milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
milrab.no - gears you there
Liker Liker:  0
Viser resultatene 1 til 11 av 11

Tråd: Forsvarsjefen undergraves av politisk apparat

 1. #1
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.591

  Forsvarsjefen undergraves av politisk apparat

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks ... 415188.ece

  - Styringskåtheten til Anne-Grete Strøm-Erichsens departement truer militærets evne til å fungere, sier general Sigurd Frisvold.

  Han var forsvarssjef før Sverre Diesen. Sammen med sin tidligere nærmeste underordnede, generalløytnant Svein Ivar Hansen, fyrer han nå løs mot bygningen på Akershus festning der Forsvarsdepartementet og landets militære ledelse har flyttet sammen. Frisvold og Hansens kanonade står på trykk i kommende utgave av Offisersbladet.

  Etter det Aftenposten kjenner til, sier Frisvold og Hansen det mange offiserer på høyt nivå mener, men som de av hensyn til det politisk styrte norske forsvaret og egen karrière ikke går ut med.


  Jaha.
  Når Diesen får støtte av gamle forsvarsjefer da er endringene kommet langt. Et forsvar med politisk ledelse er ikke noe forsvar. Uten en generalstab ledes vi av amatører.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 2. #2
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Oslo
  Innlegg
  674
  Vi skal ha en stab av offiserer som kan rådgi politikerene og som kan utføre deres intensjoner på best mulig måte, men det skal være en klar og tydelig politisk ledelse. Den nåværende situasjonen i FD er svært uoversiktlig, så noe må gjøres. Er likevel ikke sikker på om dette er beste fremgangsmåten.
  Kommunikasjonsdirektør, Nammo

 3. #3
  OR-1 Menig
  Ble medlem
  2008
  Innlegg
  38
  Statsråd Eriksen og han Tiller er jo direkte farlige spør du meg! Men nå har det vært så mye tull i og med forsvaret at det er til å grine av. En annen ting er at jeg ikke kan forstå at folk som FSJ og hans menn finner seg i alt det politiske tullet de rød-grønne bedriver i FD!

 4. #4
  Banned Utestengt
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  958
  Mowinchel gjorde det samme på 30-tallet for å bedre kommunikasjonen mellom den politiske og administrative ledelsen, og rasjonalisere organisasjonen ved bruk av felles støtteappartat. For ingen opplyste mennesker kan vel tvile på fordelen ved å fjerne filteret av trangsynte og hjernevaska offiserer som har levd livene sine på KS, isolert fra omverdenen. Med den nye organisasjonen vil all informasjon gå rett til toppledelsen slik at de selv kan analysere situasjonen, uten plagsomme feiltolkninger fra karriere-offiserer som aldri har opplevd verden utenfor KS.

  Og hvorfor kommer Frisvold og Hansen først nå som dem er pensjonerte ? Var dem for feige til å kritisere sjefene sine da dem var i jobb ? Anne-Grethe er jo mye tøffere og sterkere enn de tøfflene vi har til generaler, så jeg mener det er bra hun skal styre skuta nå som vi nærmer oss urolig farvann. Russerne viser tenner i nord, og muslimske innvandrere brenner ned bydeler i Paris, London, Køln og Rosengården i Malmø. Vi trenger en sterk kvinne bak roret når Ivan vil stjele Svalbard og Mulla Krekar vil innføre Sharia-lover i Oslo.

 5. #5
  OR-3 Ledende visekonstabel
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  På streif...
  Innlegg
  781
  Sitat Opprinnelig skrevet av 94VA
  Statsråd Eriksen og han Tiller er jo direkte farlige spør du meg! Men nå har det vært så mye tull i og med forsvaret at det er til å grine av. En annen ting er at jeg ikke kan forstå at folk som FSJ og hans menn finner seg i alt det politiske tullet de rød-grønne bedriver i FD!
  Nå var vel ikke akkurat "K2-Delta" så mye bedre enn Strøm-Erichsen, det var godt med tull og ball i hennes periode også, og hun var ikke direkte populær...


  Og gratulerer med at Mulla Krekar også dukket opp i denne tråden.
  Semper Non Paratus

 6. #6
  OR-3 Ledende visekonstabel
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Rett over skytebanen
  Innlegg
  627
  Adler, du er en racer på spissformuleringer!

 7. #7
  Banned Utestengt
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  958
  Sitat Opprinnelig skrevet av 1.4papa

  Nå var vel ikke akkurat "K2-Delta" så mye bedre enn Strøm-Erichsen, det var godt med tull og ball i hennes periode også, og hun var ikke direkte populær...


  Og gratulerer med at Mulla Krekar også dukket opp i denne tråden.
  Den beste forsvarsministeren vi har hatt var hun keramikeren fra Kongsberg, hun viste så liten interesse for forsvaret at hun aldri blandet seg, og lot bukken passe havresekken selv, for å si det slik. Den mest paranoide forsvarsministeren vi har hatt var Jostein Fjærvold, han insisterte på å detaljstyre hver enkelt soldats gjøremål gjennom hele døgnet, og hver gang Se og Hør tok bilder av huset hans, måtte han flytte rundt på postkasser og søppelkasser og male om fasaden, så ikke terroristene skulle få fordeler i planleggingen.

  Den beste tror jeg var han vi hadde i 1988, husker ikke navnet hans, og han døde rett etterpå. Den jeg likte best var Jørgen Kosmo, og jeg stemte på han helt til jeg traff ham i Mogadishu i -93 eller -94 og fikk en prat med en sterkt overvektig kar med rosafarget ansikt som hevdet at han var militær rådgiver for Kosmo. Denne "rådgiveren" viste seg å være pasifist og anti-militærist og han klarte å ta vekk alle illusjoner jeg hadde hatt om forsvaret frem til den dagen.

  Hva angår Mulla Krekar, så blir han regelmessig nevnt fordi han er den største sikkerhetsrisikoen i Norge idag. Han er personifiseringen av fremmedfrykt fordi han stigmatiserer alle innvandrere, og den største grunnen til at resten av verden har liten respekt for Norsk rettsvesen. Hans uttalte mål er å innføre Sharia-lover i Norge, hvis nødvendig med våpenmakt, noe som implisitt vil føre til borgerkrig og dermed bli Forsvarets og Forsvarministerens ansvar, og det er grunnen til at han blir nevnt i denne tråden også. Straks Anne-Grethe utleverer mullaen til et land med dødsstraff, lover jeg å aldri nevne hans navn mer.

 8. #8
  OF-2 Kaptein
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.255
  I siste Norges Forsvar skriver den forrige direktør for Forsvarets Forskningsinstitutt Nils Holme i et meget lesverdig innlegg bl.a. det følgende:
  Svekkelsen av forsvarssjefens innflytelse i forhold til politiske beslutninger føyer seg i et bredere bilde av sakkunnskapens reduserte status i det offentlige styre. I forsvarsplanleggingen har utviklingen kommet sent, men desto tydeligere. Formelt er svekkelsen uttrykt gjennom den valgte organisasjonsformen for den «integrerte strategiske ledelse» i Forsvarsdepartementet. Dette er en viktig sak med flere sider, men vi skal la en bredere behandling ligge, og bare konstatere at forsvarssjefen nå er underlagt en daglig politisk styring, og forholder seg til den politiske ledelse i nær sagt enhver sak som fanger medienes interesse. På et overordnet plan er ikke dette nødvendigvis problematisk, - forsvarssjefen står jo for gjennomføringen av politisk fattede vedtak. Problemet ligger i å opprettholde de vedtatte planenes helhet under politisk styring i oppdukkende enkeltsaker.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 9. #9
  OF-2 Kaptein
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.255
  Og mer fra samme innlegg:
  Den sentrale forsvarsledelsen blir regelmessig overprøvd politisk. I det politiske miljø råder særinteressene. Konsekvensen blir høyst sannsynlig en gradvis avvikling av Hæren.
  Ingen vil nedlegge hæren, men det vil skje indirekte gjennom prioritering av Marinen og nye kampfly.
  Heimevernet har siden opprettelsen etter 2. verdenskrig hatt en spesiell status i den politiske bevissthet, for mange den demokratiske grunnpilaren i folkeforsvaret. Dette har gitt seg utslag i organiseringen (Landsrådet, osv.) og i den politiske retorikken, men i liten grad i bevilgningene, som har vært beskjedne.
  Marinen står i en særklasse med hensyn til politisk innflytelse. I motsetning til Heimevernets posisjon, som i utgangspunktet var politisk betinget, er Marinens innflytelse resultatet av moderne, organisert påvirkning. Marinen har sterke støttegrupper i verftsindustrien, fiskeri- og kystinteresser, og ikke minst i et miljø av profesjonelle kommunikasjonsrådgivere, altså påvirkere. Støttegruppene bidrar til dekning i mediene, og i forhold til politikere på vegne av Marinens interesser. Dette skjer profesjonelt, ofte så det virker tilfeldig. Men det er ikke tilfeldig, - intensiteten er syklisk og bygges opp med riktig timing i forhold til politiske beslutninger. Mediene og politikere spiser villig av Marinens hender, og de politiske resultatene uteblir ikke.
  Hæren ligger an til å stå alene igjen, tallmessig redusert til det ugjenkjennelige, uten støttegrupper fra særinteresser, og uten spesiell politisk forankring. Den forsvinner ikke ut av planene, - det sørger en sentral forsvarsledelse for. Men den kan forsvinne ut av virkeligheten, gjennom forsvarsledelsens svekkede innflytelse.
  Eksempel: Underbudsjettering og underfinansiering leder til en likviditetskrise på høsten. Forsvarsledelsen har ikke andre muligheter enn å skjære ned på de utgiftene som ikke allerede er bundet, dvs. redusere øvelser, operativ aktivitet og planlagte anskaffelser, - og fordele ulempene etter beste skjønn. Marinen sikrer seg skandaleoppslag i mediene: Fartøyene ligger ved kai pga for lite driftsmidler! Spørsmål i Stortinget: Hva gjør forsvarsministeren med dette? Svar: Omfordeler driftsmidler – til Marinen. Seier for et landsgavnlig politiske inngrep? Vel, forsvarssjefen fikk ikke flere penger, så han hadde ikke andre muligheter enn å gripe hardere inn i reduksjon av Hærens og i mindre grad Luftforsvarets virksomhet. Slik undergraving av planenes helhet vil vi trolig se mer av i fremtiden. Årsaken ligger i omstendighetene rundt de store anskaffelsene. Mønsteret som tegner seg er som følger: Store anskaffelser blir planlagt for kostbare fra forsvarsgrenenes side, sett i forhold til helheten i forsvarsplanleggingen. Men særinteressene står på overfor politikerne, som gir etter med «tilleggsbevilgning» som alibi. Tillegget er et reelt tillegg det første året, men blir etter hvert usynlig i de generelle budsjettsalderingene (hittil: reduksjonene). Den varige virkningen er imidlertid en politisk øremerking av vedkommende prosjekt (fregatter, SKJOLD-klassen og – hvis de kommer– de nye kampflyene) som prioritert for fremtidige driftsmidler. Noe annet vil sees på som «omkamp» eller politisk ulydighet fra forsvarssjefens side. Så kan man spørre hvorfor dette blir et problem. Det er vel i alle fall planlagt å seile fartøyene, og å fly flyene? Jo, det er naturligvis planlagt.
  Og da står vi ved det problemet som kan lede til en nedleggelse av Hæren: De største av de variable utgiftspostene er politisk øremerkede og utenfor forsvarssjefens kontroll. Det vil ikke finnes andre muligheter enn å la salderingen gå ut over Hæren. Slik vil Hæren bli nedslitt og redusert inntil lite meningsfylt står tilbake. Logisk, ikke sant? Vel, det skal innrømmes at logikk ikke er alt. Kanskje vil det, tross alt, ikke være politisk vilje til å nedlegge Hæren? Man kan håpe at svaret er nei, men det finns to grunner til å mene at spørsmålet er irrelevant. For det første vil ingen vedta å nedlegge Hæren. Gjennom det forløpet som er beskrevet vil nedleggelsen skje indirekte gjennom prioriteringer av Marinen og kampfly, slik at formelle vedtak om nedleggelser vil følge etter at avdelingene reelt har tapt sin kraft. Den andre grunnen til at spørsmålet om nedleggelse av Hæren vil være politisk irrelevant er at man vil mene at man slett ikke nedlegger landforsvaret, man foretar en tidsmessig reorganisering ved overføring av Hærens funksjoner til Heimevernet. Retorisk kan denne prosessen allerede oppfattes som påbegynt; det fastslås nå politisk at landets «territorielle forsvar» ivaretas av Heimevernet.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 10. #10
  Banned Utestengt
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  958
  og bare konstatere at forsvarssjefen nå er underlagt en daglig politisk styring, og forholder seg til den politiske ledelse i nær sagt enhver sak som fanger medienes interesse.
  Hva er problemet ? Norge er et demokrati, og et flertall av befolkningen vil at Jens og Kristin Halvorsen skal styre Norge og den Norske militærmakt. Diesen har aldri vært folkevalgt, og har klatret opp i hierarkiet av seg selv. Hvis Diesen skal styre militæret etter egen vilje, så får vi et despoti. Den gamle vitsen om at militæret skal forsvare demokratiet, ikke praktisere det, gjelder ikke lenger. Bakdelen er selvsagt at denne styringsformen ikke er like effektiv som da den gamle autoritets-generalen kunne ta viktige beslutninger over en lav sko. Napoleon brukte jo å si at en dårlig general var bedre enn to gode generaler, men han var aldri noen stor lagspiller heller da.

 11. #11
  OR-4+ Ledende konstabel
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Erwin, TN.
  Innlegg
  3.899
  Sitat Opprinnelig skrevet av Adlertag
  Den beste tror jeg var han vi hadde i 1988, husker ikke navnet hans, og han døde rett etterpå..
  Tror det var Rolf Presthus, som døde 1 Januar 1988?
  ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕLignende tråder

 1. Politisk ansvar
  By Rittmester in forum S-5 1. Forsvarsbudsjett og langtidsplaner
  Svar: 0
  Nyeste innlegg: DTG 241105A Mar 17, Friday
 2. Politisk syn i forsvaret
  By Hakkern in forum Førstegangstjeneste og verneplikt
  Svar: 8
  Nyeste innlegg: DTG 051406A Jun 14, Thursday
 3. Politisk korrekte vogn- og kjøretøynavn
  By Sofakriger in forum Forsvarets deltakelse i operasjoner
  Svar: 77
  Nyeste innlegg: DTG 220713A Jul 08, Tuesday
 4. Hvilken politisk side holder du med?
  By hardrock_ram in forum S-2 1. Generelle nyheter.
  Svar: 7
  Nyeste innlegg: DTG 140905A Jun 05, Tuesday

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •