"Med enkel og intuitiv bruk regnes FACNAV som en viktig ressurs for det moderne innsatsforsvaret. Systemet gir et situasjonsbilde av den pågående operasjonen. Flere ledd, fra lagfører opp til bataljonssjefnivå ser hvor alle kjøretøy befinner seg på et digitalisert kart."

http://forsvaret.no/aktuelt/publiser...ACNAV2012.aspx

"Hæren har målsetning om at FACNAV brukes av hele Brigade Nord innen 2013."