milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk

milrab.no - gears you there
Side 2 av 10 FørsteFørste 1234 ... SisteSiste
Viser resultatene 41 til 80 av 361
 1. #41
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Først og fremst for å spare penger (ved å føre deler av den obligatoriske utdannelsen over til sivile universiteter, finansiert av studentene selv/"Lånekassa"), men også for å ha mer likt opplegg som det man har i UK og USA (men faktisk en god del lengre) og fordi man mener det er sunt at offiserer har mer sivil høyere skolegang.

  For å bli yrkesoffiser i den danske hær er opptakskravet nå at man har en sivil bachelorgrad fra et universitet (ingen krav om hva man har bachelor i). Man starter med en 10 måneders officersbasisuddannelse ved Hærens sergentskole, som i ganske stor grad tilsvarer en befalsskoleutdannelse (grunnleggende enkeltmannsferdigheter og ledelse på lagsnivået):
  - Grundlæggende militær uddannelse
  - Uddannelseslære og føringsuddannelse
  - Praktikforløb
  - Våbenuddannelse
  Etter det kommer en såkalt funksjons- og diplomutdannelse på 18 måneder på Hærens Officersskole på Frederiksberg slott. Dette er en forkortet (til det halve) versjon av den tidligere danske krigsskoleutdannelsen. Den inkluderer en 5 ukers offensiv modul og en 6 ukers defensiv modul ved Hærens Kamp- og Ildsstøttecenter, og et patruljekurs ved Jægerkorpset:
  - Ledelse
  - Voksenpædagogik inkl. motivation
  - Personlig udvikling
  - Fysisk træning inkl. træningsteorier
  - Militære operationer og strategier
  - Statskundskab, sikkerhedspolitik og international politik
  - Sprog og kommunikation (også på engelsk)
  Til slutt kommer et 4 måneders "tjenestemodul", spesialkurs i den tjenestegren man har valgt: Manøver, logistikk, ingeniør, samband eller etterretning.

  Den totale utdannelsen i Forsvarets regi, etter avsluttet sivil bachelor, er dermed på 32 måneder, altså 2 år og 8 måneder. Men hvis man inkluderer den sivile bachelor man må ha først, kommer man altså opp i 5 år og 8 måneder, mot 5 år (Sergentskole + officersskole) tidligere.

  Dette er stadig en lengre militær utdannelse enn i UK, der man har felles offisersutdannelse på ett år + fagkurs på 4 måneder i sin tjenestegren før man går ut som troppssjef. (I USA er den militære utdannelsen av offiserer enda kortere, men man må ha en 4-årig amerikansk bachelor).

  Et annet grep man har gjort er at man fjerner en god del undervisning og trening om operasjoner på kompani-, bataljons- og høyere nivå, og konsentrerer seg mer om troppsnivået, og overlater de høyere nivåer til senere kurs (når man skal bli kompanisjef etc.).


  Samtidig har man som jeg beskrev i tidligere innlegg en separat reserveoffiserutdannelse (som for tiden er under vurdering) som varer 2 år inklusive praksis og som bare krever bestått "studieforberedende".
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 2. #42
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.683
  Nevnt
  79 innlegg
  Sitert
  408 innlegg

  Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  Sitat Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
  Spes.sersjant OR5, Oversersjant OR6, Stabssersjant OR7, Kommandersersjant OR8 og Fanejunker OR9

  Når jeg ser på forslaget for sjøforsvarets distinksjoner synes jeg at de er ganske så strøkne å se på, (Til distinksjoner å være) ved å ha et symbol som går igjen hele veien.  Ser at denne tråden skal brukes som bakgrunnsinformasjon. Kan moderator flytte dette innlegget til en mer passende tråd? Gjort. -Mod
  Legger ved disse to bildene, som ser ut til at de har forsvunnet.
  Merk at OR8, kommandersersjant, er forslått med 3 buer. OR9 har skiftet navn til SersjantMajor og er forslått som en fortsettelse på vinklene, men enten med 3 buer og krone, eller bare krone.


  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 3. #43
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  1.182
  Nevnt
  27 innlegg
  Sitert
  115 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg antar at foredraget, som er blitt nevnt tidligere av enkelte brukere, angående den nye ordningen kan være denne?


 4. #44
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.933
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Rune Wenneberg må være den fødte sersjantmajor...

  Jeg likte det jeg så, og nå har man frem til 10 november til å komme med innspill. En modell ble presentert, men korreksjoner er mulig. Jeg har forstått det slik at det allerede er foreslått noen endringer når det gjelder distinksjonene, men kort fortalt ble de nye nye gradene presentert slik (se også 12:44 og 37:51 i presentasjonen). Etter graden noen eksempler på mulige stillinger.

  Merk egne funksjonstegn for de OR-6/9 som er sjefssersjanter, dvs er sjefens rådgiver ned til troppsnivå. Selve graden er den samme som de som er rene spesialister.

  OR-9 Sersjantmajor: En for hver flaggoffiser som fører kommando - dvs for Hærens del brigade og oppover. Også Senior NCO NATO.
  OR-8 Kommandersersjant: En bataljonssersjant pr bataljon (men i tillegg, slik jeg forsto det, kanskje to OR-8 som spesialister også på dette nivået). Ass J (f eks på FOH), verksmester, kryptoforvalter.
  OR-7 Stabssersjant: Kompanisersjant, ass S/G (dvs bataljon/brigade), FAC.
  OR-6 Oversersjant: Troppssersjant, sikkerhetsbefal, etterretningsoperatør.
  (OR-5 Seniorsersjant: Mulig grad for erfarne OR-5.)
  OR-5 Sersjant: Lagfører, tekniker, p-befal, kryptobefal, stasjonsbefal.
  OR-4 Seniorkorporal: Informasjonsforvalter, PIO-ass, NLF.
  OR-4 Korporal: Som seniorkorporal.
  OR-3 Senior visekorporal: Kpass, vognfører spesialkjøretøy, hundefører.
  OR-2 Visekorporal: Skytter, vognfører, geværsoldat.
  OR-1 Menig: Inne til førstegangstjeneste.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 5. #45
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.683
  Nevnt
  79 innlegg
  Sitert
  408 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Legger ved noen sjermdumper, samt kommentarer.


  Troppssersjant, er dette da NK-tropp eller er det en ren Troppssersjant?

  Heldigvis ser det ut til at de går bort ifra fanejunkerforslaget, jeg har ikke noe i mot navnet, men gradstegnet så ikke bra ut.
  Seniorkorporal ser og bra ut, tror det kan bli en god resurs når det kommer til instruktørsiden.
  Hos meg ble oppløsningen svært lav.
  Sersjantmajor, kommandersersjant, stabssersjant, oversersjant, sersjant, seniorkorporal, korporal, seniorvisekorporal, visekorporal (OR9-OR2)

  De oppfordrer til å ta forbindelse, hvis du har en løsning! Jeg skal gjøre det, skal bare gruble litt mer!
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 6. #46
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Mye bra her, spesielt når det gjelder karrierevei for OR. Noe som er viktig er at man setter på tilstrekkelig utdannelse/kursing etter hvert for å nå de høyere OR-gradene, og dette med Videregående befalsutdanning (VBU) virker meget bra, deler av det kan selvfølgelig legges til samme institusjon som gir offisersutdanning (GOU og VOU). Jeg synes også det er bra å beholde to mulige veier til OR-5, direkte med befalsskole eller via tid som vervet + GBK. Men kravene til vervingstid + GBK må være slik at realkompetansen er minst som de som går befalsskole i dag.

  Ellers må man jo gjøre et meget stort arbeid for å tillegge grad (eller gradsspenn) til alle tjenestestillinger i Forsvaret. Og så må man som diskutert tidligere ha et system for reservister/HV-befal som kan fungere i praksis. I tabellen ser det ut til at man vil beholde BS før KS, som nevnt flere steder her må Norge også nå overveie å gå over til en grunnleggende offisersutdannelse som består av høyere sivil utdannelse på bachelornivå + militær utdannelse av varighet 1 1/2 - 2 1/2 år, mer målrettet mot det å være troppssjef, spesielt etter at man får bedre kvalifiserte troppssersjanter.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 7. #47
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-6 Milforum

  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.542
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  439 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Brief fra GIH og Hærens første Sersjantmajor om den nye spesialistordningen.

  Link på youtube

 8. #48
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
  Troppssersjant, er dette da NK-tropp eller er det en ren Troppssersjant?
  Jeg regner med at man her mener det som både i britisk og amerikansk hær kalles Platoon Sergeant, det er NK men også noe mer. I de land (som Storbritannia) som har et utviklet underoffiserssystem har man alltid på troppsnivået (i hvert fall i standard tropper som geværtropp, stridsvogntropp etc.) kombinasjonen av en fersk fenrik/løytnant som sjef og en erfaren sersjant som troppssersjant/NK. Troppssjefen har ansvaret for den taktiske ledelse av troppen. Troppssersjanten for adm og fors, for å ta over hvis troppssjef faller fra, for å kontrollere at ordrer blir fulgt, men har også hovedansvaret (til dels gjennom lagførerne) for utdannelsen av mannskapene (som troppssjefen i liten grad sysler med) og for disiplinen i troppen. Og sist men ikke minst, troppssersjanten skal være en mentor for troppssjefen og veilede ham i hans praktiske utføring av jobben som troppssjef. I hærer som lenge har hatt et slikt system er forholdet troppssjef/troppssersjant, der den uerfarne troppssjefen formelt er overordnet for den eldre og erfarne troppssersjanten, men samtidig lar seg veilede av ham, et meget spesielt forhold bygget på lang tradisjon. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta å bygge opp et slikt forhold i Norge, der man er vant til at enhver fenrik eller løytnant er mer kompetent enn enhver sersjant.

  En artig historie jeg hørte fra Libanon: En norsk kaptein hadde problemer med å forså sitt forhold til en gammel irsk sergeant major, og tenkte litt for mye på ham som sersjant i norsk forstand. Det kokte til slutt over da kapteinen beordret sersjantmajoren til å koke kaffe. Da fikk han en skikkelig lekseom hvem som burde koke kaffen.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 9. #49
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Mange mindre spørsmål kommer opp etter hvert, tenker jeg: Modellen er klart mest "amerikansk", og temmelig forskjellig fra "britisk", ved at britene har lavere OR-grader til samme tjenestestilling enn det amerikanerne har, den norske har lagt seg litt i mellom, men nok nærmere den amerikanske (i hvert fall i navnene og distinksjonene).

  I den britiske hær er nestlagførere lance corporal (OR-3), lagførere corporal (OR-4) og troppssersjant/NK tropp sergeant (OR-6), mens i US Army er nestlagførere sergeant (OR-5), lagfører er staff sergeant (OR-6) og troppssersjant Sergeant First Class (OR-7). (Merk at britisk sergeant er OR-6, mens amerikansk sergeant er OR-5).

  I tabellen over er altså nestlagfører OR-4, lagfører OR-5 og troppssersjant OR-6.

  Dessuten: Bør det også være kurs i den venstre søylen, f.eks. et kort kurs i ledelse for å kunne bli NLF (OR-4)?

  Jeg ser KP-ass er satt som OR-3. Jeg vet ikke hvordan det er nå, men i geværkompani i "gamle dager" var KP-ass en befalsstilling (sersjant), mens adm-ass var korp. Det var egen adm-linje på infanteriets USK-kurs der man i plikttjenesten og senre i mob-avdeling var KP-ass, og kunne ved kurs og tjeneste på rep-øvelser normalt ville kunne avansere til admoff.

  Den gode gamle troppsassen som alltid så lenge jeg hadde oversikt i infanteriet og HV har vært korp, ser jeg ikke i tabellen...

  For å gå langt tilbake i tiden til 1978-KOP for infanteribataljonen. Da var det følgende grader for befal og mannskaper i geværtroppen:

  Troppssjef: Fenrik/løytnant
  NK: Sersjant/fenrik
  Troppsass: Korporal
  Sambandsmann: Visekorporal/menig
  Sanitetsmann: Menig

  Mitr-lag:
  Lagfører: Sersjant
  6 Mitr-soldater: Menig

  3 geværlag:
  Lagfører: Korporal
  Nestlagfører: Visekorporal/menig
  4 geværsoldater: Menig
  2 MG-soldater: Menig
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 10. #50
  OR-7 Stabssersjant
  Ass S-3 Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  5.764
  Nevnt
  229 innlegg
  Sitert
  318 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  En artig historie jeg hørte fra Libanon: En norsk kaptein hadde problemer med å forså sitt forhold til en gammel irsk sergeant major, og tenkte litt for mye på ham som sersjant i norsk forstand. Det kokte til slutt over da kapteinen beordret sersjantmajoren til å koke kaffe. Da fikk han en skikkelig lekseom hvem som burde koke kaffen.
  Faens bønder på byn ute i den store verden altså... Norsk mangel på situasjonsforståelse slutter aldri å overraske meg.
  Elite Som En Trensoldat

 11. #51
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2013
  Bosted
  West Coast
  Innlegg
  1.349
  Nevnt
  57 innlegg
  Sitert
  314 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Den gode gamle troppsassen som alltid så lenge jeg hadde oversikt i infanteriet og HV har vært korp, ser jeg ikke i tabellen...

  For å gå langt tilbake i tiden til 1978-KOP for infanteribataljonen. Da var det følgende grader for befal og mannskaper i geværtroppen:

  Troppssjef: Fenrik/løytnant
  NK: Sersjant/fenrik
  Troppsass: Korporal
  Sambandsmann: Visekorporal/menig
  Sanitetsmann: Menig

  Mitr-lag:
  Lagfører: Sersjant
  6 Mitr-soldater: Menig

  3 geværlag:
  Lagfører: Korporal
  Nestlagfører: Visekorporal/menig
  4 geværsoldater: Menig
  2 MG-soldater: Menig
  Ikke så veldig ulikt det troppen min i mitt distrikt har anno 2015, bortsett fra at sanitetsmann og sambandsmann har graden korporal i dag. Troppsjefen har BS og har rykket opp til løytnant, NK har gått kursrekka i HV og er fenrik. Tidligere troppsjef mener jeg hadde graden kaptein, og så vidt jeg husker hadde han gått hele kursrekka til HV for å komme dit, pluss intops, men vedkommende møtte jeg kun siste halvdel av årets øvelse for 4 år siden og har ikke sett fyren etter det.

 12. #52
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Ja, i HV er (i hvert fall var det slik da jeg ble "HV-pensjonist) at vi hadde i troppen troppsass, sambandskorporal og sanitetskorporal, alle korporaler. Det var i utgangspunktet slik at de to siste skulle ha mer kompetanse på ledelse og instruksjon enn det jeg kjente fra Infanteriet, særlig at de skulle fungere dom instruktører i henholdsvis samband og Sanitet i troppen. Men det blir jo svært interessant å se hvordan alle tjenestestillinger skal innpass i det nye gradsystemet, både i Hæren og i HV.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 13. #53
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2013
  Bosted
  West Coast
  Innlegg
  1.349
  Nevnt
  57 innlegg
  Sitert
  314 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg skal være litt forsiktig her, men kjenner meg igjen i akkurat det at til sankorp og sambandsmann så har de andre menige større forventninger. Som sambandsmann selv så har jeg vært der mange ganger at troppsjefen og NK ikke er til stedet i KO, men samtidig så forventer de som melder inn ting at jeg kan svare på vegne av de, der og da og helst med en gang. At jeg kan alle radioer fra ANPRC77 og frem til LF og MRR ut og inn er en annen ting resten av troppen, inkludert offiserer, befal og mening tar for gitt. Og dette er noe jeg personlig finner motiverende med HV, så jeg prøver så godt jeg kan å holde meg oppdatert men dette var veldig til siden for tema. Men helt enig med hvlt, det blir spennende å se hvordan dette kommer inn i det nye gradsystemet.

  Mener også at det var tatt opp før siste øvelse at sambandsmann og tropsass burde delta på befalsdagene, dvs. møte lørdag eller søndag, når resten av gjengen møter tirsdag morgen, begrunnet med bla. faglige spørsmål omkring samband. Men nå skal jeg gi meg med utenomfaglig snakk fra HV.

 14. #54
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.451
  Nevnt
  160 innlegg
  Sitert
  616 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Burde det vært et ekstra befal i troppsstaben? Dagens tropp er ikke godt istand til å planlegge nye oppdrag samtidig som den drifter KO for en pågående operasjon eller forsåvidt lede en troppsbase. Både troppssjef og NK har oppgaver utenfor tropps-KO samtidig. Et operasjonsbefal tilsvarende områdets operasjonsoffiser kunne håndtert dette. Kanskje kan nettopp bedre tilgang på sersjanter av forskjellig grad åpne for denne muligheten?
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 15. #55
  OR-1+ Ledende flysoldat
  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Danmark
  Innlegg
  73
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  8 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Hvlr nævner i #39 en eventuelt afkortet uddannelse for erfarne konstabler i DK. Den findes her: Grundlæggende sergentuddannelse for fast tjenestegørende PSN

  For en dansker er det i øvrigt mærkeligt, at kompagnisergenten(hedder kommandobefalingsmand i DK) ikke har den samme i rang Norge som i UK og DK. DK og UK= OR-8, NO=OR-7

 16. #56
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Ja nettopp, den tilsvarer GBK i Norge (grunnleggende befalskurs). Jeg vet ikke hvor lenge GBK varer nå, jeg tror det har variert litt, har vært nede i 8 uker tror jeg.

  Jeg er enig i at kompanisersjantens grad er merkelig lav. Som du sier, i UK er det Company Sergeant Major som er WO2, dvs. OR-8. Og i USA er det First Sergeant som også er OR-8 på "NATOsk".
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 17. #57
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Hva som gis av kurs som er obligatoriske for opprykk som underoffiser i US Army kan man lese om her: Leadership Training | goarmy.com

  Det er stort sett et kurs for hvert trinn, fra og med Warrier Leader Course som varer en måned og som er obligatorisk for opprykk til sergeant (OR-5), som der er graden for nestlagfører. De videre kursene ser ut til å være lengre, men mye basert på fjernundervisning, web-basert etc.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 18. #58
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.683
  Nevnt
  79 innlegg
  Sitert
  408 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

  Jeg ser KP-ass er satt som OR-3. Jeg vet ikke hvordan det er nå, men i geværkompani i "gamle dager" var KP-ass en befalsstilling (sersjant), mens adm-ass var korp. Det var egen adm-linje på infanteriets USK-kurs der man i plikttjenesten og senre i mob-avdeling var KP-ass, og kunne ved kurs og tjeneste på rep-øvelser normalt ville kunne avansere til admoff.

  I en KP-Stab kan man nå til dags gjerne ha:

  KP-sjef
  NK-KP
  KP-adj
  Adm-off
  Adm-bef
  Adm-gren
  (Opp til 10stk i ADM-jobben, for å holde koken for et helt kompani)

  Regner med at KP-ass kan være Adm-Gren. Men ser heller ikke noen problemer med at en dyktig korporal, gjerne som har tatt opp noen fag og ønsker å jobbe mer med P-ansvar tar over som KP-adj og er OR4, selv om det som oftest er en OR5-stiling. Det samme gjelder forsåvidt Adm-bef stillingen.
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 19. #59
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.531
  Nevnt
  157 innlegg
  Sitert
  941 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Rune Wenneberg må være den fødte sersjantmajor...
  Navn:		uploadfromtaptalk1435616531523.jpg
Visninger:	955
Størrelse:	22,7 KB
  Odd objects attract fire. You are odd.

 20. #60
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
  I en KP-Stab kan man nå til dags gjerne ha:

  KP-sjef
  NK-KP
  KP-adj
  Adm-off
  Adm-bef
  Adm-gren
  (Opp til 10stk i ADM-jobben, for å holde koken for et helt kompani)

  Regner med at KP-ass kan være Adm-Gren. Men ser heller ikke noen problemer med at en dyktig korporal, gjerne som har tatt opp noen fag og ønsker å jobbe mer med P-ansvar tar over som KP-adj og er OR4, selv om det som oftest er en OR5-stiling. Det samme gjelder forsåvidt Adm-bef stillingen.
  Det var da en hel haug....

  Kompanistaben i et geværkompani etter 1990-KOP besto av følgende:

  KP-sjef (kaptein)
  NK-kompani (lt/kapt)
  PV-sperreoffiser (lt)
  Adm-off (fenr/lt)
  KP-assistent (sjt/fenr)
  Sanitetsbefal (sjt/fenr)
  Adm-ass (korp)
  Sambandskorp. (korp)
  2 sambandssoldater (men)
  2 vognfører feltvogn (1 korp, 1 menig)
  2 vognfører BV-206 (menig)
  2 vognfører lastevogn (menig)
  3 sanitetssoldater (1 korp, 2 menige)

  Bortsett fra de to på toppen (PV-sperreoffiser regner jeg med ikke finnes lenger), bør de øvrige være et eller annet sted i OR-kjeden. Hvis vi skal ta etter det andre land har, erstattes adm-off av kompanisersjanten, kompaniets senior-OR, som har både den funksjon en admoff har i dag, men også en del utvidede funksjoner (som den i kompaniet som har lengst militær erfaring, kompanisjefens viktigste rådgiver, samt ansvar for ledelse av utdannelse og opprettholdelse av disiplin for alle OR i kompaniet). Som sagt før, her er det i USA og UK (samt Danmark) en OR-8, men det ser ut til bare å være lagt opp til en OR-7.

  I UK har man i kompanistaben en OR-8 (Warrant Officer 2) som er Company Sergeant Major (CSM), og som tilsvarer det jeg skisserte her, og en Staff Sergeant (OR-7). Staff Sergeant er assistent for CSM og har en del andre oppgaver, jeg vil tro nærmest det en KP-ass har i Norge. Nå har britene et litt spesielt system da Sergeant er OR-6 og det ikke finnes noen grad med NATO-grad OR-5.

  Det som stemmer minst overens med både UK og USA er at det er lagt opp til færre OR-9 enn i det norske opplegget. I både USA og UK har man en OR-9 i hver bataljon, i UK kjent som RSM (Regimental Sergeant Major, selv om det heter regimental, er det en i hver bataljon) som har grad WO1, som er den høyeste OR-grad i Storbritannia. De som er på høyere nivåer (brigade, divisjon, høyere staber etc.) har samme grad, WO1, men sikkert høyere lønn.... I USA har man både Sergeant Major og Command Sergeant Major på OR-9. Command Sergeant Major er sjefens OR-rådgiver i en høyere stab og er kun undergitt sjefen. Hvis man går på hjemmesiden til hvilken som helst høyere amerikansk avdeling finner man biografi til avdelingens sjef og avdelingens Command Sergeant Major, bare av og til til avdelingens NK, se f.eks. ned på siden her: Home | "Rendezvous With Destiny"
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 21. #61
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.933
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  En grunn til at det kan være fornuftig å starte litt lavere i Norge er at vi ikke har disse tradisjonene, og det derfor kan være vanskelig å skaffe mange nok gode OR-8 og 9 i starten. Dessuten kan det være en måte å unngå gradsinflasjon på. Det er uansett lettere å jekke kompanisersjantene opp etter hvert.

  I presentasjonen ble det nevnt at Luft og HV for en stor grad støttet Hærens opplegg, mens Sjø hadde et annet system (nevnt tidligere i en av trådene i dette subforumet). Siden GIH ikke nevnte noe om reservister, antar jeg at GIHV får den ballen, siden flesteparten av hans OR'er kommer til å være det.

  GIH åpnet også for muligheten til at offiserer kunne utdannes på ett år, som i UK, men at dette ville ta 'minst 15 år'. Altså at det er så lang tid det vil ta før OR-systemet setter seg.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 22. #62
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg gjentar det jeg skrev for noen uker siden i en annen tråd. Jeg fant denne statistikken på nett. I US Army er for forskjellige OR-grader dette gjennomsnittlig tid (men det er stor variasjon) fra de ble vervet som soldat første gang (normalt som 18-19-åringer) til de oppnådde graden:
  OR-5 (Sergeant): 4,2 år
  OR-6 (Staff Sergeant): 8,5 år
  OR-7 (Sergeant First Class): 13,6 år
  OR-8 (Master Sergeant/First Sergeant): 17,0 år
  OR-9 (Sergeant Major etc.): 20,8 år
  Og i US Army er altså i infanteriet OR-5 typisk for nestlagfører, OR-6 for lagfører, OR-7 for "troppssersjant", OR-8 for "kompanisersjant" eller spesialist på høyere nivå.

  I tillegg til nestlagfører: En del stillinger som i Norge har blitt holdt av korporaler eller til og med menige, har i USA blitt innehatt av sersjanter eller til og med stabssersjanter. F.eks. så jeg min (meget) gamle tunge bombekastertropp fra 1. gangstjeneste og rep-øvelser. I kommandoplassen hadde vi bl.a.:
  Kommandoplassbefal (ko-off): Fenrik/Sersjant, i USA FDC Chief, grad Sergeant First Class (OR-7)
  Kommandoplassassistent 1: Korporal, i USA Chief Computer, grad Staff Sergeant (OR-6)
  Kommandoplassassistent 2: Menig, i USA Computer, grad Sergeant (OR-5)

  Vi beregnet skytedata like hurtig som amerikanerne....
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 23. #63
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.933
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg er som sagt stort sett positiv, men har likevel noen kritiske kommentarer:
  1. "Tre nede og fire oppe", som er presentert for sersjantmajoren, synes jeg er lite visuelt pent. Heller en krone (og heller evt bruke et annet merke for den foreslåtte seniorsersjanten), evt bryte helt med stripene, og ha noe lignende som WO1 i UK, evt det fanejunkermerket som var presentert i et tidligere forslag.
  2. Vi burde kunne klare oss med en grad pr OR-nivå. For så vidt OK med funksjonsmerker for sjefssersjantene, men jeg synes ikke vi trenger en spesiell seniorsersjantgrad for erfarne lagførere. Heller bruke flytende grader, slik at vi får litt overlapp mellom f eks erfarne lagførere og NK-tropp.
  3. Dersom det er et poeng å ha fire nivåer for grenaderer/konstabler, kunne man heller latt dem starte på OR-1 og gått til OR-4, fremfor å ha OR-2-3-4-4.
  Og så ser jeg frem til å se hva man tenker rundt ikke stadig tjenestegjørende.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 24. #64
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.380
  Nevnt
  16 innlegg
  Sitert
  140 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Krone over sersjantvinklene vil være pent, og bære med seg en tradisjon. Kronen skal være like bred som vinklene. Sersjantmajorene trenger ikke 4 striper. Med krone over vinklene kan sersjantmajorene være "skikkelig konge" for å si det med litt snert..!
  Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

 25. #65
  OR-5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Utlandet
  Innlegg
  4.256
  Nevnt
  13 innlegg
  Sitert
  16 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Hvor sorteres akademikere som leger i det nye systemet? OF som i statene?
  In the age of information, ignorance is a choice.

 26. #66
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  De kategoriene som i dag kommer under VAB-ordningen, dvs. leger, veterinærer, tannleger, psykologer, farmasøyter, prester og jurister, ser det ut til fortsatt vil være OF (basert på internasjonal tradisjon), men med en vurdering av ordningen, hvilken militær basis- og ledelsesutdannelse de skal ha etc. (Man trenger å ansette betydelig flere enn man får inn gjennom VAB i førstegangstjenesten, så dette gjelder spesielt de man vil ansette uten at de har vært VAB i førstegangstjenesten antar jeg.) Mulig man også vil innføre spesielle merker så man lettere ser de ikke er operative offiserer (det har vel Sjøforsvaret alltid hatt med røde striper mellom gallonene for de innen sanitet). Det var noe om det i Stortingsproposisjonen.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 27. #67
  OR-5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Utlandet
  Innlegg
  4.256
  Nevnt
  13 innlegg
  Sitert
  16 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg har GBU, så VAB er ikke aktuelt. Var noe snakk om CIV-grader en gang i tia, skjedde det noe i det hele tatt der?
  In the age of information, ignorance is a choice.

 28. #68
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.793
  Nevnt
  179 innlegg
  Sitert
  873 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Civ-gradene skal brukes av sivilt ansatte i Forsvaret når de er deployert i operasjoner (først bare i utlandet, men nå også i Norge?) Forsvarsbygg, FLO, Cyber og E er de jeg har sett bruke slike grader. Forsvaret har ikke sivilt ansatte leger så det er ikke aktuelt for dere. Med GBU + lege vil du nok uten videre bli OF. Alle (?) våre allierte gir leger OF-grader.
  "..., ett eljest godt trädgårdsintryck neddrages osvikligen av en mina."

 29. #69
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Tidligere i hvert fall har befalsskole + medisinsk embedseksamen gitt akkurat samme militære status som gjennomført førstegangstjeneste som medisinsk embedseksamen + førstegangstjeneste som VAB (med der tilhørende sanitetsoffiserskurs), bortsett fra at hvis du har gjennomført befalsskole er du vernepliktig offiser (med verneplikt ut året du fyller 55), mens du med kun sanitetsoffiserskurs er utskrevet offiser med verenplikt ut året du fyller 44.

  Gamle regler for vernepliktig og utskrevet akademisk befal (fra 2001) er som følger:

  Befal som er utdannet ved befalsskole/tilsvarende og overføres til Forsvarets sanitet, Feltprestkorpset eller Veterinærkorpset beholder sin grad og kategori. Ved avlagt embetseksamen gis avansement til utskrevet (hvis UB) eller vernepliktig (hvis full GBU) løytnant.
  Videre avansement som vernepliktig befal skjer i samsvar med pkt 9.5.1 (som for de som har vært VAB og har sanitetsoffiserskurs).
  Beskikkelse til utskrevet/vernepliktig kaptein/kapteinløytnant kan tidligst foretas 4 år etter beskikkelse til utskrevet/vernepliktig løytnant. I tillegg til avtjent førstegangstjeneste må følgende tjeneste være utført som utskrevet/vernepliktig løytnant:

  •2 repetisjonsøvelser, eller

  •1 repetisjonsøvelse og 3 måneders tjeneste, eller

  •6 måneders tjeneste.

  Beskikkelse til utskrevet/vernepliktig major/orlogskaptein kan tidligst foretas 10 år etter embetseksamen og 4 år etter beskikkelse til utskrevet/vernepliktig kaptein/kapteinløytnant. Den som beskikkes må være mobiliseringsdisponert i stilling tillagt den høyere grad og må ha utføret følgende tjeneste etter
  beskikkelse til kaptein/kapteinløytnant:

  •2 repetisjonsøvelser, eller

  •1 repetisjonsøvelse og 3 måneder tjeneste, eller

  •6 måneders tjeneste.

  Leger, tannleger, psykologer, veterinærer og feltprester som kalles inn på grunnlag av høyere sivil spesialutdanning kan avansere til utskrevet/vernepliktig major uten å fylle foranstående krav.

  Avansement til vernepliktig/utskrevet oberstløytnant/kommandørkaptein kan gis etter reglene i avsnitt pkt 9.4.3
  9.4.3 Avansement til vernepliktig eller utskrevet oberstløytnant/ kommandørkaptein

  Vernepliktig/utskrevet major/orlogskaptein beskikkes til henholdsvis vernepliktig eller utskrevet oberstløytnant/kommandørkaptein etter følgende regler:

  Beskikkelse til oberstløytnant/kommandørkaptein kan tidligst foretas 3 år etter beskikkelse til major/orlogskaptein. For dette avansement stilles det ikke opp alternative kvalifiseringskrav. Vedkommendes kvalifikasjoner vurderes i hvert enkelt tilfelle mot den ledige stilling i krigsorganisasjonen.
  Jeg antar at i dag følger man omtrent de samme regler for vernepliktige og utskrevne leger. Dette gjelder altså IKKE yrkesansatte, men vernepliktige reserveoffiserer. Leger som ansettes som yrkesoffiserer tror jeg (slik var det i hvert fall før) skal ta Krigsskolens kvalifiseringskurs. Ellers er vel da stort sett grad etter stilling. Leger som er yrkesoffiserer har normalt ikke full stilling, men mulighet til å arbeide en del sivilt ved siden av, enten i privat praksis eller sykehus (viktig for å opprettholde legekompetansen). Det er opprettet en del avtaler mellom sykehus og Forsvarets Sanitet om stillinger (særlig kirurg og anestesi) ved sykehus der kirurgen/anestesilegen har en bistilling som offiser i Forsvarets Sanitet og beredskapavtale.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 30. #70
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  534
  Nevnt
  13 innlegg
  Sitert
  109 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Civ-gradene skal brukes av sivilt ansatte i Forsvaret når de er deployert i operasjoner (først bare i utlandet, men nå også i Norge?) Forsvarsbygg, FLO, Cyber og E er de jeg har sett bruke slike grader. Forsvaret har ikke sivilt ansatte leger så det er ikke aktuelt for dere. Med GBU + lege vil du nok uten videre bli OF. Alle (?) våre allierte gir leger OF-grader.
  Bekrefter civ grad i Norge. Støtte på en fra flo med civ-grad under øvelse Oslofjord.
  Si vis pacem, para bellum

 31. #71
  OF-1 Løytnant
  Moderator

  Ble medlem
  2005
  Bosted
  buskerud
  Innlegg
  6.254
  Nevnt
  120 innlegg
  Sitert
  330 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Biggs Vis post
  Jeg har GBU, så VAB er ikke aktuelt. Var noe snakk om CIV-grader en gang i tia, skjedde det noe i det hele tatt der?
  Det kommer å komme en del nytt på legefronten i forsvaret fremover, og generelt når det gjelder saniteten.
  Minsk, det nye Utopia

 32. #72
  OR-5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Utlandet
  Innlegg
  4.256
  Nevnt
  13 innlegg
  Sitert
  16 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Noe som kan deles?
  In the age of information, ignorance is a choice.

 33. #73
  OF-1 Løytnant
  Moderator

  Ble medlem
  2005
  Bosted
  buskerud
  Innlegg
  6.254
  Nevnt
  120 innlegg
  Sitert
  330 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Det blir mer sammarbeid med sivil helsevesen, er pågående arbeid.
  Minsk, det nye Utopia

 34. #74
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  89
  Nevnt
  2 innlegg
  Sitert
  3 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Mulig man også vil innføre spesielle merker så man lettere ser de ikke er operative offiserer (det har vel Sjøforsvaret alltid hatt med røde striper mellom gallonene for de innen sanitet).
  Passepolier anga bransjetilknytning: Grønn var teknisk, hvit mener jeg var intendantur og rød for sanitet (var vel blå også tror jeg...). Man sluttet med dette 1980, men det har vært videreført for sanitet - uavhengig av befalskategori.

  Dagens VAB-ordning er beskrevet her:
  https://forsvaret.no/vab
  If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

 35. #75
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Jeg kom tilfeldigvis over denne kopien av powerpointene til et foredrag i 2012 ved NATO School Oberammergau. Hovedpoenget er at NATOs medlemsland må få et mer enhetlig underoffiserssystem for at de skal kunne samarbeide bra i felt etc.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 36. #76
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Og enda bedre, her er selve dokumentet: NATO NCO BI-SC Strategy and Recommended NCO Guidelines.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 37. #77
  Milforum aspirant
  Ble medlem
  2015
  Innlegg
  1
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  1 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Troppsjefer blir OF. Les den nye karriere og tjenesteplan! Der står det for alle våpengrener at man skal ha KS for å kunne bli troppsjef.

 38. #78
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum


  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.933
  Nevnt
  567 innlegg
  Sitert
  2486 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Sitat Opprinnelig skrevet av Ray ray Vis post
  Troppsjefer blir OF. Les den nye karriere og tjenesteplan! Der står det for alle våpengrener at man skal ha KS for å kunne bli troppsjef.
  Inkludert HV?
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 39. #79
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.479
  Nevnt
  543 innlegg
  Sitert
  1285 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Eller mer generelt, forskjell på tilsatte (tjenestegjørende) og ikke stadig-tjenestegjørende vernepliktig/utskrevet befal og HV-befal (reservebefal)? Stortingsproposisjonen etc. handlet kun om tilsatte, har noen nå også tatt for seg reservister (dvs. først og fremst HVs OPL/K)?
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 40. #80
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.451
  Nevnt
  160 innlegg
  Sitert
  616 innlegg

  Sv: Ny ordning for militært personell

  Mener GIHV har skrevet på Facebook at de jobber med dette, og at man legger frem noe i oktober.

  Men det er rett og slett umulig å ha KS utdannede troppssjefer i alle HV-tropper. Det utdannes ikke nok til det. Og i tillegg så går vel for få av så tidlig når de først går KS.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

Side 2 av 10 FørsteFørste 1234 ... SisteSiste


Lignende tråder

 1. Nye grader i ny ordning for militært personell
  By erlendhall in forum S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og OMT
  Svar: 222
  Nyeste innlegg: DTG 142059A Feb 18,
 2. Eskortekjøring og nærsikring av personell
  By Sofakriger in forum Mannskapsmessa
  Svar: 25
  Nyeste innlegg: DTG 131323A May 11,
 3. Hærens mangel på personell
  By ifanterist in forum Mannskapsmessa
  Svar: 1
  Nyeste innlegg: DTG 011354A Apr 07,
 4. Spørsmål til HV personell
  By Athlex in forum Generelt om norske militære avdelinger
  Svar: 1
  Nyeste innlegg: DTG 100711A Jun 05,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •