Drivstoff som ressurs? Grøss, da kan jeg jo ikke lengre drifte to armeer med panzer, samt litt annet snacks det er greit å ha....