milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk

milrab.no - gears you there
Side 2 av 2 FørsteFørste 12
Viser resultatene 41 til 58 av 58
 1. #41
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.205
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Dette spørsmålet er litt på siden av tema i denne ellers ypperlige tråden, men kanskje @Niko eller @hvlt kan kaste lys over det: Var det noen sammenheng mellom oppsettende avdeling, øvingsavdeling og hvilken stående avdeling den enkelte havnet i? Jeg spør fordi jeg husker at flere av mine klassekamerater på gymnaset i Tromsø ble innkalt til IØ3 (Infanteriets øvingsavdeling nr.3 på Steinkjersannan) og deretter havnet i 2.bn på Skjold. Eller var dette helt tilfeldig? For øvrig - og dette er en vel bevart hemmelighet som ikke må spres ut over Milforums rekker - var jeg selv oppsatt i IR16 (Infanteriregiment nr.16) og ble innkalt til rekruttskole på IØ3. Jeg kom på bedre tanker og valgte BSK og en mye mer gloriøs og ærefull karriere i Kavaleriet, men det er en annen historie.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 2. #42
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Jeg tror ikke det var det, men vet ikke sikkert.

  Infanteriet hadde hovedsaklig sin rekruttutdanning tre steder, IØ 1 på Sessvollmoen, IØ 2 på Evjemoen og IØ 3 på Steinkjersannan, samt at mannskaper til tunge bombekastertropper (fra en gang senere på 1980-tallet alle bombekastermannskaper) fikk rekruttutdannelse på Heistadmoen (ISØ). Normalt havnet de som hadde infanteri som oppsettende avdeling på den øvingsavdeling som var nærmest hjemmet, dvs. de fra Trøndelag og Nord-Norge på IØ 3, vestlendinger og sørlendinger på IØ 2 og østlendinger på IØ 1, men ikke slavisk. Jeg hadde Telemark infanteriregiment nr. 3 som oppsettende avdeling, og fikk rekruttutdannelse på IØ 2, mens jeg vet andre venner som også var oppsatt av IR 3 fikk rekruttutdannelse på IØ 1. Jeg fikk (i 1976) 3 måneders rekruttutdannelse i Kp D, IØ 2. Den kontingenten utdannet Kp D menige og korporaler som skulle til støttekompaniet, Bn 3/Brig N som stående avdeling. En tropp utdannet mannskaper til BK-tropp, en mannskaper til TOW-tropp, en mannskaper til pionertropp og den siste vognførere til alle troppene og til kompanistaben (et lite antall fikk også spesialutdannelse andre steder hele eller eller deler av rekruttskolen). I BK-troppen kom så vidt jeg husker alle fra IR 3 (jeg havnet sammen med en del senere på repøvelser senere, dels i 107 mm TBK-troppen jeg selv var i, dels i min bataljons 81 mm BK-tropp, men vi må ha blitt fordelt på BK/TBK-troppene i flere bataljoner i regimentet). Pionertroppen tror jeg besto av vestlendinger stort sett. Halve TOW-troppen var vestlendinger og halve troppen fra Finnmark (Alta bataljon, tror jeg). Det var nok tøft for finnmarkingene å være de første tre månedene i Setesdal, så langt som mulig hjemmefra, for deretter å være de siste 9 månedeneved Harstad, som heller ikke er alt for nær Finnmark... Jeg tror det bare var IØ 2 som hadde startet opplæring av TOW-mannskaper da (TOW var akkurat innført, helt nytt), og derfor måtte mannskaper fra Finnmark dit). Jeg tror ikke det var noen spesiell sammenheng mellom hvilken oppsettende avdeling man hadde og hvilken stående avdeling man var i under avdelingsperioden.

  Artilleriet (eller feltartilleriet, som det het i min tid, for å skille Hærens artilleri fra Luftvernartilleriet i Luftforsvaret og Kystartilleriet i Sjøforsvaret) hadde rekruttutdanning to steder, FASØ på Haslemoen og Feltartilleriets Øvingsavdeling i Fredrikstad. Fra en gang på 80-tallet (tror jeg) ble mannskaper til lett luftvern utdannet i Fredrikstad og mannskaper til ordinært feltartilleri på Haslemoen, men før det tror jeg begge ble utdannet begge steder, men @Niko vet sikkert mer om det, og hvordan artilleristene ble fordelt på de to utdanningsstedene. Alle øvrige våpen- og troppearter hadde kun rekruttutdanning på ett sted (kavaleriet på Trandum, ingeniørvåpenet på Eggemoen/Hvalsmoen, Hærens samband på Jørstadmoen, Hærens sanitet på Lahaugmoen, Hærens transportkorps i Vatneleiren, Hærens intendantur på Gardermoen og Hærens våpentekniske korps på Helgelandsmoen.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 3. #43
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2010
  Innlegg
  725
  Nevnt
  12 innlegg
  Sitert
  79 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Artilleriet (eller feltartilleriet, som det het i min tid, for å skille Hærens artilleri fra Luftvernartilleriet i Luftforsvaret og Kystartilleriet i Sjøforsvaret) hadde rekruttutdanning to steder, FASØ på Haslemoen og Feltartilleriets Øvingsavdeling i Fredrikstad. Fra en gang på 80-tallet (tror jeg) ble mannskaper til lett luftvern utdannet i Fredrikstad og mannskaper til ordinært feltartilleri på Haslemoen, men før det tror jeg begge ble utdannet begge steder, men Niko vet sikkert mer om det, og hvordan artilleristene ble fordelt på de to utdanningsstedene.
  Det stemmer at Rbtt til AR1 i Gamlebyen i Fredrikstad var lett luftvern, men personell derfra ble også overført til MFA etter endt rekruttskole (men kanskje ikke kanonmannskaper, det er litt forskjell på M109 og RB70).
  All animals are equal, but some animals are more equal than others.

 4. #44
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  1.017
  Nevnt
  49 innlegg
  Sitert
  208 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post

  …...

  Artilleriet (eller feltartilleriet, som det het i min tid, for å skille Hærens artilleri fra Luftvernartilleriet i Luftforsvaret og Kystartilleriet i Sjøforsvaret) hadde rekruttutdanning to steder, FASØ på Haslemoen og Feltartilleriets Øvingsavdeling i Fredrikstad. Fra en gang på 80-tallet (tror jeg) ble mannskaper til lett luftvern utdannet i Fredrikstad og mannskaper til ordinært feltartilleri på Haslemoen, men før det tror jeg begge ble utdannet begge steder, men @Niko vet sikkert mer om det, og hvordan artilleristene ble fordelt på de to utdanningsstedene. Alle øvrige våpen- og troppearter hadde kun rekruttutdanning på ett sted (kavaleriet på Trandum, ingeniørvåpenet på Eggemoen/Hvalsmoen, Hærens samband på Jørstadmoen, Hærens sanitet på Lahaugmoen, Hærens transportkorps i Vatneleiren, Hærens intendantur på Gardermoen og Hærens våpentekniske korps på Helgelandsmoen.
  Så vidt jeg kan erindre så startet inndelingen med Feltartilleri på Haslemoen og Luftvern (kalt LLA før innføringen av RB-70) i Fredrikstad en god stund før 1985 - men jeg har ikke detaljkjennskap til tidslinjen. Jeg mener at det systemet var etablert før jeg møtte til førstegangstjeneste i oktober 1976, men er ikke 100% sikker - det kan ha vært enkelte FA-kategorier som fortsatt ble utdannet i Fredrikstad på den tiden, i tillegg til LLA-kategorier.

  Uansett så var det ingen systematisk sammenheng i Artilleriet mellom hvor man var utskrevet fra, hvor man var på rekruttskole, og hvor resten av førstegangstjenesten ble avtjent - ut over de personlige ønsker/søknader som ble tatt til følge.

  Det som det helt klart var systematikk i var at en hel del personell uten tilhørighet til Nord-Norge enten ble fordelt eller overført til Babn 3/AR 6 på et eller annet tidspunkt, men jeg husker ikke når i prosessen rundt utskriving og førstegangstjeneste dette skjedde. Årsaken var det relativt store behovet i Nord, i forhold til folketallet.
  Mest sannsynlig så skjedde det allerede ved utskrivingen, etter sesjon - mener å huske at jeg i min tid som rullefører ved Babn 3/AR 6 kalte inn ganske mange "søringer" til førstegangstjeneste, de fleste fra Oslo-området.

  En annen sak (men beslektet) er at de som på et eller annet tidspunkt hadde adresse i Nord automatisk ble overført til Babn 3/AR 6, og ble der resten av vernepliktstiden, uansett hvor de senere flyttet. Jeg vil anta at tilsvarende system fantes i andre Våpengrener, men vet ikke dette med sikkerhet.

 5. Liker Grasklyppertraktor likte dette
 6. #45
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Jeg kjenner ikke til menige/korporaler fra mitt hjemmeområde (Tønsbergdistriktet) som var i infanteriet og ikke ble rulleført av IR 3. Og man ble værende mob-oppsatt i IR 3, selv om man flyttet (som meg) til Oslo. Men for vernepliktig og utskrevet befal kjenner jeg mange som ble overført til andre oppsettende avdelinger. Ikke bare overført til rulleførende regimenter i Nord-Norge, men også til andre landsdeler i Sør-Norge. F.eks., en av mine beste ungdomsvenner, opprinnelig rulleført av IR 3, gikk USK-kurs og ble utskrevet befal (BK) i førstegangstjenesten, og ble deretter straks overført til IR 8 (Rogaland infanteriregiment). Han ble værende mob-oppsatt i avdelinger i IR 8 (og var på rep-øvelser i Soma-leiren) så lenge han var i vernepliktig alder. I andre våpen- og troppearter var det vel enda mer utbredt, befalsskolene (og USK-kursene) tiltrakk seg i ikke liten grad fortrinnsvis aspiranter fra landsdelen de var i, så det ble for mange befal i noen landsdeler og for få i andre. Bortsett fra Befalsskolen for Hærens transportkorps og Hærens intendantur i Rogaland, og befalsskolene for infanteriet i Trøndelag og i Nord-Norge, var alle befalsskoler på Østlandet, så det ble en overvekt av befalsutdannede fra Østlandet, og bortsett fra til en viss grad for infanteri, sterk underdekning av befal i forhold til behovet i Nord-Norge. Og selv i Infanteriet hadde Befalsskolen for infanteriet i Trøndelag (Trondheim) og Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge (Harstad) kun gevær/jeger-linje (på 70/80-tall). De andre linjene på befalsskolene i infanteriet den gangen (panservern, pioner, BK og samband) fantes kun på Befalsskolen for infanteriet i Sør Norge (Heistadmoen). Hærens intendantur og Hærens transportkorps fikk naturlig nok en overvekt av rogalendinger som søkere. Det ble i hvert fall sagt at BSFA (Befalsskolen for feltartilleriet) var den befalsskolen som hadde størst rekrutteringsproblemer, på grunn av beliggenheten (Haslemoen i Solør) som ikke hadde et naturlig tettbefolket oppland, og stor avstand til byer. Befalsskolen for Hærens sanitet på Lahaugmoen like utenfor Oslo hadde alltid meget god søkning, kanskje i stor grad på grunn av beliggenheten. og det hjalp nok også rekrutteringen til BSK på Trandum med temmelig kort reisevei til Oslo.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 7. #46
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  1.017
  Nevnt
  49 innlegg
  Sitert
  208 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Så vidt jeg husker så hadde alle befalsskolene meget god eller bedre søkning på slutten av 1970-tallet og ut over 1980-tallet - men tidlig på 1970-tallet så var historien litt annerledes. Fra min tid som rullefører så husker jeg at det var en del problemer med kvaliteten på vpl befal utdannet sent på 1960-tallet og tidlig på 1970-tallet.

  Kvaliteten på USK-utdannet befal var ekstremt varierende uansett "årgang" slik jeg husker det - og det er ikke så vanskelig å tenke seg hva årsaken til det var. Mange søkte USK primært for å utsette overføringen nordover, uten egentlig å være spesielt interessert - mens andre var særdeles motivert.

 8. #47
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  1.017
  Nevnt
  49 innlegg
  Sitert
  208 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av M72 Vis post
  Det stemmer at Rbtt til AR1 i Gamlebyen i Fredrikstad var lett luftvern, men personell derfra ble også overført til MFA etter endt rekruttskole (men kanskje ikke kanonmannskaper, det er litt forskjell på M109 og RB70).
  Det stemmer sannsynligvis, da det sikkert fantes kategorier som var felles for FA og LLA/LV, og som det ikke var praktisk å utdanne begge steder på samme tid.
  Noen kategorier ble også utdannet helt eller delvis utenfor Artilleriet, alt etter hvilket våpen som hadde fagansvaret - og da gjerne felles for Hæren.

  Omfanget av slik felles utdanning har sannsynligvis variert over tid, da det ofte var både fordeler og ulemper med det + litt "drakamp" om ressurser etc.

 9. #48
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Jeg har et lite eksempel fra Kp D/IØ 2 i 1976. Som jeg sa utdannet en tropp mannskaper til BK-tropp, en utdannet mannskaper til pionertropp, en mannskaper til TOW-tropp og en vognførere (feltvogn, lastevogn, BV-202 og traktor) til alle troppene og til støttekompanistab. Men en fra TOW-troppen ble tatt ut tidlig og gjennomførte nesten hele rekruttskolen ved Hærens våpentekniske korps' skole og øvingsavdeling på Helgelandsmoen, og kom tilbake ved rekruttskolens slutt som ammunisjonsspesialist/vognfører BV-202, som spesialist på selve TOW-rakettene. Fra BK-troppen ble en med tung motorsykkelsertifikat (og jeg tror også en som skulle være i kompaistaben) sendt til Hærens transportkorps' skole og øvingsavdeling i Vatneleiren til et kortere (mulig det varte to uker) motorsykkelordonnanskurs. Der møtte vi jo et mulig problem. Han som ble sendt fra min tropp var en umotivert tulling som kom tilbake fra Vatneleiren med en refselse og med ikke bestått på kurset. Det ville si at troppen hele førstegangstjenesten mått klare seg uten MO (han ble satt til annen tjeneste som sambandsmann) og dette var jo også et problem senere for hans rulleførende avdeling når han kom tilbake fra førstegangstjenesten som da fikk en motorsykkelordonnans BK-tropp i minus.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 10. Liker Niko likte dette
 11. #49
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  1.017
  Nevnt
  49 innlegg
  Sitert
  208 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Kategorier som det var få av i KOP/OPLK var ofte en utfordring. Man hadde valget mellom tilsynelatende over-produksjon eller å risikere vakanser, og valgte alt for ofte det siste.


  En annen (delvis beslektet) problemstilling fantes med større kategorier med høye krav til helseprofil og fysisk yteevne - man tenderte til å ignorere at frafall blant disse ville starte tidligere og skje hurtigere enn for andre kategorier grunnet de høyere kravene, og utdannet ikke nok frafallsreserve til å kompensere dette. Typiske eksempler var OP-assistenter og feltmålere (Art og BK), samt Artjegere.

 12. #50
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.205
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Jeg var i samme avdeling i fire av dem fem regulære repøvelsene jeg hadde - Oppklesk 4/NDR, som ble til Oppklesk/Brig 15 ved mobilisering. To av gangene var jeg løytnant og troppssjef, og det var to svært forskjellige opplevelser.

  Første gangen hadde vi manko på folk generelt, og befal spesielt. Faktisk var jeg eneste. Så måtte man ty til noe jeg har vært borti noen ganger tidligere - midlertidig utskrevet befal. Lagførerne ble da midlertidig utskrevne sersjanter, hvilket ikke var ideelt, men heller ikke katastrofalt. Disse hadde nestlagførerkurs og hadde vært korporaler under førstegangstjenesten, men ble nedskrevet til menige etterpå. Mange av dem var gode ledere, men manglet gjerne noe på instruksjon, noe som påførte meg ekstra belastning før øvelsen. Det verste var imidlertid at NK tropp ble midlertidig utskrevet fenrik, med samme bakgrunn som de andre, midlertidig korporal under førstegangstjenesten, deretter menig. Han var en oppegående og hyggelig kar, men at han hadde null befalsutdannelse var et problem. Midlertidig utskrevne fenriker har jeg aldri vært borti før eller siden.

  Andre gangen var problemet motsatt - vi hadde mer enn nok folk. Eskadronen talte godt over 200 hoder. Med ny KOP skulle troppen min ha ni patruljer - jeg hadde ti. Imidlertid var kvaliteten så som så, og slett ikke alle hadde oppklaringsbakgrunn. Så jeg valgte å la en av patruljene, med de dårligst fysisk rustede, være permanent nærforsvar av troppsko. At en av dem var kokk på en restaurant var selvsagt ingen ulempe...
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 13. #51
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  I infanteriet ble det sagt at det største problemet (og som ville kunne gi store problemer ved mobilisering ved vakanser) var BK-troppene, der det var spesielt mange svært spesialiserte tjenestestillinger, spesielt i troppsstaben, med bare meget få i hver bataljon. BK i infanteriet var jo en mini-kopi av artilleriet, så det var sikkert minst slik i artileriet og. Med to BK-tropper i bataljonen, hadde man i hver tropp:
  1 troppsass BK/feltmåler (med kun to pr bataljon, var de nesten uerstattelige, troppen var helt avhengig av en god troppsass for å komme hurtig i stilling og ha riktig posisjon og retning på våpnene, samt måle inn skiftestillinger og innskytnings-BK i forhold til troppen, overføre grunnretning)
  1 MC-ordonnans/ass. feltmåler
  2 ko-asser (dvs 4 stk i en infanteribataljon, også svært spesialiserte og nærmest umulige å erstatte, de som beregnet skytedata manuelt fra måldata)
  3 OP-assistenter, skulle kunne gjøre alt OP-befal kunne (hvert av tre OP-lag hadde 1 OP-befal og 1 OP-assistent (korporal))
  Dessuten burde sambandskorporal ha erfaring som sb-korp i BK-tropp, ikke bare i f.eks. geværkompani.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 14. Liker Niko likte dette
 15. #52
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  1.017
  Nevnt
  49 innlegg
  Sitert
  208 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  @Rittmester; Menig personell som utskrevne fenriker (eller høyere) var ganske vanlig i presse og info-avdelinger etc - men i feltavdelinger var det nok ganske uvanlig. Personlig så husker jeg til kun en kategori hvor dette forekom, OP-assistenter som ble utnevnt til midlertidig fenrik, og OP-offiser (husker konkret bare ett tilfelle ila 11 år som rullefører, fra 1987 i mitt eget batteri - men har en vag erindring om at det kan ha vært flere).

  Rent (OP) teknisk så er det få problemer med dette om riktig person velges, men det er neppe optimalt ift rådgiver-rollen overfor støttet sjef.

 16. #53
  OR-1 Menig
  Ble medlem
  2016
  Innlegg
  14
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  2 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  I HV på nittitallet traff man av og til befal som ikke hadde gjennomført førstegangstjenesten: De hadde blitt innrullert som HV-frivillige og tatt kurs på HV-Skolen. I området mitt hadde vi en løytnant som hadde tatt den veien (det spilte kanskje en viss rolle at det var kona til områdesjefen). Det hadde kanskje ikke noen stor praktisk innvirkning at en P-OFF ikke hadde noen voldsom militær fagkunnskap, og det var egentlig litt verre at man av og til traff HV-sersjanter som hadde fått graden på samme måten. Kursene man tok i regi av HV-skolen den gangen holdt riktig nok et godt faglig nivå, men det var mer ymse med kursdeltakerne, og jeg kan ikke huske at noen strøk uansett hvor mye de rotet det til, så jeg er ikke sikker på hvor grundig kvalitetssikringen på befalet egentlig var.

 17. Liker Rittmester likte dette
 18. #54
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2009
  Innlegg
  8.085
  Nevnt
  172 innlegg
  Sitert
  610 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sånn er det i dag også hehe.

  Og den Lt’en, kom hun inn som Lotte? Fordi det er/var akseptert og er på ingen måte særlig unormalt.
  - Don't confuse enthusiasm with capability

 19. #55
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.205
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  En annen kommentar til noe som var nevnt tidligere - i eskadronen min var de aller fleste av mannskapene fra Troms. Sånn sett kunne vi nyte godt av noe av den samme lokalkjennskap som også HV kan, siden brigaden var forutsatt satt inn i Troms, spesifikt Ofotenhalvøya og Evenes flyplass. Størsteparten av befalet kom imidlertid sørfra, av årsaker @hvlt var inne på - BSK ligger nær Oslo. (Og de fleste befal var befalsskoleutdannet, det var stort sett bare eskadronssjef og noen ganger NK eskadron som var KS-utdannet og i stadig tjeneste.)
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 20. #56
  OR-1 Menig
  Ble medlem
  2016
  Innlegg
  14
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  2 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av essal Vis post
  Sånn er det i dag også hehe.

  Og den Lt’en, kom hun inn som Lotte? Fordi det er/var akseptert og er på ingen måte særlig unormalt.
  Jeg hadde ikke inntrykk av at hun noen gang var Lotte, men det er jo nesten tyve år siden, så jeg kan ikke sverge på det. Jeg har uansett møtt minst en sersjant som kun hadde frivillige tjeneste i HV (i tillegg til noen år i HVU, som ikke akkurat er det samme) før hun tok kursrekken. Om hun noensinne ble fenrik eller høyere vet jeg dog ikke. I tillegg var det en kar som jeg tror var HV-frivillige (var instruktør i HVU, i det minste), som hadde vært korporal i Luftforsvaret i førstegangstjenesten og fortsatt gikk rundt med blå hylser med to vinkler uten at han hadde noen videre hjemmel for det.

  Blant ungdomsinstruktørene var det forresten en stund en fyr som gikk rundt med én vinkel på en tid da det ikke fantes en eneste visekorporal i hele Forsvaret, så det var vel en del selvtekt her og der.

 21. #57
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  1.017
  Nevnt
  49 innlegg
  Sitert
  208 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Angående lotter, så kjenner jeg til et tilfelle av at en lotte under tjeneste som sjåfør i APIC (under en større NATO-øvelse) ble "kledd opp" som sersjant. Hvor vanlig dette var kjenner jeg ikke til, og heller ikke i hvilken grad det var formalisert.

 22. #58
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2018
  Bosted
  Hær-land ;)
  Innlegg
  183
  Nevnt
  7 innlegg
  Sitert
  45 innlegg

  Sv: Rulleførende avdelinger

  Sitat Opprinnelig skrevet av Myrenggubben Vis post
  Jeg hadde ikke inntrykk av at hun noen gang var Lotte, men det er jo nesten tyve år siden, så jeg kan ikke sverge på det. Jeg har uansett møtt minst en sersjant som kun hadde frivillige tjeneste i HV (i tillegg til noen år i HVU, som ikke akkurat er det samme) før hun tok kursrekken.
  I "nyere tid" (kanskje mindre enn dine tyve år...) har det vel ikke vært mulig å komme inn i HV som frivillig uten gjennomført førstegangstjeneste; eneste "bakveien" inn var via lotteforbundet og deres A-lotte-kurs, som inntil i vår kun var åpent for kvinner.

Side 2 av 2 FørsteFørste 12


Lignende tråder

 1. 05 Sambandsrelaterte avdelinger
  By Einherjar in forum 05 Sambandsrelaterte avdelinger
  Svar: 0
  Nyeste innlegg: DTG 121112A Feb 17,
 2. Fordeling til avdelinger.
  By Pleya in forum Generelt om norske militære avdelinger
  Svar: 8
  Nyeste innlegg: DTG 071518A Feb 11,
 3. Opptak i div avdelinger
  By peip in forum Førstegangstjeneste og verneplikt
  Svar: 10
  Nyeste innlegg: DTG 281018A Apr 09,
 4. Elite avdelinger
  By 8 ECHO 6 in forum S-3 2. Totalforsvaret
  Svar: 9
  Nyeste innlegg: DTG 051755A Sep 06,
 5. Hva menes med: Militær rulleførende avdeling?
  By Night_Wolf_x in forum Mannskapsmessa
  Svar: 8
  Nyeste innlegg: DTG 282327A Aug 06,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •