Veteranforbundet SIOPS- skadde i internasjonale operasjoner er den eneste interesseorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for de veteraner som har pådratt seg en fysisk eller psykisk skade som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner. Vår målsetting er å bedre de helsemessige, økonomiske og sosiale vilkårene for veteraner som pådrar seg skade som følge av sin tjeneste i internasjonale operasjoner. I tillegg arbeider vi mye opp mot Forsvaret med informasjonsarbeid om krigens kostnader som forebyggingsarbeid for å redusere antallet veteraner som blir psykisk skadd.

Det er viktig at dere veteraner vet at det finnes en organisasjon som taler de skaddes sak og som er der for dere dersom dere har behov for støtte og bistand. Tips gjerne om oss dersom dere har kamerater som sliter og som har behov for støtte og bistand. Vi har har lang og bred erfaring med å bistå de som blir skadet eller opplever utfordringer og belastninger etter tjenesten.

Vi håper selvfølgelig også at også de som ikke har behov for bistand fra oss ønsker å støtte oppunder det arbeidet vi gjør. Gå gjerne inn og lik oss på Facebook eller meld dere på vår nyhetsbrevliste her for oppdatert informasjon om hva vi holder på meg. Vi kommer også til å være tilgjengelig på dette forumet, både med informasjon om hva vi jobber med og for å svare på spørsmål fra dere.