milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Liker Liker:  0
Viser resultatene 1 til 12 av 12

Tråd: Hærens befalsskole (HBS)

 1. #1
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.205
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg

  Hærens befalsskole (HBS)

  Fra sommeren 2013 er Hærens befalsskole (HBS) underlagt Krigsskolen (KS), og har fått en rekke nye linjer.

  Følgende linjer tilbys:
  ​Hærens befalsskole operativ​​​​​​​
  ​Hærens befalsskole 1-årig teknisk utdanning
  ​Hærens befalsskole militærpoliti
  ​Hærens befalsskole forvaltning
  ​Hærens befalsskole ammunisjon
  ​Hærens befalsskole lærling befal, Elektrooptisk våpenlinje (industrimekaniker)
  ​Hærens befalsskole lærling befal kjøretøy (bilmekaniker tunge kjøretøy)

  De to siste er fire-årige (24 måneder skole + 24 måneders praksis som befal), de øvrige er to-årige (12 måneder skole og 12 måneder praksis som befal).

  HBS operativ gir nå alle elevene 9 måneders felles utdannelse som lette infanterister, rettet inn mot rollen som lagfører. Man får mulighet til å velge spesialisering, og vil de siste 3 månedene spesialisere seg innen et fagområde, styrt av i hvilken avdeling man skal tjenestegjøre i pliktåret.

  Mer her:


  http://forsvaret.no/utdanning-karrie...Sider/hbs.aspx
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 2. #2
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  520 innlegg
  3 mnd var jo ikke allverden da. Hvilke roller skal disse ha i praksisåret?
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 3. #3
  OR-6 Oversersjant (m)
  Ass S-4 Milforum


  Ble medlem
  2012
  Bosted
  På kaserna
  Innlegg
  1.015
  Nevnt
  27 innlegg
  Sitert
  99 innlegg
  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  HBS operativ gir nå alle elevene 9 måneders felles utdannelse som lette infanterister, rettet inn mot rollen som lagfører. Man får mulighet til å velge spesialisering, og vil de siste 3 månedene spesialisere seg innen et fagområde, styrt av i hvilken avdeling man skal tjenestegjøre i pliktåret.
  Hvordan har HBS Operativ vert før?

 4. #4
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.205
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg
  Det har ikke vært noen HBS Operativ før, men befalselevene har vært spredd rundt i de forskjellige bataljonene, og så vært samlet på Rena et antall ganger i løpet av skoleåret. Før det hadde man befalsskoler pr våpengren, og da hadde man litt forskjellig opplegg. Alle hadde en kort aspirantperiode (2 måneder) som var noenlunde felles, og så hadde man linjedeling på flere av dem. I kavaleriet skjedde delingen rett etter aspirantperioden, andre steder hadde man en lengre fellesperiode.

  Det ser ut som man sikter seg inn på tjeneste som lagfører i pliktåret, for de fleste. Enig i at den spesialiserte delen av utdanningen virker litt kort for dette, på den annen side får alle en del grunnleggende soldatferdigheter og felles GBU-fag grundigere inn.

  Jeg er usikker på om andre kategorier (f eks vognkommandør stridsvogn) utdannes her eller på andre måter.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 5. #5
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg
  Det der er jo en avveiningssak som ikke er lett, hvor mye "generell befalsutdannelse" (les "infanteri-lagfører") og hvor mye spesialutdannelse rettet mot en våpengren skal man putte inn i 12 måneders befalsutdannelse. Selv på befalsskolene for infanteriet hadde man tidligere linjedeling, der man spesialiserte seg de siste 3 månedene (de siste 5 månedene fra ca. 1995) på linjene gevær/jeger, bombekaster, panservern, pioner og samband. I utgangspunktet ville jeg tro f.eks. tjeneste som VK på stridsvogn, ko-offiser i et artilleirbatteri, lagfører i ARTHUR lokaliserings-batteri etc. vil kreve mer enn 3 måneder spesialisering, dersom man har 0 bakgrunn innen henholdsvis stridvogn eller artilleri fra før.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 6. #6
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  3.527
  Nevnt
  118 innlegg
  Sitert
  413 innlegg
  Mitt syn på dette;

  Det er mye enklere å ta en med infanteristutdanning i bunn, og videreutdanne vedkommende innen BK, Javelin, Sanitet, Artilleri, Oppklaring etc, enn det er å ta noen med tung fagutdanning i bunn og lære han infanteridisipliner.

  Husk at pliktåret også er et utdanningsår, og at man først er ferdig utdannet etter 2 år.

 7. #7
  OR-2 Visekorporal (T35)
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  127
  Nevnt
  9 innlegg
  Sitert
  14 innlegg
  Jeg stiller meg kritisk til dette opplegget. I min våpengren, CSS, tar det ca 3 måneder bare å få nødvendige kurs og førerkort. Og da mangler man fortsatt mye trening både i garnison og i felt, før man kan lede og instruere soldater innenfor fagfeltet sitt. Mitt forslag til oppsett er:
  - 6 mnd infateriutdanning
  - 3 mnd fagutdanning
  - 3 mnd praksis/OJT utdanning

  Der den siste 3 mnd perioden brukes til både ren kjøretrening og liknende, men også til TTP og annen grønn tjeneste som ikke kommer under infanteriutdanningen. Bakgrunnen min for å mene dette er fra min fortid som troppsass (fgtj) i GBU troppen vår. Der jeg så at elevene for alt i verden ikke må få mindre fagutdanning enn det var med den gamle modellen.

 8. #8
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  520 innlegg
  Jeg skjønner ikke helt hvorfor alle skal ha så mye felles "infanteri"tjeneste. For de fleste vil jo mye av fagtjenesteutdanningen finne sted i felt, med det det gir av utdanning i generelle soldatferdigheter. Vi er alle infanterister ja, men alle befal kan ikke være gode fotlagførere.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 9. #9
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  3.527
  Nevnt
  118 innlegg
  Sitert
  413 innlegg
  Det er disse "infanteri"ferdighetene som danner fundamentet for enhver soldat. Det er derfor man tross alt lærer hvordan man skal kle på seg, forflytte seg, skyte, legge bandasje osv i rekrutten.

  Min påstand er at hvis det skorter på kunnskap/ferdighet innen de basale ferdighetene, så vil man hele tiden bruke tid på å hanke inn feillæring eller lavt nivå. Det vil gå utover spesialistutdanningen.

  Merk at jeg ikke mener at alle skal bli geværlagførere, men i mine øyne så må alle lagførere uavhengig av hvilket fag de holder på med kunne lede laget sitt i en kontakt.

  Jeg er og fullt klar over at mange fagfelt krever "tung" utdannelse, spesielt CSS. Dette med kjøretøy og sertifikat er dessverre en sikkerhetsmessig nødvendighet.

  Igjen, pliktåret er også et utdanningsår; man er ikke forventet å være ferdig utdannet BK-OP lagfører eller Lagfører Evaklag etter ett år på skolen.

  Det er kun 12 måneder i året, da må man prioritere innenfor en allerede presset tidsplan.

 10. #10
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.205
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg
  Nå er det noe som heter Nasjonal rammeplan for grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret som gir visse føringer. Her finner vi blant annet:
  For befalsskoleutdanningen som helhet, vektes de militære fellesfagene med 25 %, de grenvise fagene med 25 % og praksisdelen med 50 %. Det utstedes vitnemål etter bestått og gjennomført GBU.
  Hvis vi for en toårig befalsutdanning forutsetter at vektleggingen noenlunde har sammenheng med tidsforbruket, og at praksisen stort sett skjer i det andre året, så ser vi at militære fellesfag tar ca et halvt år, og grenvise fag et halvt.

  I rammeplanen er dette nærmere beskrevet som:
  Modul I - Militære fellesfag
  - Ledelse
  - Militær idrett og trening
  - Stridsteknikk
  - Stridsmiljø og overlevelse
  - Holdningsfag
  Dette er altså fag alle, uansett om de er i Sjø, Luft eller Hær, skal gjennom.

  Så har vi Modul II - Forsvarsgrenvis opplæring.
  Målsettingen er å spisse den grunnleggende befalsutdanningen mot de kompetansebehov som er særegne for egen forsvarsgren. Hensikten er å utvikle fagspesifikke kompetansemiljøer som er avgjørende for at forsvarsgrenene skal kunne virke gjensidig forsterkende inn på Forsvarets samlede forsvarsevne.
  Her ser vi altså at det er rom for maksimalt 6 måneders spesialisert utdanning, men HBS har valgt å bruke halvparten av denne tiden også til 'lett infanteri', sannsynligvis fordi man vurderer det spesielt viktig for befal i Hæren.

  Jeg er enig med AGR416 at det er mange kategorier befal som har godt av å mestre soldatferdigheter godt, og at det i de siste tre månedene er mulig å gi god spesialisering f eks innen Javelin, geværlag etc. I tillegg, som anført, er det andre året jo også en del av utdannelsen.

  Likevel er det felter som er så forskjelligartet at jeg vanskelig kan se at det er mulig å gi en forsvarlig utdannelse på så kort tid som tre måneder. Jeg nevnte vognkommandør stridsvogn som et eksempel tidligere, men vet som sagt ikke om denne kategorien også skal gjennom HBS på samme måte som øvrige. Her ville det i hvert fall hjulpet om man brukte de siste 6 månedene av det første året til spesialisering - på gamle BSK var det 10 måneder.

  http://forsvaret.no/Documents/Rammpelan%20GBU.pdf
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 11. #11
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  22.205
  Nevnt
  586 innlegg
  Sitert
  2552 innlegg
  Nå er FOS 2014 i full gang, og vi minner om HBS.

  HBS Operativ består som nevnt tidligere av 9 måneders grunnutdanning, og 3 måneders spesialisering. Spesialiseringen foregår innenfor manøver, oppklaring, artilleri, samband, ingeniør, sanitet og operativ logistikk.

  http://forsvaret.no/utdanning-karrie...-operativ.aspx

  Spesielt for manøver ser jeg at man avtjener plikttjenesten som lagfører ved en av fire manøveravdelinger. Dersom det ikke er en trykkfeil kan det da se ut som vognkommandører ikke utdannes på denne måten. Videreutdanning for sersjanter, eller hva?
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 12. #12
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.620
  Nevnt
  554 innlegg
  Sitert
  1318 innlegg
  Jeg dro opp denne igjen og tittet litt tilbake på hvordan det var med våpenartvise befalsskoler på 90-tallet og tidligere. Som sagt av flere over hadde man da en rekke befalsskoler:

  Befalsskolen(e) for Infanteriet (3 stk, Heistadmoen, Trondheim og Harstad)
  Befalsskolen for Feltartilleriet (Haslemoen)
  Befalsskolen for Kavaleriet (Trandum leir)
  Befalsskolen for Ingeniørvåpenet (Hvalsmoen)
  Befalsskolen for Hærens Samband (Jørstadmoen)
  Befalsskolen for Hærens Sanitet (Lahaugmoen)
  Befalsskolen for Hærens Våpentekniske Korps (Helgelandsmoen)
  Befalsskolen for Hærens Transportkorps og Hærens Intendantur (Vatneleiren)

  SOm det også er skrevet over, Befalsskolene hadde først en to måneders aspirantperiode ("rekruttskole" med ren "infanteriopplæring") og deretter 10 måneder skoleperiode som dels var fellesfag og dels fagutdanning. De fleste var dessuten delt i linjer, noen gjennom hele skoleperioden, noen i en del av den.

  Fellesfag var gitt sentralt av GIH. Det inkluderte selvfølgelig stridsteknikk enkeltmann og våpentjeneste gevær, så det noen skrev tidligere i tråden om at de som kom fra enkelte befalsskoler ikke kunne basic felttjeneste enkeltmann synes jeg er merkelig. Det var derimot lite av stridsteknikk lag/tropp (altså føring i spredt orden) i de obligatoriske fellesfagene. Det inngikk for det meste etter behov i fagutdanningen for de enkelte våpenarter.

  Her er oversikt over fellesfag (som altså var obligatorisk på alle hærens befalsskoler) fra 1986:

  Våpentjeneste
  --------------
  AG-3: 106 timer +7 kvelder
  12,7 mm mitr.: 12 timer
  M-72: 15 timer

  Felttjeneste
  ------------
  Stridsteknikk, enkeltmann: 37 timer +5 kvelder +1 natt
  Sanitetstjeneste: 27 timer
  ABC-vern: 20 timer
  Sambandstjeneste: 42 timer +1 natt

  Fyfo
  ----
  Fysisk trening: 200 timer
  Kart og kompass: 18 timer +5 kvelder

  Forsvarsinformasjon
  -------------------
  Sjefens/troppens time: 29 timer
  Forsvarssjefens info-program: 17 timer

  Tjenestebestemmelser
  ---------------------
  Bestemmelser i garnison: 28 timer
  Avtaleverket: 5 timer
  Militær rett: 5 timer
  Bestemmelser for mobilisering: 6 timer
  Krigens folkerett: 5 timer

  Etikk
  -----
  Prestens time: 10 timer
  Narkotikainformasjon: 5 timer

  Lederskap og instruksjon: 54 timer
  ------------------------

  Eksersis (SLO): 25,5 timer
  --------

  Materiellvedlikehold/indretjeneste: 13 timer
  --------------------------------

  Felttjenesteøvelser: 291 timer + 25 netter

  Jeg fant et detaljert eksempel på fagudanning fra Befalsskolen for Ingeniørvåpenet (som ikke var linjedelt) fra 1986, og det er klart at man ikke kommer gjennom det på 3 måneder (det må jo være noe fellesfag også i den perioden, særlig Fyfo, men også vedlikehod av geværskyting etc.)

  Våpentjeneste
  --------------
  MG-3: 15 timer
  Pistol: 6 timer
  Målmateriell: 6 timer

  Avdelingsutdannelse, ingeniør
  ----------------------------
  Fortifikasjon: 41 timer
  Minetjeneste: 90,5 timer + 8 kvelder
  Hinderarbeider: 11 timer
  Sprengningstjeneste: 70 timer +1 natt
  Feltbroer og -klopper: 36 timer + 4 kvelder
  M2-materiell: 27 timer +4 kvelder
  Klasse 12 (Aluflote) bro/båtmateriell: 37 timer +8 kvelder
  Uniflote-materiell: 30 timer +4 kvelder
  Bailey-materiell: 40 timer +10 kvelder
  Lett standard oversettingsmateriell: 15 timer
  Feltveier, BV-traseer og snøbrøyting: 17 timer
  Stridsteknikk for ingeniørlag: 45 timer +6 kvelder +1 natt
  Organisasjon av ingeniøravdelinger: 8 timer
  Arbeidsmaskiner (gravemaskiner, hjullastere etc.): 200 timer +1 natt
  Prøver og eksamener: 20 timer

  Selvfølgelig er praksisåret også utdannelse, men man skal fungere som befal i sin våpenart fra starten, det kan være lagfører på et ingeniørlag, vognkommandør på stridsvogn, ILS-befal i et artilleribatteri eller lagfører for et drivstofflag i stridstrenbataljonen.

  Befalsskolene for Infanteriet hadde på 70- og 80-tallet et opplegg etter aspirantperioden med en blanding fellesfag og felles infanterifag de første 7 månedene, og så linjedeling (altså spesialisering innenfor infanteridisiplinene) de siste 3 månedene (det var selvfølgelig ikke bare linjefag i den perioden, man hadde jo en del fellesfag og felles infanterifag da og). Dette ble endret fra 3/7 til 5/5 på 90-tallet da man i Infanteriet fant at sersjantene ikke var gode nok i spesialfagene. Linjene på befalsskolene for infanteriet var gevær/jeger, bombekaster, panservern, pioner og samband.

  I fellesperioden var infanteriutdannelsen rettet først og fremst mot føring av geværlag + mitraljøselag og kanonlag. I den linjedelte perioden var man selvfølgelig rettet mot sin troppstype, på gevær/jeger-linjen først og fremst troppsnivået, dvs. stridsteknikk for geværtropp (med mål å bli NK i geværtropp i praksisperioden, kunne bli geværtroppssjef i mob-forsvaret siden), og dessuten jegertropp (lagfører jegerlag).
  Sist endret av hvlt; DTG 290151A Nov 14 kl
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.Lignende tråder

 1. Hærens befalsskole
  By diggimonster in forum Spesialist i Forsvaret
  Svar: 33
  Nyeste innlegg: DTG 301419A Aug 17,
 2. Hærens Befalsskole KpC
  By kornmo in forum Spesialist i Forsvaret
  Svar: 14
  Nyeste innlegg: DTG 310245A Jul 17,
 3. Linjevalg ved Hærens Befalsskole
  By Curlaren in forum Spesialist i Forsvaret
  Svar: 7
  Nyeste innlegg: DTG 121646A Jul 17,
 4. Opptakskrav for hærens befalsskole?
  By Robertsen in forum Førstegangstjeneste og verneplikt
  Svar: 1
  Nyeste innlegg: DTG 172124A Mar 13,
 5. Krav til Hærens befalsskole
  By spider in forum Generelt om norske militære avdelinger
  Svar: 5
  Nyeste innlegg: DTG 290130A Mar 05,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •