Milforum - militært diskusjonsforum. Forsvaret, Luftforsvaret, Etterretningstjenesten, Hæren, Marinen, Sjøforsvaret, debatt, GeopolitikkMilrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv
Liker Liker:  0
Side 1 av 2 12 SisteSiste
Viser resultatene 1 til 40 av 61

Tråd: Forsvaret anno 2000

 1. #1
  Korporal
  Ble medlem
  Sep 2008
  Bosted
  Under vann
  Innlegg
  1.487
  Pondusfaktor
  14

  Forsvaret anno 2000

  Driver med litt research om Forsvaret etter den kalde krigen (før raseringen ca 2002), og i den forbindelse kom jeg over Fakta om Forsvaret 2000 (lenke). Ifølge denne skulle vi ha seks brigader (Brig S, Brig N, Brig 5, Brig 6, Brig 12, Brig 15) pluss 22 feltbataljoner (inkludert HMKG). Sammen med støtteelementer o.l. skulle dette utgjøre ca 89,000 mann i uniform uten svikttillegg ved mobilisering.

  Det jeg lurer på er om det er noen som har en oversikt over hvor mange bataljoner de fjorten territoriale regimenter og øvrige regimenter skulle sette opp i krigsorganisasjonen? En "Order of Battle" av krigsorganisasjonen, hvis du vil.

 2. #2
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Re: Forsvaret anno 2000

  Veldig interessant å få en oversikt over mobiliseringshærens seneste år. Jeg har ingen oversikt, men jeg tror en god del er å finne i Forsvarsbudsjettene for hvert år. Ellers står det nok det meste i Gullow Gjeseths bok "Hæren i omveltning 1990-2005". Hans tese er at det som ødela Hæren var at man prøvde å lage en alt for stor struktur i siste halvdel av 90-tallet i forhold til det man hadde penger til. Dette brakk ryggen til Hæren. Det er spesielt forsøket på å bygge opp Div 6 ("Divisjon 2000") til en ordentlig operativ enhet med taktiske og administrative støtteavdelinger på divisjonsnivået som ble alt for dyrt (brigadene som inngikk, dvs. Brig N, Brig 5 og Brig 6, de to siste fra Østlandet med stort sett alt utenom personlig utstyr i Nord-Norge, var "taktiske brigader" som var uten administrative og taktiske støtteavdelinger, disse var overført til divisjonsnivået (Artilleriregimentet, Jegerregimentet etc.) der de inngikk sammen med virkelige divisjonstropper som f.eks. MLRS. Og når man hadde brukt for mye penger på det, måtte man ende med en mindre sturktur i etterhånd enn man ellers ville kunne hatt.

  Det siste som skjedde var jo at alle mob-brigadene ble nedlagt og erstattet av en eneste, den nye Brig 6 (som ikke var en fortsettelse av "gamle" Brig 6, men skulle ha sitt navn fra den ene av de to brigadene som sloss i Narvik-avsnittet i 1940) som ble nedlagt uten at noen reagerte for 3 år siden.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 3. #3
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Re: Forsvaret anno 2000

  Se f.eks. Kortversjon av Forsvarsbudsjettet 2000 (lenke). I følge denne besto Hærstrukturen i 2000 av 6. divisjon (med tre taktiske brigader, Brig N, Brig 5 og Brig 6, samt divisjons-tropper som Forsyningregiment, Artilleriregiment etc., etablert i 1999), tre selvstendige brigader (Brig S i Sør-Norge, Brig 12 i Trøndelag og Brig 15 i Nord-Norge, disse hadde integrerte taktiske og administrative støtteavdelinger; jeg kan forresten legge til at Brig S fra 1996 var en ren panserbrigade med 2 panserbataljoner og 2 panserverneskadroner som manøveravdelinger) og ca. 20 selvstendige omorganiserte feltbataljoner. Invasjonsforsvar i én landsdel (Nord-Norge) var fremdeles Forsvarets hovedformål.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 4. #4
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Re: Forsvaret anno 2000

  I Forsvarsbudsjettet for 2001 får man virkelig se skriften på veggen:
  Hærstrukturen som ble etablert i krigsstrukturen fra 1999, vil i hovedsak være den samme i 2001. Hærens hovedbidrag til invasjonsforsvaret utgjøres av 6. divisjon med tre brigader og divisjonens støtteavdelinger. Det settes i tillegg opp tre selvstendige brigader og ca. 20 selvstendige bataljonsenheter for å forsterke invasjonsforsvaret, samt bidra til territorialforsvar, krisehåndtering og suverenitetshevdelse. Divisjonen har ikke fått tilført materiell i den takt og omfang som var forutsatt. I følge forsvarssjefens forsvarsstudie (FS 2000) er det ikke ressursgrunnlag for å investere i materiell til mer enn to brigader for Forsvaret samlet. Divisjonens struktur, og ambisjonsnivået for hva den skal kunne gjøre, må dermed vurderes på nytt. Dette gjelder også de øvrige brigadene og bataljonsenhetene. Stridsevnen i de lavest prioriterte avdelingene kan bli så lav at det må vurderes å redusere antallet, omfordele materiellet og omstrukturere deler av styrkene.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 5. #5
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  20.781
  Pondusfaktor
  112

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Bumper denne, da jeg under research av noe annet fant "Fakta om Forsvaret 2000", som er linket til over. Hærstrukturen er jo ganske fascinerende, sett opp mot dagens struktur med en brigade:

  – 6. Divisjon (Div 6) i Nord-Norge, bestående av tre brigader; 5. Brigade, 6. Brigade og Brigaden i Nord-Norge.
  I tillegg nødvendige divisjonstropper for taktisk og forsyningsmessig støtte.
  – 15. Brigade (Brig 15) i Ofoten-område omorganiseres til mekanisert brigade. Brig 15 skal ved behov kunne inngå som forsterkning i Div 6.
  – 12. Brigade (Brig 12) i Trøndelag omorganiseres til mekanisert brigade.
  – Brigaden i Sør-Norge (Brig S) på Østlandet omorganiseres til panserbrigade.

  Brig 15, Brig 12 og Brig S settes opp som selvstendige brigader. De utstyres med nødvendige støtte- og forsyningsavdelinger for alene å kunne føre strid over noe tid. De øvrige tre brigader blir "taktiske brigader" avhengig av ulike støttefunksjoner fra divisjonen. I tillegg til divisjonen og brigadene vil Hæren sette opp 22 infanteribataljoner. Disse er følgende:

  – 3 jegerbataljoner og en motorisert infanteribataljon i Finnmark
  – 2 festningsbataljoner i Troms (disse skal slåss fra faste stillinger utbygd i fredstid)
  – 14 feltbataljoner
  – Hans Majestet Kongens Garde (HMKG)
  – Telemark Bataljon (TMBN)
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 6. #6
  Visekorporal 1. klasse
  Ble medlem
  Feb 2012
  Innlegg
  255
  Pondusfaktor
  4

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Hva er en feltbataljon?

 7. #7
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2012
  Bosted
  På kaserna
  Innlegg
  927
  Pondusfaktor
  8

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Når ble Telemark Bataljon del av Brigade Nord?

 8. #8
  Kommandérsersjant

  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  8.409
  Pondusfaktor
  65

  Sv: Forsvaret anno 2000

  En feltbataljon er en infanteribataljon som skal kjempe selvstendig, ikke innenfor en brigaderamme.
  "They must have the people to whom research and rigorous thought are the breath of life, and they must accordingly have tolerance for the queer bird and the eccentric with a unique talent."

 9. #9
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Sv: Forsvaret anno 2000

  En feltbataljon er/var en infanteribataljon der soldatene var av linjen. I henhold til Vernepliktsloven består Forsvaret unntatt marinen av to oppbud, linjen og landvernet. Linjen består av soldatene til og med det året de fyller 34 år, mens landvernet består av de vernepliktige fra og med året de fyller 35 år til og med året de fyller 44 år. Dette gjelder kun for menige/korporaler, ikke for befal.

  Av mobiliseringsavdelingen i Infanteriet tidligere var det dels feltbataljoner med soldater tilhørende Linjen og lokalvernbataljoner med soldater tilhørende Landvernet. Lokalvernbataljonene hadde til en viss grad eldre utstyr enn feltbataljonene (dvs. på 1980-tallet fulgte de traktoroppsatt 1978-krigsoppsettingsplan, de skulle bruke rekvirerte sivile traktorer i stedet for BV og hadde 106 mm rekylfri kanon i stedet for TOW, ellers var de da identiske). Mens feltbataljonene normalt hadde en 20 dagers repøvelse hvert 3. til 4. år, hadde lokalvernbataljonene normalt en 12 dagers repøvelse ca. hvert 9. år.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 10. #10
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Sitat Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  En feltbataljon er en infanteribataljon som skal kjempe selvstendig, ikke innenfor en brigaderamme.
  Nei faktisk til dels tvert imot. De fleste feltbataljoner (men ikke alle) inngikk i brigader. Lokalvernbataljonene derimot var selvstendige (dvs. direkte under FDI eller LF).


  Edit: Men i dette tilfellet er det her ment de feltbataljonene som ikke inngikk i brigadene eller divisjonen. Det fordi lokalvernbataljonene var lagt ned før 2000.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 11. #11
  Kommandérsersjant

  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  8.409
  Pondusfaktor
  65

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Riktig det, om du går ut fra ordningen FØR 2000. I 2000-ordningen som diskuteres her er lokalvernbataljonene nedlagt, og de 14 nevnte feltbataljonene skulle være selvstendige bataljoner som ikke ingikk i de seks brigadene.
  "They must have the people to whom research and rigorous thought are the breath of life, and they must accordingly have tolerance for the queer bird and the eccentric with a unique talent."

 12. #12
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Det er jo interessant å se den nedadgående spiralen: I 2000 (Forsvarsbudsjettet for 2001) konstaterer man at det ikke er penger til moderne utstyr til 6 brigader, faktisk bare til to (det gjelder vel da særlig CV90, stridsvogner, artilleri og kampluftvern, samt samband, som er det utstyret som virkelig koster). Men i dag har vi ikke to brigader, bare en, og bare to bataljonsstridsgrupper vil være mekanisert med moderne utstyr (CV90, Leopard II, nytt artilleri og nytt kampluftvern)...
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 13. #13
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Sv: Forsvaret anno 2000

  I 2000-oppsetningen (1 divisjon, 3 selvstendige brigader etc.) var Hærens størrelse etter mobilisering ca. 89.000 mann, ned fra 165.000 mann ca. 1985-1990. Hærens krigsorganisasjon i dag i antall soldater finner jeg ikke, det nærmeste er tabellen "Forsvarets fremtidige styrkestruktur" i statsbudsjettet for i år:

  Brigade Nord med følgende:
  - brigadeledelse
  - 2 mekaniserte bataljoner
  - 1 infanteribataljon
  - etterretningsbataljon
  - sambandsbataljon
  - artilleribataljon
  - ingeniørbataljon
  - logistikkbataljon
  - sanitetsbataljon
  - MP-kompani

  Dessuten:
  HM Kongens Garde
  Grensevakten
  Logistikkbase land

  Jeg vet ikke hva som i dag finnes (om det finnes) av mob-oppsatt personell som vil inngå i disse i tillegg til de som er stadig tjenestegjørende, men totalt kan neppe dette utgjøre særlig over 10.000.

  Dessuten er det en del som nå er listet under felleselementer som tidliere inngikk i Hærens krigsoppsetning. Dette gjelder bl.a. Vertslandsstøttebataljon for US Marines, stasjonær logistikk og støtte, felles logistikkbase og transportkontrollenhet.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 14. #14
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2011
  Innlegg
  957
  Pondusfaktor
  8

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Fant kun antall fra 2013: Militære ansatte: 1150 kvinner, 10686 menn.

  https://forsvaret.no/fakta/tall-og-statistikk
  Dona Ferrea

 15. #15
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Forsvaret anno 2000

  Det er litt interessant å sammenligne Forsvarets offisielle oppgaver i 1979 og i dag. I dag finner vi 9 temmelig ordrike oppgaver her (lenke).

  Jeg fant Forsvarets oppgaver i vedlegg til innkalling til repøvelse fra 1979:

  1) Bidra til sikring av fred, motstå angrep og gi handlefrihet for nasjonale myndigheter.

  2) Beredt til å støtte FNs fredsbevarende arbeid.

  3) Overvåke kontinentalsokkelen og de eventuelt utvidede sjøområder.

  4) Bistå det sivile samfunn i den utstrekning de øvrige oppgaver tillater det.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 16. #16
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Bumper denne, da jeg under research av noe annet fant "Fakta om Forsvaret 2000", som er linket til over. Hærstrukturen er jo ganske fascinerende, sett opp mot dagens struktur med en brigade:

  – 6. Divisjon (Div 6) i Nord-Norge, bestående av tre brigader; 5. Brigade, 6. Brigade og Brigaden i Nord-Norge.
  I tillegg nødvendige divisjonstropper for taktisk og forsyningsmessig støtte.
  – 15. Brigade (Brig 15) i Ofoten-område omorganiseres til mekanisert brigade. Brig 15 skal ved behov kunne inngå som forsterkning i Div 6.
  – 12. Brigade (Brig 12) i Trøndelag omorganiseres til mekanisert brigade.
  – Brigaden i Sør-Norge (Brig S) på Østlandet omorganiseres til panserbrigade.

  Brig 15, Brig 12 og Brig S settes opp som selvstendige brigader. De utstyres med nødvendige støtte- og forsyningsavdelinger for alene å kunne føre strid over noe tid. De øvrige tre brigader blir "taktiske brigader" avhengig av ulike støttefunksjoner fra divisjonen. I tillegg til divisjonen og brigadene vil Hæren sette opp 22 infanteribataljoner. Disse er følgende:

  – 3 jegerbataljoner og en motorisert infanteribataljon i Finnmark
  – 2 festningsbataljoner i Troms (disse skal slåss fra faste stillinger utbygd i fredstid)
  – 14 feltbataljoner
  – Hans Majestet Kongens Garde (HMKG)
  – Telemark Bataljon (TMBN)
  Og til sammenligning Hærens krigsstruktur 1985:

  13 brigader (hver med 3 feltbataljoner og en feltartilleribataljon)
  6 selvstendige feltbataljoner
  22 lokalvernbataljoner
  7 selvstendige feltartilleribataljoner
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 17. #17
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2012
  Bosted
  På kaserna
  Innlegg
  927
  Pondusfaktor
  8

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Jeg spør igjen, når ble TMBN del av Brigade Nord?

 18. #18
  Kommandérsersjant

  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  8.409
  Pondusfaktor
  65

  Sv: Forsvaret anno 2000

  2006 eller der omkring.
  "They must have the people to whom research and rigorous thought are the breath of life, and they must accordingly have tolerance for the queer bird and the eccentric with a unique talent."

 19. #19
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2012
  Bosted
  På kaserna
  Innlegg
  927
  Pondusfaktor
  8

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Sitat Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  2006 eller der omkring.
  Takk for svar! Ifølge denne tråden ble 3. Bataljon nedlagt midt på 90-tallet (http://milforum.net/militaerhistorie...or-la-den.html), var planen at Brig N skulle forsterkes med en mob bataljon i tilfelle mobilisering, frem til ca 2006?

 20. #20
  Moderator
  Ble medlem
  Nov 2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.123
  Pondusfaktor
  31

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Hvis jeg har forstått det riktig er Kp A i Bn.2 mobiliseringstillegg nå. Noen som vet om det er riktig forstått?


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 21. #21
  Stabssersjant
  Ble medlem
  Mar 2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.449
  Pondusfaktor
  18

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Sitat Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  Hvis jeg har forstått det riktig er Kp A i Bn.2 mobiliseringstillegg nå. Noen som vet om det er riktig forstått?


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  Ikke det at jeg tror noe slikt er så høyt gradert, men dette er typisk info hvor den som evnt svarer bør vise til en ugradert kilde.

  Moderator.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 22. #22
  Moderator
  Ble medlem
  Nov 2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.123
  Pondusfaktor
  31

  Sv: Forsvaret anno 2000

  2. bataljon - Wikipedia

  Fant svar selv. Kp. A er i "Hærreserven" ifølge Wikipedia.


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 23. #23
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Her er det vel egentlig snakk om to nedleggelser:

  For det første: Bn 3/Brig N var (i hvert fall i den tiden jeg kjenner til, dvs. 1970-tallet og senere fram til begynnelsen av 1990-tallet) ikke en del av krigsoppsetningen til Brig N, men skulle ved mobilisering inngå som en bataljon i Brig 15. En "annen" 3. bataljon, mob-tillegg fra IR 16, skulle erstatte den i Brig N. Videre var faktisk Kp. A avgitt til nærforsvar av Andøya flystasjon, så det kompaniet skulle erstattes av et mob-kompani fra IR 16.

  I operasjonsplanen vår i 1977 hadde vi også andre avgivelser ved alarm (ett geværkompani og to TOW-lag til Evens flyplass), men jeg vet ikke om det ville være permanente avgivelser, eller om de skulle komme tilbake til bataljonen etter at mob-styrker var satt opp. En BK-tropp fra IR 16 ville forresten også inngå i bataljonen ved mobilisering (de var på repøvelse med bataljonen i september 1976), i fredstid hadde den bare en BK-tropp, mens den etter KOP skulle ha to (jeg vet ikke hvor mye av dette som var varig, og hvor mye som bare var slik omkring 1977).

  Men altså, det var alt en mob-bataljon i Brig N som skulle erstatte Bn 3 ved mobilisering da Bn 3 etter det ville inngå i Brig 15. Jeg regner med at den i Brig 15 ville måtte erstattes av enda en mob-bataljon etter at Bn 3 ble nedlagt som stående avdeling.

  Så var det jo enda en noe tidligere nedleggelse: Fra siste halvdel av 1980-tallet ble noen av brigadene (i første omgang den stående, dvs. Brig N, hvor dette kom alt ca. 1986-1987) omorganisert etter ny krigsoppsettingsplan, den såkalte Brigade 90 (mens de inntil da hadde vært oppsatt etter 1978-KOP). Tre brigader skulle oppsettes etter en standard som ble kalt Brigade 90PF (der PF = panserforsterket), Brig S, Brig 12 og Brig N. En brigade 90PF skulle i tillegg til tre infanteribataljoner ha en panserbataljon. Da panserbataljonen i Brig N som del av denne omorganiseringen ble opprettet i 1987, ble samtidig Bn 1/Brig N nedlagt som stående avdeling og erstattet av enda en mob-bataljon.

  Jeg regner med at denne organiseringen ble beholdt utover på 90-tallet, men alt ble jo igjen omorganisert da bataljonene overgikk til motoriserte infanteribataljoner og så da Div 6 skulle opp som en virkelig operativ divisjon, selv om dette var noe som ikke varte så lange før alt av invasjonsforsvar ble nedlagt...
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 24. #24
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Sitat Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  2. bataljon - Wikipedia

  Fant svar selv. Kp. A er i "Hærreserven" ifølge Wikipedia.


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  Så er jo spørsmålet om i hvilken grad denne mye omtalte "Hærreserven" virkelig eksisterer. Dvs. er mannskaper godt informert om sin rolle i denne, er det et skikkelig apparat for å innkalle dem hurtig og oppsette dem, står godt vedlikeholdt personlig utstyr og avdelingsutstyr (kjøretøy og våpen) klar til dem, lagret på en god måte slik at mobilisering kan foregå meget raskt? Dette var noe som var helt fraværende for få år siden (da reservister ble sett på som noe som tilhørte oldtiden, dvs. den kalde krigen). Intet ville glede meg mer, enn om Hæren igjen fikk skikkelige hurtig mobiliserbare reservestyrker!
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 25. #25
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  801
  Pondusfaktor
  7

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Sitat Opprinnelig skrevet av Grasklyppertraktor Vis post
  Takk for svar! Ifølge denne tråden ble 3. Bataljon nedlagt midt på 90-tallet (http://milforum.net/militaerhistorie...or-la-den.html), var planen at Brig N skulle forsterkes med en mob bataljon i tilfelle mobilisering, frem til ca 2006?
  2 faktisk, en god del av tiden. Den tidligere Pbn/N var i Brig 6 (Panserbrigaden) i 6.divisjon tiden.

 26. #26
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2012
  Bosted
  På kaserna
  Innlegg
  927
  Pondusfaktor
  8

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Aha, så da ble Pbn/N erstattet av en mob-panserbataljon? Hvor kom mannskapene dens fra?

 27. #27
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  801
  Pondusfaktor
  7

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Nei, i 6.divisjon var Brig N og 5 rene infanteribrigader, og Brig 6 var panserbrigade med 2 Pbn med Leo 1 A5 og CV90, og en PVbn basert på M113-serie vogner. Brig 5 var en ren mob brigade, men det meste var jo mob i de andre også. Tmbn inngikk på den tiden i Brig S.

 28. #28
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  801
  Pondusfaktor
  7

  Sv: Forsvaret anno 2000

  "Tmbn inngikk på den tiden i Brig S". skrev jeg, og rakk ikke å endre det. Er usikker på dette, så burde ikke skrevet det.

 29. #29
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  801
  Pondusfaktor
  7

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Redigeringsfristen er alt for kort her, jeg er ikke vant til det...

 30. #30
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  801
  Pondusfaktor
  7

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Tmbn inngikk vel i forbandet FIST/H så lenge dette eksisterte, er usikker på hva som skjedde etter dette.

 31. #31
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  1.902
  Pondusfaktor
  38

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Da FIST-H ble lagt ned så mener jeg Tmbn ble lagt under HSTY og Brigade Nord.
  Svolten og tyst, samband fyst

 32. #32
  Moderator
  Ble medlem
  May 2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  8.439
  Pondusfaktor
  25

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Hadde vært veldig ok om Forsvaret kunne lagt en oversikt over f.eks Brig Ns historie med samtlige avdelinger opp gjennom årene.

  Burde ikke du ha skrevet et par bøker om dette hvlt?
  Odd objects attract fire. You are odd.

 33. #33
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  17.842
  Pondusfaktor
  96

  Sv: Forsvaret anno 2000

  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 34. #34
  Moderator
  Ble medlem
  May 2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  8.439
  Pondusfaktor
  25

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Jeg er der allerede
  Odd objects attract fire. You are odd.

 35. #35
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  801
  Pondusfaktor
  7

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Sitat Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
  Da FIST-H ble lagt ned så mener jeg Tmbn ble lagt under HSTY og Brigade Nord.
  Det første skjedd utvilsomt, men er usikker på at det siste skjedde umiddlelbart?

  Jeg visste det helt sikkert en gang, men er usikker nå (derfor "rotet" litt tidligere i tråden også - husket mer og mer, etter hvert som jeg dvelet ved saken).

 36. #36
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  1.902
  Pondusfaktor
  38

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Pingkp C ble ihvertfall overført til Ingbn i 2006 samtidig som Mek 4 ble opprettet.
  Svolten og tyst, samband fyst

 37. #37
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  801
  Pondusfaktor
  7

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Sitat Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
  Pingkp C ble ihvertfall overført til Ingbn i 2006 samtidig som Mek 4 ble opprettet.
  2006 stemmer nok, men eksisterte FIST/H så lenge? Jeg mener å huske at TMbn lå diekte under HSTY noen år før det, samme med HMKG og GSV, og at støtteavdelingene i syd lå under de respektive divisjonstropper?

  Det er dog mulig at jeg husker feil, da jeg ikke lenger har tilgang til de aktuelle dokumenter (sluttet å jobbe i stab 6.divisjon > HSTY > HST i 2010).

 38. #38
  Moderator
  Ble medlem
  May 2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  8.439
  Pondusfaktor
  25

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Her står det litt:

  https://snl.no/FIST%E2%80%93H
  Odd objects attract fire. You are odd.

 39. #39
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  1.902
  Pondusfaktor
  38

  Sv: Forsvaret anno 2000

  wikipedia så står det:

  Forsvarets innsatsstyrke/Hær (FIST/H) var en avdeling i Den norske hæren underlagt Hærens styrker. FIST/H var Hærens styrkebidrag til Forsvarets innsatsstyrker. Avdelingen ble opprettet i 2001 og nedlagt i 2010.

  Det mest sentrale elementet i FIST/H var Hurtig Reaksjonsstyrke, hvor blant annet Telemark bataljon inngikk.

  FIST/H stilte også ledelseselementer; Norwegian Contingent Command (NCC), som var på plass i Afghanistan, Irak og Kosovo, som øverste ledelse for det norske bidraget i den angjeldende operasjon. FIST/H hadde også en viktig oppgave i å forberede ankomst av norske avdelinger, og å sørge for deployeringen.

  FIST/H ble avviklet da hele Hæren i prinsippet gikk over til å bli en innsatsstyrke.
  Syntes 2010 hørtes veldig sent ut.

 40. #40
  Sersjant
  Ble medlem
  Aug 2014
  Innlegg
  801
  Pondusfaktor
  7

  Sv: Forsvaret anno 2000

  Så lenge eksisterte den nok i såfall bare på papiret, for oppsettingsansvaret for Hæravdelinger (og fellesavdelinger) til intops lå under HSTY, lenge før det (egen stab i sør, organisatorisk tilhørende Stab/HSTY, oblt som lokal sjef i sør).

Side 1 av 2 12 SisteSiste
Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv


Trådinformasjon

Users Browsing this Thread

1 stk leser denne tråden nå (0 er registrert og 1 er gjester)

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •