stiftelsen for kritisk og undersøkende journalistikk.

interresant når det gjelder forsvaret i media:

http://www.skup.no/177/2185

http://www.skup.no/177/2148