milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk

milrab.no - gears you there
Viser resultatene 1 til 21 av 21
 1. #1
  AGR416
  Gjest

  Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  Her vil man til enhver tid finne oppdaterte retningslinjer på TCCC:

  http://www.naemt.org/education/PHTLS/TCCC.aspx

  For de som ikke er kjent med konseptet så er TCCC delt inn i 3 faser:

  Care Under Fire - Førstehjelp i Strid
  Tactical Field Care
  Tactical Evacuation Care

  I Care Under Fire/Førstehjelp i Strid fasen er hovedfokuset på å sloss, samt at den skadde skal, hvis mulig, komme seg selv i dekning og sette på egen turnike. Den skadde skal også fortsette å sloss hvis mulig. Behandling skal kun skje hvis helt nødvendig.

  I Tactical Field Care fasen så tillater situasjonen å starte førstehjelp og behandling av pasienten. Man er i denne fasen begrenset mtp utstyret man har tilgjengelig, til det den enkelte medic har tilgjengelig på kropp eller kjøretøy. Hvis det er fare for mulig ny kontakt med fienden fokuseres det på de mest alvorlige skadene i denne fasen, ELLER så har man nok tid til å yte den førstehjelpen man klarer i felt. Tiden man har til behandling frem til evakuering starter eller skjer vil variere, alt fra minutter til flere timer.

  I Tactical Evacuation Care fasen er handlingsmåten den samme for medicen på bakken som under Tactical Field Care Fasen. Basert på hvilke ressurser som er tilgjengelige kan det i denne fasen være flere medicer tilgjengelig til å støtte med behandlingen, og man kan ha ekstra utstyr for å stanse blødninger, håndtere luftveier og gi andre typer væske, som blod. Det er også mye fokus på hypotermiforebygging samt overvåkning av tilstand til pasienten.

  ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ______________________

  Dette konseptet skal bli direkteimplementert i Forsvaret via FSAN. Hærens Våpenskole har holdt kurs i både CUF og TFC.

  Dette blir et tillegg til Nivå 2 og Nivå 3, og ikke en erstatning. Det vil bli endringer i en del behandlingsprosedyrer som det vil undervises i.

  CUF er primært tiltenkt manøveravdelinger, ikke sanitetsavdelinger. TFC og TEC er tiltenkt sanitetsavdelinger og avdelinger som opererer mer selvstendig.

  ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ _______________________

  I denne tråden kan vi diskutere det som er relevant rundt TCCC, det være seg materiell, behandlingsprosedyrer osv.
  Sist endret av AGR416; DTG 201923A Oct 11 kl

 2. #2
  OF-1 Løytnant
  Moderator

  Ble medlem
  2005
  Bosted
  buskerud
  Innlegg
  6.254
  Kjempe resurs og flott ny tråd.

  Legger til en lenk:

  http://www.health.mil/dhb/downloads/Butler%20TCCC.pdf

  Butler har gjort et kjempejobb, ikke minst med tanke på turnikebruk.
  Minsk, det nye Utopia

 3. #3
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  3.523
  TCCC konseptet er på full fart inn i systemet nå, med Care Under Fire (CUF) kurs og Tactical Field Care (TFC) kurs gjennomført jevnlig siden 2010 fra Hærens Våpenskole sin side. HVS har, sammen med manøverbataljonene, fremsendt forslag på nytt "Nivå 3" kurs, MARCH ON, Førstehjelp i Strid, til godkjenning hos FSAN.

  En endring som har kommet, dog ikke veldig stor rent praktisk, er oppbyggingen av undersøkelsesdrillen, sanitetsmateriellet som nyttes samt behandlinger som skal inn. Fokuset har gått helt bort i fra det sivile preget som i stor grad gjennomsyret det gamle Nivå 3 kurset.

  Alt dette baserer seg i stor grad på amerikanske erfaringer innen stridsmessig førstehjelp fra Afghanistan og Irak de siste 11-12 årene.

  Den nye undersøkelsesdrillen kalles MARCH ON, og er bygget opp som følger:

  Situasjon
  M - Massive Bleeding
  A - Airways
  R - Respiration
  C - Circulation
  H - Head
  H - Hypothermia
  H - Handling

  O - Open wounds
  N - No pain

  Situasjon:
  Sikkerhet, fiendebilde, høyenergi, brann (fjerne pas., slukke), Triage?

  Massive Bleeding:
  Ser jeg store pågående blødninger? JA -> påfør turnike eller trykkpunkt/direkte press i sår
  Sjekk ekstremiteter raskt for blødninger

  Airways:
  Etabler fire luftveier; kjevetak, hakeløft, nesekantarell/svelgtube (NPA/OPA)
  Snakker pasienten puster han
  I nødstilfeller hvor pasienten ikke får puste -> NØD CRIC
  La pas. sitte som han selv vil. Sideleie for bevisstløse

  Respiration:
  Inspiser brystkasse (Sår, skader,. misfarging)
  Penetrerende brystskade -> okklusiv/lufttett bandasje (HALO Chest Seal)
  Kjenn etter brudd og sideforskjell/ulikheter brystkasse
  Sjekk rygg (log roll eller homeboy hug)
  Hurtig og anstrengt respirasjon: >30 vurder dekompresjon
  Revurder luftvei og evt. TQ

  Circulation:
  From head to toe, treat as you go!
  Sjekk puls; frekvens, fylde, regelmessig (BT: 80-70-60)
  IV -> vurder venetilgang (Hypotensiv væskeresucitering)
  Bandasjering og pakking av skuddsår, erstatt TQ med bandasjer/cobanbind/elastisk bind/martinsbind
  Revurder pust, puls, IV og behandling

  Head/Hypothermi/Handling:
  Head: AVPU. GCS/PER ved hodeskade
  Hypothermi: FOREBYGG NEDKJØLING (sovepose, jervenduk, ullpledd, plast)
  Handling: Leir pasienten slik han ønsker selv. Sideleie?
  Dokumenter: Våkenhetsgrad, resp, puls, BT, skademekanisme, GCS, temp

  Open wounds:
  Hygiene, vask og stell sår. Saltvann (NaCl), suturering?
  Spjelk brudd, bukutfall?

  No Pain:
  Smertelindre med morfin (Instanyl), husk Afipran. (Ketamin)
  Vurder antibiotika

  Rapport ved overlevering av pas har huskeord TA-MIST:

  T - Time
  A - Age

  M - Mechanism of Injury
  I - Injuries found
  S - Signs/Symptoms
  T - Treatment

  Time:
  Tid for skade

  Age:
  Alder til pasient

  Mechanism of Injury:
  Skademekanisme: skutt, eksplosjon, brann, trafikkulykke, medisinsk

  Injuries found:
  Hvor er pasienten skadd? Armer, bein, hode, hals, bryst, buk, rygg

  Signs and Symptoms:
  Bevissthet, luftveier, åndedrett, sirkulasjon, temperatur (Vitalia) -> Huskeord BLÅST

  Treatment:
  Hvilken behandling har du gjort? Medikamenter gitt?

  Generelle ting:

  • Brannskader på hals eller i ansikt -> må vurdere å kjøle ned under Airways, da det kan medføre luftveisproblematikk (watergel/burngel)
  • Dekomprimering - Gjennomføres primært midtaksilliært, altså på siden av thoraks (erfarte problemer med at oransje kanyle, 14g, ikke kommer gjennom brystmuskulatur når det dekomprimeres midtklavikulært)
  • Mistanke om indre blødninger -> gi TXA (fibrinolysehemmer) iht gitte retningslinjer om dosering (1 gram blandes ut i 100ml NaCl gitt IV, eller 1 gram injisert via PVK over 10 min - tidkrevende)
  • Smertelindring - Bør gis tidlig; bedre for pas, letteregjør behandling. Instanyl (morfin) -> 50µg dusj i et nesebor -> etter 15 min, ny dusj 50µg i motsatt nesebor. Evt ketamin IM iht dosering (angitt på medikamentglass). Pasienter med smerter over lang tid får svekket immunforsvaret, og kan få problemer med å håndtere infeksjoner som kan oppstå etter kirurgisk behanding.
  • Kontroll på tidspunkter - Ha kontroll på når du setter på turnike, når du gir medikamenter osv. Viktig for å unngå komplikasjoner for deg selv, eller for de som overtar pas.
  • Hypothermi - tiltak bør iverksettes så raskt som mulig, da nedkjøling sterkt bidrar til å hemme koaguleringsfaktorer, slik at blødningstendensen kan forverres (kjernetemp på <35C = null koagulering). Alle traumepas blir kalde, da kroppens evne til å produsere varme (basal varmeproduksjon) blir kraftig redusert ved stort blodtap, og erfaring har vist at de fleste som ankommer sykehus etter å ha blitt skadet i strid har 1,5-2 grader lavere kroppstemperatur enn normalen.
  • Hygiene - Hansker er til for å beskytte førstehjelperen, ikke pasienten! Alle sår som oppstår i en stridssituasjon er skitne/infiserte, så ikke vær overdrevent opptatt av å holde bandasjer osv. sterilt etter de er åpnet. Sårstell under Open Wounds er hvis man har tid, og må ha pasienten over tid.
  Sist endret av MMB; DTG 042126A May 13 kl Begrunnelse: En mindre rettelse etter brukers ønske.

 4. Liker Einherjar likte dette
 5. #4
  OF-1 Fenrik
  Moderator

  Ble medlem
  2011
  Bosted
  I gassbua
  Innlegg
  3.874
  Sitat Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
  TCCC konseptet er på full fart inn i systemet nå, med Care Under Fire (CUF) kurs og Tactical Field Care (TFC) kurs gjennomført jevnlig siden 2010 fra Hærens Våpenskole sin side. HVS har, sammen med manøverbataljonene, fremsendt forslag på nytt "Nivå 3" kurs, MARCH ON, Førstehjelp i Strid, til godkjenning hos FSAN.
  Har du noen anntydning på når dette kan være godkjent og oppe å gå?
  Sist endret av MMB; DTG 042127A May 13 kl Begrunnelse: En mindre rettelse i sitatet som er postet.
  Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

 6. #5
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  3.523
  Nope. Det har vært gjennomført kurs etter denne malen, for å kunne gi tilbakemeldinger på hvor bra/dårlig utbytte av dette kurset er kontra det gamle.

  Det tar nok ikke så lang tid.

 7. #6
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  3.523
  Care Under Fire

  Care Under Fire, CUF, handler egentlig ikke så mye om førstehjelp, men om stridsteknikk. I denne fasen er det aller viktigste å besvare ild, vinne ildoverlegenhet, bekjempe trusselen for å skape forutsetninger for grundigere behandling.

  Statistikk fra stridssituasjoner viser at pasienter som kunne vært reddet hvis man hadde handlet riktig initielt, dør av følgende årsaker:

  Blødninger i ekstremiteter: 60%
  Trykkpneumothorax: 33%
  Airway problem: 7%

  Ved å handle riktig i CUF fasen, DVs stridsteknisk opptreden og medisinsk behandling, kan man redusere andelen som dør pga blødninger i armer og bein.

  For at man skal lykkes med CUF, så må laget være godt trenet i stridsdriller, med skadd mann inkludert i treningen. Behandler i denne fasen er ikke alltid en dedikert medic, men makkeren eller en selv.

  Handlingsplan for CUF:

  • Besvar ilden og søk dekning
  • Instruer den skadde til selv å opprettholde stridskontakten. Forvent dette av den skadde, hvis mulig.
  • Instruer den skadde til å ta dekning og iverksette selvhjelp, hvis mulig.
  • Forsøk å hindre den skadde fra å få ytterligere skader.
  • Befinner den skadde seg i brennende kjøretøy eller bygninger. Så må han ut og i dekning. Foreta de nødvendige tiltak som er nødvendig for å slokke flammer i klær etc.
  • Luftveistiltak kan generelt vente til Tactical Field Care fasen. Er pasienten bevisstløs, så legg han i sideleie under CUF fasen.
  • Livstruende ytre blødninger forsøkes stanset hvis dette er taktisk forsvarlig:
   [1]Instruer den skadde til å stanse stor pågående blødning selv
   [2]Bruk en godkjent Tourniquet til å stanse blødninger som det er anatomisk mulig å stanse med Tourniquet.
   [3]Sett Tourniquet ovenfor skadested, høyt i lysken eller armhulen.Stram til og flytt pasienten i dekning.
  • Å undertrykke fiendtlig ild vil minimalisere risikoen både for nye skadde og ytterligere skader på de som allerede er skadd.
  • Ildkraften som den skadde yter, kan være helt avgjørende for ildoverlegenheten.


  Den beste medisinen i strid er ildoverlegenhet!

  Viktige momenter:

  -Turnike -> må plasseres på en måte sånn at den enkelt kan nås med begge hender. Bør plasseres på samme sted hos alle i avdelingen. TQ bør beskyttes mot elementene. Ideelt sett har man minst 2 turnikeer på kropp. Medicer må ha "mange". Som utgangspunkt skal man ikke bruke egen turnike på andre, men det går hvis man behandler andre skadde som ikke har, eller som ikke har lett tilgjengelig.

  -Liberal bruk av TQ i CUF fasen. Kun livstruende blødninger skal stanses i denne fasen, men ingen vil etterprøve dere om dere vurderte en ikke-livstruende blødning til å være det.

  -Sett TQ uten å fjerne klær. Stram til blødningen stanser. Det kan være behov for en TQ nr 2 ovenfor den første for å få stanset blødningen. Ikke plasser TQ rett ved kne eller albue, men opp i lyske, armhule. TQ kan sitte på i inntil 2 timer, men man skal prøve så raskt som mulig å erstatte TQ med annen behandling

  -TQ gjør vondt, bør kombineres med smertestillende. Observer pas som har fått påsatt TQ, da det har forekommet at pas har tatt den av.

  -Behandlinger som gjennomføres i denne fasen er: TQ, sideleie på bevisstløse.

  • Å gjennomføre oppdraget og ta vare på de skadde kan komme i konflikt med hverandre
  • Det som er best for den skadde kan være det som IKKE er best for oppdraget.
  • God medisin kan bety dårlig taktikk. Dårlig taktikk kan føre til at flere kan bli skadd / dør, og at dere ikke løser oppdraget.

 8. #7
  OR-3 Visekorporal 1.klasse
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  721
  Jau, men den verste medisin er å bli skutt en gang til.

  Hadde nesten forventet å få noen CUF-elementer på forrige trening. Men det var ikke nødvendig, for de casene vi hadde var utfordrende nok til å vise meg at selv om jeg kjenner CUF og TFC i teorien agerer jeg fremdeles litt for sivilt i "gul sone" - dvs. ved å tolke markøren som utsatt for trafikkulykke eller vådeskudd og tenke mer på varseltrekanter enn på ildsektorer og dekning. Jeg gikk og tenkte at "nå blir sikkert en på laget 'skutt' - da skal jeg være flink og ta dekning og skyte tilbake samt sette på tourniquet, istedet for å sette meg over fyren og tukle med en enkeltmannspakke og bli pasient nr 2", men istedet kom vi til et skadested uten å ha hørt noe smell. Markøren skapte til og med inntrykk av at det var selvforskyldt skade, så vi var i "grønn" status i hodet, men det viste seg at han var "skutt" av noen andre - forsåvidt realistisk at pasienten i smerteørska ikke er helt "med" på hva vi spør ham om. Den medisinske behandlingen var "perfekt", og sikringen var knallbra når vi først skjønte at situasjonen var stridsmessig og ikke av karakteren "tilfeldig ulykke".

  Selv om jeg tror vi behersker ytterpunktene "førstehjelp i hvit status" og "førstehjelp i full stridskontakt/førstehjelp på krigsfange" fint, så trenger i alle fall jeg mer trening i mellomsituasjonene som "skadd sivilist i farlig område", "terrorister som later de er skadet for å ta oss", "eller psyk person som skyter seg selv i foten og potensielt er farlig for hjelperen også".
  Sist endret av Tusseladd; DTG 121902A Jun 13 kl

 9. #8
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  419

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  Siste faglige meddelse fra FSAN beskriver nå at MARCH og MARCH-ON innføres i Forsvaret. Nye sjekklister er laget og utgitt i samme meddelelse.

  Kurs for Nivå 2 og Nivå 3 skal være ferdige i løpet av året.

  Dette er basert på TCCC, men er en norsk tilpasning til konseptet, slik at vi kan beholde våre prosedyrer.

  Det jobbes forøvrig med å få innført M-PHTLS i FSAN. Dette er den militære versjonen av PHTLS, men vl gi en godkjent sivil sertifisering. M-PHTLS bygger på TCCC.
  9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

 10. #9
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Østlandet
  Innlegg
  25

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  The Official site of the Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) Joint Trauma System: http://cotccc.com

 11. #10
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Østlandet
  Innlegg
  25

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  FSAN har lagt ut informasjon om faglige meddelelser på sine Facebook sider: https://www.facebook.com/Forsvaretssanitet/

  Utklipp:

  Forsvarets sanitet ved Fagmyndighetssekretariatet (FAMY) informerer:
  Fagmyndighet for sanitet har i løpet av første halvår i 2016 utgitt flere faglige meddelelser. Samtlige av disse omfatter det prehospitale domenet. Disse lyder som følgende;

  Faglig meddelelse #5 fra sjef FSAN:
  --> Terminering av Pill-pack og regulering av misjonsspesifikke tillegg

  Faglig meddelelse #6 fra sjef FSAN:
  --> Valg av MARCH-ON som prehospital pasientundersøkelsesmetodikk

  Faglig meddelelse #8 fra sjef FSAN:
  --> Intraossøs tilgang med FAST-1

  Faglig meddelelse #9 fra sjef FSAN:
  --> Aksidentell hypotermi

  Faglig meddelelse #10 fra sjef FSAN:
  --> Stabilisering av columna fra skadested til avklaring

  Alle meddelelsene er tilgjengelige i DocuLive, og er også linket til på intranettsidene for Prehospitale tjenester, underlagt fagsiden Sanitet. Personell som av ulike årsaker ikke har tilgang til disse mediene, henvises til egen avdeling for kopi.

  Spørsmål og innspill vedrørende de faglige meddelelsene gjøres tjenestevei i egen forsvarsgren.

 12. Liker Rittmester, Medicx likte dette
 13. #11
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2012
  Innlegg
  397

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  https://www.facebook.com/17006466334...5673179788273/

  Skjekk ut "Next Generation Combat Medic" på Facebook. Her er det mye spennende og informativt
  Godkjent sansoldat

 14. #12
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  419

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  TCCC skyter nå fart i Forsvaret. En arbeidsgruppe er nå igang med å finne ut hvordan det norske Forsvaret skal implementere TCCC.
  Dagens nivåinndeling vil erstattes med nye nivåer, og TCCC vil danne grunnlaget for sanitetsutdanningen. Man vil så ha grenvise tilleggsmoduler som legger inn andre elementer enn TCCC.
  9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

 15. #13
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  419

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  Overordnet planverk er nå ute på høring. Etter det vil Rammeplanen fullføres og sendes på høring. Arbeid med de første nivåene er iverksatt. Dette er en større jobb enn det å endre nivå 2 og 3 til en TCCC-tilnærming.
  9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

 16. Liker Lille Arne, NK Milforum likte dette
 17. #14
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  419

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  Fra Joint Trauma System.

  Dette er det offisielle TCCC. Selv om Forsvaret vil ha behov for noen norske tilpasninger.

  https://www.deployedmedicine.com/

  Se spesielt introduksjonsvideoen til TCCC. Denne brukes nå for å introdusere konseptet i Norge. For å få opp videoen, klikk på menyen til venstre og deretter "Video".

  https://books.allogy.com/web/tenant/...-40e0997d95ca/
  9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

 18. #15
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.781

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  Ettersom jeg verken får til å like eller gi ryktepoeng så får jeg rett og slett skrive at @carebear skal ha et lass med kudos for dagens oppdaterings-bonanza på sanitet!
  "..., ett eljest godt trädgårdsintryck neddrages osvikligen av en mina."

 19. #16
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  419

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  Rammeplan er godkjent. Det jobbes hardt med å fullføre fagplaner og leksjoner for de tre første nivåene. Samtidig lages det egen norsk skillslist (prosedyrer) for alle de nye nivåene.
  9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

 20. #17
  OR-0 Milforum rekrutt
  Ble medlem
  2018
  Innlegg
  2

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  Hei! Lite bispørsmål her. Angående First Responder på Bliksundweb. Noen som vet om Basic Medic vil gjøres tilgjengelig på samme måte?

 21. #18
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Østlandet
  Innlegg
  25

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  Sepsis: Ja ila høsten vil det bli tilgjengelig for Adv First Responder og Basic Medic. Når det skjer vil det også bli noen etterjusteringer av First Responder. Det er også planlagt for Combat Medic og helsepersonell, men på et senere tidspunkt. Alle Bliksund-bøkene vil tilgjengeliggjøres både gjennom PDF på FOBID, app (iOS/android) og bliksundweb.

 22. #19
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.402

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  Legger denne her jeg:

  Interessant artikkel om det nye fokuset innen sanitet med Prolonged Field Care.
  Den gylne timen og helikopter evakuering hører gårsdagens konflikt til, i fremtiden kan vi ikke regne med luftherredømme og må dermed transportere, oppbevare og behandle pasienter i felt i mange timer eller dager.

  https://forsvaret.no/aktuelt/a-gjore-det-umulige-mulig

  Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
  Odd objects attract fire. You are odd.

 23. Liker onkel smerte, Rittmester likte dette
 24. #20
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  419

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  De tre første nivåene er klare. Pilotkurs holdt. Kurspakkene rulles ut til grenene nå dette halvåret.
  9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

 25. Liker GullwingGroove, 93A, Medicx likte dette
 26. #21
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2018
  Bosted
  Hær-land ;)
  Innlegg
  149

  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  Sitat Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
  Den gylne timen og helikopter evakuering hører gårsdagens konflikt til, i fremtiden kan vi ikke regne med luftherredømme og må dermed transportere, oppbevare og behandle pasienter i felt i mange timer eller dager.
  Man kan jo på den andre siden i alle fall håpe at en fiende som er i stand til å ha luftherredømme (dvs i praksis en nasjonalstat, eventuelt terrororganisasjon med heftig luftvern...) også vil respektere Geneve-konvensjonen og Genfer-korset (også på siden av et medevac-helikopter) i litt større grad enn fienden i gårdagens (eller forrige tiårs...) konflikt gjorde. På den andre siden blir det vel skutt ned av et missil fra utenfor visual range, lenge før Genfer-korset er synlig uansett...

  Har medevac/ikke-kombattanter IFF-koder som identifiserer dem som nettopp det, eller er de helt uidentifiserte/-bare på radar?
  (ja, jeg kjenner jo i og for seg til episoden med USS Vincennes som skjøt ned et 100% sivilt fly...)Lignende tråder

 1. Svar: 75
  Nyeste innlegg: DTG 052018A Apr 19,
 2. Svar: 2
  Nyeste innlegg: DTG 132305A Aug 14,
 3. Video - Care Under Fire
  By AGR416 in forum Forsvarets sanitet (FSAN)
  Svar: 7
  Nyeste innlegg: DTG 192338A Nov 12,
 4. Tactical Combat Casualty Care i Norge
  By Smølf in forum Forsvarets sanitet (FSAN)
  Svar: 7
  Nyeste innlegg: DTG 211923A Feb 07,

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •