Tidlig på 90-tallet, i tiden da tyske Blohm+Voss og spanske Bazan kjempet om fregattkontrakten, var det militære tidsskriftet "Vårt Vern / Pro Patria" sterkt engasjert i saken. Jeg husker at de var meget positiv til det tyske alternativet og sterkt kritisk til det spanske.

Jeg mener å huske at redaktøren ble presset til å gå av som følge av kritikk sin kritikk av Bazan.

Er det noen som husker denne saken, og som har noen opplysninger?