Sivilforsvaret 75 år – klar for nye oppgaver

Mannskaper fra Sivilforsvaret er i innsats annenhver dag over hele landet. I år markeres 75-års jubileet.
Sivilforsvaret er en relevant og viktig forsterknings-ressurs for fremtiden, men oppgavene har endret seg siden etableringen av et sivilt luftvern for befolkningen i 1936.

Sivilforsvaret er statens forsterkningsressurs og bistår ved omkring 200 større og mindre hendelser hvert år.

http://www.sivilforsvaret.no/Aktuelt...-nye-oppgaver/