milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk


Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Side 2 av 13 FørsteFørste 123412 ... SisteSiste
Viser resultatene 41 til 80 av 506

Tråd: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

 1. #41
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.787
  Nevnt
  575 innlegg
  Sitert
  1389 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Hvis jeg forsto riktig (og husker riktig) av hva jeg for en tid siden leste på en amerikansk webside (husker ikke hva eller hvor) så var i en amerikansk inanteribataljon S'ene offiserer (S1 og S6 løytnanter, S2 og S4 kapteiner og S3 major), mens ass-S'ene var senior underoffiserer. Det høres ganske logisk ut, at f.eks. S2 er en operativ kaptein som skal ha bredde i erfaringene mens ass-S2 er en erfaren OR etterretningsspesialist som har gått gradene innen etterretning (og det samme for personell, operasjon, logistikk og samband).
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 2. #42
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.951
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  910 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  http://fas.org/irp/doddir/army/fm34-8/ch3.htm#Chap3

  Denne beskrivelsen er hundgammel (1992), men her er S-2 Kaptein, ass S-2 løytnant (begge med etterretning som våpenart), en MSG fra manøvervåpnene er NCOIC ("ledende underoffiser"), en etterretningssersjant og en sambandsmann.

  Ass S-2 er da antagelig en "begynnerstilling" for etterretningsoffiserer.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 3. #43
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.787
  Nevnt
  575 innlegg
  Sitert
  1389 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Mulig det jeg leste gjaldt en eller flere av de andre S'ene. Det er selvfølgelig litt spesielt i US Army at Military Intelligence er en egen våpenart, og at MI-offiserer er i staben i en infanteribataljon. I urtiden i Norge var alle S'er i en infanteribataljon infanterioffiserer. På 70/80-tallet var S1 og S2 løytnanter, S3 major eller kaptein (jeg opplevde major som S3 i stående avdeling og kaptein som S3 i mob-avdeling) og S4 kaptein. Aner ikke hvordan det er nå.

  Forresten i HV-avsnittet mitt (Oslo Sentrum, lagt ned med alle andre HV-avsnitt i 2005) var siste S2 kaptein, og det var vel da i henhold til KOP. Da var det S2, ass-S2 og E-off (lagfører for E-lag) i avsnittstaben.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 4. #44
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.533
  Nevnt
  613 innlegg
  Sitert
  2648 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Fornuftig at S'ene er offiserer, da de i tillegg til eget fagfelt må koordinere med andre S'er, og dermed være nok generalister til å ha kunnskap om disses.
  Likeledes bør alle ass S'er være OR, for å få tid nok til å bli skikkelig god innenfor fagfeltet.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 5. #45
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR


  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.552
  Nevnt
  174 innlegg
  Sitert
  649 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Hva med staben i områdene? Antar stabstroppens folk naturlig blir OR, men i tillegg til sjef, NK og ops.off er det jo i dag flere offiserer i områdestaben: personelloffiser, etterretningsoffiser, sambandsoffiser, liaisonoffiser, og adm.off.

  Liaisonoffiser er vel vanskelig å ikke legge i OF. Ikke like åpenbart med de andre.


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 6. #46
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.787
  Nevnt
  575 innlegg
  Sitert
  1389 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Det er nå ti år siden jeg forsvant ut av HV, så jeg kjenner ikke forholdene i et HV-område som ikke er del av et HV-avsnitt. HV-avsnittet hadde en ganske kraftig stab (større enn i en infanteribataljon så vidt jeg forsto) med ganske stor kapasitet på stabsarbeid, mens området hadde minimal stab uten å kunne drive egentlig stabsarbeid. Etter nedleggelsen av avsnittene regner jeg med at områdestabene er blitt noe styrket, jeg ser at det nå er kommet til operasjonsoffiser, liaisonoffiser samt E&S-befal som "ass E&S-off", og dessuten en egen stabstroppssjef. Derfor har jeg ikke erfaring med nåværende struktur. Men utenom Områdesjef, NK, ops-off og liaison-off, burde ut fra det jeg kjente E-off også være OF, da han i hvert fall den gangen normalt skulle ha hatt tjeneste som troppssjef før E-kurs område, og gjerne var den operativt mest erfarne i området etter sjef og NK (men da hadde jo ikke området operasjonsoffiser).

  Jeg er litt usikker på sambandsoffiser. Det er jo en svært viktig lederstilling i områdestaben (men jeg husker med gru vår gamle sambandsoffiser som en gang på 60-tallet hadde gått Befalsskolen for Hærens Samband og i enhver sammenheng fortalte meget lange historier om hvilket forferdelig slit det var å flytte brigade-ko på 60-tallet). Jeg vet ikke hva sambandsseksjonen består av nå, men i 2004 hadde vi i hvert fall i følge KOP sambandsoffiser (LT/FENR), sambandsbefal (SJT), sambandskorporal (KORP) og 3 sambandssoldater (MEN).  I og med at jeg
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 7. #47
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.533
  Nevnt
  613 innlegg
  Sitert
  2648 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og Of-grader i Heimevernet

  Siden det så vidt jeg vet ennå ikke har kommet ut flere detaljer om hvordan reservister generelt og HV-soldater spesielt skal plasseres i grad, må det være lov å synse litt til. To observasjoner:

  - Det er i dag slik at HV-grader ikke nødvendigvis lar seg konvertere til grader i forsvarsgrenene, noe som kan skape kluss f eks ved deployering utenlands. Et bedre alternativ ville etter min mening vært at man aksepterte at enkelte tjenestestillinger i HV hadde lavere grader enn tilsvarende i Hær/Luft/Sjø, men at personell til gjengjeld kunne byttet enklere mellom aktiv tjeneste og reservetjeneste uten å måtte konvertere grader. Eksempel: Selv om lagførere i Hæren primært skal være sersjanter, kunne man akseptert at man i HV også hadde korporaler i disse stillingene. Ja, jeg ser at sersjantmajor Mjelle sier at de primært skal være sersjanter.
  - Alle i førstegangstjeneste vil ha OR1, og det vil være seleksjon og grunnleggende konstabel-/grenaderutdanning for å bli OR2. Altså kan det være naturlig at ikke-selektert personell beholder graden OR1 også som reservister. Se under.

  Jeg synes derfor følgende opplegg kan virke rimelig. Her forutsetter jeg at det ikke vil utdannes nok personell gjennom regulær GBU til å fylle alle lagførerstillinger i HV, men at man bør kunne forutsette at NK'er og troppssjefer har GBU.

  - Ved inntak i områdestrukturen beholder alle menig grad (OR1), men med et HV-merke på hylsen, tilsvarende det førstegangstjenestegjørende i forsvarsgrenene har i dag. Lokal sjef må kunne gi opprykk til ledende menig (også OR1) for alle som har spesielt ansvar, men ikke har formell utdannelse/kurs.
  - Etter bestått første kvalifiserende kurs (typisk lagførerkurs, fagkurs skarpskytter, sanitet nivå 3, grunnkurs hund, CBRN-kurs etc) beskikkes vedkommende til visekorporal (OR2). Etter en viss tid i tjeneste, og gjennomført årlige treninger, gis graden visekorporal kl 1 (OR3) (i Hæren skjer dette etter fire års tjeneste). Typisk tjenestestilling kan være nestlagfører, eller så er man spesialist innen et fagfelt.
  - Personell som blir tatt opp til HV-I får også graden OR2, siden de er selektert, og kan få opprykk til OR3.
  - Etter gjennomført kurs på neste nivå (f eks grunnkurs ledelse, GKL), gis opprykk til korporal (OR4). I dag kvalifiserer dette kurset til å bli sersjant, men nivået korporal vil øke sjansene for at vedkommende kan få en relevant jobb ved tjeneste ute. Typisk tjenestestilling i HV vil være lagfører.
  - Troppssjefskurs I gjeninnføres, og kvalifiserer til å bli sersjant (OR5). Som nevnt over bør det bare unntaksvis være behov for å bruke personell uten GBU til å bekle stillinger som NK tropp og troppssjef, men her har man i hvert fall muligheten. Sersjanter bør primært være senior lagførere.

  - Personell som har GBU kommer inn i HV som minimum sersjant (OR5). De går da naturlig inn i stillinger som lagfører eller NK tropp.
  - Etter gjennomført Troppssjefskurs II får de opprykk til oversersjant (OR6). De kan da tjenestegjøre som NK tropp (og troppssersjant, dersom dette blir to forskjellige stillinger), eventuelt troppssjef. Jeg ser at man tenker seg troppssjefsstillinger som OF, men synes ikke det er strengt nødvendig.
  - Troppssjefskurs III kan eventuelt kvalifisere for opprykk til stabssersjant (OR7) og en relevant troppssjefsstilling.

  - Områdesjef, NK område, opsoff, e&s-off og liasonoff bør primært rekrutteres fra folk som har KS. Siden det kan være et problem å få tak i offiserer som ikke allerede har for høy grad for en del av disse stillingene, bør det fortsatt være mulig å bekle stillingene med GBU-utdannede. Disse får gis et eget offiserskurs, eventuelt får man omforme Troppssjefskurs III til å bli det, og tilsettes som OF1 eller OF2 avhengig av stilling.
  Sist endret av Rittmester; DTG 101556A Dec 15 kl
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 8. #48
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR


  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.552
  Nevnt
  174 innlegg
  Sitert
  649 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Jeg tror ikke det er nok KS utdannede til å fylle selv områdesjef stillingene. Så det HV må nok fortsette å utdanne mange av offisers-stillingene selv. Jeg tenker at offiserskurs er en fornuftig retning å gå, slik som foreslått av andre tidligere i tråden.

  Tenker at man få mange veier inn i gradene:
  KS->OF
  GBU/BS->OR->Offiserskurs->OF
  FGTJ->GKL->OR->Sivil høyere relevant utdanning->Offiserskurs->OF

  F.eks. så vi jo på Facebook forleden dag at flere politikere har stabsroller i noen HV-områder. Deres kombinerte sivlie og militære kompetanse gjør dem godt utrustet som liasonoffiser f.eks. (Dog bør det politiske vervet medføre at de har en rolle i kriseledelsen i egen kommune.)

  Og rundt om i landet finnes mange ingeniører med meget høy kompetanse på kartsystemer (GIS), selv uten KS eller GBU kan disse gjøre stor nytte på etteretningssiden i et område. Spesielt etter at områdene fikk egen opsoff. som er nr. 3 i området.

  Så kan man jo spørre om ikke disse like så godt kan være OR. Og det er egentlig ikke så nøye for meg, bare man fortsetter å bruke den sivile kompetansen i HV.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 9. #49
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2007
  Bosted
  Gjøvik
  Innlegg
  213
  Nevnt
  4 innlegg
  Sitert
  8 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Kan bruke meg selv som eksempel her. Fungerer i dag som sys.ing i en innsatsstyrke. Er på bakgrunn av sivil komptetanse og erfaring blitt fenrik, selv om kursing gjennom HV strengt tatt kun kvalifiserer til sjersant. Stillinger som sys.ing./sys.tek. og mange andre sambandsfunksjoner, utenom sb.tr.sjef og S6, bør definitivt være OR-stillinger.

  Som fenrik skal jeg i teorien kunne hoppe inn som troppsjef ved behov. Dette tror jeg ikke ville bli noen suksess. Derimot så har jeg stålkontroll på alle blinkende og pipende dingser inne K2IS. Noe som krever en helt annen, men like tung kompetanse, som en troppsjefs.
  "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away." Philipp K. Dick

 10. #50
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.951
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  910 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  FGTJ->GKL->OR->Sivil høyere relevant utdanning->Offiserskurs->OF
  Sånn ut av nysgjerrighet: hva tenker du (og andre) at er relevant sivil høyere utdanning? Er det noen høyere utdanninger som er irrelevante for å fungere som militær generalist/leder/planlegger - altså OF?

  Hvis det blir et separat of-løp i HV: bør høyere utdanning være et kvalifikasjonskrav? (Jeg tror ærlig talt det kan gjøre det problematisk å rekruttere nok of.)
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 11. #51
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  157
  Nevnt
  6 innlegg
  Sitert
  19 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Strengt tatt så kan HV godt utvide kursrekkene sine og gi folk flere kurs og dypere faglig kompetanse innenfor militær ledelse.

 12. #52
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2012
  Bosted
  Helgeland
  Innlegg
  2.810
  Nevnt
  57 innlegg
  Sitert
  415 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Kursene i HV er steinbra. Jeg har opp til troppsjef + fagkurs+et år i TMBN NATO solreiser, jeg kan ikke lede en tropp i strid godt nokk. Hvorfor? HV sin kursrekke lærer meg ingen ting om krig. Jeg lærte fempunkts ordre, ORM og slike freds aktiviteter. Jeg vill lære å håndtere en tropp i krig, jeg vill lære mye mere. Jeg tror ikke høyere sivil utdanning blant troppssjefer er et må krav, men at de virker.

  HV offiserer burde starte på troppsjef som fenrik, Nk område og operasjons offiser burde være løytnant, områdejef kaptein. Alle andre burde havne i OR rekka. Men hvis HV området skal ligne et hær kompani, så burde områdene ha lik oppbygging på OR og OF.

 13. #53
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.588
  Nevnt
  76 innlegg
  Sitert
  493 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Henger ikke helt med, Troppsjef II kurs varer vel 13 dager og omhandler en del objektsikring mens Troppsjef III kurset er like langt men tar for seg UTS og planlegging/gjennomføring av de tre beskjempnings formene HV skal bedrive; Bakhold, Ildoverfall og Overfall.


  Sent from my iPhone using Tapatalk

 14. #54
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR


  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.552
  Nevnt
  174 innlegg
  Sitert
  649 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Sånn ut av nysgjerrighet: hva tenker du (og andre) at er relevant sivil høyere utdanning? Er det noen høyere utdanninger som er irrelevante for å fungere som militær generalist/leder/planlegger - altså OF?

  Hvis det blir et separat of-løp i HV: bør høyere utdanning være et kvalifikasjonskrav? (Jeg tror ærlig talt det kan gjøre det problematisk å rekruttere nok of.)
  You got me! Har ikke tenkt igjennom dette veldig nøye. Det handler ganske mye om hvor man setter streken for grensen mellom OF og OR, og hva man forventer av OF kontra OR.

  Skal OF være "master", altså en noe mer teoretisk tilnærming til det hele. Med ansvar for planleging og strategiske tanker f.eks. så så kan høyere utdanning generelt i alle fall være et tegn på at man har noen av de riktige egenskapene. Men dersom OF kun skal være militære sjefer for manøveravdelinger blir det annerledes (altså troppssjef/områdesjef/NK/opsoff).

  JEG ser for meg OF som ledelsesnivået i de forskjellige avdelingene, mens OR er utførere. Altså OF planlegger operasjon, OR gjennomfører. I et slikt opplegg er ikke alle OF nødvendigvis sjefer, men også ledende planleggings-støtte til sjef. F.eks. E&S-off og adm.off. Det finnes mange utdanninger som er relevante for planleggings-delen av operasjoner.

  Men du har nok rett i at det blir en veldig utfordring å rekruttere mange nok kvalifiserte OF. Og etter å ha tenkt meg om så er det nok den enkeltes egenskaper og kompetanse, mer enn formell kompetanse som må legges til grunn.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 15. #55
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR


  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.552
  Nevnt
  174 innlegg
  Sitert
  649 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post
  Henger ikke helt med, Troppsjef II kurs varer vel 13 dager og omhandler en del objektsikring mens Troppsjef III kurset er like langt men tar for seg UTS og planlegging/gjennomføring av de tre beskjempnings formene HV skal bedrive; Bakhold, Ildoverfall og Overfall.
  Man legger stadig om kursoppleggene. 2016 versjonen finner man her: https://forsvaret.no/hv/ForsvaretDoc...log%202016.pdf

  Troppsjefkurs II er nå to ulike kurs, et for UTR/Innsats og et for objektsikring/OK. De har forskjellig innretting.

  Troppsjefskurs II - Gevær er 10 dager:
  Sitat Opprinnelig skrevet av HVSKS
  Utdanningsmål: Etter endt kurs skal elevene kunne fungere som NK-tropp, samt være i stand til å planlegge, koordinere og lede oppdragsløsning med egen tropp.
  Innhold: Kurset gir spesialisert fagutdanning innen deler av objektsikrings og overvåkning/kontroll-troppens oppdrag, organisasjon, materiell og stridsteknikker. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning.
  Troppsjefskurs III - Gevær er 11 dager
  Sitat Opprinnelig skrevet av HVSKS
  Utdanningsmål: Etter endt kurs skal elevene inneha kunnskaper og ferdigheter til selvstendig utføre forberedelser, planlegging og ledelse samt trene troppen for å kunne løse aktuelle oppdrag.
  Innhold: Kurset gir fagutdanning innen objektsikringstroppens og O/K troppens oppdrag, organisasjon og stridsteknikker. Kurset har fokus på utvikling til strid og ledelse av troppen i oppdragsløsning. Kurset vektlegger treningsplanlegging. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 16. #56
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.787
  Nevnt
  575 innlegg
  Sitert
  1389 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Jeg er selvfølgelig forutinntatt, ut fra mitt nick ser vel alle at jeg er (tidligere) HV-befal. Men jeg er uenig med Rittmester, jeg ser ikke noen god grunn til at reservebefal (vernepliktig/utskrevet) og spesielt HV-befal skal kunne gå fram og tilbake mellom "mob-stillinger" og stadig tjenestegjørende stillinger i fredsforsvaret eller i INTOPS og automatisk ha samme grad. For de aller fleste er det lite aktuelt.

  Det har nettopp vært et kjennetegn ved HV at folk som har vært menige i førstegangstjeneste som senere i livet får annen inspirasjon (det gjaldt i stor grad meg) og kanskje har videregående sivil ledeleserfaring kan gjøre nytte for seg som militære ledere, dvs. som HV-befal. Og jeg må faktisk si at på de kurs på litt høyere nivå (troppssjef II og troppssjef III) og også under "årets trening" var det ikke noen generell følelse at HV-befal gjorde det dårligere enn vernepliktig befal som hadde gått befalsskole "i ungdommen".

  Nå er min HV-erfaring fra 90-tallet og den spede begynnelsen av 2000-tallet, men jeg tror ikke ting har endret seg drastisk, selv om kursbetegnelsene og oppdrag har endret seg.

  Med førstegangstjeneste og et par rep-øvelser som BK-koass i infanteriet, en kontingent i NORBATT (som troppsass i geværtropp), høyere realfagsutdannelse, sivil erfaring som leder (leder for en offentlig institusjon med 50 ansatte og årsbudsjett på 50 mill), samt progresjon mellom kurs i HV (ut fra datidens kursrekke: Grunnkurs lederskap, Troppssjefskurs I, Troppssjefskurs II objektsikring og Troppssjefskurs III gevær) med mellomliggende tjeneste hver gang noen år i "årets trening" på hvert enkelt nivå (nestlagfører, lagfører, NK tropp og troppssjef) følte jeg (og fikk tilbakemeldinger på) at jeg var fullt kapabel som sjef for en objektsikringstropp og kunne lede planlegging for og utførelse av oppdrag og utdannelse av en tropp hvis primæroppdrag var objektsikring, men som også sekundært kunne få i oppdrag å utføre objektforsvar (forberedt statisk forsvar) og bekjempelse ved ildoverfall og bakhold. Andre oppdrag, som f.eks. å lede en tropp som var f.eks. "fremre høyre tropp" i et kompaniangrep, ville jeg derimot slite enormt med, men det var ikke et aktuelt oppdrag for en objektsikringstropp. Hadde jeg vært yngre hadde det også vært aktuelt med områdesjefskurs I og II, og jeg tror jeg greit kunne vært f.eks. NK område. Det er ikke SÅ vanskelig.

  Jeg synes nettopp blandingen av vernepliktig/utskrevet- og HV-befal i HV var en styrke, man fikk virkelig (med gjensidig virkning) utnyttet sivile erfaringer som leder i HV. Jeg tror det i HV i enda større grad enn i en stadig tjenestegjørende styrke bør være kort mellom OR og OF, at det med sivil utdannelse/erfaring og interne kurs skal være lett å gå fra OR til OF. Slik er det også i det danske Hjemmeværnet, der man ellers i alle år har hatt skillet OR/OF. I større grad vil det være naturlig (som i DK) at man går via lagfører og NK tropp til troppssjef, kompanisjef etc., men da supplert med egnede kurs og sivil erfaring.

  Jeg ser også at i den britiske hærs reservestyrker (http://www.army.mod.uk/reserve/31781.aspx, http://www.army.mod.uk/join/The-Army-Reserve.aspx) har en stor del av offiserene først vært OR i reserven før de går et tre ukers reservoffiserskurs ved Sandhurst. Interssant å se at maksimumsalderen for å bli tatt opp til det kurset er 48 år og 9 måneder...
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 17. #57
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Førde
  Innlegg
  2.619
  Nevnt
  94 innlegg
  Sitert
  337 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Er einig med Hvlt. Om eit HV befal må skifte grad når han skal i intops eller på annan måte tenestegjere andre plassar i forsvaret, så er det ikkje viktig i det heile. Sjølv opplevde eg å gå opp ei grad når eg reiste ut med marinen.
  Ein av HV si styrke er måten HV vel ut sitt befal, samtidig som det ikkje ville ha fungert i resten av forsvaret.

 18. #58
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.533
  Nevnt
  613 innlegg
  Sitert
  2648 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  OK, jeg ser poengene deres, men vil gjerne debattere følgende:
  1) Muligheten for å skifte mellom reservetjeneste og aktiv tjeneste så jeg for meg dels i lys av at systemet også må dekke reserver i forsvarsgrenene, dels i en mulig fremtidig landstyrke som en sammensmelting av Hær og HV. Jeg skjønner at det for den vanlige HV-soldat kanskje ikke er så stort behov for å konvertere, men synes fortsatt at man for å unngå et B-lag, hvor gradene er mindre verdt, burde bestrebe seg på å ha samme kompetanse pr grad i HV som i resten av Forsvaret.
  2) Jeg skjønner at det finnes dyktige folk som ikke ser for seg noen militær karriere når de er 19-20, men som senere kan være både interessert i og velegnet til lederstillinger i HV. Disse bør gis muligheter for avansement, og kanskje bør det likevel være mulig å nå helt opp til f eks NK område.
  3) Når det gjelder det nye systemet, gis OF-gradene restriktivt til de med KS eller KS-kvalkurs. Her er jeg uenig; man burde f eks med en sivil mastergrad og et kortere offiserskurs kunne fått en operativ offisersgrad, også i aktiv tjeneste. Relevant for HV - burde man knytte OF-grader tettere til akademiske grader?
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 19. #59
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.625
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  520 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  OK, jeg ser poengene deres, men vil gjerne debattere følgende:
  1) Muligheten for å skifte mellom reservetjeneste og aktiv tjeneste så jeg for meg dels i lys av at systemet også må dekke reserver i forsvarsgrenene, dels i en mulig fremtidig landstyrke som en sammensmelting av Hær og HV. Jeg skjønner at det for den vanlige HV-soldat kanskje ikke er så stort behov for å konvertere, men synes fortsatt at man for å unngå et B-lag, hvor gradene er mindre verdt, burde bestrebe seg på å ha samme kompetanse pr grad i HV som i resten av Forsvaret.
  2) Jeg skjønner at det finnes dyktige folk som ikke ser for seg noen militær karriere når de er 19-20, men som senere kan være både interessert i og velegnet til lederstillinger i HV. Disse bør gis muligheter for avansement, og kanskje bør det likevel være mulig å nå helt opp til f eks NK område.
  3) Når det gjelder det nye systemet, gis OF-gradene restriktivt til de med KS eller KS-kvalkurs. Her er jeg uenig; man burde f eks med en sivil mastergrad og et kortere offiserskurs kunne fått en operativ offisersgrad, også i aktiv tjeneste. Relevant for HV - burde man knytte OF-grader tettere til akademiske grader?
  Jeg tror nok også HV står ved et kjerneproblem som de fleste land har opplevd, at rekrutteringsbrønnen for ledere er annerledes i krig enn i fred. Det er mange eksempler på glimrende citizensoldiers uten militær bakgrunn tilsvarende graden de har midlertidig. Det er dessverre også en del eksempler på yrkesoffiserer som ikke har levert i skarpe operasjoner. Mitt poeng er at eksponeringen til faktiske operasjoner, liv og død - gir en annen gruppe som ledere en øvelse og fredsvirksomhet.

  HV har så korte øvingsperioder og er så avhengig av personlige egenskaper at jeg tror vi finner noe av det samme der. Akademisk grad kan være en relevant kvantifisering av potensiale, men langt fra alle er egnet. En kan også glippe glitrende ledere ved å kreve akademisk grad, men det tror jeg er et lite mindretall. Jeg vil ihvertfall ikke ha troppsjefer i HV med utålmodigheten til en grunder som ikke har tatt seg til til utdanning.

  For å besvare dine punkter:
  1) At et HV-befal eller en HV OR går ned i grad ved engasjement i Hær/sjø/luft synes jeg er helt greit - så lenge HV er en egen forsvarsgren. HV har behov for å differensiere internt og må derfor få bruke gradssystemet. Den dagen HV er reservehæren så er det vanskeligere.
  2) Enig, men det trengs ikke nødvendigvis settes en absolutt grense. KS-utdannet er å foretrekke i utgangspunktet, men rekruttering og egnethet kan gi høyere stilling når man må. (Her ligger det en ting rundt utdanningsstøtte i HV, slik at befal som er inne noen få dager i året ikke blir stående med leksjonsutvikling etc alene)
  3) Enig. Jeg har selv gått med offisersgrad midlertidig pga kompetanse, ikke befalsutdanning. Det er kulturelt utfordrende for "fredstidsforsvaret" - men se ellers over. Absolutt formell knytning har jeg ikke tro på, verken som kvalifikator eller diskvalifikator.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 20. #60
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.951
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  910 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  <-- Jeg ser at milforum alt er gått i gang med å innføre nye grader. I siste pro patria var det intervju/reportasje med de nye sersjantmajorene, der ble det sagt at man så for seg at bare områdesjefene og NK område skulle være Of. Så det er tydeligvis litt bevegelse. Jeg tror intervjuet i HV-bladet er nyere, bevegelsen er i så fall mot flere Of i styrkestrukturen enn man først så for seg. Der ble det også sagt at folk skulle få beholde grad så lenge de var i stilling, og så vurderes for konvertering ved stillingsbytte. Om jeg forstod det riktig, betyr detbat vi kommer til å få en lang overgangsperiode med Of og Or i samme stillinger i ulike tropper/områder/i-styrker.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 21. #61
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.625
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  520 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Der ble det også sagt at folk skulle få beholde grad så lenge de var i stilling, og så vurderes for konvertering ved stillingsbytte. Om jeg forstod det riktig, betyr detbat vi kommer til å få en lang overgangsperiode med Of og Or i samme stillinger i ulike tropper/områder/i-styrker.
  Dette tror jeg ikke er så lurt - det blir litt som å trekke tannen sakte. At enkelte offiserer som blir OR vil oppleve det som tvang tror jeg vi må se i HV ihvertfall. I de andre forsvarsgrenene som klare "hint".

  At dette kan være vanskelig ledelses- og personalmessig på enkeltpersoner (de som er veldig glade i stjernene sine ...) er ikke en god nok grunn. Lønn er løst, så det handler om akseptere omstillingen. Det er en ledelsesjobb som jeg er skuffet hvis Forsvaret ikke tar.

  For Ola enkeltmann som er inne 5 dager i året i HV maks blir dette mye nytt å forholde seg til, og med "ymse" distinksjoner i samme jobb blir det ganske håpløst. Hvis fokuset i en årlig trening går vekk i å forstå, diskutere og lære nytt gradssystem er det en styrkeproduksjonsmessig katastrofe. Omstillingen må gjøres i ett stort knepp.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 22. #62
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Førde
  Innlegg
  2.619
  Nevnt
  94 innlegg
  Sitert
  337 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
  Dette tror jeg ikke er så lurt - det blir litt som å trekke tannen sakte. At enkelte offiserer som blir OR vil oppleve det som tvang tror jeg vi må se i HV ihvertfall. I de andre forsvarsgrenene som klare "hint".

  At dette kan være vanskelig ledelses- og personalmessig på enkeltpersoner (de som er veldig glade i stjernene sine ...) er ikke en god nok grunn. Lønn er løst, så det handler om akseptere omstillingen. Det er en ledelsesjobb som jeg er skuffet hvis Forsvaret ikke tar.

  For Ola enkeltmann som er inne 5 dager i året i HV maks blir dette mye nytt å forholde seg til, og med "ymse" distinksjoner i samme jobb blir det ganske håpløst. Hvis fokuset i en årlig trening går vekk i å forstå, diskutere og lære nytt gradssystem er det en styrkeproduksjonsmessig katastrofe. Omstillingen må gjøres i ett stort knepp.
  No trur eg du undervurderer Ola enkeltmann. For den enkelte soldat bryr seg veldig lite om troppsjefen er OF eller OR, soldaten veit kven som er sjefen og det det han bryr seg om, ikkje om han har stjerner eller vinklar. Om eit fagbefal i område x er OF og befal i same stilling er OR i område y vil han heller ikkje bry seg om, for det har veldig lite med han å gjere, han veit kven han skal snakke med uansett. Det same gjeld i I-styrke strukturen. Veit om offiserar som fungerer som geværsoldatar, med ein OR som sjef. Fungerer det, soldatane veit kven som er sjef.

 23. #63
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2012
  Bosted
  Helgeland
  Innlegg
  2.810
  Nevnt
  57 innlegg
  Sitert
  415 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Jeg står i dag i løytnant stilling som fenrik, får graden ved neste øvelse. Jeg blir sikkert sersjant siden jeg er fagbefal å driver med utdanning som er min jobb på distriktet. Jeg kan ikke se noe problem med at alle får nye distinksjoner over natta. Noe tilvenning eller overgangsperiode blir bare forvirring, tull og kaos. Hvis noen er redd for forvirring av hva gradene betyr, så del ut en folder med forklaring. Lønnen er allerede i box så det er kun følelser for de blanke flotte stjernene som står igjen, noe adm også. Men hvis vi skal bruke lengre tid på å innføre distinksjoner en hva vi bruker på å innføre HK416 så har organisasjonen "forsvaret" seriøse problemer. Hvis lønningskontoret greier å få til overgangen, så må vi befal også kunne greie å holde leksjoner og skrive nye ordrer når vi får en ny lappe mellom puppene.

 24. #64
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  914
  Nevnt
  36 innlegg
  Sitert
  196 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Tenker på ein liten ting om graden or-1, er graden OR-1 reservert for bruk hos menige i førstegangstjeneste? og då vil graden OR-1 kunne brukes i HV? Eller vil personer overført til HV starte på grad OR-1 i HV-hierarkiet.

  Sent fra min SM-G900F via Tapatalk

 25. #65
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.951
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  910 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Det tror jeg ikke er avklart enda. Hadde det vært opp til meg, hadde alle med fullført førstegangstjeneste blitt vernepliktige or-2, visekorporaler. De som har en eller annen sivil eller militær utdanning som plasserer dem inn i en spesialiststilling (MP f.eks.), kan plasseres rett inn som visekorporal kl. 1. Normalopprykk til visekorporal kl. 1 etter 10-12 årlige øvinger (kan evt. sløyfes helt for HV for enkelhets skyld), eller etter videreutdanning. Opprykk til korporal etter kurs og stilling som i dag, med evt. opprykk til korporal kl. 1 etter videreutdanning og/eller ansiennitet.

  Siden noen kommer til å ta det opp: skille mellom vervede, i-styrke og vernepliktige bør gjøres med annet bling. Grad skal gjenspeile stilling og ansvar i organisasjonen. Ikke om du er vernepliktig, frivillig på kontrakt eller fast ansatt. Ingen kan se på offisersdistinksjonene mine om jeg er HV-befal, vernepliktig/utskrevet eller yrkestilsatt. Jeg ser ingen grunn til at det skal være annerledes for mannskaper.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 26. Liker Rittmester, Cardking likte dette
 27. #66
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.787
  Nevnt
  575 innlegg
  Sitert
  1389 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Siden noen kommer til å ta det opp: skille mellom vervede, i-styrke og vernepliktige bør gjøres med annet bling. Grad skal gjenspeile stilling og ansvar i organisasjonen. Ikke om du er vernepliktig, frivillig på kontrakt eller fast ansatt. Ingen kan se på offisersdistinksjonene mine om jeg er HV-befal, vernepliktig/utskrevet eller yrkestilsatt. Jeg ser ingen grunn til at det skal være annerledes for mannskaper.
  Kan ikke være mer enig! Alle grader over OR-1 bør angi en ledelslesrekkefølge, i siste instans angi hvem som har kommandomyndighet når alle offiserer og befal har falt. Og da bør ikke en dust som har vært grenader i tre år nødvendigvis rangere over en meget smart og dyktig HV-soldat.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 28. #67
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  914
  Nevnt
  36 innlegg
  Sitert
  196 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Viss eg forsto NOF riktig så vil det bli slik for konvertering av verva være slik

  Or-2 <4 år
  Or-3 4-10 år
  Or-4 10 +

  Dvs at personell me mange nok øvelser bør kunne få innplassering i or-2/3 i løpet av nokre år i HV med normal opprykk.

  Ref
  http://www.nof.no/pc-1465-67-Konvert...-matroser.aspx

  Mulig innsats personell bør plasseres or-2/3 direkte, siden dei er "selektert" styrke.

  Sent fra min SM-G900F via Tapatalk

 29. #68
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2009
  Innlegg
  8.154
  Nevnt
  181 innlegg
  Sitert
  637 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av opshunter Vis post
  Mulig innsats personell bør plasseres or-2/3 direkte, siden dei er "selektert" styrke.
  Opprykk per 3-års kontrakt kan vel være en ide for Innsats. De kan fint starte på OR-1, og det vil da ta 12 år for å bli OR-4, som i mine øyne er helt greit for geværmenn. Kurs og tilhørende lederstillinger burde kunne fremskynde dette, så langt personen er skikket på andre måter enn å kun ha vært på et par kurs..
  For SJT opp til SJT 1. Klasse så kan det vel fint gå 3-4 år, og eventuelt krav om (laveste? fagspesifikt?) troppsjef kurs? Omtrent som det teknisk sett skal være i dag for å gå fra SJT til Fenrik (dog som ikke praktiseres hos dem fleste, dessverre). OR-6 kan sikkert gis til personer som har diverse instruktørkurs (og som selvsagt fungerer som instruktører regelmessig) etter enda nye 3 år eller noe. Det skal hvertfall ikke være en ting som "alle" blir kun pga. fartstid som SJT IMO.

  For F/O så kan det jo i mine øyne fint gå 15-20 år før geværmenn blir OR-4 hvis dem ikke tar kurs og/eller har lederstillinger.
  - Don't confuse enthusiasm with capability

 30. #69
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR


  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.552
  Nevnt
  174 innlegg
  Sitert
  649 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Jeg er ikke tilhenger av at man skal komme lengre enn visekorporal 1.klasse uten lederansvar.

  Or-1 -> Fra starten
  Or-2 -> Lederansvar og/eller x-antall år
  Or-3 -> Lederansvar
  Or-4 -> Lederansvar og x-antall år

  Begrunnelsen min er at i mine øyne er grader først og fremst for å skille de med lederansvar fra hverandre. Så får vi bruke "1 klasse" saken for dem som har hatt graden lenge.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 31. #70
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2009
  Innlegg
  8.154
  Nevnt
  181 innlegg
  Sitert
  637 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  Jeg er ikke tilhenger av at man skal komme lengre enn visekorporal 1.klasse uten lederansvar.
  Dette løser de så enkelt i US Army med å ha Specialist (OR-4) graden... Altså soldater som er OR-4 uten å ha lederansvar eller stillinger.
  - Don't confuse enthusiasm with capability

 32. #71
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR


  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.552
  Nevnt
  174 innlegg
  Sitert
  649 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av essal Vis post
  Dette løser de så enkelt i US Army med å ha Specialist (OR-4) graden... Altså soldater som er OR-4 uten å ha lederansvar eller stillinger.
  Det skulle jeg tenkt på! Ja, det er en god løsning.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 33. #72
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  914
  Nevnt
  36 innlegg
  Sitert
  196 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Men da bør alt av sambandsbefal, milgeo og anna slikt personell ha grad Or-4 korporal / korporal 1.klasse. Så lenge desse ikkje har lederansvar.

  Sent fra min SM-G900F via Tapatalk

 34. #73
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.951
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  910 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av essal Vis post
  Opprykk per 3-års kontrakt...
  Tenker vi sier pr to tre-årskontrakter, ellers vil normalopprykk skje raskere i HV enn for vervede.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 35. #74
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  157
  Nevnt
  6 innlegg
  Sitert
  19 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Tenker vi sier pr to tre-årskontrakter, ellers vil normalopprykk skje raskere i HV enn for vervede.
  Kan følge samme løpet som for vervede, trenger ikke å være bundet opp i kontraktsperioder.

 36. #75
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  914
  Nevnt
  36 innlegg
  Sitert
  196 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Dvs at vi bør ha
  or1/2 blir soldat,
  or3 NLF,
  Or4 spesialist
  or5 LF
  Or6 NK kp
  Or7 NK bat

  Sent fra min SM-G900F via Tapatalk

 37. #76
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR


  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.552
  Nevnt
  174 innlegg
  Sitert
  649 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Or3 kan også være spesialist, og or4 kan også være NLF med litt erfaring.


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 38. #77
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR


  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.552
  Nevnt
  174 innlegg
  Sitert
  649 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Or6 blir vel NK tropp og Or7 NK Kp/område/eskadron.


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 39. #78
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2015
  Bosted
  HV-08 teig
  Innlegg
  914
  Nevnt
  36 innlegg
  Sitert
  196 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Eg meine or4 er spesialist i Nato

  Sent fra min SM-G900F via Tapatalk

 40. #79
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2009
  Innlegg
  8.154
  Nevnt
  181 innlegg
  Sitert
  637 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Tenker vi sier pr to tre-årskontrakter, ellers vil normalopprykk skje raskere i HV enn for vervede.
  Hvis man starter på OR-1 og har den i 6 år, så vil det ta 24 år for å bli OR-4, ergo det blir en "unicorn grad" for personell uten lederstillinger...
  Hvor lang tid tar det å bli OR-5 i HV i dag? ~20 døgn på kurs (LF+GKL, worst case kun GKL), som gjerne kan gjøres samme år/halvår/kvartal. Da blir det litt teit om det skal ta 24 ÅR (da med 15-30 døgn per år) å bli OR-4 kun fordi man ikke har en lederstilling.

  OR 1-4 (Korp- vil da tilsvare SPC) burde være tilgjengelig for alle uten lederansvar/stillinger. Grad etter fartstid og ferdigheter til soldaten. Hvis de ikke er tilgjengelig for "alle", så kan vi like gjerne sløyfe de som vi gjør i dag.
  OR-4 (Korp 1. klasse) eller OR-5 (ved riktige kurs, fartstid og ferdigheter) som NLF (som i dag...).
  OR-5 er LF. Kurs, fartstid og ferdigheter kan gi 1. Klasse.
  OR-6 er LF, med mer ferdigheter og fartstid samt instruktør roller (primært på TR nivå). Typisk eldste (les mest kvalifiserte) LF per tropp.
  - Don't confuse enthusiasm with capability

 41. #80
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.951
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  910 innlegg

  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i Heimevernet

  Sitat Opprinnelig skrevet av essal Vis post
  Hvis man starter på OR-1 og har den i 6 år, så vil det ta 24 år
  Eh, nei, det vil ta 18 år: seks år som OR-1, seks som OR-2, seks som OR-3 = 18.

  Og leser du hele forslaget mitt, ser du at jeg mener at alle som har fullført førstegangstjeneste (med et forbehold om at man ikke er funnet udugelig), starter som OR-2, enten det er som grenader eller som heimevernssoldat. Da tar det 12 år.

  På den andre siden synes jeg fortsatt korporalsgraden bør være forbeholdt spesialister og andre med særlig kompetanse og ansvar (f.eks. NLF). Det er en lang tradisjon for å ha en egen mannskapsgrad for dem med tilleggskompetanse/ansvar, videreført med denne "ledende menig"-graden for førstegangstjenestegjørende. Å lage en ekstragrad a la "specialist" som skal deles ut som en bonus for lang og tro tjeneste "på gulvet" har jeg ikke noe sans for, det nye gradssystemet er komplisert nok som det er. Det kommer års- og tjenestestriper for å vise fram hvor lenge OR har stått i grad. OR-4 bør være avhengig av stilling og kompetanse.

  På den andre siden, om disse gradene deles ut på basis av utholdenhet i stilling for vervede, så får vel HV følge på. Og så får jeg heller være en uenig GGG.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

Side 2 av 13 FørsteFørste 123412 ... SisteSiste


Lignende tråder

 1. Militære grader
  By Fenwick in forum Norsk militærhistorie
  Svar: 73
  Nyeste innlegg: DTG 031531A Mar 19,
 2. Utstilling på Forsvarsmuseet om innføring av MG i Forsvaret
  By Gammeloppklesk in forum Generell militærhistorie
  Svar: 0
  Nyeste innlegg: DTG 022221A Nov 08,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •