob-hæren (feltbataljon 1, deretter feltbataljon 3 (begge i Brig 3), til slutt lokalvernbataljon 2, av IR 3). I hvert fall en venn av meg som sto i en bataljon av IR4 som inngikk i Brig 5 hadde møtetid BLÅ, som jeg antar ville bli innkalt på et lavere beredskapstrinn, siden det var en høyt prioritert avdeling som skulle sendes til Nord-Norge. Jeg antar møtetidene var knyttet til nivåer i BFF, beredskapssystemet for Forsvaret. For HV sto det derimot møtetid: HV, som betydde at HVs innkallingssystem skulle anvendes.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 36. Liker Viking80, Niko, Hulkinator likte dette
 37. #30
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  1.017
  Nevnt
  49 innlegg
  Sitert
  208 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Det er delvis forklart på side 2. Det var to muligheter for innkalling av mob-avdelinger: mobilisering og innkalling ved beredskap. Mobilisering betydde at alle skulle møte. Ved lavere trinn av beredskap kunne bare deler av mob-forsvaret innkalles. Dermed sto det for møtetid en fargekode. Da kunne man ved innkalling over radio og TV oppgi hvilke farger som skulle møte. Jeg regner med at HVIT var temmelig høyt oppe i opptrappingen og først ble kalt inn når man nærmet seg full mobilisering. Jeg hadde forresten alltid HVIT så lenge jeg var i mob-hæren (feltbataljon 1, deretter feltbataljon 3 (begge i Brig 3), til slutt lokalvernbataljon 2, av IR 3). I hvert fall en venn av meg som sto i en bataljon av IR4 som inngikk i Brig 5 hadde møtetid BLÅ, som jeg antar ville bli innkalt på et lavere beredskapstrinn, siden det var en høyt prioritert avdeling som skulle sendes til Nord-Norge. Jeg antar møtetidene var knyttet til nivåer i BFF, beredskapssystemet for Forsvaret. For HV sto det derimot møtetid: HV, som betydde at HVs innkallingssystem skulle anvendes.
  Du har helt rett (så langt jeg vet, har ikke "kontroll" på HV).

  I en del avdelinger var det definert frem-partier (av varierende størrelse og sammensetning, alt etter hensikt/oppdrag) som hadde en "tidligere" møtetidsfarge enn hovedstyrken. Dette ville selvsagt fungere bare ved en gradvis styrkeoppbygging, ikke ved (full) mobilisering.

 38. #31
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.205
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Jeg husker jeg hadde møtetid Brun en del av tiden. Antar det var ganske tidlig, siden det er litt av vitsen med oppklaringsavdelinger.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 39. #32
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  1.017
  Nevnt
  49 innlegg
  Sitert
  208 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Jeg husker jeg hadde møtetid Brun en del av tiden. Antar det var ganske tidlig, siden det er litt av vitsen med oppklaringsavdelinger.
  BRUN var muligens relativt tidlig for avdelinger med innsettingsområde i SØR, men var så vidt jeg husker langt ifra det i NORD.

 40. #33
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  I venstre sidelomme: vindvotter og klesbørste (og hette hvis den ikke er montert på feltjakken).
  I venstre brystlomme: Atropin-oxim autoinjektorer og 1 enkeltmannspakning.
  Stridsbelte monteres av pistolbelte og kryssremmer og har bajonett, feltflaske og feltspade, samt magasintasker for de som har AG3 som personlig våpen.
  I stridssekken: Teltduk, teltstenger, teltplugger, 5-metersnøre, 1 enkeltmannspakning, vannrensesett, pussesett for våpen, kokekar, spisebestikk, RSP-boks, 1 par tykke ullsokker.
  Apropos andre tråder om stridsvester etc.:

  Dette bildet viser stridsutrustningen for en infanterist på 1970- og 1980-tallet: AG3, stridsbelte montert av pistolbelte og kryssremmer med bajonett, feltflaske, feltspade og magasintasker for 80 skudd, vernemaske og stridssekk med teltduk, 2 teltstenger, 3 teltplugger, 5-metersnøre, 1 enkeltmannspakning, vannrensesett enmanns, pussesett for våpen, kokekar, spisebestikk, RSP-boks og 1 par tykke ullsokker:


  Navn:		Stridsutrustning_rep.jpg
Visninger:	485
Størrelse:	678,7 KB


  Og her er en kjekk rep-soldat i 1985 KTS med dette utstyret:


  Navn:		Repsoldat.jpg
Visninger:	478
Størrelse:	737,5 KB
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 41. #34
  OR-6 Oversersjant (m)
  Ass S-4 Milforum


  Ble medlem
  2012
  Bosted
  På kaserna
  Innlegg
  1.015
  Nevnt
  27 innlegg
  Sitert
  99 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Apropos andre tråder om stridsvester etc.:

  Dette bildet viser stridsutrustningen for en infanterist på 1970- og 1980-tallet: AG3, stridsbelte montert av pistolbelte og kryssremmer med bajonett, feltflaske, feltspade og magasintasker for 80 skudd, vernemaske og stridssekk med teltduk, 2 teltstenger, 3 teltplugger, 5-metersnøre, 1 enkeltmannspakning, vannrensesett enmanns, pussesett for våpen, kokekar, spisebestikk, RSP-boks og 1 par tykke ullsokker:


  Navn:		Stridsutrustning_rep.jpg
Visninger:	485
Størrelse:	678,7 KB
  Hvordan så pakningsplanen ut vinterstid?
  Ubique quo fas et gloria ducunt

 42. #35
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Rulleførende avdelinger

  Stort sett den samme. Stappet feltgenseren ned i stridssekken hvis den ikke var på kroppen. Forskjellen var i hva man hadde på av antrekk: Langt undertøy, fortrinnsvis med helsetrøye under, hvit kamuflasjejakke og -bukse (og trekk på stridssekken), ull skytevott med vindvott utenpå, og ikke hjelm, men feltlue (hvis varmere enn -10) eller loslue (hvis kaldere enn -10) på hodet. All bekledning man ikke hadde på seg eller i stridssekken var i pakksekken, som ble fraktet på kompaniets trenkjøretøy. Om vinteren inkluderte det ull mellombukse ("Anna") og feltkappe med ull kappefor.

  Hvis vi antar at soldaten har på seg en kort og en lang underbukse, helsetrøye, lang undertrøye, feltskjorte, feltjakke, feltbukse, 1 par grønne sokker, 1 par ullsokker, headover og loslue, samt hvit kamuflasje, votter, marsstøvler, østerdalssokker og tåladder, samt hadde genseren i stridssekken, skulle det følgende være i pakksekken: 1 feltlue, 1 feltskjorte bomull, 1 helsetrøye bomull, 1 lang undertrøye bomull, 1 kort underbukse bomull, 1 lang underbukse bomull, 1 par sokker grønne, 1 par tykke ullsokker, 1 par gummistøvler, 1 feltkappe med fór, mellombukse ull, sysaker, toalettsaker, 2 håndklær, 1 stålhjelm med nett, skopussesaker (skobørste og skokrem).

  I Brig N brukte vi en liten modifikasjon av det som er nevnt over. Vi tok av sekken på ryggsekken og brukte den i stedet for pakksekken til oppbevaring av den bekledning/utstyr som ikke ble båret. Pakksekken ble brukt som trekk på soveposen i stedet (den ble også fraktet på kompaniets trenkjøretøy). Vi festet så stridssekken på ryggsekkmeisen ved bruk av skulderremmene. Dette ga mulighet til å bære litt mer i stridssekken/på meisen: Liggeunderlaget ble pakket inn i teltduken, rullet sammen og ble festet på meisen under stridssekken. I stedet for sammenrullet teltduk på toppen av stridssekken, hadde vi om sommeren sammenrullet regnkappe og om vinteren sammenrullet feltkappe.

  Edit: Dette var altså det normale så lenge man opererte ikke for langt fra kjøretøy og man kunne regne med at sovepose og pakksekk (samt lagsutstyr som primuser etc.) kunne bli fraktet fram ved bivuakk og lange pauser. I de tilfeller der man opererte meget langt fra kjøretøy (gjaldt alltid for jegertroppen, for geværtropper ved fri strid og av og til [sjelden] for langt utgående patruljer) ville man bruke ryggsekken (Ludvig) i stedet og bære betydelig mer.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 43. #36
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.871
  Nevnt
  183 innlegg
  Sitert
  883 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Apropos andre tråder om stridsvester etc.:

  Dette bildet viser stridsutrustningen for en infanterist på 1970- og 1980-tallet:
  Og i hvert fall fram til andre halvdel av 90-tallet.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 44. #37
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.514
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  627 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Kryssreimer ble byttet med Fiskevesten 2000-2001. Oppklaringsbataljonen fikk høsten 2000, tror Panser fikk rett etterpå.


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 45. #38
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.771
  Nevnt
  168 innlegg
  Sitert
  986 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Brukte ikke jegeravdelinger større sekker enn Ludvig på den tiden?

  Sent fra min E5603 via Tapatalk
  Odd objects attract fire. You are odd.

 46. #39
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.559
  Nevnt
  74 innlegg
  Sitert
  479 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  Kryssreimer ble byttet med Fiskevesten 2000-2001. Oppklaringsbataljonen fikk høsten 2000, tror Panser fikk rett etterpå.


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  2Bn fikk også CV1 vesten rundt høsten 2001.
  Cato hjelmen kom tidlig sommeren 2001 men var noe kluss med hjelm trekket som gjorde at den ikke ble levert ut før på høsten 2001.

  Overgangen 2001/2002 var mesteparten av soldat 2000 satsen utlevert inkludert den håpløse infanterisekken (i Norsk skog kammo).


  Sent from my iPhone using Tapatalk

 47. #40
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
  Brukte ikke jegeravdelinger større sekker enn Ludvig på den tiden?

  Sent fra min E5603 via Tapatalk
  I hvert fall ikke jegertroppen i infanteribataljonen. Ca. 1977 brukte fallskjermjegerne Ludvig, og hoppet med den. Utover det vet jeg ikke.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

Side 1 av 2 12 SisteSiste


Lignende tråder

 1. 05 Sambandsrelaterte avdelinger
  By Einherjar in forum 05 Sambandsrelaterte avdelinger
  Svar: 0
  Nyeste innlegg: DTG 121112A Feb 17,
 2. Fordeling til avdelinger.
  By Pleya in forum Generelt om norske militære avdelinger
  Svar: 8
  Nyeste innlegg: DTG 071518A Feb 11,
 3. Opptak i div avdelinger
  By peip in forum Førstegangstjeneste og verneplikt
  Svar: 10
  Nyeste innlegg: DTG 281018A Apr 09,
 4. Elite avdelinger
  By 8 ECHO 6 in forum S-3 2. Totalforsvaret
  Svar: 9
  Nyeste innlegg: DTG 051755A Sep 06,
 5. Hva menes med: Militær rulleførende avdeling?
  By Night_Wolf_x in forum Mannskapsmessa
  Svar: 8
  Nyeste innlegg: DTG 282327A Aug 06,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •