milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk


Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Side 1 av 7 123 ... SisteSiste
Viser resultatene 1 til 40 av 254

Tråd: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

 1. #1
  OR-3 Visekorporal 1.klasse
  Ass ass S-2 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  762
  Nevnt
  4 innlegg
  Sitert
  27 innlegg

  Nyhetstråd: den nye militære ordningen


  Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

  Framtid i nord:
  Historisk vedtak om ny militærordning


  Den kompetansen og erfaring personellet i Forsvaret besitter er selve kjernen i Forsvarets kampkraft!
  Leserbrev: Regina Alexandrova, Stortingsrepresentant Høyre

  Fredag var en historisk viktig dag for Forsvaret: Stortinget vedtok en ny ordning for militært tilsatte. Endringene vil bidra til at vi i fremtiden vil kunne beholde og videreføre verdifull kompetanse, med et helhetlig karriereløp også for et spesialistkorps (fra avdelingsbefal og vervede – til befal, grenaderer og konstabler). Nå vil en tilsetting styres av hvilken kompetanse man har - ikke hvilken personellkategori man tilhører.


  Den kompetansen og erfaring personellet i Forsvaret besitter er selve kjernen i Forsvarets kampkraft! Det er derfor viktig at man utvikler og beholder denne kompetansen.


  Forslaget innebærer at normen for tilsetting er fast til 35 eller 60 år for alle personellkategorier – og offiserer med krigsskole tilsettes til 60 år. Dette er et stort skritt i riktig retning som vil bygge forsvarets operative evne videre.  Les hele leserinnlegget her.

 2. #2
  OR-3 Visekorporal 1.klasse
  Ass ass S-2 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  762
  Nevnt
  4 innlegg
  Sitert
  27 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen


  Menig Endre Nordvik under en åpningsseremoni av Stortinget. Nå skal Sjøforsvarets grunnpersonell hete konstabler, ikke matroser.FOTO: Vetle Hallås, Forsvarets mediesenter

  Aftenposten:
  Forsvaret legger om hierarkiene
  Glem matrosene – her kommer konstablene


  Matroser blir konstabler. De får selskap av flotiljemestre og orlogsmestre. Når Forsvaret nå får nye hierarkier blir det også plass til sersjant Foley fra storfilmen An Officer and a Gentleman.


  Dette er den nye løsningen:

  • Lavere befal og profesjonelle soldater får et eget hierarki, kalt «Other Ranks», som i prinsippet skal gi samme utvikling av lønn som tradisjonelle offiserer.
  • Innenfor en skala på ni trinn får de nye titler og distinksjoner.
  • Offiserer som tar krigsskoleutdanning fortsetter innenfor hierarkiet de er en del av i dag, fra sersjant og løytnant til general og admiral.
  • Yrkessoldater på laveste nivå vil bli kalt konstabler (Sjøforsvaret) og grenaderer (Hæren og Luftforsvaret).


  Les hele artikkelen her:
  Glem matrosene ? her kommer konstablene - Aftenposten

 3. #3
  OR-3 Visekorporal 1.klasse
  Ass ass S-2 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  762
  Nevnt
  4 innlegg
  Sitert
  27 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen  ILLUSTRASJON: En flyteknisk befalsskoleelev ved Luftforsvarets befalsskole jobber på et F-16 jagerfly ved Bodø flystasjon. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret
  Refser aldersgrense i Forsvaret

  - Forsvarets aldersgrense skremmer kvinner fra å velge en forsvarskarriere, mener Befalets Fellesorganisasjon.Forsvarsdepartem entet foreslår å beholde dagens ordning med

  BFO skryter av Forsvarets satsing på kvinner, men mener problemet er å beholde dem.


  - En slik aldersgrense bidrar til det vi mener er et for stort frafall av kvinner, sier Jahren. 35 års aldersgrense for mange befal, den såkalte T35-ordningen. - Problemet er at dagens ordning rammer kvinner, sier leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Jens Jahren, til P4 Nyhetene.


  Les hele artikkelen her:
  Refser aldersgrense i Forsvaret - P4.no

 4. #4
  OR-3 Visekorporal 1.klasse
  Ass ass S-2 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  762
  Nevnt
  4 innlegg
  Sitert
  27 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen  Militærordningen - vedtatt!


  Stortinget vedtok i dag – 12. juni – enstemmig den nye ordningen for militært personell, Militærordningen. Fra 1. januar 2016 får Forsvaret to gradssystemer. BFO har støttet innføringen av en helhetlig militærordning, men har vært sterkt kritisk til flere av forslagene i ordningen. Nå er den imidlertid vedtatt, og vi skal stå i bresjen for at den blir så bra som mulig!

  Vi beklager politikernes vedtak om å videreføre denne aldersdiskrimineringen.
  Vi beklager politikernes vedtak om å kreve lojalitet av befalet, men ikke gi noe tilbake.
  Vi får altså nå to gradsystem i Forsvaret. OF – Offiserer og OR – Other Ranks. Dette har vært ønsket av mange av våre medlemmer. BFO har derfor vært positive til å innføre et slikt system og har tro på at man kan få sterkere yrkestolthet gjennom å anerkjenne spesialisten på en bedre måte. Samtidig så skal man innføre en ny kultur i Forsvaret, og det vil være avgjørende for Forsvaret at man i dette arbeidet lytter enda bedre på de som har skoen på!

  Les hele artikkelen her:
  Befalets Fellesorganisasjon

 5. #5
  OR-3 Visekorporal 1.klasse
  Ass ass S-2 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  762
  Nevnt
  4 innlegg
  Sitert
  27 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  NROF: Militært tilsatte - mer forutsigbarhet


  Stortinget har denne uken avgitt innstilling til forslaget om ny Ordning for militært tilsatte. Innstillingen fra Stortinget bidrar til mer forutsigbarhet.

  Publisert: 05.06.15
  Torbjørn Bongo - tb@nof.no

  Forsvarsdepartementet har i snart to år arbeidet med nye Befals- og Vervedeordninger. I slutten av april leverte Regjeringen ved FD sitt forslag til Stortinget til ny Ordning for militært tilsatte (OMT) gjennom Prop 111 LS, som skal erstatte de to tidligere ordningene.

  Selv om Stortinget nå har avgitt sin innstilling om ny OMT, er det fremdeles mange forhold som ikke er avklart, eller som fremstår som uklare. Forbundet vil følge denne prosessen tett også i fremtiden, og særlig overgangsordninger er viktig. Og selv om Stortingets innstilling gir mer forutsigbarhet, er det fremdeles behov for ytterligere grep for å øke forutsigbarheten ytterligere.


  Les hele artikkelen her:
  http://www.nof.no/pc-1408-67-Milit%C3%A6rt-tilsatte---mer-forutsigbarhet.aspx

 6. #6
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  KOL

  KOL (Krigsskoleutdannede offiserers landsforening) uttaler seg om den nye ordningen: Nyheter fra 2015  Stortinget vedtok fredag 12 juni 2015 «Ny militær ordning» Hensikten med ordningen er å legge til rette for en balansert personellstruktur som øker Forsvarts operative evne. Ordningen fastsetter overordnede rammer for tilsetting, disponering, avansement og utdanning for militært tilsatte. Vi får en ordning tilpasset NATO med et offiserskorps (OF) og et spesialistbefalskorps (OR) bestående av befal og vervede.

  Den nye ordningen vil være gjeldene fra 1 januar 2016. Forsvarsdepartementet vil i løpet av kort tid sende retningslinjer ifm det videre arbeidet med innføring av den nye ordningen. Etter sommerferien vil arbeidet med nye forvaltningsbestemmelser ta til for alvor. Selv om den nye militærordningen skal implementeres 1 januar 2016 er det en rekke forvaltningsbestemmelser som må være på plass, slik at implementeringsfasen sannsynligvis vil strekke seg langt utover denne datoen.

  Det skal utarbeides karriere- og tjenesteplaner for beordringsbefalet, det skal fastsettes hvilke stillinger som skal tilhøre de ulike kategoriene OR/OF. Det skal utarbeides og etableres nye utdanningsmodeller for OR og fastsettes nye lønns- og incentivsystemer for OR for å nevne noe. KOL vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

  KOL vil komme tilbake med mer informasjon når vi har mottatt retningslinjene fra FD.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 7. #7
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Fra Facebook-siden til Heimevernet:

  Vi gratulerer major Øystein Mjelle. Han vil nå bli første sersjantmajor i Heimevernet. Dette blir den øverste graden i det nye OR-gradssystemet som nå skal innføres i Forsvaret.

  Mjelle vil fungere som GIHV sin nærmeste rådgiver under innføringen av OR-systemet i Heimevernet og stillingen er en to års prosjektstilling. Mjelle er per i dag sjef for Innsatsstyrke Derby, HV-02.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 8. #8
  OR-5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.390
  Nevnt
  18 innlegg
  Sitert
  144 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Dette begynner å bli interessant.
  Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

 9. #9
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Litt mer info på https://forsvaret.no/aktuelt/offiser...onellordningen.

  Her ser vi at orlogskaptein Kristian Talleraas blir Sjøforsvarets nye OR-9 flaggmester, og oberstløytnant John Arild Reiersølmoen blir Luftforsvarets nye OR-9 sersjantmajor. Også Cyberforsvaret skal få en OR-9.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 10. #10
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Ordningen ble formelt sanksjonert 7 august 2015, og loven trer i kraft 1 januar 2016.

  Forsvarsdepartementet
  Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i forvarspersonelloven m.m.
  Lovvedtak 108 (2014-2015) Lov nr. 82
  Loven trer i kraft 1. januar 2016.


  For spesielt interessert bringes her en oversikt over alle endringer i lovteksten:

  I lov 2. juli 2004 nr. 59 om forsvarspersonell gjøres følgende endringer:


  § 2 skal lyde:

  § 2. Virkeområde

  Loven gjelder for militært tilsatte i Forsvarsdepartementet med underliggende etater, når ikke annet er fastsatt i eller i medhold av denne lov.


  § 3 skal lyde:

  § 3. Definisjoner

  Med militært tilsatte menes offiserer, befal, grenaderer og konstabler som er tilsatt i Forsvaret.

  Med forsvarspersonell menes vernepliktige, militært tilsatte og sivilt tilsatt personell i Forsvarsdepartementet og underliggende etater.

  Med internasjonale operasjoner menes enhver operasjon i utlandet som krever bruk av militære styrker, og som er godkjent av norske myndigheter.


  § 4 skal lyde:

  § 4. Tilsettingsvilkår for militært tilsatte

  Offiserer, befal, grenaderer og konstabler tilsettes på de vilkår som er fastsatt i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) med de avvik som følger i eller i medhold av denne lov.

  Militært tilsatte er unntatt fra forbudet om forskjellsbehandling på grunn av alder etter arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd.

  Militært tilsatte plikter å overholde de regler om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. Ordningen for militært tilsatte fastsettes av Kongen med Stortingets samtykke.

  Departementet har instruksjons- og organisasjonsmyndighet og kan utforme nødvendige tilpasninger og regelverk innenfor de overordnede rammene i ordningen for militært tilsatte.

  Departementet gir regler om hvem som er tilsettingsmyndighet, og om fremgangsmåten ved tilsetting. Reglene kan fravike tjenestemannsloven.


  § 5 skal lyde:

  § 5. Tilsettingsforholdets lengde

  Offiserer, befal, grenaderer og konstabler kan tilsettes midlertidig, eller de kan tilsettes fast til de fyller 35 år eller fast til de fyller 60 år. De som er tilsatt midlertidig, skal fratre stillingen sin uten oppsigelse. De som er fast tilsatt, skal fratre stillingen ved første månedsskifte etter at de har fylt 35 eller 60 år.

  Forsvaret kan ved behov forlenge tilsettingsperioden med inntil 3 år for dem som er tilsatt til de fyller 35 år.

  Når spesielle forhold gjør det nødvendig, kan departementet forlenge tilsettingsperioden med inntil ett år om gangen for militært tilsatte som har nådd aldersgrensen på 60 år.

  Departementet gir nærmere regler om varigheten av og om adgangen til å fornye det midlertidige tilsettingsforholdet.


  § 6 oppheves.


  § 7 skal lyde:

  § 7. Disponering

  Militært tilsatte plikter å la seg disponere til stilling i Norge og i utlandet i samsvar med Forsvarets behov. Disponering fra stilling kan skje når dette åpenbart er påkrevd av helsemessige, sikkerhetsmessige eller særskilte grunner. Disponering fra stilling av slike særskilte grunner kan ikke skje i de tilfeller der grunnlaget for disponeringen faller inn under tjenestemannsloven §§ 15 og 16 eller lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyndighet § 1.

  For tjenestegjøring i internasjonale operasjoner gjelder bestemmelsene i kapittel III.

  Militært tilsatte plikter å rette seg etter de krav til endringer i tjenesten og forflytninger som måtte bli nødvendig på grunn av organisasjonsendringer i Forsvaret.


  § 8 skal lyde:

  § 8. Oppsigelse mv.

  Militært tilsatte med plikttjeneste i Forsvaret har ikke rett til selv å si opp sin stilling.

  Midlertidig militært tilsatte og de som er fast tilsatt til de fyller 35 eller 38 år, kan ikke kreve fortrinnsrett og rett til ventelønn etter lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.


  § 9 oppheves.


  § 10 første ledd skal lyde:

  Militært tilsatte og vernepliktige skal i tjenestetiden ikke nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Departementet kan gi forskrift om unntak fra første punktum. Forbudet gjelder ikke ved fravær under permisjon eller fritid, med mindre annet er bestemt av departementet.


  § 10 andre ledd skal lyde:

  Militært tilsatte og vernepliktige skal heller ikke møte til tjeneste påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Som påvirket av alkohol regnes en person som har alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,2 promille, eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til en så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften enn 0,1 milligram per liter luft.


  § 11 første ledd skal lyde:

  Militært tilsatte kan disponeres til tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.


  § 12 b første ledd skal lyde:

  Staten skal uavhengig av skyld erstatte tap påført sivilt personell, militært tilsatte eller vernepliktige på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon, herunder psykiske belastningsskader.


  § 19 skal lyde:

  § 19. Overgangsbestemmelser

  Sivilt personell som nevnt i § 11 andre ledd kan bare disponeres til internasjonale operasjoner dersom vedkommende er tilsatt etter at kapittel III trådte i kraft, og etter at bestemte kategorier er fastsatt av Forsvarsdepartementet, med mindre vedkommende skriftlig har akseptert å bli underlagt disponering som nevnt i § 11.

  Tidligere yrkesbefal som er tilsatt før 1. januar 2005, kan bare sies opp etter lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. § 10 nr. 2 bokstav a.

  § 12 a omfatter rett til oppfølging for personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner etter at bestemmelsen trådte i kraft. § 12 b omfatter skader og sykdom som er påført etter at bestemmelsen trådte i kraft.


  II

  I lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt gjøres følgende endringer:


  Lovens tittel skal lyde:


  Lov om pensjonering av militært tilsatte som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt


  § 1 skal lyde:

  § 1. Militært tilsatte som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid er fastsatt av Stortinget, skal ha adgang til å opprettholde innskottsbetalende medlemskap i Statens pensjonskasse inntil aldersgrensen for den stilling vedkommende innehadde ved avskjeden. Fra da av utbetales personens alderspensjon.


  § 3 skal lyde:

  § 3. For øvrig gjelder reglene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse for militært tilsatte som går inn under denne lov.


  § 4 skal lyde:

  § 4. Loven trer i kraft straks og gis virkning for personer som allerede er innvilget avskjed i samsvar med Stortingets vedtak av 6. juli 1953.


  III

  1. Endringen i § 5 første ledd første punktum gjelder ikke for tidligere yrkesbefal som er fast tilsatt til de fyller 60 år. De beholder sitt tilsettingsforhold i Forsvaret til de har fylt 60 år.

  2. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

  Kilde: Lovdata
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 11. #11
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Facebook-siden som tidligere het Spesialistkorpset har nå skiftet navn til Hærens sersjantmajor. Beskrivelse:

  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 12. #12
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Ny oppdatering på Facebook-siden, nå med alle de fem OR-9'ene, og nærbilde av distinksjonen for Luft.


  https://www.facebook.com/norarmycsm
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 13. #13
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Nytt innlegg: https://www.facebook.com/norarmycsm?fref=nf

  Denne gang om rollen sjefssersjant, og dennes åtte hovedoppgaver.
  Utover høsten skal sjefssersjantene på bataljonsnivå identifiseres, og være i funksjon senest 1 januar.

  I kommentarfeltet står det også at normalopprykk fra sersjant til oversersjant vil være etter 10 år, men at man kan søke seg opp tidligere.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 14. #14
  OR-3 Visekorporal 1.klasse
  Ass ass S-2 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  762
  Nevnt
  4 innlegg
  Sitert
  27 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Ny oppdatering fra Hærens Sjersjantmajor:

  Navn:		Hærens_sersjantmajor_-_2015-09-11_16.25.53.jpg
Visninger:	1713
Størrelse:	238,9 KB

  Link til oppdatering.

 15. #15
  OR-5+ Senior kvartermester
  Ble medlem
  2008
  Innlegg
  2.809
  Nevnt
  25 innlegg
  Sitert
  185 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  for en legmann høres det jo utrolig gjennomtenkt og bra ut, håper det blir et godt opplegg.

  Sent fra min D5803 via Tapatalk

 16. #16
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Litt småplukk fra sersjantmajorens Facebook-side:
  - Det skal visst hete visekorporal 1. klasse og korporal 1. klasse, slik vi opprinnelig fikk høre, og ikke senior visekorporal og senior korporal, slik det sto i videopresentasjonen.
  - Vinklene blir ennå bredere; Wennebergs er 30 mm brede, men alle skal bli 35 mm. Dagens er 20 mm.
  - Hvis man bytter mellom OF og OR, bytter man i utgangspunktet for godt (men unntak vil garantert bli godtatt).
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 17. #17
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.795
  Nevnt
  576 innlegg
  Sitert
  1392 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Dette er nok en del av den nye ordningen: Eldrebølgen vil halvere antallet høyere offiserer

  De neste ti årene når hele 1500 av Norges 3100 høyere offiserer pensjonsalder. Men for å spare penger vil Forsvarsdepartementet ikke erstatte dem.

  ....

  Norge har for tiden 3100 høyere offiserer, det vil si fra major og oppover.

  Fra neste år vil en gigantisk eldrebølge vil slå inn over offiserskorpset, og hele 1500 av de høyere offiserene vil bli pensjonister i tiden fram mot 2025.

  Men i sin innsparingsiver ønsker Forsvarsdepartementet (FD) ikke å erstatte dem med yngre befal som overtar deres titler.

  I stedet vil man at «stillingene omdisponeres og besettes av offiserer på lavere grad og sivile», heter det i en 110 siders anbefalingsrapport skrevet av FD.[/url]

  Men her er det vel en rekke forvaltnings- og administrasjonsstillinger som majorer og oberstløytnanter har som burde bli avansementsstillinger for de høyere OR (OR-7 - OR-9)?

  ...
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 18. #18
  OR-0 Milforum rekrutt
  Ble medlem
  2015
  Innlegg
  6
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen


 19. #19
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Og da har Morten Fosland blitt utnevnt til Brigade Nords sersjantmajor. Det gratuleres!

  Morten Fosland, 45 år, ble selektert til den viktige stillingen som Brigade Nords første sersjantmajor. Hans militære eventyr startet med førstegangstjeneste som stormer før han tok befalsskolen og jobbet som lagfører, NK-tropp og troppssjef i 2. bataljon. Etter Krigsskolen var han troppssjef og adm.off. i Telemark bataljon, med deployeringer til Bosnia og Kosovo, etterfulgt av tjeneste i Jegerbataljonen. Deretter gjennomførte han Krigsskole 2 og gikk inn i en periode i Etterretningsbataljonen som troppssjef, NK-esk., eskadronsjef og Task Group-sjef med deployeringer til Afghanistan. Senere jobbet han flere år som instruktør og sjef for skarpskytterutdannelsen ved International Special Training Centre i Tyskland, før han ble sendt på stabsskole og endte opp som sjef for Conduct after Capture-seksjonen.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 20. Liker NK Milforum likte dette
 21. #20
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Fra Facebook:
  Sitat Opprinnelig skrevet av Hærens sersjantmajor
  Forsvarsstaben har nå utgitt Implementerings- og milepælsplan.
  Dokumentet gir et godt overordnet bilde i innføringen av ny ordning for militært tilsatte og er anbefalt lesning for alle i målgruppen. (følg link)

  Hæren er i disse dager i ferd med å utgi sitt grunnlagsdokument for innføringen. Dette er en mer detaljert beskrivelse av hvordan Hæren skal innføre ordningen. Denne vil bli lagt her så snart den er tilgjengelig.

  Ellers er nå 27 Sjefssersjant og Mestersersjant stillinger i Hæren lyst ut. Informasjon er tilgjengelig på FisBasis for tjenestegjørende, men vi legger ut informasjon på internett i løpet av ett par dager.
  https://forsvaret.no/fakta_/Forsvare...t-tilsatte.pdf
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 22. #21
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Nå innføres den nye militærordningen, og Hæren søker sine første sjefs- og mestersersjanter.

  Sjefssersjanten skal inngå i avdelingens ledergruppe, og deres roller, ansvar og myndighet skal defineres likt i hele Hæren uavhengig av nivå. Dette endrer både lederrollen og offiserrollen, og skal bidra til bedre situasjonsforståelse og standardisering, forbedret gjennomføringsevne, disiplin, sikkerhet, operative evne, presisjon og kvalitet.
  Samtidig som sjefssersjantene lyses ut, skal også mestersersjantene på plass i Hæren. Disse er fagmennesker som på vegne av sjefen skal forestå kravsetting, kontroll og oppfølging av standarder både internt og eksternt innenfor eget fagområde. Dette er spesialister som gir direkte fagstøtte til avdelingenes ledergrupper, og som sørger for oppfølging av de faglige standardene. Det er disse som skal sørge for at utøvelsen av faget i avdelingen følger fastsatte prosedyrer, og at avdelingens personell holder tilstrekkelig nivå.
  https://forsvaret.no/aktuelt/er-du-en-sjefs-sersjant
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 23. #22
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Siden sist har to nye sersjantmajorer blitt presentert på FB-sidene til Hærens sersjantmajor: Den nye sersjantmajoren i FKL (Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte), Jørg Lian, og sersjantmajor Kristian Simonsen, Hærens våpenskole.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 24. #23
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Det er nå utlyst fire toppstillinger som sersjantmajor i Luftforsvaret:

  - sjefssersjant logistikk
  - sjefssersjant flyoperativt
  - sjefssersjant bakkeoperativt
  - sjefssersjant forvaltning

  Sjefssersjantene vil ha sersjantmajorsgrad, som er høyeste nivå i spesialistkorpset (OR 9). Sammen med Luftforsvarets sjefssersjant utgjør de ledelsen av spesialistkorpset. De vil få en sentral rolle i implementering og videre utvikling av spesialistkorpset.

  Stillingsinnehaverne må være respekterte seniorer innen sitt område og fremstå som rollemodeller i spesialistkorpset. Det kreves stor ansvarsfølelse og personlig integritet, kombinert med gode samarbeidsevner. Intervju må påregnes.

  https://www.facebook.com/Luftforsvar...28417/?fref=ts
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 25. Liker NK Milforum likte dette
 26. #24
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  10.029
  Nevnt
  181 innlegg
  Sitert
  1053 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  .
  Sist endret av Znuddel; DTG 282035A Oct 15 kl Begrunnelse: Lite relevant
  Odd objects attract fire. You are odd.

 27. #25
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.795
  Nevnt
  576 innlegg
  Sitert
  1392 innlegg

  Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Jeg antar dette angår yrkesbefal (stadig tjenestegjørende). Jeg trodde noe slikt hadde eksistert lenge (tjeneste i HV-distriktsstab meriternde for yrkesoffiserer i Hæren), men det var kanskje ikke formalisert? Da I-styrkene ble opprettet i 2005 ble det sagt at tjeneste som I-styrkesjef skulle regnes som operativ sjefstjeneste på kompani/eskadron/batterinivå, noe som i hvert fall da var et må-krav å ha på CVen for å avansere til høyere stillinger i Hæren.

  Edit: dette var til innlegg fra Znuddel jeg nå ser er fjernet, egentlig ikke relevant for resten av tråden.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 28. #26
  OF-1 Løytnant
  Moderator

  Ble medlem
  2015
  Innlegg
  124
  Nevnt
  23 innlegg
  Sitert
  29 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  -

 29. #27
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Som rapportert under ledige stillinger: nå skal det tilsettes kommandersersjanter i alle HV-distriktene: https://www.facebook.com/heimevernet...53246195743034
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 30. #28
  OF-3 Major
  Administrator
  NK Milforum

  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  15.277
  Nevnt
  272 innlegg
  Sitert
  517 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Har denne blitt postet før? If so - glem. If not, enjoy:

  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/e5cz6DbjHlk?list=PLrspK6Jj9-jD9f2OL--RYfqFadZ8HzZXh" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 31. #29
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2013
  Bosted
  West Coast
  Innlegg
  1.394
  Nevnt
  63 innlegg
  Sitert
  331 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Grei årslønn da.

 32. #30
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Klipper ut noe tekst fra siste dagers oppdateringer fra hhv Hæren og Hærens sersjantmajor på Facebook. Spesielt interesserte kan selvsagt gå inn og få med seg hele historien med bilder.

  Først om VB2, videregående befalsutdanning 2, altså det man normalt trenger for å bli OR-7, f eks kompanisersjant.
  Kurssjef, kommandersersjant Gisle Totland jobber til daglig i Telemark bataljon. I forbindelse med den videregående befalsutdanningen har han blitt beordret til midlertidig tjeneste på Krigsskolen. Mye av det den nye militære ordningen vil handle om er å rendyrke roller. Spesialistene skal kunne være rådgivere, instruktører og utøvende ledere innenfor avgrensede fagområder.
  Kursdeltakerne har fra 10-20 års tjeneste i Forsvaret, og er i utgangspunktet tenkt å bekle stillinger i Hæren på kompani- og bataljonsnivå. Dette fem uker lange kurset går inn på viktige fag som militær profesjon, engelsk, militær idrett og trening, ledelse, samt taktikk og operasjoner. Et fullstendig rammeverk for utdanning innen den nye militære ordningen er fortsatt under utarbeidelse av Forsvarets høgskole, og vil etter planen bli presentert i desember. Det er planlagt med tre nivå videregående befalsutdanning, samt egne videregående kurs for grenaderer.
  Gjennom simulatortrening fikk kursdeltakerne bryne seg på operasjoner. Det var deltakere fra alle Hærens avdelinger, samt spesialstyrkene. Når vi tar personell ut av den daglige tjenesten og lar dem fokusere på egenutvikling, skapes også unike arenaer for diskusjon, nettverksbygging og utveksling av erfaringer. Dette vil Hæren nyte godt av i fremtiden.
  Den nye ordningen omfatter både spesialister og offiserer. Det å tjenestegjøre i Hæren dreier seg om samvirke og teamarbeid. Utdanning av alle kategorier personell er en viktig pilar for å kunne samarbeide effektivt. I en overgangsperiode vil personell med annen type utdanning kunne få godskrevet denne. En viktig del av kurset har vært en bevisstgjøring av hva den nye ordningen innebærer hva angår roller, ansvar og myndighet. Likeledes har det blitt gitt informasjon om tidsplanen for overgangsordningene og forvaltningsbestemmelsene for den nye ordningen. Når de reviderte karriere- og tjenesteplanene er klare i 2016, så vil også spesialistene ha et kart å navigere etter når de skal planlegge sin videre tjeneste i Forsvaret.

  Første befalskurs på nivå tre, planlegges gjennomført i 2017.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 33. #31
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Seleksjon og intervju av kommandersersjanter:
  I forrige uke startet seleksjonen av våre nye sjefs- og mestersersjanter. Nå skal Hærens bataljonssersjanter og fagsjefenes mestersersjanter velges. Rundt 130 søkte, og ca. 70 fikk møte til intervju på den gamle Krigsskolen i Tollbugata i Oslo.
  Seleksjonen av de nye sjefs- og mestersersjantene er en møysommelig og viktig prosess. Det eneste som kreves av utdanning er befalsskole, og vi har fått søkere fra hele skalaen av dagens grader. Her konkurrerer løytnanten og oberstløytnanten på like vilkår. Vårt mål har vært å finne den rette personen med en brennende lidenskap for sitt yrke og fag. Den beste kandidaten skal være et forbilde for sin avdeling og en handlekraftig leder som inspirerer til utvikling. Her skal ikke de beste offiserene selekteres, men de riktige sersjantene.
  Den rette kandidaten må ha bred tillit og appell. Seleksjonsprosessen er faktisk langt grundigere enn under tilsetning av en bataljonssjef. Prosessen vurderer kandidatenes egnethet opp mot elleve særegne egenskaper som sjefs- og mestersersjantene bør være meget gode på. Dette kontrolleres på sju ulike metoder der intervju kun er en metode. Seleksjonen ledes av Hærens sersjantmajorer støttet av Hærens personellmedarbeidere, Krigsskolens seleksjonskontor, tjenestemannsorganisasjonene og de mottakende avdelingers sjefer.
  Innstillingene til de nye stillingene blir fremsendt allerede i neste uke, og beslutningen tas av Forsvarssjefens råd i uke 50. Allerede i uke 1 skal alle møte på sjefs- og mestersersjantseminar i to uker, før de møter hos sine respektive avdelinger. Vi mener vi vil klare å finne de rette personene til å fylle de nye og viktige rollene og sørge for at den nye militærordningen får en skikkelig pangstart.

  Neste steg i seleksjonsprosessen er å finne kompanisersjantene. Det er nivået vi anser som det viktigste. Dette starter sannsynligvis i løpet av vinteren og gjør at de vil være på plass i god tid før hovedkonverteringen på sensommeren.
  (Jeg liker veldig godt at man tar en grundig seleksjon uavhengig av kandidatens nåværende gradsnivå, og ikke bare konverterer flatt bortover.)
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 34. #32
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  På nettsiden til NOF finner vi følgende brev fra FST om konverteringsregler for grenaderer og matroser: http://www.nof.no/images/Marketing/a...ROF%20(MK).pdf
  Personell med mindre enn 4 års tjenesteerfaring blir OR2.
  Personell med 4 års tjenesteerfaring og inntil 10 års tjenesteerfaring blir OR3.
  Personell med 10 års tjenesteerfaring eller mer blir OR4.

  All militær tjenesteerfaring er med i beregningsgrunnlaget med unntak av førstegangstjeneste. Relevant sivil utdanning eller yrkeserfaring vil kunne gi tilleggsansiennitet.

  Grenaderer og konstabler blir fra 1. januar tilsatt i forsvarsgren og grad.
  Jeg må si det er skuffende dersom antall år på baken er eneste grunnlag for forfremmelse. Hva med realkompetanse i form av kurs, sertifiseringer, personlig egnethet etc?
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 35. #33
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  127
  Nevnt
  9 innlegg
  Sitert
  14 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Hm... Fikk åpnet linken, så har ikke lest alt. Var det ikke en gjeng som var med på noe prøveprosjekt, type korporalkurs for en stund tilbake? Må disse evt. ned i grad hvis ikke tjenestetid tilsvarer graden de har i dag?

  Sent fra min GT-I9300 via Tapatalk

 36. #34
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-6 Milforum
  SPONSOR


  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.836
  Nevnt
  207 innlegg
  Sitert
  486 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Fra Hærens sersjantmajor på Facebook:

  Da har vi mottatt prototyper på nye felthylser for grenaderer og sersjanter. Vi har foreløpig valgt å bruke 35mm bredde på gradstegnet. Hylsen nede til venstre viser dagens størrelse på vinkler.
  Hva tenker dere?
  Navn:		12299286_1177849525563641_3605377730176412387_n.jpg
Visninger:	1605
Størrelse:	130,1 KB

 37. #35
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Limer inn denne fra Luftforsvarets sersjantmajor. Merk spesielt det han sier om at distinksjoner og betegnelser kanskje kan endres, og at tidsplanen kan bli forskjøvet.

  I tenkeboksen

  Luftforsvarets sersjantmajor
  10. desember 2015


  Det har vært stille en stund fra meg. Det betyr imidlertid ikke at det ikke jobbes. Tvert imot.

  Sammen med berørte avdelinger i Luftforsvarets ledelse har jeg gjennomført intervjuer av et betydelig antall kandidater til de utlyste sersjantstillingene på toppnivået i spesialistkorpset. Resultatet kunngjøres trolig om få dager - det er en viktig milepæl.

  I tillegg jobber jeg nå sammen med Luftforsvarets ledelse med Luftforsvarets grunnlag for den nye ordningen. Det er en viktig jobb. Luftforsvaret har nokså stor handlefrihet innenfor de rammene som er gitt av Stortinget og de føringene som er gitt av Forsvarsdepartementet og Forsvarssjefen.

  Hvordan bør vi bruke denne handlefriheten?

  Akkurat nå er vi i tenkeboksen. Det er særlig to problemstillinger vi jobber med. Det ene er tidsperspektivet. Vi ser at det er mye som treffer samtidig i 2016, og at det kanskje er for mye. Vi vurderer derfor om deler av implementeringen av spesialistkorpset som var planlagt i 2016 bør skyves til 2017. Dette kan bidra til at innføring av ny ordning ikke sammenfaller på en like uheldig måte med nedleggelser, flytting og innplassering i omstillingsløpet. Videre ser vi nærmere på hvordan ordningen bør innrettes i Luftforsvaret. I denne sammenhengen har det blant annet framkommet kritikk av det foreliggende forslaget til distinksjoner og betegnelser. Det utarbeides derfor nå alternative forslag som vi vil vurdere i dialog med fagmiljøene.

  Vi jobber også med prinsipper for hvilke stillinger som bør være i hvilken kategori og på hvilket nivå innenfor de ulike fagområdene. Dette er vanskelige, men viktige spørsmål som vil kunne få betydning for både status og den langsiktige lønnsutviklingen i spesialistkorpset. Jeg håper å kunne gi generalinspektøren et råd om disse forholdene i løpet av vinteren.

  John Reiersølmoen
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 38. #36
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Nå har det kommet en oversikt på forsvaret.no:
  https://forsvaret.no/aktuelt/ny-militaerordning#3
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 39. #37
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  917
  Nevnt
  36 innlegg
  Sitert
  198 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Det er nå utlyst fire toppstillinger som sersjantmajor i Luftforsvaret:

  - sjefssersjant logistikk
  - sjefssersjant flyoperativt
  - sjefssersjant bakkeoperativt
  - sjefssersjant forvaltning

  Sjefssersjantene vil ha sersjantmajorsgrad, som er høyeste nivå i spesialistkorpset (OR 9). Sammen med Luftforsvarets sjefssersjant utgjør de ledelsen av spesialistkorpset. De vil få en sentral rolle i implementering og videre utvikling av spesialistkorpset.

  Stillingsinnehaverne må være respekterte seniorer innen sitt område og fremstå som rollemodeller i spesialistkorpset. Det kreves stor ansvarsfølelse og personlig integritet, kombinert med gode samarbeidsevner. Intervju må påregnes.

  https://www.facebook.com/Luftforsvar...28417/?fref=ts
  https://www.facebook.com/Luftforsvar...18377624878141

  Luftforsvarets nye sjefssersjant for forvaltning, major Liv Strædet. I går ble Strædet utnevnt til den første kvinnelige sersjantmajoren i den nye militærordningen i Forsvaret.

  I tillegg til Strædet, ble følgende personer tildelt sersjantmajorstillinger i Luftforsvaret: Major Knut Wingstad ble sjefssersjant for bakkeoperativt,
  major Christian Aage Olsen ble sjefssersjant for logistikk og oberstløytnant Inge Andersen ble sjefssersjant for flyoperativt.
  Sist endret av opshunter; DTG 121830A Dec 15 kl Begrunnelse: Meir info funnet

 40. #38
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Under vann
  Innlegg
  1.850
  Nevnt
  54 innlegg
  Sitert
  207 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Nye lønnsrammer på plass

  "Da er de nye lønnsrammene kommet på plass, underskrevet av LO Stat, KMD og de øvrige partene i staten. De nye lønnsrammene er tilpasset ny militær ordning, og viktig for å få OR/OF ordningen til å virke." (NOF.no)

 41. #39
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Lusker i busken
  Innlegg
  11.963
  Nevnt
  128 innlegg
  Sitert
  524 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  Linken funket ikke på telefon
  It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

 42. #40
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  917
  Nevnt
  36 innlegg
  Sitert
  198 innlegg

  Sv: Nyhetstråd: den nye militære ordningen

  1.des publiserte NOF desse reglande for konvertering av matroser og grenaderer

  http://www.nof.no/pc-1465-67-Konvert...-matroser.aspx

  Navn:		konverterng av grenaderer.PNG
Visninger:	1401
Størrelse:	91,3 KB

Side 1 av 7 123 ... SisteSiste


Lignende tråder

 1. Tema: Romfart
  By SlakaBall in forum Andre konfliktområder
  Svar: 324
  Nyeste innlegg: 2 Dager siden,
 2. Fokus: NATO
  By Milforum nyheter in forum Tema: Europa, USA og NATO
  Svar: 155
  Nyeste innlegg: DTG 211100A Aug 19,
 3. Fokus: Venezuela
  By aquila in forum Andre konfliktområder
  Svar: 33
  Nyeste innlegg: DTG 302316A Apr 19,
 4. Ubåter: Nyhetstråd
  By NK Milforum in forum S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
  Svar: 27
  Nyeste innlegg: DTG 102043A Dec 15,
 5. Radarsystemer - nyhetstråd
  By Milforum nyheter in forum S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
  Svar: 2
  Nyeste innlegg: DTG 130927A Sep 15,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •