milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk


Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Side 17 av 17 FørsteFørste ... 7151617
Viser resultatene 641 til 667 av 667

Tråd: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

 1. #641
  OR-5+ Senior kvartermester
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Discworld
  Innlegg
  16.624
  Nevnt
  204 innlegg
  Sitert
  1576 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Æ syns atomkrig e for jævlig / Men at høsten kan vær fin

 2. Liker Niko, Makaan likte dette
 3. #642
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.795
  Nevnt
  576 innlegg
  Sitert
  1392 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Divisjon var Hærens regionale enhet, ikke en kampenhet. Hver divisjon satte opp en brigade, samt en del andre lokale styrker. Det var kampenhetene. Divisjonene tilsvarte mer det som het distriktskommandoer i etterkrigstiden.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 4. Liker Niko, Makaan likte dette
 5. #643
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Sitat Opprinnelig skrevet av Makaan Vis post
  Jeg har noen spørsmål til de av dere som sitter på info om den norske hæren 1940 og da spesielt rundt KOP, materiell og mann. Ettersom vi er alle skadet av etterpåklokskap så er det organisasjonen på papiret jeg er ute etter.

  Med mindre jeg tar feil så har jeg forstått at norske "divisjoner" på denne tiden var av typen binære divisjoner med to regimenter - 1x infanteri regiment og 1x dragonregiment, hvor mange bataljoner i hvert regiment ? Man skulle mobilisere 16 regmenter ala ..to bataljoner eller tre ? Skulle divisjonen etter endt mobilisering konverteres til en trekant struktur eller var det binær strukturen som var gjeldende ?

  I hvor stor grad var hver divisjon motorisert ?
  Hvordan var artilleriet organisert i hver divisjon ?
  Hvilke andre støtte apparater var hver divisjon satt opp med (i teorien) ?
  Maskingevær tropp - eller kompani ?
  Panservern om noe ?

  Grunnen til at jeg skriver 1x infanteri regiment og 1x dragon regiment er at inntrykket jeg sitter med etter å ha lest om felttoget i hovedtråden på foraet her er at infanteri og dragon regimentene ofte tilhørte samme divisjon og i samme teig fremfor uavhengige grupper som wikipedia artikkelen @Rittmester linket til på side 6 #237, fremstår som (eller så tolker jeg den helt feil).

  Er det noen som har slik informasjon om hvordan divisjon strukturen så ut på papiret ?

  Takk for ethvert svar som kan belyse dette.
  Interessante spørsmål, og flere av dem skulle jeg gjerne også hatt svar på.

  Som @hvlt skriver, så satte hver divisjon opp en feltbrigade og en del andre avdelinger, så totalt seks feltbrigader. Det normale skulle være tre infanteribataljoner pr brigade. Under felttoget i Narvik ble det også satt opp en Brigade 7 med tilgjengelige bataljoner. Hver divisjon hadde også, så vidt jeg vet, en befalsskole for infanteriet, mens f eks kavaleriet hadde en egen befalsskole.

  Kavaleriet hadde tre regimenter, i Akershus, Oppland og Trøndelag, men jeg vet ikke hvordan deres forhold til divisjonen(e) var. Kavaleriet hadde ikke bataljoner. Jeg tror ikke infanteriet var motorisert i noen særlig grad, i hvert fall fremheves det i boken om kavaleriets historie at kavaleriavdelingene i 1940 var raske med å rekvirere lastebiler, og slåss som noe tilnærmet motorisert infanteri med større mobilitet enn infanteriet.
  Sist endret av Rittmester; DTG 211149A Mar 19 kl
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 6. Liker Makaan, 93A likte dette
 7. #644
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Question Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Sitat Opprinnelig skrevet av 88charlie Vis post
  Min var tydeligvis for vanskelig men de hadde altså over 12000 fly igjen ved krigsslutt.

  En formidabel mengde med fly som kunne forårsaket enorme skader som kamikazer.

  Forøvrig hadde de mye annet på lager også

  Scroll ned til available equipment for defenders:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Operat...ll?wprov=sfti1

  En landkrig i Japan ville fått atombombene til å fremstå som en mild affære.
  En interessant problemstilling, selv om det er mange teorier om tapstall ved en invasjon.

  Benytter også anledningen til å fremme min egen analyse for noen år tilbake i 2VK-tråden:
  Et spørsmål man ikke kan komme unna i en historie om krigen er: Var atombombene virkelig nødvendige? I størrelsesorden 200 000 døde, og mange fler utsatt for ufattelige lidelser, de fleste av dem sivile. Dette har det vært skrevet mange hyllemeter med bøker og artikler om, og uttalige filmer og TV-programmer, og det kan ikke bli snakk om annet enn en liten subjektiv vurdering her. Likevel - noen av de innspillene jeg har sett om temaet bærer tydelig preg av å være produkter av vår tid, med vår virkelighetsforståelse. For å yte beslutningstagerne, med president TRUMAN i spissen, rettferdighet, må man i det minste kunne sette seg inn i situasjonen slik den var før 6 AUGUST 1945, med de kunnskaper man da hadde.

  Aller først, la oss klarlegge spørsmålet: nødvendig for hva? Nødvendig for at JAPAN til slutt skulle gi seg? Ganske sikkert ikke. Landet var på kne økonomisk og militært, og ville ha måttet gi seg før eller siden. Det springende punktet er selvsagt - hva er 'siden'? Hvor mange sivile og militære, japanske og allierte, ville måttet dø før de ga opp?

  Jeg skal forsøke å drøfte spørsmålet ut fra fire synsvinkler: politisk, militært, juridisk og moralsk. Men først, la oss se litt på alternativene som var foreslått:

  1. Utføre OPERATION DOWNFALL - invasjonen av JAPAN, med konvensjonelle midler, og erobre det slik man hadde gjort med TYSKLAND. Den største ulempen med dette alternativet, sett med allierte øyne, var at det ville vært svært kostbart i allierte soldaters liv.
  2. Fortsette blokaden av landet, som hadde vist seg effektiv, og på sikt kunne tvunget dem i kne. En ulempe med dette var at det ville medført store lidelser hos den japanske sivilbefolkningen, og heller ikke vært uten kostnad for de amerikanske flyvere og skipsbesetninger som måtte håndheve blokaden.
  3. Bruke en av atombombene på et øde sted, med japanske observatører invitert, for å demonstrere effekten, og overtale dem til å kaste kortene. En ulempe var at bombene ikke var testet, og kunne funnet på å ikke virke. En annen at observatørene neppe ville ha like stor overtalelsesevne som en reell bombing ville ha.
  4. Bruke bombene mot rent militære mål. Ulempen her er at disse målene var forholdsvis små og spredte, og to bomber ville ikke hatt en avgjørende effekt.
  5. Gjøre det man gjorde. Sivile tap ble store, men det ble også sjokkeffekten hos ledelsen.
  Det er også relevant å merke seg at den sovjetiske invasjonen av MANDSJURIA allerede var avtalt tre måneder tidligere, og ville ha funnet sted uansett hvilket av alternativene over man valgte.

  Politisk: Keiser HIROHITO hadde allerede instruert om at man skulle forsøke å få til en fredsavtale. Som vi har sett, prøvde japanerne å benytte SOVJETUNIONEN, som fortsatt var nøytrale, for å få til dette. Betingelsesløs kapitulasjon var utelukket, som et minimum måtte Keiserens overhøyet bevares. Det var også, inntil bombene ble sluppet, et flertall for å kreve at japanske soldater skulle trekkes ut fra erobrete områder i eget tempo, at selve JAPAN ikke skulle okkuperes, og at ingen utenlandske domstoler skulle kunne stille noen japaner for retten for krigsforbrytelser.

  Keiseren var ingen fredsdue, og at han ikke ble tiltalt og dømt etter krigen skyldes mer pragmatisme fra de amerikanske makthaverne enn rettferdighet. På det politiske plan har det også vært hevdet at angrepet fra SOVJETUNIONEN, som brøt den felles nøytralitetsavtalen, var et større sjokk enn bombene. Krefter i krigskabinettet ønsket også å fortsette krigen etter den andre bomben, og heller tåle den tredje bomben man ganske riktig mente amerikanerne hadde klar. Det altoverskyggende viktige var å få til en ærerik fred. De visste utmerket godt at krigen var tapt, men ønsket å påføre de allierte så store tap, eller trusselen om så store tap at de allierte så det som hensiktsmessig å godta en betinget overgivelse.

  En blokade ville nok hatt politisk effekt på sikt, men det er i hvert fall usikkert hvor mange sivile japanere som ville dødd. På dette tidspunktet kunne man ikke vite om det var flere eller færre enn ved bombing (og det kan man ikke nå heller). Og det ville i hvert fall dødd flere amerikanere mens de opprettholdt blokaden.

  Militært: Det desidert klareste argumentet for å bruke atombomber - Hvis man tar som premiss at den japanske politiske ledelsen ikke ville beordret kapitulasjon i en tidlig fase, ville en rent militær løsning garantert kostet svært mange liv på begge sider. Mest relevant for denne debatten - mange amerikanske soldater. De mest konservative estimatene var på rundt 100 000 døde amerikanere, andre estimater var langt høyere. Dette kunne man si basert på erfaringer fra blant annet OKINAWA og IWO JIMA, med den fanatismen japanerne kjempet med. To millioner japanske soldater var stasjonert på hjemmeøyene, i forberedte stillinger. Mange av dem svært dårlig utrustet og trent, men de ville forsvare hjemlandet sitt til døden. I tillegg flere tusen KAMIKAZE-fly, som man hadde spart nettopp for å angripe den allierte invasjonsflåten.

  En blokade ville sannsynligvis medført færre tap på alliert side, dersom JAPAN da til slutt kapitulerte i ordnete former, noe som slett ikke ville være sikkert i et slikt scenario.

  En annen faktor som er relevant militært - HIROSHIMA huset 40 000 soldater, herunder hovedkvarteret til en av JAPANs to armegrupper, og var definitivt et mål med direkte militær verdi. I NAGASAKI var mesteparten av den voksne befolkningen sysselsatt i rustningsindustri, altså en indirekte militær verdi.

  Juridisk: Her er det altså snakk om Jus in bello - de regler som gjelder om å utkjempe en krig når den først er et faktum. Det første å merke seg er at Geneve-konvensjonene slik vi kjenner dem ikke kom til før i 1949. Det betyr ikke at man ikke hadde regler å forholde seg til i 1945, f eks Haag-konvensjonene fra 1899 og 1907, som blant mye annet gir forbud mot å bombardere byer som ikke er forsvart. Dette hadde ikke hindret de allierte i å bombe byer med overveiende sivil befolkning før - HAMBURG mistet 40 000 sivile til ildstormer på en natt, TOKYO 100 000. Dette var kontroversielt også i samtiden blant de allierte, men ble gjennomført. Haag-konvensjonene forbød ikke slik bombing, simpelthen fordi de var lagd før dette var aktuell problemstilling. Noe veletablert proporsjonalitetsprinsipp fantes heller ikke på denne tiden.

  Jeg skal ikke påberope meg juridisk spisskompetanse, men kan i alle fall konstatere at det ikke fantes noen konsensus i 1945 om at bombing av byer var ulovlig. Og atomvåpen i seg selv verken var eller er ulovlig.

  Moralsk: Det vanskeligste spørsmålet av alle. Var brannbombingen av TOKYO moralsk rett? Forholdsmessig mange flere sivile døde der, siden de bodde i lettantennelige papirhus. På den annen side kan man si at atombomben er et djevelsk våpen, som dreper uten varsel, mens befolkningen får en viss sjanse når flere hundre fly over flere timer slipper brannbomber. På den tredje side: både TOKYO, HIROSHIMA og NAGASAKI hadde mål som bidro til overgivelsen, og hvem vet hvor mange som hadde dødd om et hvilket som helst annet alternativ hadde blitt valgt?

  Kanskje hadde det mest høyverdige moralske alternativet vært å demonstrere en bombe et øde sted. I verste fall hadde det ført til en utsettelse av overgivelsen, og man ville likevel vært nødt til å bombe byer som man gjorde. I beste fall kunne det overtalt Keiseren til å søke fred for enhver pris.

  Jeg skal la resten stå åpent til leseren. Fasitsvaret finnes neppe.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 8. #645
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.795
  Nevnt
  576 innlegg
  Sitert
  1392 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Interessant å se hva som er kilde for Fron historielags skildring av kampene i Kvam: https://fronhistorielag.com/2019/04/...ng-i-sitt-liv/
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 9. Liker Rittmester, Eisenhower, Niko likte dette
 10. #646
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Sitat Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Interessant å se hva som er kilde for Fron historielags skildring av kampene i Kvam: https://fronhistorielag.com/2019/04/...ng-i-sitt-liv/
  Konge!
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 11. #647
  OF-1 Fenrik
  Moderator

  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Ja
  Innlegg
  2.996
  Nevnt
  323 innlegg
  Sitert
  384 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Jammen, det er da ikke noe nytt?

  Spøk til side, en STOR tommel opp til all den enorme kunnskapen som finnes her inne!

  "Whoever reads history with a mind free from prejudice cannot fail to arrive at a conviction that of all military virtues, energy in the conduct of operations has always contributed the most to the glory and success of arms"

 12. Liker Rittmester, Znuddel likte dette
 13. #648
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  He-he. Det sies også at Clausewitz brukte @hvlt som konsulent når han skrev Vom Kriege.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 14. #649
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Førde
  Innlegg
  2.628
  Nevnt
  94 innlegg
  Sitert
  338 innlegg

  Sv: Interessante nyhetslinker

  Etter mi meining eit godt innlegg om general Fleischers. https://nordnorskdebatt.no/article/m...22ihDFiwMesmUI

 15. #650
  OR-7 Stabssersjant

  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Vestlandet
  Innlegg
  3.140
  Nevnt
  193 innlegg
  Sitert
  885 innlegg

  Sv: Interessante nyhetslinker

  Sitat Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
  Etter mi meining eit godt innlegg om general Fleischers. https://nordnorskdebatt.no/article/m...22ihDFiwMesmUI
  Forfatteren viser bla til Lahlum som min magefølelse sier at «holder med» regjeringen i Fleischersaken.

  Synes det hele bærer preg av lette bortforklaringer til regjeringens fordel og et fokus på å bygge en «forklarende» sak «mot» Fleischer.

  Mulig jeg er svært farget etter å ha tjenestegjort på Setermoen men hele historien fra felttoget og frem til selvmordet stinker.

  Politikere er styrtflinke til å finne opp nye stillinger så om man hypotetisk sett aksepterte bakgrunnen for at Fleischer ikke ble FSj, så er det fortsatt merkelig at de ikke fant et kompromiss som kunne holde han i nyttig arbeid og kanskje sågar dyrke personligheten hans til fordel for soldatens moral osv.

  Det skinner gjennom at de ville ha han langt vekk, til sin egen fordel.

  Den Olavforklaringen var elendig, selv om den faktisk skulle stemme.
  Artillery is the God of War

 16. #651
  OF-2 Kaptein
  Moderator
  S-5 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.795
  Nevnt
  576 innlegg
  Sitert
  1392 innlegg

  Sv: Interessante nyhetslinker

  Enig med @magskor. Man finner i noen kretser for det første en nærmest forguding av Fleischer, og for det andre påstander om at ledende Ap-politikere drev en konspirasjon mot ham. Fleischer var en fantastisk feltherre i Nord-Norge våren 1940, det har ingen bestridt og ingen kunne ta det fra ham. Men man kan så tvil om hvor godt han forsto situasjonen for "eksil-Norge" i Storbritannia under krigen.

  Det virker ganske klart at Fleischers hovedmål var å bygge opp en størst og sterkest mulig norsk hærstyrke i eksil, for å kunne delta i en gjenerobring av Norge. Han ville benytte flest mulige av nordmenn i utlandet, enten de alt var i utlandet, bl.a. som sjømenn, eller de kom som flyktninger fra Norge, i denne hæren.

  Det jeg mener han ikke tok inn over seg, var at 2. verdenskrig var en total krig som ville måtte ende med en total seier for en av partene. Det viktige for eksil-Norge var ikke å bygge opp en forholdsvis stor hær (som uansett ville bli så liten at den ikke ville ha noen signifikant betydning i de alliertes eventuelle totale seier, eller i å hindre tysk total seier), det viktige var hvordan de ressursene eksil-Norge rådde over mest effektivt kunne bidra til en endelig alliert seier.

  Den viktigste ressursen Norge kunne bidra med var 30.000 dyktige sjøfolk og litt over 1000 handelsskip, en av verdens mest moderne flåter med meget stor andel motorskip, som inkluderte stor tanktonnasje. Rollen disse spilte for den allierte seieren var enormt mye større enn hva Norge ellers bragte militært. Å sette en vesentlig andel av sjøfolkene på land for å bli hærsoldater ville være totalt idioti, men det var de 30.000 sjøfolkene som utgjorde den vesentlige mannskapsressursen man kunne brukt til å bygge opp en eksilhær (brigaden i Skottland var alltid på minimumsstørrelse, aldri over ca. 2500 mann). Det man ellers rådde over var svært mye penger (inntekter fra handelsflåten først og fremst, dessuten hadde man gullreserven) og man fikk et godt tilsig av spesielt godt motiverte unge menn, stort sett med over gjennomsnittlig utdannelse, som med livet som innsats hadde tatt seg til Storbritannia fra Norge de mest utrolige veier og som brant for å gjøre en militær innsats.

  Prioritetene synes ganske klare, hvis mest mulig signifikant bidrag til den endelige allierte seier var målet. For det første, ikke tapp mannskaper fra handelsflåten, bortsett fra det som blir ledig ved tap av skip (halve flåten ble senket). Med penger kunne man få bygget krigsskip, med prioritet til eskortefartøyer. Med penger og et signifikant, men begrenset, antall unge, ofte velutdannede og spesielt motiverte unge menn, var flyvåpen et område der Norge kunne gjøre seg mer gjeldende enn landets størrelse tilsa. Disse passet også til spesialstyrker som Kompani Linge og No 5 troop, 10 (interallied) Commando. Ordinære hærstyrker ("kanonføde") måtte ha siste prioritet. Jeg tror dette var klart for regjeringen, selvfølgelig for britene, men ikke fullt så klart for Fleischer.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 17. #652
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Under vann
  Innlegg
  1.850
  Nevnt
  54 innlegg
  Sitert
  207 innlegg

  Sv: Interessante nyhetslinker

  Sitat Opprinnelig skrevet av 88charlie Vis post
  Forfatteren viser bla til Lahlum som min magefølelse sier at «holder med» regjeringen i Fleischersaken.

  Synes det hele bærer preg av lette bortforklaringer til regjeringens fordel og et fokus på å bygge en «forklarende» sak «mot» Fleischer.

  Mulig jeg er svært farget etter å ha tjenestegjort på Setermoen men hele historien fra felttoget og frem til selvmordet stinker.

  Politikere er styrtflinke til å finne opp nye stillinger så om man hypotetisk sett aksepterte bakgrunnen for at Fleischer ikke ble FSj, så er det fortsatt merkelig at de ikke fant et kompromiss som kunne holde han i nyttig arbeid og kanskje sågar dyrke personligheten hans til fordel for soldatens moral osv.

  Det skinner gjennom at de ville ha han langt vekk, til sin egen fordel.

  Den Olavforklaringen var elendig, selv om den faktisk skulle stemme.
  Enig med uttalelsen om politikere og snu kappen etter vinden, ref behandlingen av kaptein Austlid post-mortem.

  For de som ikke kjenner til denne tar jeg det meget kort: Kaptein Eiliv Austlid (Østoppland Infanteriregiment nr 5) falt i strid 15. april 1940 for å verge regjeringen ved Dovre, da tyske fallskjermtropper hadde blitt luftlandsatt og hindret flukten til medlemmer av Regjeringen Nygaardsvold. Kaptein Austlid ledet mitraljøsekompaniet sitt i et frontalangrep mot tyske stillinger, etter å ha blitt beordret frem av UMIN Koht (tror jeg det var), og falt for fiendtlig ild. Han ble i ettertid ufortjent sterkt kritisert av UMIN Koht som benektet at han hadde vært involvert, og historien ble forsøkt omskrevet. Det var først i 2009 at Kaptein Austlid endelig fikk oppreisning og ble tildelt Krigskorset med Sverd post-mortem.

 18. Liker 88charlie, Znuddel, Hulkinator, 93A likte dette
 19. #653
  OR-7 Stabssersjant
  Ass S-2 Milforum

  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  8.841
  Nevnt
  231 innlegg
  Sitert
  1130 innlegg

  Sv: Interessante nyhetslinker

  Når det gjelder Fleisher så har jeg lenge ment at hans fanskare hadde rett om hans evner som militær.
  Mens jeg ikke har kjøpt deres påstander om at han ble ødelagt av politikere med urent mel i lasten.

  Nå om dagen så leser jeg i denne: https://www.amazon.com/Hitlers-Pre-E.../dp/1932033920 (Komers tittel, utmerket verk inni.)
  Av Henrik O Lunde.
  Ved siden av å slakte alle parter* i kampen om Norge, faktisk så er han hardere mot AP en andre historikere er om bevilgningene til forsvaret.

  Så slakter han Fleishers militære forberedelser og lederskap så til de grader. Dette er faktisk Lundes fagfelt da han var kaptein i US SF og satt i S3 stillinger i Vietnam*, før han ble historiker.
  Man kan nesten få følelsen av at det var Ruge det egentlig var tak i.

  Boken anbefales på det sterkeste, selv om jeg ofte må legge den ifra meg i irritasjon over hvor håpløs ubrukelig alt var fra topp til bunn på alliert side.


  * Ingen slipper unna, Nordmenn, Tyskere Franskmenn, Svensker, sivile så vel som Militære. Selv om britene får virkelige kjørt seg.
  **Har en liten følelse for at han var typen S3 som ikke var av den nådige typen.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 20. #654
  OR-5+ Senior kvartermester
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Discworld
  Innlegg
  16.624
  Nevnt
  204 innlegg
  Sitert
  1576 innlegg

  Sv: Interessante nyhetslinker

  Siden tråden nå har sporet av, kan jeg anbefale denne og. Det er et viktig poeng å få fram at det var jo ikke en samlet alliert ledelse som opptråtte(og langt mindre en samlet norsk, noe plakaten på veggen er et bevis på).
  https://www.tanum.no/_narvik-1940-al...-9788282114950

  Nå beveger kanskje disse innleggene seg over i en annen tråd?
  Æ syns atomkrig e for jævlig / Men at høsten kan vær fin

 21. Liker Norseman-76, Hulkinator likte dette
 22. #655
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.956
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  912 innlegg

  Sv: Interessante nyhetslinker

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Når det gjelder Fleisher så har jeg lenge ment at hans fanskare hadde rett om hans evner som militær. (...)
  Man kan nesten få følelsen av at det var Ruge det egentlig var tak i.
  At Ruge var en av offiserene det virkelig var tak i, både i 1940 og i årene før, kan det vanskelig være tvil om. Noe av det som irriterer meg mest med Fleischer-kulten er den medfølgende dissingen av Ruge som en slags politisk puddel.

  Det var virkelig idiotisk at regjeringen gikk med på å la ham gå i fangenskap i stedet for å ta ham med til London. Der ville han utvilsomt ha vært en ressurs. Kranglingen mellom kongen, kronprinsen, Fleischer(?) og Ruge om hvem som skulle få bli igjen som krigsfange(r) fremstår som særdeles bisarr for en som fikk plakaten på veggen i handa på dag to eller tre i forsvaret. Det må ha vært noen æresbegrep i spill som det er vanskelig å forstå i dag.
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 23. Liker Rittmester, Kdo_Under likte dette
 24. #656
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.956
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  912 innlegg

  Sv: Interessante nyhetslinker

  Sitat Opprinnelig skrevet av Eeo Vis post
  For de som ikke kjenner til denne tar jeg det meget kort: Kaptein Eiliv Austlid (Østoppland Infanteriregiment nr 5) falt i strid 15. april 1940 for å verge regjeringen ved Dovre, da tyske fallskjermtropper hadde blitt luftlandsatt og hindret flukten til medlemmer av Regjeringen Nygaardsvold. Kaptein Austlid ledet mitraljøsekompaniet sitt i et frontalangrep mot tyske stillinger, etter å ha blitt beordret frem av UMIN Koht (tror jeg det var), og falt for fiendtlig ild. Han ble i ettertid ufortjent sterkt kritisert av UMIN Koht som benektet at han hadde vært involvert, og historien ble forsøkt omskrevet. Det var først i 2009 at Kaptein Austlid endelig fikk oppreisning og ble tildelt Krigskorset med Sverd post-mortem.
  Ikke daværende utenriksminister Koht, men fremtidig utenriksminister Trygve Lie:

  https://www.dagbladet.no/nyheter/eil...-1940/65245258
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 25. Liker Kdo_Under, Eeo likte dette
 26. #657
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Under vann
  Innlegg
  1.850
  Nevnt
  54 innlegg
  Sitert
  207 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  I stand corrected. Poenget står seg dog.

 27. #658
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.956
  Nevnt
  185 innlegg
  Sitert
  912 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Ja, og Koht var virkelig ubrukelig på makroplan i 1940, mens Lie faktisk fikk gjort en hel del fornuftig (sett bort i fra presset/ordren til Austlid.)
  "...en og annen av dem fikk arbeidet seg opp og ble ærekjære, av noen av dem ble det likefrem kondisjonerte folk,..."

 28. #659
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  729
  Nevnt
  17 innlegg
  Sitert
  110 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  https://www.nrk.no/trondelag/xl/den-...gen-1.14578721 NRK-artikkel om slaget i Gratangen.

  Sent fra min Moto Z (2) via Tapatalk
  Ved kølle skal ondt fordrives!

 29. Liker Niko likte dette
 30. #660
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Nå skal vi ikke gjenta hele 2VK-tråden, men nå er det 80 år siden tyskerne angrep og startet det hele.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 31. #661
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  ... og 10 år siden ANDRE VERDENSKRIG 70 ÅR ETTER startet.

  https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...2&share_type=t
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 32. Liker navara likte dette
 33. #662
  OR-5+ Senior kvartermester
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Discworld
  Innlegg
  16.624
  Nevnt
  204 innlegg
  Sitert
  1576 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Nå skal vi ikke gjenta hele 2VK-tråden, men nå er det 80 år siden tyskerne angrep og startet det hele.
  Nja, det kommer vel an på hvem du spør?

  Krigen mellom Polen og Tyskland var jo strengt tatt en lokal europeisk affære(selv om både briter og franskmenn besatte territorier oversjøs).

  7. Desember 1941 er vel kanskje da det ble en "verdenskrig", mens både konfliktene i Kina og i Spania er jo gode opptakter.
  Æ syns atomkrig e for jævlig / Men at høsten kan vær fin

 34. #663
  OR-4 Korporal (T60) SPONSOR

  Ble medlem
  2010
  Innlegg
  754
  Nevnt
  12 innlegg
  Sitert
  85 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Og WW2 kan ses på som et resultat av WW1. Som kanskje startet av at Franz Ferdinand døde på seg.
  All animals are equal, but some animals are more equal than others.

 35. #664
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.545
  Nevnt
  614 innlegg
  Sitert
  2653 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Og så kan man trekke linjene tilbake til den fransk-tyske krig i 1871, kanskje opiumskrigene for å få et internasjonalt perspektiv, og...
  ...Egentlig startet det hele med Adam og Eva, og siden har det bare gått nedover.

  Anliggendet mitt var bare å markere at det er 80 år siden det de fleste kaller andre verdenskrig startet. That's all.

  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 36. Liker Niko likte dette
 37. #665
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2016
  Bosted
  Midt-Norge
  Innlegg
  1.192
  Nevnt
  45 innlegg
  Sitert
  385 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Alle vet da at ufreden begynte med Traktatet i Verdun i 843, der puslingen Lothar fikk indrefileten mellom dagens Tyskland og Frankrike..
  Aldri mer 13

 38. #666
  OR-5+ Senior kvartermester
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Discworld
  Innlegg
  16.624
  Nevnt
  204 innlegg
  Sitert
  1576 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  ...Egentlig startet det hele med Adam og Eva, og siden har det bare gått nedover.
  Æ syns atomkrig e for jævlig / Men at høsten kan vær fin

 39. Liker MWD likte dette
 40. #667
  OR-5+ Senior kvartermester
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  Discworld
  Innlegg
  16.624
  Nevnt
  204 innlegg
  Sitert
  1576 innlegg

  Sv: Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

  I mangel av en bedre tråd:

  Antony Beevor trenger vel ingen nærmere introduksjon, og han skal nå ha to foredrag i Norge. Det første skjer på fredag den 11. oktober i Trondheim (https://nffo.no/aktuelt/kalender/ant...-til-trondheim), og det andre er på sakprosafestivalen som går i Oslo lørdag den 12. oktober. (https://litteraturhuset.no/arrangeme...torste-krigen/)

  For de som er på sakprosafestivalen, kan nok også dette punktet være interessant: https://litteraturhuset.no/arrangeme...-i-nord-noreg/
  Æ syns atomkrig e for jævlig / Men at høsten kan vær fin

 41. Liker orcbuster likte dette
Side 17 av 17 FørsteFørste ... 7151617


Lignende tråder

 1. Første verdenskrig - innspill og diskusjon
  By Bestefar in forum Generell militærhistorie
  Svar: 564
  Nyeste innlegg: DTG 111416A Nov 18,
 2. ANDRE VERDENSKRIG 70 ÅR ETTER
  By Rittmester in forum S-5 3. Militærhistorie
  Svar: 2341
  Nyeste innlegg: DTG 021032A Sep 15,
 3. Andre verdenskrig 70 år etter - diskusjon (DIS)
  By Rittmester in forum Fagforum
  Svar: 310
  Nyeste innlegg: DTG 010017A Sep 15,
 4. Norge og andre verdenskrig
  By BeTe in forum Generell militærhistorie
  Svar: 62
  Nyeste innlegg: DTG 212356A Dec 09,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •