Side 1 av 3 123 SisteSiste
Viser resultatene 1 til 40 av 82
 1. #1
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Lightbulb Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Hver mandag vinter/vår og høst avholdes det forsvarsrelaterte foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS). Mange av disse er interessante, og både Forsvarssjef, Forsvarsminister og Utenriksminister er blant de faste foredragsholderne. De viktigste talene blir ofte referert i pressen, og alle talene og programmet legges ut på nettsidene http://www.oslomilsamfund.no .

  I går avhold GIH sitt foredrag (referert i nyhetstråden: viewtopic.php?f=69&p=265919#p265919 ). Neste ukes foredrag ser svært interessant ut, da oblt Hokstad skal fortelle om erfaringer med OMLT i Afghanistan.

  Sidene lokalene til OMS er befengt med trange, ubehagelige stoler, tett atmosfære, samt et høyt antall for lengst pensjonerte generaler og oberster, tenkte jeg at det er mest humant overfor ikke-medlemmer å benytte denne plassen til å gjengi korte referater og analyser av talene som holdes. Jeg oppfordrer også andre medlemmer av OMS til å bidra - og det er selvsagt mulig for andre å uttale seg ut fra de talene som blir lagt ut på nettet.

  For å utdype litt rundt gårsdagens tale av generalmajor Opedal: Hans agenda er selvsagt å argumentere rundt viktigheten av å ha en god Hær. Likevel vil vi neppe få høre noen sensasjonelle ytringer hverken fra han eller andre GI'er her; de er av politisk nødvendighet nødt til å si seg enige med at de ressurser som er gitt vil gi 'en liten, men god Hær'. Man må lete litt for å finne kritikk av myndighetene - men noe finner vi da:
  Det er ikke en del av mitt handlingsrom å bestemme størrelsen av drifts- eller investeringsbudsjettet til Hæren. Skal jeg nå dit jeg har fått ordre om - forutsetter det finansiering. Med årets budsjettramme er jeg nødt til å videreføre et nasjonalt landforsvar i ubalanse.
  Verdt å merke seg er også han oppfordring til økt åpenhet:
  Jeg oppfordrer derfor mine soldater til å åpent dele både sine historier og synspunkter. Et eksempel er kaptein Øyvind Berg – som i 30 minutter på NRK satte ord på sine erfaringer fra Afghanistan.
  Foredraget i sin helhet finnes også her: http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/ ... 8_GIH.html .
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter


 2. #2
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Re: Oslo Militære Samfund

  I går holdt oberstløytnant Svend Arne HOKSTAD et interessant foredrag om sine erfaringer som sjef OMLT 1.

  Han fortalte om både oppsettingsfase, organisering, jobben de gjorde, og erfaringer som bør tas videre. Det er mye bra stoff som sikkert kan diskuteres videre her. Han skryter også av folkene han hadde med seg, og det vet jeg inkluderer minst én av milforums faste bidragsytere.

  http://oslomilsamfund.no/oms_arkiv/2010 ... kstad.html
  http://www.mil.no/start/article.jhtml?articleID=193972

  (Foredraget ble ledsaget av en del plansjer, som jeg ikke vet om vil bli lagt ut)
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 3. #3
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Re: Oslo Militære Samfund

  Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité, holdt foredrag 8 mars, med tittelen ”Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk - Perspektiv fra Stortingets nye utenriks- og forsvarskomité.”

  Hun fortalte generelt om flere forhold ved Forsvaret, besøk hos TMBN under CR10, og også at hun tror at Regjeringen ikke vil være i stand til å gjennomføre den allerede vedtatte langtidsplanen. Hun tegnet et ganske dystert bilde av den økonomiske situasjonen for Forsvaret fremover, men syntes også det er positivt med større åpenhet rundt hva Forsvaret driver med.

  Hele foredraget kan leses her: http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/ ... reide.html
  På Forsvarsnett er det et kortere referat: http://www.mil.no/start/article.jhtml?articleID=194729
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 4. #4
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Re: Oslo Militære Samfund

  Gårsdagens foredrag ble holdt av tidligere forsvarssjef Diesen, og er et glimrende foredrag som jeg anbefaler alle å lese!

  http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/ ... iesen.html

  Se for øvrig diskusjon om en del av innholdet her: viewtopic.php?f=69&t=10691&start=100
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 5. #5
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Re: Oslo Militære Samfund

  De to siste foredragene/debattene i OMS har handlet om personellstrukturen, herunder debatt om underoffiser-/spesialistbefalsordningen. Jeg fikk dessverre ikke vært der, men kanskje noen andre lesere av milforum var tilstede?

  Noe fra innlederne ligger på linken under, men ikke selve diskusjonen. Spesielt presentasjonen som finnes nederst på siden er interessant som bakgrunnsmateriale.

  http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/ ... minar.html
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 6. #6
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Re: Oslo Militære Samfund

  Bra updates. Keep up!
  admin

 7. #7
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Re: Oslo Militære Samfund

  Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, holdt tale i OMS i går, under tittelen "Etterretningstjenesten mellom hemmelighold og åpenhet".

  Talen kan leses i sin helhet på den nederste linken, men jeg vil fremheve ett avsnitt, hvor han gir et spark til dem som avslørte saken om E-14:

  Sitat Opprinnelig skrevet av SJEF E
  I løpet av de siste ukene har jeg dessverre måttet konstatere at heller ikke E-tjenesten er skjermet for enkeltmenneskers behov for å dele taushetsbelagt informasjon med omverdenen gjennom pressen. Det er oppriktig talt en situasjon jeg hadde håpet vi aldri skulle komme i, men det har altså skjedd. Nå vil jeg legge til at det etter mitt skjønn så langt ikke har fremkommet informasjon gjennom Dagbladet og Verdens Gangs dekning av den såkalte E-14-saken som alvorlig truer vitale norske interesser eller setter enkeltmenneskers liv i alvorlig fare. Men det er heller ikke poenget. Min bekymring går på to forhold; for det første at noen med tilknytning til E-tjenesten overhode kan finne på å bryte sin livslange taushetsplikt ut fra en egenvurdering av hva man synes det er greit å gå ut med; og for det andre fordi den virksomheten vi her snakker om – såkalt Human Intelligence (HUMINT) eller menneskebasert innhenting av informasjon har en slik karakter at modus operandi ikke endrer seg grunnleggende over tid. Det å gå ut med informasjon om operasjoner i fortid kan derfor potensielt bidra til å øke risikoen ved operasjoner i fremtid. Igjen – det er uforståelig for meg at noen med tilknytning til tjenesten i fortid eller nåtid kan gi fra seg slik informasjon. Det er vanskeligere å forlange at pressen selv skal gjøre slike overlegninger, men det er mitt håp at også ansvarlige norske redaktører ser at man nå er svært nær grensen for hva man kan omtale uten at konsekvensene kan bli meget alvorlige. Jeg forstår at etterretning pirrer journalistisk nysgjerrighet, har offentlig interesse, har aspekter av mystikk og spenning ved seg og muligens selger godt, men etterretning er også en virksomhet av vital betydning for landet vårt og med en ikke ubetydelig personlig risiko for involverte enkeltmennesker
  (Mine understrekinger)

  http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... ighold-og-åpenhet.aspx

  http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/ ... hagen.html
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 8. #8
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81
  GIH holdt 31 oktober et foredrag med tittelen: "“HÆREN I ENDRING”
  Vil verneplikten overleve? Skal Hæren profesjonaliseres?"

  Gledelig nok benytter han mye tid på spesialistene - de vervede og avdelingsbefalet, og deres karrieremuligheter.


  http://www.oslomilsamfund.no/oms_ark...IH-Opedal.html
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 9. #9
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  "Forsvaret - evne til innsats"

  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 10. #10
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81
  Mandag førstkommende skal i hvert fall jeg til OMS for å høre Sjef E fortelle om status:
  http://www.oslomilsamfund.no/program...inter-vår.html
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 11. #11
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81
  Interessant foredrag om fokusområdene til ETJ i går. H M Kongen var også en interessert tilhører.
  • Det første fokusområdet var internasjonal terrorisme, primært Al-Qaida og andre militante islamister.
  • Dernest snakket generalløytnant Grandhagen om cyberangrep/digitale trusler, hvor spionasje fra fremmede makter skjer daglig, og hvor det også er en trussel om å ta over/ødelegge datanettverk
  • Det tredje området var Afghanistan, herunder nabolandene Pakistan, India og Iran, som utgjør en betydelig innflytelse på hva som skjer i Afghanistan
  • Et fjerde var Midt-Østen og Nord-Afrika
  • Sudan, Sør-Sudan og Somalia er også interessant for ETJ
  • Kina ble viet mye tid, spesielt med bakgrunn i at Kina stadig er på jakt etter ressurser, og Arktis er svært interessant i så måte. Kina har allerede en isbryter, og en forskningsstasjon på Svalbard.
  • Siste hovedpunkt var Russland, som har ambisjoner om å øke sitt forsvarsbudsjett med 50%, samtidig som de har blitt nedgradert fra 'hybrid-stat' (mellomting mellom demokrati og autoritært regime) til et rent autoritært regime. Den økonomiske utsikten på kort sikt er god, men på lang sikt vil ensidig avhengighet av olje, stor korrupsjon, stor fattigdom og skjev demografi føre til store problemer


  Foredraget kan leses i sin helhet her: http://www.oslomilsamfund.no/oms_ark...randhagen.html

  For øvrig henvises til Fokus 2012, som dannet bakgrunn for mye av foredraget: http://milforum.net/threads/61542-Fo...tens-vurdering
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 12. #12
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81
  I går var GIH, generalmajor Per Sverre Opedal, i OMS, og holdt foredrag om "En tidløs landmakt".
  http://www.oslomilsamfund.no/oms_ark...15-Opedal.html

  Selv om hans første poeng om innføring av verneplikt om kvinner er det som har fått størst oppmerksomhet i media, brukte han mest tid til å snakke om militær profesjonsbygging. Uten å være helt konkret på det var det også tydelig at han ser for seg bedre ordninger for spesialister og spesialistbefal enn i dag.

  Han hadde også fem hovedpunkter som er verdt å få med seg:
  For første gang på lenge kan vi fornye og modernisere innenfor en helhet. Jeg har prioritert fem områder:
  EN – økt ildkraft
  · Nytt artillerisystem
  · Oppgradere og øke antall kampvogner
  · Nye støttevåpen og bekjempelsessystemer
  TO – økt beskyttelse
  · Kampluftvern
  · Stridsoppklaringssystemer
  · Ruteklarering
  TRE - bedre mobilitet
  · Flere enheter på belter
  · Bedre bergningskapasitet
  FIRE – bedre kommando og kontroll
  · Bedre kommunikasjon med fellesoperativt nivå
  · Beslutningsstøtte systemer
  FEM – bedre materiellbalanse
  · Færre plattformer gir bedre logistikk og driftsprofil
  · Større grad skille mellom administrativ kjøring og operativ drift
  · Bytte ut dyre feltkjøretøyer med billigere og vanlige biler

  For første gang utgir jeg en gjennomføringsplan med flerårig budsjettramme for mine underlagte sjefer. Alle innsatsfaktorer er tatt med. Slik skaper vi en bedre og mer helhetlig ramme for sjefene, og jeg får et bedre styringsverktøy for hele perioden. Det vil gjøre det lettere å omsette ressurser til økt operativ evne.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 13. #13
  Stabssersjant
  Ble medlem
  Jul 2005
  Innlegg
  5.635
  Pondusfaktor
  33
  Generalmajor Opedal har jeg virkelig sansen for. Har møtt ham og snakket med ham ved flere anledninger, og inntrykket mitt er at han er soldatenes general, med det rette fokus for en framming av Forsvaret, og ikke slik som enkelte andre av dem...

  Det gleder meg også at han er såpass personlig engasjert i hele denne spesialistordningen, så får det heller være at en del herrer innenfor spesielt NOF oppfører seg mer som trassige drittunger rundt dette prosjektet, inkludert OR-systemet, enn de profesjonelle offiserer de burde være.
  Elite Som En Trensoldat

 14. #14
  Oversersjant
  Ble medlem
  Oct 2006
  Innlegg
  11.418
  Pondusfaktor
  15
  En av de mest positive tingene med PSO er at han snakker om Forsvaret. Ikke om Hæren. Ikke om Luftforsvaret eller Sjø. Han snakker nesten utelukkende om Forsvaret - vi har ett forsvar har jeg hørt han si mange ganger.

  Når det gjelder spesialistordningen, så er jeg ikke ekstatisk begeistret for løsningen, men den kan vi kanskje diskutere ett annet sted?
  It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

 15. #15
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81
  Jeg var i OMS i går og hørte på leder av 22-julikommisjonen, Alexandra Beck Gjørv, som snakket om "Samfunnssikkerhet etter 22.juli". Foredraget i sin helhet ligger her:
  http://www.oslomilsamfund.no/oms_ark...-29-Gjørv.html

  Dessverre var det ikke så mye nytt for oss som har lest rapporten, heller ikke i diskusjonsrunden etterpå. Det skader likevel ikke å gjenta en av hovedkonklusjonene:
  Etter vår oppfatning er det som skiller det som gikk godt fra
  det som gikk dårlig i hovedsak knyttet til holdninger, kultur og lederskap, og
  hvordan mennesker og organisasjoner utøvet den myndighet de var
  gitt.
  Hun gikk spesielt inn på Forsvaret, og pekte på at Forsvaret ikke egentlig ble satt på noen alvorlig prøve 22.juli, men at det likevel var noen forbedringspunkter.

  Se for øvrig diskusjonen her på milforum:
  http://milforum.net/threads/61922-22-juli-kommisjonen
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 16. #16
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81
  I går holdt forsvarssjefen sin tale om status i Forsvaret, og forrige mandag var det forsvarsministerens nyttårstale. Begge foredragene kan leses her: http://www.oslomilsamfund.no/oms_ark...edrag2013.html

  Neste uke er det debattmøte "Exit Afghanistan – politiske og militære ”lessons learned”. Det kan jo bli interessant!
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 17. #17
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81
  I kveld holder brigader Karl Egil Hanevik, FST, foredraget "Utviklingen av de norske spesialstyrkene”.

  http://www.oslomilsamfund.no/Prgr-høst2012-vår2013.html

  Foredraget vil beskrive opprettelsen av Spesialoperasjonsavdelingen ved Forsvarsstaben og erfaringene fra nylig gjennomføre operasjoner i Afghanistan med vekt på utviklingen av den afghanske krisehåndteringsenheten.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 18. #18
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81
  Her er dagens tale av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide:
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/...html?id=748832

  Jeg håper virkelig de følger opp dette med mer åpenhet, også om de svake sidene ved Forsvaret, fremfor å rosemale alt, slik tidligere regjeringer har gjort.


  Vårens program i OMS kan vi finne her: http://oslomilsamfund.no/Prgr-vår-2014.html
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 19. #19
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Fra tråden "Forsvarsrelaterte foredrag":  Sitat Opprinnelig skrevet av admin Vis post

  Slår et slag for OMS og legger inn foredragsrekken deres. OMS, Oslo Militære Samfund.
  Wikipedia om OMS.

  Vel verdt å få med seg, og det skader IKKE at yngre folk viser interesse for OMS, hvor snittalder er godt over 30 for å si det enkelt, uten at det er noe feil i det, og jenter/kvinner er definitivt like velkommen i foreningen. Yngste aktive jente er vel akkurat passert 30 år og trekker følgelig snittalder noe ned. Vet det er noen her inne som deltar og er medlem, men det kunne sikkert vært flere...

  Personlig betraktning om OMS (er selv aktivt medlem)

  OMS er for mange kjent som foreningen der engasjerte tidligere generaler og admiraler samt HKH Harald & co er medlemmer, noe som jo er riktig. Her kan du brått treffe på ikoner som Wilhelm Mohr, tidligere hær/sjø/luft/Forsvarssjefer, og ikke minst HKH Harald på enkelte foredrag. Og som kuriositet kan nevnes at det på enkelte foredag er lett å observere utenlandske etterretningsoffiserer i sivil, særlig under foredrag avholdt av PST og E-tjenesten og andre åpenbart interessante områder for nevnte tjenester. Folk som virkelig brenner for den gode sak, og som tross tidvis høy alder, stiller de skarpeste spørsmålene til foredragsholderne rett etter foredraget. Et historisk sus i veggene, og bare bygningen og dekoreringen er "breath-taking" for en over snittet forsvarsinteressert person.

  Foreningen har en svært så stolt historie:

  HKH Harald sin deltakelse i OMS er ganske så unik og flott. At Kongen deltar på bla. foredraget til Sjef-E og åpenbart følger aktivt med, er flott å observere. Og det er fint å se den respekt og oppmerksomhet Kongen utviser de pensjonerte generaler, admiraler m.v. Stor grad av verdighet og respekt begge veier.

  På nettsidene til OMS finner du et rikholdig arkiv med tidligere foredrag - en gullgrube for enkelte:
  Klikk på ønsket årstall for å lese eller laste ned fil med foredrag holdt i respektive år:

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


  At snittalderen i foreningen går ned, er i foreningens interesse for fremtidig eksistens og dynamikk. Er du interessert i Forsvaret og utenrikspolitikk, er OMS virkelig en fin anledning til å få luftet uniformen eller din sivile grådress og pensko et par timer av noen mandagskvelder fra oktober til mai.

  For å bli medlem trengs to anbefalinger fra eksisterende medlemmer. Kontakt undertegnende for mer informasjon hvis interessert i OMS.
  Link til foredragene i høst.

  Program for Høsten 2015
  Foredragene starter kl 18.00.
  Medlemmene anmodes om å komme 15 minutter tidligere
  Direksjonen oppfordrer medlemmene til å benytte Samfundets aktiviteter til faglig oppdatering, hyggelig samvær og diskusjoner med venner og kolleger. (Ta gjerne med en gjest!)

  Baren åpner kl 1600 (også for smørbrødsalg). Påmelding til middag eller bestilling av varme smørbrød til intendanten før foredraget. Bindende påmelding til middag (Seksa) meldes til intendanten innen fredag før aktuell mandag kl 12.00 : Pr
  E-post:
  mailto:intendantoms@gmail.com - pr telefon: 920 48 067.
  Middag serveres i underetasjen (Seksa) etter foredraget. Vi går til bords ca kl 19.20 (pris kr 350,- med alkohol, kr 300,- uten. Øvrige deltakere kr 400.-). Varme smørbrød serveres i salongene til samme tid.
  Direksjonen minner om pent antrekk (jakke og slips, tilsvarende for damer). Eventuelle endringer av aktivitetsoversikten bekjentgjøres fortløpende på http://www.oslomilsamfund.no, ved oppslag i Samfundet samt fra talerstolen i forbindelse med møtene.

  Dagens foredrag:

  Mandag 5. oktober
  Ambassadør Knut Vollebæk:”Europas minoriteter - en sikkerhetspolitisk utfordring”
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 20. #20
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Neste foredrag i OMS:

  Mandag 12. oktober
  Utenriksminister Børge Brende: «Utfordringer i norsk utenrikspolitikk»
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 21. #21
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Fra tråden "Forsvarsrelaterte foredrag":
  Dagens foredrag:

  Mandag 5. oktober
  Ambassadør Knut Vollebæk:”Europas minoriteter - en sikkerhetspolitisk utfordring”
  Her er link til mitt eget kortreferat samt hele foredraget over. Lagt under Europaforumet vår.

  Skal forsøke få til det samme på de foredragene jeg deltar på fremover. Standarden på foredragsholderne i OMS pleier være høy.

  Det ble forøvrig annonsert at ulike foredrag rundt #fmr2015 er på trappene.
  admin

 22. #22
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Fra den generelle foredragstråden:
  Sitat Opprinnelig skrevet av admin Vis post
  OMS i kveld kl 18:00. Dette tror jeg blir særs interessant:

  Foredragsholdere er
  Tidligere administrerende direktør ved FFI Paul Narum og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen:

  "Skal Norge beholde et nasjonalt forsvar?"
  Regjeringens opsjoner i neste langtidsplan.

  http://oslomilsamfund.no/


  Som nevnt var foredragsholderne krystallklare på at man ikke bare må bevilge penger som en engangssum for å finansiere den anbefalte strukturen, man må sørge for at budsjettet i alle år etter dette holder seg på samme andel av BNP. De var ikke optimistiske til at dette skulle skje - siden 1990 har det vært en jevn nedadgående trend, uansett regjering og stortingsflertall. (Forsvarsbudsjettet var da på ca 3% av BNP. NATOs mål er 2%, i dag er det norske forsvarsbudsjettet på ca 1,5%, og Diesen mente 1,4% kunne være realistisk å få til.) De var også klare på at forsvarsbudsjettet nå er på 40 milliarder, ikke de 49 det skrytes av i festtaler. Dette skyldes engangsbevilgninger til F-35 samt bruttobudsjetteringen til Forsvarsbygg.

  For øvrig kan det sies at Diesen lenge (også mens han var forsvarssjef) har hatt disse meningene - politikerne står helt fritt til å velge hvilket nivå av sikkerhet de ønsker for landet, ved å vedta et budsjett, men når de først har gjort det, får de stå ved det og bevilge penger forutsigbart i alle år etterpå. I motsatt fall kaster vi bare bort store summer ved å kjøpe inn dyrt utstyrt som aldri blir brukt.

  Jeg kom over denne artikkelen fra 2009 av Jacob Børresen, som også refererer til Diesen: Pengemangel avvikler Forsvaret - Aftenposten . "Pengemangel avvikler Forsvaret", som også er Diesens og Narums mening i dag. Børresen kritiserer også nåværende forsvarssjef Bruun-Hansen for misforstått lojalitet.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 23. #23
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Referat og medfølgende presentasjon fra dette foredraget ligger her: Oslo Militære Samfund .

  For øvrig finner man fortsatt alle avholdte foredrag her: Oslo Militære Samfund
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 24. #24
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Dagens foredrag:

  Mandag 9. november
  Ståle Ulrichsen, Forsker ved Sjøkrigsskolen og NUPI

  «Et skråblikk på FMR (Forsvarssjefens Militærfaglige Råd)»
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 25. #25
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Oslo Militære Samfund

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447137587.608618.jpg
Visninger:	514
Størrelse:	648,0 KB

  Et bilde jeg tok i går. Meget interessant foredrag og som alltid forfriskende tanker fra Ulrichsen. Klar tale om sirkus-Forsvarsbygg, hans skepsis til F-35 og avhengighet av link/satellitter vs verdi den dagen russerne gir oss svarte skjermer samt bekymring for bygging av fredsflyplass på Ørland (ref beskyttelse av disse kampflyene), (feil)investeringer i sjøforsvaret osv. Tenk heller billigere systemer/skip/fly med billigere men effektive våpen. Bekymring rundt FMR/fjerning av helikopterkapasitet for Hæren. "Slutt å lek butikk"...

  Edit: ref hans tanker rundt ubåter og vår planlagte reduserte kapasitet til å tracke disse. Denne maskinen ble vist. Merk payload config muligheter også på denne typen maskiner: P8


  admin - Milforum
  ___________________________
  Sjekk våre t-skjorter: Nettbutikk Milforum - det militære nettsamfunnet
  admin

 26. #26
  Stabssersjant
  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  19.811
  Pondusfaktor
  18

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Er det et mål for OMS å stimulere til samfunnsdebatt - eller er det en møteplass for fagfolk som heller tilfører fag til samfunnsdebatten?

  Grunnen til at jeg spør er at jeg lurer på om pressen er tilstede/får lov/gidder/ønskes på OMS-foredrag som dette. Jeg burde jo sett Ulrichsen på Dagsnytt18 samme dag?
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 27. #27
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.320
  Pondusfaktor
  81

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Pressen er der på noen av foredragene, usikker på om de var der i går.

  Jeg tror det er (og i hvert fall at det burde være) et mål for OMS å bidra til samfunnsdebatten. Uheldigvis domineres forsamlingen av gamle menn. Jeg tror et viktig grep ledelsen og andre som er involvert i driften av OMS kan ta, er å stimulere yngre folk til å komme (uten at jeg helt kan svare på hvordan), samtidig som man må være mer aktiv overfor pressen.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 28. #28
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Pressehåndtering er noe som er oppe til diskusjon i foreningen as we speak og endringer vil definitivt komme. Svært enig med @Sofakriger - foredrag som Ulrichsens burde definitivt skapt mer debatt. Han stiller svært direkte og for mange veldig ubehagelige spørsmål, underbygd av egne tanker, om bl.a FMR, investeringer i F-35, ubåter, Korvetter m.v. sett i lys av reell forsvarsevne. Særlig også sammenlikningenen med de russiske ubåtene vs antall missiler, vs luftvern og våre potensielle kapasiteter. Kalde gufs vil gå nedover de flestes rygg når realitetene diskuteres, og dette burde nådd dagspressen.
  admin

 29. #29
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Noen slide-photos fra nevnte foredrag:

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447176138.624798.jpg
Visninger:	574
Størrelse:	261,4 KB

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447176150.314602.jpg
Visninger:	575
Størrelse:	330,7 KB

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447176158.650739.jpg
Visninger:	573
Størrelse:	338,8 KB

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447176192.451511.jpg
Visninger:	573
Størrelse:	287,5 KB


  admin - Milforum
  ___________________________
  Sjekk våre t-skjorter: Nettbutikk Milforum - det militære nettsamfunnet
  admin

 30. #30
  Moderator
  Ble medlem
  Nov 2008
  Innlegg
  1.790
  Pondusfaktor
  22

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Punkt 1 på sliden om antall soldater i manøverbataljonen kontra Forsvarsbygg er virkelig noe å tenke på...
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 31. #31
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2011
  Innlegg
  893
  Pondusfaktor
  6

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Sitat Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  Punkt 1 på sliden om antall soldater i manøverbataljonen kontra Forsvarsbygg er virkelig noe å tenke på...
  Ja, jeg hadde faktisk tenkt meg en tur til frisøren i morgen, men etter det punktet var det meste av håret borte. Penger spart, i det minste..
  Everyone likes me and thinks I'm great - in my safe space

 32. #32
  Oversersjant
  Ble medlem
  Sep 2007
  Innlegg
  6.899
  Pondusfaktor
  42

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Sitat Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  Punkt 1 på sliden om antall soldater i manøverbataljonen kontra Forsvarsbygg er virkelig noe å tenke på...
  Byråkratier vil alltid kjempe for mer penger og mer folk.
  Forsvarsbygg har "inntjening" og ansatt profesjonelle byråkrater i dress som snakker samme stammespråk som toppbyråkratene i FD.
  Forsvaret har uniformerte byråkrater som de første ti årene av sin yrkeskarriere surrer rundt å driver selvrealisering på bygda, tilhører en sær stammekultur som ikke ligner på de andre byråkratiene i staten og i tillegg forbruker de penger i enorme mengder uten å vise til målbare resultater.

  Gjett hvem som vinner?
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 33. #33
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Sitat Opprinnelig skrevet av admin Vis post
  Noen slide-photos fra nevnte foredrag:

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447176138.624798.jpg
Visninger:	574
Størrelse:	261,4 KB

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447176150.314602.jpg
Visninger:	575
Størrelse:	330,7 KB

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447176158.650739.jpg
Visninger:	573
Størrelse:	338,8 KB

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447176192.451511.jpg
Visninger:	573
Størrelse:	287,5 KB


  admin - Milforum
  ___________________________
  Sjekk våre t-skjorter: Nettbutikk Milforum - det militære nettsamfunnet
  Nå er foredraget publisert:

  Oslo Militære Samfund


  admin - Milforum
  ___________________________
  Sjekk våre t-skjorter: Nettbutikk Milforum - det militære nettsamfunnet
  admin

 34. #34
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447697431.331657.jpg
Visninger:	518
Størrelse:	201,0 KB

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447697443.915212.jpg
Visninger:	527
Størrelse:	297,2 KB

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447697461.907128.jpg
Visninger:	519
Størrelse:	252,1 KB

  Navn:		17.11.2015 British Ambassador .JPG
Visninger:	519
Størrelse:	3,00 MB

  Britiske ambassadøren, Sarah Gillett i Oslo Militære Samfund i kveld.

  Sterk og klar på at England ser frem til at Norge oppfyller NATO 2% kravet...  admin - Milforum
  ___________________________
  Sjekk nettbutikken vår: Nettbutikk Milforum - det militære nettsamfunnet
  admin

 35. #35
  Sersjant
  Ble medlem
  Mar 2008
  Innlegg
  2.763
  Pondusfaktor
  9

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Sitat Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  Punkt 1 på sliden om antall soldater i manøverbataljonen kontra Forsvarsbygg er virkelig noe å tenke på...
  men det helt viktige forholdstallet er kanskje antall kampsoldater var antall andre ansatte, uansett om de er sivile eller soldater?

  Knastet ned på tapatalk etter beste evne

 36. #36
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Sitat Opprinnelig skrevet av admin Vis post
  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447697431.331657.jpg
Visninger:	518
Størrelse:	201,0 KB

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447697443.915212.jpg
Visninger:	527
Størrelse:	297,2 KB

  Navn:		ImageUploadedByTapatalk1447697461.907128.jpg
Visninger:	519
Størrelse:	252,1 KB

  Navn:		17.11.2015 British Ambassador .JPG
Visninger:	519
Størrelse:	3,00 MB

  Britiske ambassadøren, Sarah Gillett i Oslo Militære Samfund i kveld.

  Sterk og klar på at England ser frem til at Norge oppfyller NATO 2% kravet...  admin - Milforum
  ___________________________
  Sjekk nettbutikken vår: Nettbutikk Milforum - det militære nettsamfunnet
  Da ligger presentasjonen til ambassadøren ute på OMS sine nettsider: Oslo Militære Samfund

  Neste foredrag:  «En fremtidig vernepliktsordning»

  Vernepliktsutvalgets leder, ordfører Jonni H. Solsvik (H), Andøy


  Oslo Militære Samfund, Oslo


  «Det regjeringsoppnevnte Vernepliktsutvalget leverer sin anbefaling til Forsvarsministeren 27. oktober 2015. Utvalget ble i sitt mandat bedt om å utrede de fagmilitære, forsvarspolitiske og samfunnsmessige perspektivene ved verneplikten, og å anbefale en fremtidig vernepliktsordning basert på Forsvarets behov. Innføringen av allmenn verneplikt for kvinner og menn medfører betydelige endringer, men åpner også nye muligheter. Utviklingen i Forsvarets behov, det endrede trusselbildet og raske samfunnsmessige endringer er andre viktige faktorer som spiller inn på praktiseringen av verneplikten. Utvalget mener at verneplikten i betydelig grad bidra til forbedringen av Forsvarets operative evne og beredskap som kreves for løsning av Forsvarets oppgaver. Dette gjelder både gjennom førstegangstjenesten, men ikke minst også gjennom etableringen av en identifisert og trenet reserve basert på verneplikt. Videre bør frivillighet og motivasjon utnyttes bedre når de best egnede skal velges ut til å dekke Forsvarets behov for vernepliktige. Utvalget mener også at innføringen av allmenn verneplikt vil kreve en markert innsats av Forsvaret, dersom denne ordningen skal bli vellykket.»
  admin

 37. #37
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Spennende foredragsrekke fra nyttår i Oslo Militære Samfund:

  Program for våren 2016


  Foredragene starter kl 18.00.
  Medlemmene anmodes om å komme 15 minutter tidligere

  Direksjonen oppfordrer medlemmene til å benytte Samfundets aktiviteter til faglig oppdatering, hyggelig samvær og diskusjoner med venner og kolleger. (Ta gjerne med en gjest!)

  Mandag 11. januar
  Statsråd Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister:
  "Forsvarsministerens årlige statusoppdatering"

  Mandag 18. januar

  Admiral Haakon Bruun-Hansen, forsvarssjef:
  "Status og utfordringer i Forsvaret"

  Mandag 25. januar

  Sersjantmajor (OR 9) Rune Wenneberg, Hæren:
  "Den nye OR-/OF-ordningen sett fra Hærens side"

  Mandag 1. februar

  Generalmajor Odin Johannessen, generalinspektør i Hæren:
  "Hæren - mot en usikker fremtid"

  Mandag 8. februar

  Forskningsleder Steinar Gulichsen, FFI:
  "Forsvarets økonomi"

  Mandag 15. februar

  Kommandørkaptein Per Chr Gundersen, FHS:
  "ISIL's bruk av media og propaganda"

  Mandag 22. februar

  Forsker Tor Bukkvoll, FFI
  "Hvor går Russland?"

  Mandag 29. februar
  Ambassadør Dr. Axel Berg, Tysklands ambassade:
  "Samarbeid og samkvem mellom Tyskland og Norge, hvordan kan dette økes ytterligere?"

  Mandag 7. mars

  Aktuelt tema.
  Tema og foredragsholder bestemmes senere.

  Mandag 14. mars

  Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef Etterretningstjenesten:
  "Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering"

  Mandag 4. april

  Statsråd Vidar Helgesen, statsråd og stabssjef ved statsministerens kontor:
  "Norge og Europa"

  Mandag 11. april

  Ambassadør Helen Campbell, EU's ambassadør til Norge:
  "EU and Norway"

  Mandag 18. april

  Aktuelt tema.
  Tema og foredragsholder bestemmes senere.

  Mandag 25. april

  Foredragsholder ikke avklart.
  "Operasjonene under felttoget i 1716 – et trehundreårsminne"

  Resterende foredrag høst/vinter 2015

  Mandag 23. november
  Vernepliktsutvalgets leder, ordfører Jonni H. Solsvik (H), Andøy:
  «En fremtidig vernepliktsordning»

  Mandag 30. november

  Politidirektør Odd Reidar Humlegaard, Politiet:
  «Politiet i endring»

  Mandag 7. desember
  Journalist og pressemann Per Egil Hegge, Aftenposten:
  Hvordan tenker Putin - og hvorfor?
  admin

 38. #38
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Sv: Oslo Militære Samfund
  Neste foredrag blir jo interessant:

  Politidirektør Odd Reidar Humlegaard
  Politiet i endring


  Oslo Militære Samfund, Oslo

  Norsk politi står foran omfattende endringer de neste årene. Politidirektøren vil ta for seg de grunnleggende årsakene til at vi trenger en politireform. Deretter vil han ta for seg politireformens viktigste elementer – tiltakene skal bidra til et bedre politi i perioden fram til 2020. Å etablere en ny og mer enhetlig organisering av landets politidistrikter er et av de første grepene som gjøres i reformen. Norge får 12 nye politidistrikter allerede om få uker - 1. januar 2016. I tillegg handler politireformen om å skape bedre styring og ledelse, nye arbeidsverktøy og nye måter å jobbe på. Endringene skal til sammen gjøre at politiet får bedre forutsetninger for å løse sitt samfunnsoppdrag: å forebygge og bekjempe kriminalitet, og gjennom dette skape trygghet.
  admin

 39. #39
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Sv: Oslo Militære Samfund

  Navn:		IMG_4247.JPG
Visninger:	396
Størrelse:	3,40 MB

  Fra kveldens foredrag. NK kom istedenfor store Sjæf: Refvik.

  Her fra VGTV:

  http://www.vgtv.no/#!/video/121628/a...tiet-i-endring
  admin

 40. #40
  Administrator
  Ble medlem
  May 2004
  Innlegg
  16.388
  Pondusfaktor
  24

  Sv: Oslo Militære Samfund

  En rekke spennende foredrag i Oslo Militære Samfund i tiden som kommer.
  Her er de fire førstkommende:

  11. januar Forsvarsministerens årlige statusoppdatering
  18. januar Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen orienterer
  25. januar Den nye OR-/OF-ordningen sett fra Hærens side. Sersjantmajor Rune Wennerberg orienterer
  1. februar Hæren - mot en usikker fremtid. Generalmajor Odin Johannessen (GIH) orienterer

  Full foredragsliste finner du her.
  admin

Tilpasset MILFORUM søk


Side 1 av 3 123 SisteSiste


Søkemotor

Tilpasset søk
Støtte
Støttemuligheter