milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Side 1 av 2 12 SisteSiste
Viser resultatene 1 til 40 av 44

Tråd: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

 1. #1
  Nyhetspubliserer
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  705
  Nevnt
  4 innlegg
  Sitert
  25 innlegg

  Lightbulb Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)


  GJENOPPRETTES: Garnisonen i Porsanger gjenopprettes, trolig med Panserbataljonen og panserdelen fra Telemark Bataljon i rotasjonsordning. Her luftfoto over garnisonsleiren i Porsanger fra 1999. Foto: JOHN CHARLES KVAM/FORSVARET

  Aldrimer.no:
  Panserdelen av Telemark Bataljon sendes nordover. Garnisonen i Porsangermoen gjenopprettes med en mekanisert kompanistridsgruppe. Grensevakten styrkes med et jegerkompani.

  Av KJETIL STORMARK og ERIK HATTREM / kjetil@aldrimer.no og erik.hattrem@gmail.com

  Men antallet vervede i Hæren reduseres. Hæren må de neste årene satse stadig mer på vernepliktige.

  Det er noen av forslagene i skissen til framtidig organisering av Hæren, slik den fremgår av de endelige beslutningsdokumentene for fagmilitært råd. Dokumentene, som aldrimer.no sitter med gjenparter av, ble behandlet av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og hans ledergruppe på et todagers ledergruppemøte (LGM) mandag og tirsdag forrige uke.

  Hovedpunktene
  Dette er hovedpunktene i beslutningsdokumentet, som er datert 12. juni og bærer overskriften «Førstelinjeforsvaret: Saksgrunnlag til FSJ LGM 22-23 juni 2015»:


  • Hæren oppretter en ny taktisk kommando på Bardufoss i Troms.
  • Det etableres en fremskutt ledelse i Finnmark «med evne til å integrere fellesoperativ innsats med landstyrkenes ressurser». I beslutningsdokumentet heter det: «Enhetlig ledelse og tverrsektoriell lokal koordinering av operasjoner i Finnmark vil være avgjørende i en innledende fase og denne løsningen styrker evnen til å skape god situasjonsforståelse, enhetlig K2 og fellesoperativ innsats.»
  • Grensevakten styrkes med et jegerkompani «med evne til å utnytte fellesoperativ ild og egne stridsmidler som panserbekjempelse, bærbart luftvern og bombekaster». I dokumentet heter det: «Avdelingen vil utgjøre en tydelig landmilitær terskel og ha evne til å påføre tap i en begrenset tidsperiode.»
  • Det etableres en kompanistridsgruppen på Porsangermoen som er mekanisert og skal «bidra til å sikre viktig infrastruktur samt etablere og vedlikeholde stridskontakt». Panserdelen fra Telemark Bataljon (TMBN) og dagens panserbataljon med base på Setermoen inngår i rotasjonsordning slik at det til enhver tid er en panserbataljon ved Porsangermoen.
  • Brigaden i Nord-Norge videreføres og moderniseres i tråd med tidligere planer, med fokus på nye CV90-kampvogner, stridsvogner, artilleri, kampluftvern og moderne kommando- og kontrollinformasjonssystemer (K2IS).
  • Hæren får droner (UAS-system) for å styrke ISTAR-kapasiteten (innhenting av feltetterretning).
  • Etterretningsbataljonen utvikles til et Etterretningsregiment og underlegges Sjef Hæren (tidligere generalinspektøren for Hæren) direkte.
  • Det mekaniserte materiellet samles på Setermoen i Troms med to likeverdige mekaniserte bataljoner; Panserbataljonen og 2. bataljon.
  • Telemarkbataljonen (TMBN) omstruktureres til en vernepliktsbasert lett infanteribataljon på Rena med mulighet for rask overføring til Nord-Norge eller innsats andre steder i landet.
  • Kongevakten ved Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) reduseres med 50 prosent og Gardeskolen flyttes til Huseby.


  Aldrimer.no understreker at vi ikke har greidd å bringe på det rene om hvorvidt forsvarssjefens ledergruppe har gjort justeringer i forslaget til ny organisering av Hæren utover det som er skissert i beslutningsdokumentene som ble fremlagt på behandling på ledermøtet i forrige uke.

  Vernepliktige

  I beslutningsdokumentet fremgår det at Forsvaret framover planlegger å bruke vernepliktige i lang større grad enn før. «Ambisjonen om profesjonalisering av hele avdelinger stanses», heter det i dokumentet.

  Forsvarskilder opplyser at det i tillegg blir vurdert å øke fra 12 til 18 måneders tjenesteperiode, slik at Forsvaret får ytterligere 6 måneders effekt av de som har vært gjennom grunnleggende rekruttskole.

  Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skal etter planen legge fram sitt fagmilitære råd for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innen 1. oktober i år.

  I prosessen er det utredet to hovedalternativer. I rammeskrivet fra Forsvarsdepartementet, datert 1. oktober i fjor, ble Forsvarsstaben bedt om å svare på hvordan Forsvaret skal organiseres med utgangspunkt i dels et nullvekstbudsjett og dels et forsvarsbudsjett med 0,5 prosent vekst.

  Bare det minst brutale av det som beskrives som «to dårlige alternativer» er blitt realitetsbehandlet av forsvarssjefens ledergruppe.

  Gitt at regjeringen har innført et effektiviseringsprogram der alle etater må spare 0,5 prosent hvert år og at forsvarsmateriell blir stadig dyrere å anskaffe og drifte, innebærer begge alternativene i realiteten dramatiske kutt.

  To hovedalternativer

  De to hovedalternativene ble tidligere i år kalt «visjonær» og «jordnær» modell innad i Forsvaret, der «visjonær» fremstod som det mest dramatiske alternativet, med de største kuttene og mest brutale grepene. Disse alternativene er i siste fase av FMR-arbeidet bare blitt referert til som «bane 1» og «bane 2».

  Les mer: Har varslet regjeringen om rød status
  Les mer: Ser bort fra deler av bestillingen

  Departementet ba også forsvarssjefen se på en tredje vei: Et vekstbudsjett utover 0,5 prosent, men der man ikke oppga noen vekstrate.

  Det er det siste alternativet forsvarssjefen velger å fremme overfor regjeringen.

  Aldrimer.no sitter også med kopigjenparter av tidligere utredningsdokumenter for bane 1 og bane 2 for Hæren, fra perioden disse ble beskrevet som «jordnær» og «visjonær» modell. Dette er noen av hovedpunktene i en tidligere fase av FMR-arbeidet, men som IKKE er blitt fremmet til realitetsbehandling i forsvarssjefens ledergruppe:

  JORDNÆR modell (slik den forelå da dette begrepet fortsatt ble brukt):

  Taktisk kommando Land på Reitan, med følgende struktur:
  Garnisonen i Sør-Varanger (GSV).
  HMKG Huseby.

  Brigadekommando Nord med følgende underliggende avdelinger: Sambandsbataljonen (SBBN), Etterretningsbataljonen (EBN), Militærpolitikompaniet (MP KP), Panserbataljonen (PBN), 2. bataljon – som er en infanteribataljon i dag (2BN), Telemarkbataljonen (TMBN), Ingeniørbataljonen (INGBN), Artilleribataljonen (ARTBN) med nytt kampluftvern fra ca 2020, STRBN (transportstøtte – combat services), Sanitetsbataljonen (SANBN) og mulig gjenopprettelse av 3. bataljon som en mekanisert infanteribataljon (Mekbn 3).

  Det vurderes også mulig gjenopprettelse av en brigadekommando nummer to – Brigkdo 2, etter alt å dømme for Sør-Norge.

  Vesentlige endringer ifht i dag:

  Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) halveres.
  Skjold og Heggelia avvikles.
  Ruteklarering og landbasert transportstøtte reduseres.
  Økt bruk av reserver.
  Økt utnyttelse av vernepliktige.
  Betydelig kortere klartider.
  Økt tilstedeværelse i Finnmark (Porsangmoen).
  Grensevakten (GSV) får tilført ytt kapasitet til å kunne sinke en invaderende styrke.
  Styrket evne til oppklaring og feltetterretning.
  Kampvogner innfases.
  Stridsvogner oppgraderes.
  Kampluftvern innfases.
  Nytt artilleri innfases.

  VISJONÆR modell (slik den forelå da dette begrepet fortsatt ble brukt):

  Hærstrukturen vil i den visjonære modellen kunne ha 457 offiserer, 1132 avdelingsbefal, 875 vervede og 2933 i førstegangstjeneste. Dette vil i sum representere 5387 personer og 2464 årsverk.

  Les hele artikkelen her, og les mer om bl.a. hvordan den operative strukturen vil kunne se ut samt endringene vs dagens situasjon.

 2. #2
  OR-2 Visespesialist
  Ble medlem
  2012
  Innlegg
  115
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  4 innlegg

  Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

  Hvor får egentlig Kjetil Stormark alle disse dokumentene fra? Jeg er svært skeptisk til at disse usammenhengende dokumentene publiseres uten en bedre beskrivelse av konteksten og hvor i prosessen disse dokumentene og midlertidige forslagene ble fremlagt. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at dette er gradert informasjon. Det er svært uheldig at Stormark publiserer det slik han gjør da det kan få negative konsekvenser for både prosessen og de gode løsningene vi alle ønsker. Jeg stiller også et klart spørsmålstegn ved at Milforum videreformidler dette.

 3. #3
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.477
  Nevnt
  542 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

  At Milforum formidler det er da ikke noe problem, det er overalt i media nå. Så vidt jeg har forstått er dette neppe dokumenter som er gradert i henhold til Sikkerhetsloven, men det er dokumenter som er unntatt offentlighet i henhold til Offentleglova (spesielt § 14, organinterne dokumenter). Men det er tydelig at noen som sitter i eller meget nær Forsvarssjefens sjefsgruppe lekker bevisst som en sil. Det er ikke bra.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 4. #4
  OR-3 Spesialist
  Ble medlem
  2011
  Bosted
  Nord for bibelbeltet.
  Innlegg
  405
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  19 innlegg

  Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

  Synnes fortsatt det er for få mann... Burde ikke Hæren fulgt en lik modell som luftforsvaret og marinen der man har en separat rekrutt skole!?

  Er også kritisk til at Hovedstadsforsvaret blir redusert... Selv om en hypotetisk konflikt vil med størst sansynelighet utfolde seg Nord for Tromsø er det viktig med ett godt hovedstadforsvar etter mitt syn da omerådet rundt Gardemoen,Torp og rygge er perfekt for VDV tropper. Kutter man av hodet setter man kroppen ut av drift"

 5. #5
  OR-2 Visespesialist
  Ble medlem
  2012
  Innlegg
  115
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  4 innlegg

  Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

  Er vel egentlig ingen som ønsker å redusere forsvaret av hovedstaden, men gitt det nåværende trusselbilde og den nærmest fanatisk dårlige finansieringen av Forsvaret må man prioritere ressursene der det er behov for dem. Og det er større behov for militære ressurser i Finnmark enn i Oslo. Det er mye større sannsynlighet for at små grønne russiske menn dukker opp i Kirkenes enn i Oslo med det aller første. Terrorberedskap er selvfølgelig aktuelt, men forsvar mot statlige trusler er den dimensjonerende. Gitt de svært få midlene tildelt fra svært uansvarlige politikere, må man altså flytte soldatene våre nordover.

 6. Liker Niko likte dette
 7. #6
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.451
  Nevnt
  160 innlegg
  Sitert
  615 innlegg

  Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

  Er det egentlig en spesielt god idé å plassere stridsvogner i Finnmark? Det blir vel ikke mange nok til at de kan gjøre ordentlig motstand i et så åpent og svært lende? Ekstra jegere på grensa ser jeg poenget med, men stridsvogner så langt fra luftstøtte etc?
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 8. #7
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  519 innlegg

  Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

  Styrker i Finnmark er bremse og avskrekking, ikke stoppe. Det er den tradisjonelle kald krig oppgaven til Hæren i nord, bremse fremrykning og demonstrere motstand mens allierte mobiliserer lenger syd.

  Finnmark er jo forøvrig ikke langt fra flystøtte.....
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 9. Liker gringo likte dette
 10. #8
  Nyhetspubliserer
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  705
  Nevnt
  4 innlegg
  Sitert
  25 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Heimevernet øver hos Garnisonen i Porsanger under øvelsen Joint Viking i vinter. Øvelsen provoserte reaksjoner fra Russland, slik som denne typen øvelser også gjorde under den kalde krigen.
  Foto: Kristian Kapelrud/HV/Forsvaret / Kristian Kapelrud

  NRK.no:
  I dag feirer de 70 år som forsvarsverk mot Russland


  Garnisonen i Porsanger kan se tilbake på 70 år med Nato-øvelser, alarmer, beredskapsbygging og et stadig vaktsomt øye mot kjempen i øst. Nå mener flere at det er på tide å vekke verdens nordligste militærgarnison til live igjen.  Ståle Grytli, oberstløytnant og plasskomandant for Garnisonen i Porsanger.
  Foto: Forsvaret

  Les den interessante vel-verdt-å-lese-artikkelen her.


 11. #9
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.528
  Nevnt
  157 innlegg
  Sitert
  939 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Kjetil Stormark og Aldrimer.no har en ny kampanje på gang:

  Følg med på aldrimer.no de neste ukene. Tirsdag starter vi publiseringen av en dokumentarserie i 10 deler om hvordan det står til med Norges forsvarsevne og beredskap. Vi ser også på det som skjer i Norges nærområder og det nye trusselbildet. Engasjer dere gjerne og spre filmene og våre nyhetssaker i sosiale medier!
  En forsterket hærstyrke i Finnmark, slik forsvarssjefen har foreslått, vil greie å holde stand i mindre enn en uke mot en fremrykkende, russisk fiende.

  https://www.aldrimer.no/haeren-holde...re-noen-dager/
  Odd objects attract fire. You are odd.

 12. #10
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.925
  Nevnt
  565 innlegg
  Sitert
  2484 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Det jeg blir sjokkert over er om noen har trodd at en kompanistridsgruppe i Porsanger og et nytt jegerkompani i Varanger, slik FMR foreslår, skulle hatt noen som helst evne til å stoppe en alvorlig ment russisk invasjon. For å si det brutalt er det om å gjøre å få minst 100 døde norske soldater, slik at NATO utløser artikkel 5. Om disse soldatene holder ut noen dager før de dør, er bare en bonus, men har ingenting å si for det som er målsetningen - å få allierte styrker inn i landet.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 13. #11
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.528
  Nevnt
  157 innlegg
  Sitert
  939 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Aldrimer.no utfyller forrige taler:

  Oppdraget til norske soldater i Finnmark er IKKE å forsvare landet. Det er fånyttes. Den norske forsvarsstrategien er at norske soldater skal dø på en så oppsiktsvekkende måte som mulig. Slik vil man øke sannsynligheten for at Norge får hjelp fra NATO.*

  https://www.aldrimer.no/operasjon-heltemodig-dod/
  Odd objects attract fire. You are odd.

 14. Liker Rittmester likte dette
 15. #12
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  519 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Scenariet som aldrimer.no benytter er lite sannsynlig, og de glemmer fullstendig etterretningens rolle. Vi bygger ikke et forsvar for et "lyn fra klar himmel" angrep fra russerne. Vi bygger for i hovedsak to scenarier:

  Hybrid krigføring / terror: gjennom asymmetrisk krigføring med gjerne uklar avsender prøver noen å lamme og overta Norge.

  Invasjon: en fremmed makt gjør oppmarsj, dette skal vi kunne observere, allierte mobiliseres, egne bremser invasjon og utløser rett til offensive operasjoner på fiendens bakre.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 16. #13
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.528
  Nevnt
  157 innlegg
  Sitert
  939 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  De prøver nok hardt å påvirke gjennom å sjokkere.
  Odd objects attract fire. You are odd.

 17. #14
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Førde
  Innlegg
  2.472
  Nevnt
  82 innlegg
  Sitert
  296 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Var på ei sanitetssamling på Sessvollmoen i fjor haust. Diesen var der og hadde eit foredrag. Han sa faktisk noko liknande. Orda han brukte var noko slikt som dette "forsvaret si rolle var å sørge for at ei konflikt i Norge vart så stor at NATO måtte gripe inn".

 18. #15
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Førde
  Innlegg
  2.472
  Nevnt
  82 innlegg
  Sitert
  296 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
  Var på ei sanitetssamling på Sessvollmoen i fjor haust. Diesen var der og hadde eit foredrag. Han sa faktisk noko liknande. Orda han brukte var noko slikt som dette "forsvaret si rolle var å sørge for at ei konflikt i Norge vart så stor at NATO måtte gripe inn".
  Det han sa var dette: ): Forsvarets oppgave er å sørge for at det ikke kan oppstå en konflikt som er for stor for oss, men for liten for NATO

 19. Liker Sofakriger, Niko likte dette
 20. #16
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  991
  Nevnt
  46 innlegg
  Sitert
  203 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Den store utfordringen blir nok å få utløst alliert støtte tidsnok, og ved et forberedt angrep av noe størrelse er det er antakelig for sent uansett når Norske soldater begynner å dø i Finnmark.

  "Ting" tar tid, også hos NATO.

 21. Liker Kdo_Under likte dette
 22. #17
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  519 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
  Den store utfordringen blir nok å få utløst alliert støtte tidsnok, og det er antakelig for sent uansett hvis Norske soldater begynner å dø i Finnmark. "Ting" tar tid.
  Les mitt scenarie 2 om igjen. En del av vårt forsvar er å vite om at dette skjer så vi har tilstrekkelig varsling. Forsvar er ikke bare å skyte fiendtlige soldater.

  Hvilke ressurser våre allierte er villige til å stille på hvilket varsel er et annet spørsmål - og det er ikke slik at vi vil være i stand til å bygge brems for alle forhold. Hovedproblemet i dag vil jeg si er gapet mellom varsling+brems og stridsevne andre egne på plass.

  Det kan lukkes gjennom bedre varslingsevne, sterkere brems og raskere stridsevne andre egne. Det mest realistiske er nok den første og den siste. Aldrimer.no fokuserer på sterkere brems - eller til og med stoppe alene.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 23. #18
  OR-7 Stabssersjant
  Ass S-2 Milforum

  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  8.534
  Nevnt
  214 innlegg
  Sitert
  1069 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
  Scenariet som aldrimer.no benytter er lite sannsynlig, og de glemmer fullstendig etterretningens rolle. Vi bygger ikke et forsvar for et "lyn fra klar himmel" angrep fra russerne. Vi bygger for i hovedsak to scenarier:

  Hybrid krigføring / terror: gjennom asymmetrisk krigføring med gjerne uklar avsender prøver noen å lamme og overta Norge.

  Invasjon: en fremmed makt gjør oppmarsj, dette skal vi kunne observere, allierte mobiliseres, egne bremser invasjon og utløser rett til offensive operasjoner på fiendens bakre.
  Ikke for å forsvare aldrimer, de fortjener all den tyn de kan få.

  Men en av tingene det Russisk forsvaret lenge har vært gode på, og trent mye på i det siste, er hurtige og skjulte operasjoner.
  Det er noe vi burde ta høyde for.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 24. Liker dobrodan likte dette
 25. #19
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  519 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Ikke for å forsvare aldrimer, de fortjener all den tyn de kan få.

  Men en av tingene det Russisk forsvaret lenge har vært gode på, og trent mye på i det siste, er hurtige og skjulte operasjoner.
  Det er noe vi burde ta høyde for.
  Helt klart, men jeg er trygg på at etterretning er kosteffektivt forsvar. Selvsagt må vi ha stridsevne, så den politiske viljen hos egne og allierte utløses, men det er ikke realistisk å stoppe en stor aktør alene. Så en riktig balanse er bra.

  Men kanskje det er lurere å drive mer HUMINT på russiske soldater og befal enn å kjøpe et par stridsvogner til? Dette er vanskelig å diskutere, både fordi "nok" etterretning og "nok" stridsevne er vanskelig å tallfeste - og fordi mye av det som skjer vet vi ingenting om.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 26. #20
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  991
  Nevnt
  46 innlegg
  Sitert
  203 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
  Les mitt scenarie 2 om igjen. En del av vårt forsvar er å vite om at dette skjer så vi har tilstrekkelig varsling. Forsvar er ikke bare å skyte fiendtlige soldater.

  Hvilke ressurser våre allierte er villige til å stille på hvilket varsel er et annet spørsmål - og det er ikke slik at vi vil være i stand til å bygge brems for alle forhold. Hovedproblemet i dag vil jeg si er gapet mellom varsling+brems og stridsevne andre egne på plass.

  Det kan lukkes gjennom bedre varslingsevne, sterkere brems og raskere stridsevne andre egne. Det mest realistiske er nok den første og den siste. Aldrimer.no fokuserer på sterkere brems - eller til og med stoppe alene.
  Jeg er ikke uenig, bare mindre optimistisk gitt dagens forutsetninger. Indikasjonene (varslingen) kommer antakelig tidlig nok, men det spørs om responsen gjør det. Even til å ta et varsel alvorlig nok på alle nivå er også et spørsmål.

  Norge har gjort seg mye mer avhengig av rask respons fra allierte enn vi var - og jeg er ikke overbevist om at sannsynligheten for det har øket...

 27. Liker dobrodan likte dette
 28. #21
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  519 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Så da er det egentlig den faktiske aksjonen basert på varsling du tror ikke holder? Jeg tror at tidlig varsling (uten blod og synlige krenkelser) er utfordrende å få tilstrekkelig aksjon ut av. Det er et svakt punkt.

  Men skyldes det logistikkmessige utfordringer eller manglende politisk evne til handling? Et sannsynlig scenario for meg er god varsling tidlig, men manglende handling. Når politiske viljen inntreffer er det for sent, egne ressurser skytes opp på bakken, i garasje og i havn - mens allierte ressurser står ubrukt i fjellhaller og på skip langt unna. Å tørre å mobilisere er en politisk handling.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 29. Liker Niko likte dette
 30. #22
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.477
  Nevnt
  542 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Hvis vi går tilbake til den kalde krigen (1980-tallet), hadde vi en mye større sovjetisk/russisk militærmaskin mot oss enn det vi har i dag. Da hadde man stort sett tre scenarier:
  1) Et begrenset angrep mot Finnmark, eventuelt bare Øst-Finnmark.
  2) Et massivt angrep mot Nord-Norge med hensikt å ta Norge nord for Ofoten eller Lyngen.
  3) Som 2, men som del i en europeisk storkrig der også Sør-Norge kunne angripes med landstyrker etter at Danmark/de danske sund og belte var tatt.

  Det meste av planleggingen for Nord-Norge dreide seg om scenario nr. 2 (i Nord-Norge ville ikke scenario 3 bli særlig forskjellig), men scenario 1 var også aktuelt i planleggingen. I scenario 2 antok man at ORANGE ville ha Troms og Ofoten som sitt hovedmål og ville angripe med mest mulig overraskelse for å ta dette området i en knipetangmanøver med både sjølandsatte og luftlandasatte styrker i tillegg til rene landstyrker.

  For dette scenariet så man den gangen for seg at Sovjetunionen kunne sette inn landstyrker av omtrent denne størrelsen uten særlig forvarsel: 3 motoriserte infanteridivisjoner, 2 fallskjermregimenter og 1 marineinfanteribrigade + taktiske og administrative støtteavdelinger på armenivå. De norske forsvarsanalysene og planene fra 1970-tallet og 1980-tallet hadde i stor grad ett mål: Ikke la Bardufoss-området falle før etter D + 14-21 dager, med norsk innsats alene. Å holde Bardufoss og Evenes flyplasser og havner i Narvik-Harstad-området lengst mulig for å ta imot allierte forsterkninger var hovedmålet.

  I dag har sannsynligvis ikke Russland kapasitet til noe lignende. Jeg tror det er det gamle scenario 1 som i hvert fall foreløpig er det eneste de har kapasitet til. Da gjaldt det også å bite fra seg så det ble "skikkelig krig", men med oppholdende strid der man ga land for tid (i Troms var det snakk om mer stasjonær forsvarskrig, da man ikke hadde særlig land å gi, man skal ikke langt bakover fra Lyngen for ikke å si Storsteinnes ved en sjøinvasjon før man er på Bardufoss). På 80-tallet hadde GSV ved siden av grensevakten en kampstyrke som en (sterkt) redusert infanteribataljon (hvis det var forvarsel og tid til mobilisering økt til en full infanteribataljon med mobiliseringstillegg). GP hadde på 70-80-tallet en stående bataljonsstridsgruppe med en infanteribataljon, ett middelstung feltartilleribatteri, et lett luftvernbatteri og en stridsvogntropp. Man anså i hvert at disse ville kunne sinke styggen vesentlig og påføre en god del tap.

  Russerne har i hvert fall ikke foreløpig kapasitet til å komme med den ene divisjonen etter den andre, det er mer snakk om en brigade eller to eller tre. Å holde (deler av) Finnmark en viss tid og samtidig lage så mye krig av det at NATO blir tvunget til å reagere burde være innenfor mulighetens grenser.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 31. #23
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.528
  Nevnt
  157 innlegg
  Sitert
  939 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Hæren på FB:

  Brigade Nord har nå sendt en eskadronsstridsgruppe til Finnmark. Øvelsens hensikt er å trene eskadronen i skarpt angrep, samt logistisk understøttelse av avdelingene. Personelltransporten ble gjort av et C-130J Hercules tilhørende Luftforsvaret, fra Bardufoss flystasjon til Stasjonsgruppe Banak.

  https://m.facebook.com/story.php?sto...27652790640851
  Odd objects attract fire. You are odd.

 32. #24
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  Ass S-6 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Østlandet
  Innlegg
  1.666
  Nevnt
  87 innlegg
  Sitert
  357 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  De nevnte vel neppoe hvor lang tid de brukte på å planlegge og koordinere denne logistikken? Var neppe på impuls.....
  “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
  ― John Steinbeck

 33. Liker Niko likte dette
 34. #25
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2008
  Innlegg
  761
  Nevnt
  6 innlegg
  Sitert
  135 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Russerne har i hvert fall ikke foreløpig kapasitet til å komme med den ene divisjonen etter den andre, det er mer snakk om en brigade eller to eller tre. Å holde (deler av) Finnmark en viss tid og samtidig lage så mye krig av det at NATO blir tvunget til å reagere burde være innenfor mulighetens grenser.
  Mener du at Norge idag har hærstyrker i Finnmark til å klare dette?

 35. #26
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.477
  Nevnt
  542 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
  Mener du at Norge idag har hærstyrker i Finnmark til å klare dette?
  Nei, vi har jo ikke i dag hærstyrker i Finnmark utenom grensevakten. Men det burde være innenfor det mulige å ha det. Det kommer en del defaitistiske innspill av kjent type "den russiske soldat er 2,5 meter høy og enhver motstand fra Norge er uansett nytteløs". En mekanisert bataljonsstridsgruppe i Finnmark vil gi store vanskeligheter for et begrenset russisk angrep på Finnmark.

  I følge FR 7-2-1 Panserbataljonen i felt, Grunnlag og taktiske retningslinjer fra 1999, og "Standardbrief Panserbataljonen" fra samme tid skal en panserbataljon kunne:

  Delta i 1-2 ukers strid som en del av panserbrigaden og i løpet av denne tiden kunne slå èn til to fiendtlige infanteribataljoner.

  Slå inntil ett Motorisert Infanteri Regiment (MIR) i uforberedte stillinger i løpet av 8-10 timer etter at oppdraget er mottatt.

  Slå en framrykkende eller inntil to nylig landsatte MIR i løpet av 6-8 timer etter at oppdraget er mottatt.

  Sinke en Motorisert Infanteri Divisjon (MID) i en teig med dybde 25-35 km med inntill seks fremrykningsakser for panser, evt 50-75 km med 2 akser i 2 minst 2 døgn.

  Stanse en MID i en teig med dybde 10-15 km med mulighet for å utgruppere inntil to MIR(+) i front.

  Ved spredt gruppering hindre luftlandsetting i et område på 450-750 kvadratkilometer (10 x 45-75 km).

  Hurtig kunne veksle mellom konsentrasjon og spredning, for å skape lokal styrkeoverlegenhet når vi ønsker å avgjøre striden og for å bli mindre sårbare når vi ikke ønsker det.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 36. #27
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Teig 08
  Innlegg
  1.989
  Nevnt
  27 innlegg
  Sitert
  154 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Hvis det skulle skje noe mot Norge, så vil det skje etter at det har smelt i Baltikum og NATO har sendt hele gjengen dit. Etter det er det sannsynlig at styggen kommer kravlende gjennom Pasvik. I forkant av dette har nok russerene drevet en del bakgrunnsarbeid med å få lokalbefolkningen til å føle seg utelatt fra resten av Norge, at regjeringen driter i de og den slags ting. Dermed vil det kanskje bli lettere å oppholde seg blant nordmenn. Styrkene som er i Finnmark de første to dagene vil bli pepret med angrep fra luften for deretter få noen ladninger med artilleri til dessert før det blir nachspiel med fotsoldater som kommer fra både luften og med diverse lettpansrede beltedoninger, støttet fra luften. Disse vil da bruke tiden fort til å klargjøre for landing vest i Finnmark for påfyll mens de samtidig gjør seg klar til Hæren kommer beltende oppover støttet av litt fly. Til sjøs så aner jeg ærlig talt ikke hvordan det kan bli da jeg kan lite om maritime egenskaper, men vil tippe at russerene har litt flere flytende og neddykkede enheter de første dagene.

  Skal vi ha mulighet til å bremse dette i større grad, så må det på plass mye mer bakke-til-luft enn det vi har i dag. Det må bli farlig for fi å bevege seg i luftrommet, samtidig som man må passe seg for ubåter.


  Sent fra min SM-G388F via Tapatalk
  *smerte er midlertidig, ære varer evig*

 37. #28
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2008
  Innlegg
  761
  Nevnt
  6 innlegg
  Sitert
  135 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av onkel smerte Vis post
  Hvis det skulle skje noe mot Norge, så vil det skje etter at det har smelt i Baltikum og NATO har sendt hele gjengen dit. Etter det er det sannsynlig at styggen kommer kravlende gjennom Pasvik. I forkant av dette har nok russerene drevet en del bakgrunnsarbeid med å få lokalbefolkningen til å føle seg utelatt fra resten av Norge, at regjeringen driter i de og den slags ting. Dermed vil det kanskje bli lettere å oppholde seg blant nordmenn. Styrkene som er i Finnmark de første to dagene vil bli pepret med angrep fra luften for deretter få noen ladninger med artilleri til dessert før det blir nachspiel med fotsoldater som kommer fra både luften og med diverse lettpansrede beltedoninger, støttet fra luften. Disse vil da bruke tiden fort til å klargjøre for landing vest i Finnmark for påfyll mens de samtidig gjør seg klar til Hæren kommer beltende oppover støttet av litt fly. Til sjøs så aner jeg ærlig talt ikke hvordan det kan bli da jeg kan lite om maritime egenskaper, men vil tippe at russerene har litt flere flytende og neddykkede enheter de første dagene.

  Skal vi ha mulighet til å bremse dette i større grad, så må det på plass mye mer bakke-til-luft enn det vi har i dag. Det må bli farlig for fi å bevege seg i luftrommet, samtidig som man må passe seg for ubåter.


  Sent fra min SM-G388F via Tapatalk
  Etter 2022 så vil F-35 kunne benytte SDB-II. Hver F-35 kan bære 8 SDB-II internt. Send 10 F-35 nordover og de kan (med antatt pk 0.8) ta ut 64 tanks og andre tilsvarende mål. Hvis vi antar vi klarer å gjennomføre 4 slike angrep i døgnet, så vil det bety at fi taper 256 "assets" i døgnet. Det er nokså store tap selv for Russland vil jeg tro. Dette forutsetter naturligvis at vi har SDB-II tilgjengelig... og det forutsetter at ingen angrep kommer før etter 2022.

  http://www.military.com/daily-news/2...ntil-2022.html

 38. #29
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  991
  Nevnt
  46 innlegg
  Sitert
  203 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
  Etter 2022 så vil F-35 kunne benytte SDB-II. Hver F-35 kan bære 8 SDB-II internt. Send 10 F-35 nordover og de kan (med antatt pk 0.8) ta ut 64 tanks og andre tilsvarende mål. Hvis vi antar vi klarer å gjennomføre 4 slike angrep i døgnet, så vil det bety at fi taper 256 "assets" i døgnet. Det er nokså store tap selv for Russland vil jeg tro. Dette forutsetter naturligvis at vi har SDB-II tilgjengelig... og det forutsetter at ingen angrep kommer før etter 2022.

  http://www.military.com/daily-news/2...ntil-2022.html
  Det forutsetter vel en del mer også.....

 39. Liker dobrodan, Eisenhower likte dette
 40. #30
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Teig 08
  Innlegg
  1.989
  Nevnt
  27 innlegg
  Sitert
  154 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
  Etter 2022 så vil F-35 kunne benytte SDB-II. Hver F-35 kan bære 8 SDB-II internt. Send 10 F-35 nordover og de kan (med antatt pk 0.8) ta ut 64 tanks og andre tilsvarende mål. Hvis vi antar vi klarer å gjennomføre 4 slike angrep i døgnet, så vil det bety at fi taper 256 "assets" i døgnet. Det er nokså store tap selv for Russland vil jeg tro. Dette forutsetter naturligvis at vi har SDB-II tilgjengelig... og det forutsetter at ingen angrep kommer før etter 2022.

  http://www.military.com/daily-news/2...ntil-2022.html
  Ja, i teorien så har du jo selvsagt rett, men for å få disse i luften så er det jo greit å ha en rullebane å ta av fra? og et luftrom å operere i? Nytter nok veldig lite å ha 10 brannslukkingsapparat om man har en brann på størrelse med brannen i Lærdal å hanskes med? Det må være luftvern i stor grad tilgjengelig i Finnmark om man skal ha noen effektiv nytte av F35, i tillegg til kontroll og overvåkning av luftrommet. EK vil nok også være en ganske markant betydelighet hvis russerne har lyst til å komme på besøk. Er mange systemer som må jobbe sammen for at man skal oppnå full effekt av de.
  *smerte er midlertidig, ære varer evig*

 41. Liker dobrodan likte dette
 42. #31
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  991
  Nevnt
  46 innlegg
  Sitert
  203 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Nei, vi har jo ikke i dag hærstyrker i Finnmark utenom grensevakten. Men det burde være innenfor det mulige å ha det. Det kommer en del defaitistiske innspill av kjent type "den russiske soldat er 2,5 meter høy og enhver motstand fra Norge er uansett nytteløs". En mekanisert bataljonsstridsgruppe i Finnmark vil gi store vanskeligheter for et begrenset russisk angrep på Finnmark. .... .
  Det er vel ingen som tror verken at han er 2 1/2 meter høy eller at motstand er nytteløst, men det er et faktum at Norge har "forutsatt" seg ut av faresonen for et angrep ganske lenge nå - og at gjenværende militær kapasitet lider sterkt under dette.

  En bataljonsstridsgruppe kan utvilsomt utrette en del om et eventuelt angrep er så begrenset som forutsettes, men hvor lenge holder forutsetningene - og hva med fortsettelsen?

 43. Liker dobrodan likte dette
 44. #32
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2008
  Innlegg
  761
  Nevnt
  6 innlegg
  Sitert
  135 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av onkel smerte Vis post
  Ja, i teorien så har du jo selvsagt rett, men for å få disse i luften så er det jo greit å ha en rullebane å ta av fra? og et luftrom å operere i? Nytter nok veldig lite å ha 10 brannslukkingsapparat om man har en brann på størrelse med brannen i Lærdal å hanskes med? Det må være luftvern i stor grad tilgjengelig i Finnmark om man skal ha noen effektiv nytte av F35, i tillegg til kontroll og overvåkning av luftrommet. EK vil nok også være en ganske markant betydelighet hvis russerne har lyst til å komme på besøk. Er mange systemer som må jobbe sammen for at man skal oppnå full effekt av de.
  Hele poenget med F-35 er jo at det er et 5. generasjons stealth fly med svært kraftige sensorer som kan operere på steder som 4. gen fly ikke kan operere. F-35 behøver ikke EK støtte siden dette er innebygd; det behøver heller ikke AWACS siden sensorene den har + sensor fusion + data link gjør at en gruppe F-35 vil ha like got "situational awareness" som en AWACS.

  Eventuelle russiske fly i nærheten vil ha svært dårlige utsikter til å overleve. Russisk luftvern vil ikke klare å treffe F-35, da F-35 vil holde seg utenfor rekkevidde til eventuelle luftvern har blitt nøytralisert, og etter at det har skjedd så er det fritt fram.

  Men rullebane, ja det behøver man. Så ved en større invasjon så ville et naturlig høy-prioritetsmål være den norske flybasen. .

 45. #33
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  991
  Nevnt
  46 innlegg
  Sitert
  203 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
  Hele poenget med F-35 er jo at det er et 5. generasjons stealth fly med svært kraftige sensorer som kan operere på steder som 4. gen fly ikke kan operere. F-35 behøver ikke EK støtte siden dette er innebygd; det behøver heller ikke AWACS siden sensorene den har + sensor fusion + data link gjør at en gruppe F-35 vil ha like got "situational awareness" som en AWACS.

  Eventuelle russiske fly i nærheten vil ha svært dårlige utsikter til å overleve. Russisk luftvern vil ikke klare å treffe F-35, da F-35 vil holde seg utenfor rekkevidde til eventuelle luftvern har blitt nøytralisert, og etter at det har skjedd så er det fritt fram.

  Men rullebane, ja det behøver man. Så ved en større invasjon så ville et naturlig høy-prioritetsmål være den norske flybasen. .
  Jeg kan ikke utale meg om realismen i ovenstående - men uansett så kan du verken holde eller ta tilbake et landområde kun ved bruk av fly.
  Fly er bra, men er allikevel nytteløst uten tilstrekkelige styrker på bakken.

  En annen faktor er i hvilken grad flyene blir prioritert til formålet.

 46. #34
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2008
  Innlegg
  761
  Nevnt
  6 innlegg
  Sitert
  135 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
  Jeg kan ikke utale meg om realismen i ovenstående - men uansett så kan du verken holde eller ta tilbake et landområde kun ved bruk av fly.
  Fly er bra, men er allikevel nytteløst uten tilstrekkelige styrker på bakken.

  En annen faktor er i hvilken grad flyene blir prioritert til formålet.
  Det er riktig at man ikke kan holde eller ta tilbake landområde -- men man kan påføre fi store tap og dermed øke kostnadene ved en invasjon nokså betydelig.

  Det er mulig flyene vil bli prioritert til andre formål, men det er isåfall fordi andre oppgaver er viktigere, og vil sannsynligvis påføre motstanderen enda større tap. Disse tapene må fi ta i betraktning når fi vurderer om det er verdt å gå til angrep eller ikke. Det er klart at med JSM så kan F-35 påføre større installasjoner og skip store skader på kort tid.

  Vi skal jo ha 48 F-35 og i en krisesituasjon vil jeg anta at et stort antall av disse vil bli gjort tilgjengelig!

  Det hadde vært greitt å fått noen kommentarer fra Endre her, men siden man fort kommer inn på hemmeligstemplet informasjon regner jeg med at vi får nøye oss med å spekulere!

 47. #35
  OR-5+ Senior kvartermester
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Discworld
  Innlegg
  16.222
  Nevnt
  193 innlegg
  Sitert
  1453 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Det er vel en gammel vits som går noe slikt som dette: To sovjetiske generaler møtes i Paris og spør hverandre hvem som vant luftkrigen.

  Snakker vi krig med Russland, så må ting fungere, og det må fungere i samvirke. Å skulle sende F-35 på bombetokt over Finnmark 4 ganger om dagen uten å vite hvor noe er på bakke, betyr vel i praksis en bortkastet ressurs.
  Plan A had worked. Plan B had failed. Everything depended on Plan C, and there was one drawback to this: he had only ever planned as far as B.

 48. Liker onkel smerte likte dette
 49. #36
  OR-7 Stabssersjant
  Ass S-2 Milforum

  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  8.534
  Nevnt
  214 innlegg
  Sitert
  1069 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Jeg tillater meg å sitere @Rittmester fra Forsvarspolitikken ved et veiskille. Det er ikke alltid jeg er enig med han i alt men, han har ofte de best formulerte analysene.

  Nå tror jeg det er helt usannsynlig med en russisk invasjon a la den tyske i 1940, med hensikt å okkuperehele Norge (helt, 100%, like usannsynlig som at svenskene skulle gjøre det).
  Enighet, så lenge Tsar Vlad Kleptokrator sitter ved makten men, det er alltid et men.
  Begrunnelsen for den totalt hodeløse oppbyggingen av hæren på 90-tallet var "Hvem kommer etter Jeltsin?"
  Og istedenfor å se på Russisk kapasiteter og dagens vilje bør man se på dette som noe kan skje som et resultat av andre ting, og da kanskje fort.
  En gal Ts..President, eller en som prøver å fylle pappas Valenki, Amerikansk trussel mot Nordflåtens Baser som blir sett på som noe så alvorlig at man må reagere fort(Og uten forberedelser). Tap andre steder som må dekkes over med en seier et annet sted(Kanskje ikke så søkt om presidenten er av typen Saddam eller Mussolini).
  Og hvis man først gambler på Nord Norge hvorfor ikke ta hele, (da stopper Nordsjøen, hydrokarbonprisen går til himmels og Storbritannia får om mulig enda kaldere hus) ?

  En annen ting som styrker RM sitt argument er at Russland/Russere er like mye Asiater som de er Europeere, det er så mange andre steder de kan bølle. Hvorfor krige mot den eneste nasjonen de ikke har kriget mot eller "befridd" over en gudsforlatt villmark der ingen gidder bo?


  Sitat Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
  Helt klart, men jeg er trygg på at etterretning er kosteffektivt forsvar. Selvsagt må vi ha stridsevne, så den politiske viljen hos egne og allierte utløses, men det er ikke realistisk å stoppe en stor aktør alene. Så en riktig balanse er bra.

  Men kanskje det er lurere å drive mer HUMINT på russiske soldater og befal enn å kjøpe et par stridsvogner til? Dette er vanskelig å diskutere, både fordi "nok" etterretning og "nok" stridsevne er vanskelig å tallfeste - og fordi mye av det som skjer vet vi ingenting om.
  I følge den offisielle historien var det ingen i vesten som fikk med seg invasjonen av Tsjekkoslovakia før de var i gang. Vesten og kanskje til og med Fallskjermsoldatene som bordet flyene trodde de skulle på Øvelse i Sentralasia.
  Jeg mener vi bør han et forsvar i Nord-Norge som 24-7 kan få plattformene sine ut av leir og i skjul så reservene samler seg, mens politi, HV og diverse sammenraskede avdelinger(GSV, deler av ISTAR) ofres på direktesendt youtube. Hvorfor VS Når er en avveining i trusselbildet.


  Sitat Opprinnelig skrevet av Einherjar Vis post
  De nevnte vel neppoe hvor lang tid de brukte på å planlegge og koordinere denne logistikken? Var neppe på impuls.....
  Mens Afghanistan har plukket bort mye fredstidssykdommer fra avdelinger på lavt nivå har det bare forverret situasjonen høyere opp. Jeg er temmelig sikker på at beslutningsprosessen i en Bataljonstab av i dag er langt lengre enn en divisjon av 1944.

  Sitat Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
  Etter 2022 så vil F-35 kunne benytte SDB-II. Hver F-35 kan bære 8 SDB-II internt. Send 10 F-35 nordover og de kan (med antatt pk 0.8) ta ut 64 tanks og andre tilsvarende mål. Hvis vi antar vi klarer å gjennomføre 4 slike angrep i døgnet, så vil det bety at fi taper 256 "assets" i døgnet. Det er nokså store tap selv for Russland vil jeg tro. Dette forutsetter naturligvis at vi har SDB-II tilgjengelig... og det forutsetter at ingen angrep kommer før etter 2022.

  http://www.military.com/daily-news/2...ntil-2022.html
  Jeg tror F-35 ikke uten videre kan føle seg trygg over en fiende som er kompetent og målrettet, så man blir nok nødt til å prioritere andre mål en FI fremste Kampkjøretøyer. Jeg TROR målrekkefølgen blir noe slikt som; Kampfly-Luftvern - Luftbårne Sensorer som kan true våre fly - våpen med lang rekkevidde (Iskander/Kalibr/TU160) - Forsynings og kanaliserende -punkter(Interdiction) -artilleri- FI main effort- CAS. . Litt derfor jeg har Argumentert for Missil og Rakett -kapable lastbiler i MLRS tråden, det er rett og slett for mange potensielle mål som er kostbare å ta seg av sett opp i mot F-35 sine sensorer.
  Det å bruke Kampfly mot stridsvogner er feil bruk av ressurser IMO.

  Sitat Opprinnelig skrevet av onkel smerte Vis post
  Ja, i teorien så har du jo selvsagt rett, men for å få disse i luften så er det jo greit å ha en rullebane å ta av fra? og et luftrom å operere i? Nytter nok veldig lite å ha 10 brannslukkingsapparat om man har en brann på størrelse med brannen i Lærdal å hanskes med? Det må være luftvern i stor grad tilgjengelig i Finnmark om man skal ha noen effektiv nytte av F35, i tillegg til kontroll og overvåkning av luftrommet. EK vil nok også være en ganske markant betydelighet hvis russerne har lyst til å komme på besøk. Er mange systemer som må jobbe sammen for at man skal oppnå full effekt av de.
  Jeg er såpass pessimist at jeg ikke har noen tro på å forsvare Finnmark med mindre vi har solid luftoverlegenhet, eller enda bedre luftherredømme. Til det er lendet for vanskelig å gjemme seg bort i og skape kanaliserende effekt mot FI, ingen sivil infrastruktur som kan skjule store kjøretøyer å snakke om, Lite fjell og daler som fratar den sterke part handlings og manøver -rom. Videre så har dagens Russiske luftvern rekkevidde fra Kola langt inn mot Lyngen, Iskander har rekkevidde ned til Narvik.

  Sitat Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
  Hele poenget med F-35 er jo at det er et 5. generasjons stealth fly med svært kraftige sensorer som kan operere på steder som 4. gen fly ikke kan operere. F-35 behøver ikke EK støtte siden dette er innebygd; det behøver heller ikke AWACS siden sensorene den har + sensor fusion + data link gjør at en gruppe F-35 vil ha like got "situational awareness" som en AWACS.

  Eventuelle russiske fly i nærheten vil ha svært dårlige utsikter til å overleve. Russisk luftvern vil ikke klare å treffe F-35, da F-35 vil holde seg utenfor rekkevidde til eventuelle luftvern har blitt nøytralisert, og etter at det har skjedd så er det fritt fram.

  Men rullebane, ja det behøver man. Så ved en større invasjon så ville et naturlig høy-prioritetsmål være den norske flybasen. .
  Jeg har også drukket F-35 Kool aid'n, men jeg deeptroather ikke den tomme flasken, Stealth på nivået vi nå skal kjøpe er først og fremst rettet mot ildledningsradarer, de er ikke usynlige for et nettverk av moderne sensorer i flere spekter. Selv om aesa radaren kan sende EK signaler på en måte som gjør at den bare jammer i rettningen man sikter på betyr ikke dette at sensorer lenger unna kan plukke opp signalet og lede oppmerksomhet mot våre fly. Forskjellen på et fly med Stealth og ett uten er som forskjellen på en soldat i kamuflasje og en soldat i fargesterk uniform(Eller SAAB Baracuda og Ledbekledd Refleksdress i følge Fanboisene). Så inntil JSM fra F-35 og Ubåter(Eller kanskje lastebiler) har nøytralisert flere lag luftforsvar er fortsatt våre piloter avhengig av å være "best i verden".
  Ja er kjent med at USA ville plastret Kola eller i det minste Finnmark med Tomahawk, eller diverse budsjettknekkere fra B2/B1B/B52H utenfor Island et sted lenge før de så mye som setter en Marine på flyet til Vernes.


  Sitat Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
  En annen faktor er i hvilken grad flyene blir prioritert til formålet.
  Så lenge vi tror NATO kommer, er det flyplassene i Trønderlag som betyr noe, alt annet er mindre viktig enn dette, inntil vi har så mange Amerikanske soldater på Norsk jord til at det blir fred eller vi "vinner"
  Hvor mange fly trengs for dette? 48 fly x 3 tokt i døgnet er det vi da har, tviler sterkt på at vi kan tvinge flere tokt ut av maskinene. Det blir ikke mange Norske fly over Norske avdelinger nord for Bardufoss, før vi har Alliert hjelp i luften. Samtidig som vi ikke kan tillate at noen passerer indre Troms med S400/iskander på hjul.
  Så, mye og lagvis luftvern(Innbefattet C-RAM) er en nødvendighet over Hæren så vell som Trønderlag.

  Sitat Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
  Det er riktig at man ikke kan holde eller ta tilbake landområde -- men man kan påføre fi store tap og dermed øke kostnadene ved en invasjon nokså betydelig.

  Det er mulig flyene vil bli prioritert til andre formål, men det er isåfall fordi andre oppgaver er viktigere, og vil sannsynligvis påføre motstanderen enda større tap. Disse tapene må fi ta i betraktning når fi vurderer om det er verdt å gå til angrep eller ikke. Det er klart at med JSM så kan F-35 påføre større installasjoner og skip store skader på kort tid.
  F-35 + JSM kommer til å bli Hovedavskrekkingsvåpnene for Norge, jeg er ikke en tilhenger av RMA gjengen til Diesen som ser Glorius defeat is best defeat!!!11! frem til vi har Amerikanske Kampfly i lufta. Vi må i tillegg til å dø selv påføre angriperen utålelige tap. Noe JSM og F-35 kan klare.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 50. Liker 88charlie likte dette
 51. #37
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2008
  Innlegg
  761
  Nevnt
  6 innlegg
  Sitert
  135 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Kdo_under, mange gode poeng! Du har nok rett i at F-35 bør benyttes til andre mål enn tanks.

  F-35 flyene kommer til å være fullstendig overlegne i lufta, russiske fly kan kun operere i et område når F-35 ikke er der. På samme måte som vi så i Falklandskrigen at Argentina holdt overflateskipene sine i havn for ikke å bli sunket av britiske ubåter, så må man forvente at Russland ikke kommer til å sende så mange fly inn over Norge før F-35 er nøytralisert med "stand-off" våpen. Det "enkleste" vil nok mest sannsynligvis være å ta ut Ørlandet med et massivt angrep. Hvis vi har forvarsel kan vi fordele F-35 på andre flyplasser, men ved et overraskelsesangrep så har man jo ikke fått noe forvarsel, og alle eggene ligger i en kurv (vel bortsett fra noen få F-35 på Evenes)...

  Dessverre så kan det virke som Ørlandet er et relativt "lett" mål:


  «Med dagens luftvern vil en enslig ubåt med kryssermissiler enkelt kunne 'mette' og bryte gjennom forsvaret og utslette det nye fine jagerflyvåpenet fullstendig. En investering på 70– 80 milliarder vil altså kunne ødelegges med én enkelt salve».
  I artikkelen minner Ulriksen om at Forsvaret på 1990-tallet la ned et stort antall kystfort fordi de var sårbare for moderne presisjonsvåpen. Han argumenterer med at disse kystfortene var bygd i fjell og langt mer robuste enn dagens flybaser.

  – At en stat føler den trenger et så stort antall svært dyre kampfly og likevel mener at det er hensiktsmessig å bygge en fredsbase for å huse dem, er både inkonsekvent og hasardiøst, skriver han.
  http://www.adressa.no/nyheter/sortro...d-12058928.ece

  Han har faktisk noen gode poeng...

  Edit: selve artikkelen er å finne her: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstre...lriksen-v2.pdf

 52. #38
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2008
  Bosted
  I front
  Innlegg
  221
  Nevnt
  8 innlegg
  Sitert
  37 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
  Så da er det egentlig den faktiske aksjonen basert på varsling du tror ikke holder? Jeg tror at tidlig varsling (uten blod og synlige krenkelser) er utfordrende å få tilstrekkelig aksjon ut av. Det er et svakt punkt.

  Men skyldes det logistikkmessige utfordringer eller manglende politisk evne til handling? Et sannsynlig scenario for meg er god varsling tidlig, men manglende handling. Når politiske viljen inntreffer er det for sent, egne ressurser skytes opp på bakken, i garasje og i havn - mens allierte ressurser står ubrukt i fjellhaller og på skip langt unna. Å tørre å mobilisere er en politisk handling.
  Jeg støtter det scenariet du trekker opp her, Sofakriger. Jeg tror nok at varslingen kommer på ett eller annet tidspunkt, men jeg er heller tvilende til om det er noe politisk vilje eller mot til å iverksette mobilisering om varsling ikke innebærer veldig tydelige tegn på at noe er på gang. Jeg frykter den politiske beslutningen ikke treffes før plakaten på veggen allerede er eller er nære å bli utløst uansett, og da kan det godt være FI allerede har oppnådd målet for sin operasjon.

  Jeg frykter også at politikere ikke evner å ta inn over seg at en eventuell landkonflikt med Ivan vil komme som ett ledd av en større konfrontasjon i Baltikum, og at dette vil ha ganske store konsekvenser for hva man kan forvente av støtte fra resten av NATO. Jeg håper jeg tar feil, og at man har forsonet seg med at vi må klare oss en god stund alene, men det jeg hører av utspill fra politikere gjør meg ikke akkurat roligere vedrørende dette.
  "Assumption is the mother of all fuck ups"

 53. #39
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  991
  Nevnt
  46 innlegg
  Sitert
  203 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Sitat Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
  Så da er det egentlig den faktiske aksjonen basert på varsling du tror ikke holder? Jeg tror at tidlig varsling (uten blod og synlige krenkelser) er utfordrende å få tilstrekkelig aksjon ut av. Det er et svakt punkt.

  Men skyldes det logistikkmessige utfordringer eller manglende politisk evne til handling? Et sannsynlig scenario for meg er god varsling tidlig, men manglende handling. Når politiske viljen inntreffer er det for sent, egne ressurser skytes opp på bakken, i garasje og i havn - mens allierte ressurser står ubrukt i fjellhaller og på skip langt unna. Å tørre å mobilisere er en politisk handling.
  Det er utvilsomt et svakt punkt, men også vanskelig å gjøre noe med.

  Det som kan gjøres noe med er utgangsgrupperingen av det som er satt opp i fredstid, samt hva som kan mobiliseres.

  Slik det ser ut, så går det som "ofres" i Finnmark til fradrag et annet sted i den sterkt begrensede strukturen.

  Nå ser jeg faktisk noen små lyspunkter i det innledende innlegget her, men vi får se hva det ender med....

  Penga rår, og det er lenge siden våre politikere var villige til å betale forsikringspremien.

 54. #40
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.528
  Nevnt
  157 innlegg
  Sitert
  939 innlegg

  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

  Aldrimer.no kjører på videre:

  Dersom det kommer til en militær konfrontasjon mellom NATO og Russland et annet sted enn i Norge, kan Russland velge å slå til mot Norge først – for å beskytte sin «bastion» mot mulige NATO-operasjoner fra norsk territorium.
  https://www.aldrimer.no/frykter-russisk-forhandsangrep/

  Forsvarseksperter fastslår at et russisk forhåndangrep mot Finnmark eller Svalbard kan oppstå som en konsekvens av en konflikt med Russland et annet sted i NATOs interessesfære.
  Odd objects attract fire. You are odd.

Side 1 av 2 12 SisteSiste


Lignende tråder

 1. Nytt heimevernsdistrikt i Finnmark
  By Dommern in forum Heimevernet
  Svar: 2
  Nyeste innlegg: DTG 091904A Jun 09,
 2. Finnmark 7th Jaeger Company??
  By Balthazar in forum Generelt om norske militære avdelinger
  Svar: 9
  Nyeste innlegg: DTG 162035A Sep 06,
 3. UB-Finnmark Jeger
  By kongla in forum Førstegangstjeneste og verneplikt
  Svar: 17
  Nyeste innlegg: DTG 291816A Jul 06,
 4. HVUB Finnmark
  By Ghost in forum S-3 2. Totalforsvaret
  Svar: 45
  Nyeste innlegg: DTG 151913A Sep 05,
 5. Finnmark 7th Jaeger Company??
  By imported_Balthazar in forum Forsvarets spesialstyrker (FS)
  Svar: 5
  Nyeste innlegg: DTG 010200A Jan 70,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •