hei!

Jeg har alltid hatt et ønske om å bli en jeger, og hadde lyst til å bli kystjeger for så å bli marinejeger.
men jeg har fått et problem.. jeg fant ut at jeg har arvelig høyt kolesterol og dermed er nødt til å ta en tablett om dagen for å få kolesterolet ned. Dette er en lite gunstig ting å ha som jeger, og så på forsvaret sine sider at hvis du ville bli kystjeger så kunne du ikke være avhengig av å ta medikamenter eller få oppfølging, noe jeg er..
så derfor tenker jeg mye på grensejeger, og da kommer spørsmålet mitt; vet dere om det kan være et problem for meg, og om jeg kanskje ikke blir tjenestedyktig?!