Foto: Kjosvold/Forsvaret

Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv

Tilpasset søk
Side 1 av 2 12 SisteSiste
Viser resultatene 1 til 40 av 63

Tråd: Klassiker: Selvinnsikt og utvikling

 1. #1
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8

  Klassiker: Selvinnsikt og utvikling

  Med mye diskusjon rundt fysisk trening o.l. tenkte jeg det kunne passe med litt fokus på det mentale.

  Ved diverse opptak og i tjeneste spiller mentale egenskaper og utvikling en til dels svært stor rolle, og jeg mener at det kan være bra å reflektere en del rundt dette både før, under og etter tjenesteperioden. Jeg mener at det meste i denne sammenhengen kan samles rundt dette:

  Kjennskap til egne sterke og svake sider, og hvordan man kan gå frem for å styrke de svake sidene.

  For at man skal utvikle seg - det være seg som menneske, soldat, leder osv., er det viktig å bygge selvinnsikt gjennom erfaring, selvkritikk og tilbakemeldinger fra andre, for å nevne noe. Med tilbakemeldinger mener jeg uttrykk for hvordan andre personer har oppfattet deg og dine måter å reagere på i bestemte situasjoner.

  I bunnen er det viktig å ha en god og noe ydmyk innstilling:

  - Være åpen for konstruktiv kritikk fra andre

  - Våge å innrømme egne feil og svakheter, være selvkritisk

  - Være villig til å arbeide for å forbedre seg selv på bakgrunn av ny selvinnsikt

  Under har jeg forsøkt å stille noen spørsmål som alle og enhver kan ha godt av å tenke på:

  Hvem er du? Hvorfor har du blitt slik?

  Hvor godt kjenner du dine egne svakheter? Forsøker du å styrke dine svakheter ut i fra det du lærer om deg selv?

 2. Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv

 3. #2
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Ser at det ble lite konkret i innlegget over, så jeg kan nevne stikkord som kan hjelpe til med å tolke dette med sterke og svake sider:

  - Lederegenskaper: Evne til å ta initiativ, vise omsorg for seg selv og andre, evne til å skape tillit, håndtere usikkerhet, ta gode og selvstendige beslutninger

  Er du synlig? Stikker du hodet fram eller holder du deg trygt tilbake i "den grå massen"?

  Hvordan håndterer du usikkerhet om hva som vil skje rundt neste hjørne, neste dag osv.?

  - Fobier (f.eks. mørke, vann, klaustrofobi, dyr, sosiale fobier)

  Hvordan synes du det er å stå fram i store forsamlinger? Hvordan takler du å være alene (f.eks. ute i marka) over lengre perioder?

 4. #3
  Korporal
  Ble medlem
  Nov 2006
  Innlegg
  555
  Pondusfaktor
  6
  Et innspel her, er å ikkje kun vite kva som er dine sterke eller svake sider. Men å aktivt leite etter dei.
  Som menneske oppsøker vi ubevist områder der vi trur vi vil ha større sjangse til suksess, en område der sjangsen for å feile er større. Vi dannar oss difor ofte eit feil bilde på kva våre svake sider er, fordi vi unngår området vi har ein mistanke om at vi ikkje taklar godt.

  Under eit opptak er det ingen som vil klare alt til ei kvar tid. Difor er det viktig å kunne takle nederlaget (som vil kome) på best mogleg måte.
  Eit råd for å forberede seg på dette, er å oppsøke nye situasjonar som kan virke ubehagelige eller som vi ikkje kjenner godt til. Da får vi både trening i å takle nye ukjente situasjonar, og får føle på kroppen korleis det er å feile ein gong iblant. Samtidig dukker det kanskje opp nokre sterke sider ein ikkje viste ein hadde?
  Den beste historie skrivaren vinn krigen.

 5. #4
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2006
  Bosted
  Vest
  Innlegg
  1.765
  Pondusfaktor
  6
  Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
  Sir Winston Churchill British politician (1874 - 1965)
  For myself I am an optimist - it does not seem to be much use being anything else.

 6. #5
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Bra innspill av Psyops, spesielt det siste avsnittet. Evnen til å håndtere nederlag berører det meste her i livet, og kan få mye å si under og etter et opptak.

 7. #6
  Visekorporal 1. klasse
  Ble medlem
  May 2007
  Innlegg
  220
  Pondusfaktor
  6
  Skal man få personlig utvikling er det essensiellt å vite hva man skal utvikle seg på. Dette får man gjennom å møte forskjellige situasjoner og i ettertid reflektere over hva man har gjort. Ofte lærer man mer av å mislykkes enn å lykkes.
  Klarer du å lære av dine feil, og snu et nederlag til noe positivt viser du at du innehar egenskaper som er viktige i all slags tjeneste.

  Tilbakemeldinger fra andre er kjernen i personlig utvikling. Dette kan oppfattes som en vanskelig og kanskje brutal prossess i starten, men når alle involverte er innstilt på å lære, kan utbyttet bli stort.
  "For Konge, Fedreland og Flaggets heder"

 8. #7
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jun 2005
  Bosted
  Skedsmo("korset")
  Innlegg
  53
  Pondusfaktor
  7
  Vel, en god mAte A holde entusiasmen oppe pA er A laere litt om failure og suksess. Hver gang man opplever "failure" bygger mann opp fremtidig suksess. For A si det pA en annen mAte, "Success is a terrible teacher". Mange folk som har oppnAdd suksess kan fortelle dere at uten all failuren underveis, ville de aldri kommet sA langt som de har kommet. Uten "failure" ville de ikke oppnAdd suksess.

  "If you know what you want, the only true failure is stopping short of success" -Napoleon Hill

  Det betyr ogsA at man mA ha kommet sA langt at man vet 100% hva man vil. Og enda viktigere, at man vet realitet om det man gAr etter. "The map is not the territory" er det noe som heter. Det betyr at de oppfattningene vi har innad, aldri speiler virkeligheten 100%. Fra egen og andres erfaring, kan jeg fortelle dere at det som regel er ganske stor forskjell, enten den mAtte vaere positiv eller negativ.
  Vit hva du jobber mot, og du kan med selvtillit legge hele sjela di i det til du har kommet dit du vil.
  "The only true failure is stopping short of success."


  -Zyp
  Work hard, work smart!

 9. #8
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Jeg vet hvordan det er å gi 110 % gass mot et mål som man er like motivert for, for å deretter bli stanset av egne begrensninger som man ikke kan gjøre noe med. Det er på flere måter en mørk opplevelse. Man kan riktignok lære mye av det og vokse mot en annen suksess et annet sted til en annen tid, men de vonde følelsene fra det viktigste nederlaget kan være meget seige og gi utslag i lang tid etter opplevelsen.

  Sterk motivasjon for et mål betyr gjerne at målet og det å nå dit føles veldig viktig. Kanskje det gjelder livet og hvilken vei det vil gå. Etter et nederlag som stenger døren og som ikke etterlater en vei tilbake kan ønsket og motivasjonen for det tapte målet fortsatt sitte godt fastsveiset i bevisstheten. Det er fortsatt en del av livet, og det kan være svært vanskelig å legge det helt bak seg.

 10. #9
  Visekorporal
  Ble medlem
  Feb 2005
  Innlegg
  144
  Pondusfaktor
  7
  Dette er den viktigste tråden i hele underforumet. Hvis jeg ikke skal bli helt zen, og si at det er den viktigste i forumet.

  Imponerende Sindre.
  All men die, few ever really live.

 11. #10
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jun 2005
  Bosted
  Skedsmo("korset")
  Innlegg
  53
  Pondusfaktor
  7
  Jeg skjOnner godt hva du snakker om, jeg tror de fleste har opplevd det pA en eller annen mAte. Men kanskje kommer du til A se annerledes pA det senere, har du for eksempel tenkt over alt det gode og konstruktive ved hendelsen? Jeg mener nOye faktisk tenkt gjennom alt det possitive den prosessen har brakt med seg? Det er veldig typisk at vi bare ser en side av en sak, og da gjerne de negative sidene, som blender oss for de possitive sidene, uten at det possitive trenger A ha noe som helst med falsk oveoptimistisk tenkning A gjOre.

  "With every failure comes the seed of an equalent success, - failure can often be a blessing in discise"(Napoleon Hill)

  "There is no such thing as failure, only learning lessons" (Richard Bandler)

  Vonde fOlelser i seg selv, er bare fOlelser. Og de kan forandres/fjernes. Spesielt hvis de er forbundet med tidligere hendelser. Det kan vaere nyttig A laere litt om NLP, og evt "reframing" i denne sammenheng. De aller viktigste omrAdene innenfor NLP dreier seg nettopp om dette. Det er verdt A ta en titt pA, sA kan du selv vurdere om det er nyttig for deg eller ikke.


  -Zyp
  Work hard, work smart!

 12. #11
  Korporal
  Ble medlem
  Nov 2006
  Innlegg
  555
  Pondusfaktor
  6
  (Desverre hugsar eg ikkje kvar eg har denne påstanden frå, men vill gjerne finne tilbake til kilda for denne så om nokon veit, rop!)

  "Personar med god sjølvtillit legger oftare skulda for nederlag på seg sjølv. Mens personar som har dårleg sjølvtillit legger skulda for nederlag på omgivelsande rundt seg."

  Syns dette utsagnet er litt aktuelt i denne samanhengen. Med første augekast skulle ein tru at det kanskje var motsett. Men ein person som ser mulighetene til forbedring i seg sjølv har kanskje ein mykje større sjangse for å faktisk gjere nederlag til suksess, i motsetning til den personen som legg skulda på omgivelsane. Eller?
  Den beste historie skrivaren vinn krigen.

 13. #12
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jun 2005
  Bosted
  Skedsmo("korset")
  Innlegg
  53
  Pondusfaktor
  7
  Dette kommer mye ned til A kunne vaere moden nok til A ta annsvar. Ta ansvar for seg selv og sin situasjon fOrst og fremst. En vanlig mAte unvike ansvar i denne sammenheng er nettopp A skylle pA omgivelsene, og alt annet enn en selv.
  Mange vil fortsatt skylde pA alt annet en seg selv, rett og slett for A ikke miste ansikt overfor andre, kanskje ikke engang overfor seg selv. Men hvor langt kommer man egentlig da, hvis man legger skylden over pA noe annet hver gang man har gjort en feil. Hvordan kan man da forandre noe som helst. Man fortsetter bare A gjOre de samme feilne, uten A laere, fordi det er alltid noen andre sin skyld, eller omgivelsene. En umoden ting A gjOre. Og ikke nOdvendigvis moden/umoden i forhold til alder.
  Det er fOrst nAr man kan innrOmme at man har gjort en feil, evt at "feilen" ligger hos en selv, at man har mulighet til A gjOre noe med det og snu hele situasjonen opp ned. Golfere kan til tider vaere et godt eksempel. En stereotyp dArlig golfer vil alltid skylde pA kOllene, eller vaeret, eller andre rundt seg ogsA videre etter et dArlig slag, eller en dArlig runde. Det skjer om og om igjen, og kanskje kjOper de til og med masse nytt utstyr for A fikse problemet, som de aldri kan tenke seg har noe med dem selv A gjOre. Selve problemet ligger som regel i teknikken, men den vil de aldri vurdere A se pA engang, for da har det jo pluttselig noe med dem selv A gjOre. PA denne mAten unngAr den stereotyp dArlige golferen den stOrste grunnen til at de spiller dArlig, og ender opp med liten eller ingen fremgang. Ofte er det ogsA mye flaks/uflaks inne i bildet, og det er ogsA en velbrukt unnskyldning for A fortsette A se bort ifra selve problemet. Den stOrste grunnen til at de ikke blir bedre, eller spille saerlig bra. Dem selv. NA er jeg en golfer selv, og skal ikke snakke dArlig om dem og jeg vet at de fleste er klar over dette. Men man ser noen gode eksempler pA dette i ny og ne. For A gA til kilden av et problem og gjOre noe med det er det utrolig viktig A kunne ta en titt pA seg selv og spOrre seg om det er noe en selv kan gjOre annerledes. Det er tross alt en selv man har mest kontroll over, ikke folk rundt enn eller generelle omgivelser.

  Jo mer man kan se ting for det de er uten A lage unnskyldninger rundt det, jo mer selvinnsikt vil man oppnA, og man kan gjOre noe for A utvikle seg selv eller situasjonen i en mer possitiv retning, i stedet for A feie en "failure" under teppet og late som du ikke har noe som helst med det A gjOre.
  Det eneste en sAkaldt failure betyr er at man mA gjOre noe annerledes. pA denne mAten kan du komme langt jo mer failure du har fordi du hele tiden kommer naermere og naermere det som gir positivt resultat.

  Interressant A hOre hva dere andre mener om dette, for det er definitivt et veldig sentralt tema i forhold til selvinnsikt og utvikling.


  -Zyp
  Work hard, work smart!

 14. #13
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Ref. to foregående innlegg: Høres mye fornuftig ut. Her vil jeg imidlertid føye til noe jeg mener er viktig:

  Selv om man er god nok til å selv ta ansvar for et nederlag, så er det ikke sikkert at det vil føre til nok utvikling for å overvinne de begrensningene som forårsaket nederlaget. Det kan jo gå på egenskaper som ikke kan forbedres i det hele tatt, evt. som ikke kan forbedres innen den tiden man har på seg. I en slik sammenheng kan samvittigheten presse deg til å ta ansvar likevel (siden det uansett dreier seg om DEG), mens fornuften på sin side sier at du ikke kan ta ansvaret fordi det gjelder begrensninger som du har med deg fra fødselen av og som kan være meget vanskelige eller umulige å bli kvitt.

  I en slik situasjon må man slå seg til ro med at begrensningene og nederlaget ikke kan endres på. For å kunne snu det hele til noe positivt må man rett og slett legge det bak seg, ta med seg det man har oppnådd av erfaringer og selvinnsikt og fortsette videre. Dette kan i seg selv være veldig tungt i en stund etter nederlaget, og jo mer innstilt man var på å lykkes før nederlaget kom, jo vanskeligere er det å legge det bak seg.

  Sterk motivasjon kan gi stor fallhøyde ved nederlag, spesielt hvis nederlaget er som beskrevet over. Stor fallhøyde kan i sin tur gi lange og vanskelige ettervirkninger.

  Med dette vil jeg ikke advare mot å bli sterkt motivert for noe, men jeg har lært at det kan være viktig å tenke over sin egen motivasjon, hvilke forventninger man har til seg selv og hvor mye press man legger på seg selv. Hvis man presser seg selv mye må man huske på at det presset kommer i tillegg til presset fra omgivelsene. I sum kan det bli svært mye over tid, og det kan i verste fall skade ens egne sjanser til å lykkes.

 15. #14
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jun 2005
  Bosted
  Skedsmo("korset")
  Innlegg
  53
  Pondusfaktor
  7
  Jeg skjOnner hvor du vil hen. Er delvis enig, og jeg er sikker pA at de fleste kan kjenne seg igjen i det du sier. Jeg har selv opplevd en del av det du snakker om, men jeg har begynt A se mer og mer annerledes pA det. Blandt annet gjOr det deg sterk. Du Apner Oynene for mange nye ting og fAr nye perspektiver. Men jeg tror det er snakk om "temporary deafeat" i denne sammenheng, ikke nOdvendigvis endelig. Kanksje ikke engang pA det spesifikke tilfellet(ene) du tenker pA. Hvis man for eks er veldig motivert for FJ, men ryker ut under opptaket pga noe man selv ikke har kontroll over. Ja greit, da kan man vel kalle det et nederlag siden du mistet sjansen din det Aret.. det er jo forstAelig at nederlaget fOles tyngre jo mer motivert man var forA klare det.
  Men hva var egentlig mAlet i fOrste omgang, er det kun FJ(for eks) i hele verden somer mAlet og alt annet er betydninslOst, eller fins det en sjans for at det er andre tjenester som ville gitt deg det samme. Jeg mener HJK er HJK, med mindre man har noen fysiske forutsetninger som hindrer enn er det lite som kan stoppe enn i A fortsette A jobbe mot mAlet, vAere pA opptak, hvert Ar, til du kommer igjennom.

  SA greit, hvis man ikke blir tillatt A komme inn pga omstendigheter utenfor din kontroll, greit, da mA man kanskje bruke fantasien litt. Kan det hende at det fortsatt er mulig, bare pA en annen mAte?

  Kan det ha vaert andre personer i historien som har blitt elitesoldat pA en elller annen mAte, selv om de ble nektet adgang flere ganger. Man kan oppnA mye ved A tenke "outside the box", og bruke kreativiteten. En annen ting er jo A spOrre seg selv hva det var med dette mAlet som var sApass viktig for deg, og se hvilke andre veier som kan vaere aktuelle, eller eventuelt sette seg ned og nOye enke igjennom hva man kan gjOre for A finne en vei frem til mAlet, selv om det ikke virker sAnn der og da. Hvis man VET hva man vil og har et klart mAl, har man aldri feilet fOr man selv aksepterer nederlag.
  Ekte motivasjon er A fortsette mot mAlet mann har satt seg, selv om man mOter middlertidig nederlag pA veien, fortsette til man har oppnAdd har kommet dit man vil, selv om det mAtte ta resten av livet. Forutsettningen er at man VET hva man vil. Jeg skjOnner godt at dette kan se veldig
  drastisk ut, men det er et prinsipp mange av verdens mest suksessfulle personer har brukt.
  Tenk over det, hvor fA personer som er villige til A gjOre nettopp dette, og tenk over hvor fA personer som virkelig kommer eksepsjonelt langt her i livet, som virkelig skiller seg ut fra mengden. Tror du de bare hadde flaks, eller har de kanskje tenkt litt annerledes enn folk flest?

  Her er en rekke quotes fra Napoleon Hill som brukte 25 Ar av livet sitt pA a studere nettopp personer som nevnt ovenfor.  A goal is a dream with a deadline.
  Napoleon Hill

  Action is the real measure of intelligence.
  Napoleon Hill

  All achievements, all earned riches, have their beginning in an idea.
  Napoleon Hill

  All the breaks you need in life wait within your imagination, Imagination is the workshop of your mind, capable of turning mind energy into accomplishment and wealth.
  Napoleon Hill

  Any idea, plan, or purpose may be placed in the mind through repetition of thought.
  Napoleon Hill

  Before success comes in any man's life, he's sure to meet with much temporary defeat and, perhaps some failures. When defeat overtakes a man, the easiest and the most logical thing to do is to quit. That's exactly what the majority of men do.
  Napoleon Hill

  Big pay and little responsibility are circumstances seldom found together.
  Napoleon Hill

  Cherish your visions and your dreams as they are the children of your soul, the blueprints of your ultimate achievements.
  Napoleon Hill

  Create a definite plan for carrying out your desire and begin at once, whether you ready or not, to put this plan into action.
  Napoleon Hill

  Desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire which transcends everything.
  Napoleon Hill

  Don't wait. The time will never be just right.
  Napoleon Hill

  Edison failed 10, 000 times before he made the electric light. Do not be discouraged if you fail a few times.
  Napoleon Hill

  Education comes from within; you get it by struggle and effort and thought.
  Napoleon Hill

  Effort only fully releases its reward after a person refuses to quit.
  Napoleon Hill

  Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed on an equal or greater benefit.
  Napoleon Hill

  Every person who wins in any undertaking must be willing to cut all sources of retreat. Only by doing so can one be sure of maintaining that state of mind known as a burning desire to win - essential to success.
  Napoleon Hill

  Everyone enjoys doing the kind of work for which he is best suited.
  Napoleon Hill

  Fears are nothing more than a state of mind.
  Napoleon Hill

  First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into reality. The beginning, as you will observe, is in your imagination.
  Napoleon Hill

  Great achievement is usually born of great sacrifice, and is never the result of selfishness.
  Napoleon Hill

  Happiness is found in doing, not merely possessing.
  Napoleon Hill

  Hold a picture of yourself long and steadily enough in your mind's eye, and you will be drawn toward it.
  Napoleon Hill

  Ideas are the beginning points of all fortunes.
  Napoleon Hill

  If you cannot do great things, do small things in a great way.
  Napoleon Hill

  If you do not conquer self, you will be conquered by self.
  Napoleon Hill

  If you must speak ill of another, do not speak it, write it in the sand near the water's edge.
  Napoleon Hill

  It has always been my belief that a man should do his best, regardless of how much he receives for his services, or the number of people he may be serving or the class of people served.
  Napoleon Hill

  It is always your next move.
  Napoleon Hill

  It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed.
  Napoleon Hill

  It takes half your life before you discover life is a do-it-yourself project.
  Napoleon Hill

  Just as our eyes need light in order to see, our minds need ideas in order to conceive.
  Napoleon Hill

  Man, alone, has the power to transform his thoughts into physical reality; man, alone, can dream and make his dreams come true.
  Napoleon Hill

  Money without brains is always dangerous.
  Napoleon Hill

  More gold has been mined from the thoughts of men than has been taken from the earth.
  Napoleon Hill

  Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure.
  Napoleon Hill

  Nature cannot be tricked or cheated. She will give up to you the object of your struggles only after you have paid her price.
  Napoleon Hill

  No accurate thinker will judge another person by that which the other person's enemies say about him.
  Napoleon Hill

  No man can succeed in a line of endeavor which he does not like.
  Napoleon Hill

  No man ever achieved worth-while success who did not, at one time or other, find himself with at least one foot hanging well over the brink of failure.
  Napoleon Hill

  No man is ever whipped until he quits in his own mind.
  Napoleon Hill

  One must marry one's feelings to one's beliefs and ideas. That is probably the only way to achieve a measure of harmony in one's life.
  Napoleon Hill

  Opportunity often comes disguised in the form of misfortune, or temporary defeat.
  Napoleon Hill

  Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
  Napoleon Hill

  Persistence is to the character of man as carbon is to steel.
  Napoleon Hill

  Procrastination is the bad habit of putting of until the day after tomorrow what should have been done the day before yesterday.
  Napoleon Hill

  Reduce your plan to writing. The moment you complete this, you will have definitely given concrete form to the intangible desire.
  Napoleon Hill

  Strength and growth come only through continuous effort and struggle.
  Napoleon Hill

  Success in its highest and noblest form calls for peace of mind and enjoyment and happiness which come only to the man who has found the work that he likes best.
  Napoleon Hill

  The battle is all over except the "shouting" when one knows what is wanted and has made up his mind to get it, whatever the price may be.
  Napoleon Hill

  The best way to sell yourself to others is first to sell the others to yourself.
  Napoleon Hill

  The ladder of success is never crowded at the top.
  Napoleon Hill

  The majority of men meet with failure because of their lack of persistence in creating new plans to take the place of those which fail.
  Napoleon Hill

  The man who does more than he is paid for will soon be paid for more than he does.
  Napoleon Hill

  The most interesting thing about a postage stamp is the persistence with which it sticks to its job.
  Napoleon Hill

  The starting point of all achievement is desire.
  Napoleon Hill

  The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desires bring weak results, just as a small amount of fire makes a small amount of heat.
  Napoleon Hill

  The way to develop decisiveness is to start right where you are, with the very next question you face.
  Napoleon Hill

  The world has the habit of making room for the man whose actions show that he knows where he is going.
  Napoleon Hill

  There are no limitations to the mind except those we acknowledge.
  Napoleon Hill

  There is one quality which one must possess to win, and that is definiteness of purpose, the knowledge of what one wants, and a burning desire to possess it.
  Napoleon Hill

  Think and grow rich.
  Napoleon Hill

  Think twice before you speak, because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another.
  Napoleon Hill

  Understand this law and you will then know, beyond room for the slightest doubt, that you are constantly punishing yourself for every wrong you commit and rewarding yourself for every act of constructive conduct in which you indulge.
  Napoleon Hill

  Victory is always possible for the person who refuses to stop fighting.
  Napoleon Hill

  War grows out of the desire of the individual to gain advantage at the expense of his fellow man.
  Napoleon Hill

  We begin to see, therefore, the importance of selecting our environment with the greatest of care, because environment is the mental feeding ground out of which the food that goes into our minds is extracted.
  Napoleon Hill

  When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound, rebuild those plans, and set sail once more toward your coveted goal.
  Napoleon Hill

  When your desires are strong enough you will appear to possess superhuman powers to achieve.
  Napoleon Hill

  Wise men, when in doubt whether to speak or to keep quiet, give themselves the benefit of the doubt, and remain silent.
  Napoleon Hill

  You can start right where you stand and apply the habit of going the extra mile by rendering more service and better service than you are now being paid for.
  Napoleon Hill

  You give before you get.
  Napoleon Hill

  You might well remember that nothing can bring you success but yourself.
  Napoleon Hill

  Your ability to use the principle of autosuggestion will depend, very largely, upon your capacity to concentrate upon a given desire until that desire becomes a burning obsession.
  Napoleon Hill

  Your big opportunity may be right where you are now.
  Napoleon Hill
  HAper i det minste noe av det kan vaere til hjelp, uansett hva man mAtte velge A investere tiden og kreftene sine i.  -Zyp
  Work hard, work smart!

 16. #15
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jul 2007
  Innlegg
  78
  Pondusfaktor
  6
  Sitat Opprinnelig skrevet av Sindre
  Sterk motivasjon kan gi stor fallhøyde ved nederlag, spesielt hvis nederlaget er som beskrevet over. Stor fallhøyde kan i sin tur gi lange og vanskelige ettervirkninger.
  Helt enig, og det er lett å tenke at "glasset er halvtomt, ikke halvfult" og dermed ende opp med å ikke være fornøyd med det man faktisk har oppnådd. Kjenner meg selv i hvert fall veldig igjen i det. Likevel er det klart at er målet middelmådig er det det beste man kan oppnå. For å nå langt må man sikte høyt. Og skulle det f.eks. være (fysiske/mentale/etc.) begrensninger som skulle sette en stopper for fremdriften, gjelder det å tenke alternativer med én gang, og ikke dvele ved det som ikke skjedde.

  Er det noen som har noen eksempler på hvordan dere forbereder dere mentalt?
  The time it takes for the rain to fall, is the time it takes to give in.

 17. #16
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Sitat Opprinnelig skrevet av key
  Helt enig, og det er lett å tenke at "glasset er halvtomt, ikke halvfult" og dermed ende opp med å ikke være fornøyd med det man faktisk har oppnådd.
  Har tenkt mye begge veier, men hvis man allerede har en dårlig dag kan det være vanskelig å la det positive overskygge det negative. Men, det er fullt mulig. Jeg har blitt flinkere til å "snu" potensielt dårlige dager til noe bedre ved å tvinge meg selv til å tenke positivt og gi hardt f*en i det negative. Har bl.a. blitt inspirert av boka På nåde over Antarktis av Rune Gjeldnes.

  Sitat Opprinnelig skrevet av key
  Og skulle det f.eks. være (fysiske/mentale/etc.) begrensninger som skulle sette en stopper for fremdriften, gjelder det å tenke alternativer med én gang, og ikke dvele ved det som ikke skjedde.
  Gjorde det til å begynne med, men tiden trakk ut. Det ble noe berg-og-dalbanetjeneste, noe jeg forstår er vanlig ved bearbeidelse av sorg.

  Sitat Opprinnelig skrevet av key
  Er det noen som har noen eksempler på hvordan dere forbereder dere mentalt?
  Lærte mye av nederlaget. I ettertid har jeg blitt bedre til å ha beina plantet på jorda, dempe egne forventninger og sette lavere og mer rimelige krav til meg selv, for å nevne noe. Har også blitt bedre til å tenke positivt, fnyse over bagateller og legge mindre nederlag raskt bak meg uten å tape fokus på horisonten. I tillegg har jeg fokusert mye på utvikling av selvinnsikt og spissing av ikke fullt så sterke egenskaper. Føler jeg er godt på vei og har en god innstilling, men det gjenstår en del. Har sterk tro på at det blir bra etter hvert. Man kan klemme MYE god saft ut av livet dersom man virkelig går inn for det.

 18. #17
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jul 2007
  Innlegg
  78
  Pondusfaktor
  6
  Sitat Opprinnelig skrevet av Sindre
  Gjorde det til å begynne med, men tiden trakk ut. Det ble noe berg-og-dalbanetjeneste, noe jeg forstår er vanlig ved bearbeidelse av sorg.
  Tiden trakk ut? Skjønte ikke helt hva du mente her.

  Flere ganger har jeg også kommet langt ned, og tenkt "nå gidder jeg ikke mer for f..", før jeg tenker at "dette skal for pokker ikke knekke meg". Jeg tror (desverre) man blir bedre mennesker av å ha det litt vondt innimellom. Dessuten gir det også er klarere bilde av de gode tingene; hvordan kan man vite at man har det godt om man aldri har hatt det vondt?

  Ellers er dette et av de bedre sitatene jeg vet om: "You have to believe in yourself when no one else does - that makes you a winner right there."
  The time it takes for the rain to fall, is the time it takes to give in.

 19. #18
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Sitat Opprinnelig skrevet av key
  Tiden trakk ut? Skjønte ikke helt hva du mente her.
  Jeg trodde jeg var i ferd med å hoppe på en ny vogn kort tid etter at jeg falt av den første. Den andre vogna sporet av, og jeg brukte lang tid på å finne et bra alternativ. Siden jeg ikke ønsker å gå inn i detalj blir det litt vanskelig å forklare.

  Sitat Opprinnelig skrevet av key
  Jeg tror (desverre) man blir bedre mennesker av å ha det litt vondt innimellom. Dessuten gir det også er klarere bilde av de gode tingene; hvordan kan man vite at man har det godt om man aldri har hatt det vondt?
  Jeg er 100 % sikker på at dette gjelder for de aller fleste.

  Sitat Opprinnelig skrevet av key
  Ellers er dette et av de bedre sitatene jeg vet om: "You have to believe in yourself when no one else does - that makes you a winner right there."
  Absolutt. Det å kunne dr|te i hva synsende bedrevitere og nei-nei'er tror, mener og sier om dine egenskaper er en del av det som trengs for å bestige fjellet.

 20. #19
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jul 2007
  Innlegg
  78
  Pondusfaktor
  6
  Før jeg skriver et ordentlig svar (som jeg vil tenke gjennom), vil jeg bare beklage at jeg siterte fra feil person! Skal passe bedre på fremover.
  The time it takes for the rain to fall, is the time it takes to give in.

 21. #20
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jul 2007
  Innlegg
  78
  Pondusfaktor
  6
  Sitat Opprinnelig skrevet av Gnist
  Jeg trodde jeg var i ferd med å hoppe på en ny vogn kort tid etter at jeg falt av den første. Den andre vogna sporet av, og jeg brukte lang tid på å finne et bra alternativ. Siden jeg ikke ønsker å gå inn i detalj blir det litt vanskelig å forklare.
  Detaljer er ikke nødvendig; jeg skjønner hva du mener. Nederlag er aldri lett, og det er heller ikke altid like lett å hente seg inn igjen. Men det er det siste, tror jeg, som avgjør om man vil lykkes neste gang eller ikke. Alle får seg et slag i trynet innimellom, men ikke alle kommer tilbake etter det.

  Å jobbe mentalt før man skal prestere noe har hjulpet veldig for meg. Faktisk mener jeg det mentale bør være halve forberedelsen - egentlig uansett hva det gjelder. Selvsagt bør man forbedrede seg fysisk også, og vite så mye som mulig om hva man skal gjøre (selv om man ikke alltid vet hva man går til), men det mentale er ekstremt viktig. Men ikke lett, desverre.
  The time it takes for the rain to fall, is the time it takes to give in.

 22. #21
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jun 2005
  Bosted
  Skedsmo("korset")
  Innlegg
  53
  Pondusfaktor
  7
  Hvilke mAter ville du anbefalt folk her inne A jobbe mentalt pA?
  hvis du har noen gode metoder kunne det jo gAtt ann A delt de her. Hvordan har du for eks jobbet mentalt selv?
  Work hard, work smart!

 23. #22
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2006
  Bosted
  Vest
  Innlegg
  1.765
  Pondusfaktor
  6
  Sitat Opprinnelig skrevet av zyprex
  Hvilke mAter ville du anbefalt folk her inne A jobbe mentalt pA?
  hvis du har noen gode metoder kunne det jo gAtt ann A delt de her. Hvordan har du for eks jobbet mentalt selv?
  Dette spørsmålet var ikke rettet til meg, men tillater meg å tenke litt høyt på det.

  1) Å trene mentalt gjennom å slite seg ut fysisk

  Dersom man f.eks. jobber opp mot et opptak som er fysisk og psykisk krevende: Å trene fysisk, for slik å bli sliten, utmattet og gåen, tærer vanvittig på det psykiske. De fleste som har vært innom militæret kjenner denne. Man har kanskje ikke fått noe særlig mat de siste døgnene, alt er vått, kaldt og jævlig. Den psykiske tilstanden man der gjerne får, er noe man burde oppsøke for å vite hvordan man takler det.
  Det er jo bare å tenke på hvorfor vernepliktige blir utsatt for store fysiske utfordringer i fredstid? Fordi man skal presse seg selv lengre enn man noen gang har gjort tidligere (og slik vite at man ikke er ferdig når man føler seg ferdig), fordi man skal vite hvordan man fungerer når man er ekstremt sliten, og for å kunne gjenkjenne denne situasjonen og takle den bedre neste gang.

  2) Visualisering

  Dette er en teknikk jeg tror de fleste på toppnivå - nærmest innenfor alle felt man kan tenke seg - benytter seg av. Toppidrettsutøvere for eksempel.

  Visualisering er også noe enhver gjør, enten bevisst eller ubevisst. Dersom det er noe man er litt nervøs for eller spent på, vil de fleste tenke gjennom hvordan de skal takle det og hva som kan gå galt etc. Det går direkte på forberedelse.

  Visualisering kan og bør ofte benyttes mer bevisst og aktivt. Det er ingen fast setting eller teknikk å gjøre det på. Man kan for eksempel visualisere noe man skal gjennom når man ligger i senga kvelden i forveien.

  Avslapning - visualisering - evaluering er en enkel og god teknikk. Dersom man er helt avslappet kan man fokusere 100 % på å visualisere en situasjon. Man visualiserer ved å gå gjennom situasjonen. Det er om å gjøre å se det så levende for seg som kan overhodet kan. Hva ser du, lukter du, hører du, smaker du, hvordan er pulsen din, hvordan er kroppspråket ditt i situasjonen du visualiserer? F.eks. foran en tale du skal holde. Hva kan gå galt? Hva kan du gjøre for å forhindre at det går galt? Hvordan ser publikum ut? Hva tenker publikum? Hva sier du i talen, hvilke små ord innleder du med, hvor har du armene dine, hvor ligger blikket ditt?

  Ved å visualisere kan man finne ting som kan gå galt. Det er viktig å notere seg det, men å visualisere på nytt og på nytt slik du ønsker at situasjonen skal bli. Det kan være noe så enkelt som ildhåndgrep. Kjør det på repeat i hodet.

  Det handler om å trene hjernen til den riktige tankerekkefølgen, om forberedelse, om å kjenne igjen situasjonen.

  3) Å utfordre seg selv i tanke


  Dette ble nesten for mye av det gode for meg en stund, omtrent enhver tanke ble raskt utfordret av en "motsatt" tanke. Dette handler om evnen til å reflektere, til å utfordre sine egne meninger og GJERNE fordommer. Dette er ikke en teknikk jeg har lest om, men som jeg har tenkt ut litt selv. Greia er at for hver tanke du får, skal du møte den tanken med et motsatt synspunkt. (Dette kan du ikke gjøre 24/7, men prøv f.eks. innimellom).

  Dette er egentlig ikke så lett å eksemplifisere, må nesten komme på en tanke å mostride meg selv på. Men dere skjønner kanskje greia? I så fall, prøv! Det handler om å ikke ta et standpunkt fordi man er vant med det standpunktet. Det handler om å ikke tenke den faste tanken i en gitt situasjon, på bakgrunn av gamle inntrykk og meninger. Utfordre seg selv, HVORFOR tenkte jeg slik, HVORFOR mener jeg dette, HVA OM sånn og sånn etc. Ta "fastlåste" meninger og standpunkt opp til vurdering innimellom.

  Det kan også handle om å finne ut av sin egen motivasjon. Dette handler jo om mental forberedelse til en prestasjon eller lignende. HVORFOR ønsker du å prestere i akkurat dette feltet? Er det dette du vil? Hva er motivet? Slike tanker kan avstedkomme to ting: 1) Man blir mer bevisst på hvorfor man vil noe, og dermed mer motivert foran en utfordring, eller 2) Man har revurdert en drøm/ønske og finner ut at det faktisk ikke var akkurat det du ønsket å legge alle kreftene dine i akkurat nå. To gyldige og gode løsninger.


  Helt til slutt en liten læresetning:

  Instead of giving yourself reasons why you can't, give yourself reasons why you can.
  For myself I am an optimist - it does not seem to be much use being anything else.

 24. #23
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jun 2005
  Bosted
  Skedsmo("korset")
  Innlegg
  53
  Pondusfaktor
  7
  Bra innlegg mann. Jo mer folk deler jo bedre. Selvstendig tankegang er en god egenskap. Noe vi alle kan dra nytte av. Well done! Keep it coming.

  Vennligst start setninger med stor bokstav og skriv gjerne litt mindre telegramstil. Sofakriger - moderator.
  Work hard, work smart!

 25. #24
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Viktige poenger i innlegget til Harald10.

  Jeg mener at visualisering kan være et tveegget sverd. Du har beskrevet en del av det positive. Du nevner også det med å tenke på hva som kan gå galt. Negativt fokus kan føre til at man skaper dårlige forventninger til situasjonen. I et forsøk på å kompensere for dette kan man ende opp med å legge dårlig / for mye press på seg selv, noe som ofte vil påvirke prestasjonen negativt. Det å tenke positivt samt sørge for å holde egne forventninger på et fornuftig nivå er etter min mening viktig her.

  Noen ganger kan det også være best å kaste seg hodestups ut i det uten å nøle, men dette er overhodet ingen tommelfingerregel slik jeg ser det.

 26. #25
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2006
  Bosted
  Vest
  Innlegg
  1.765
  Pondusfaktor
  6
  Sitat Opprinnelig skrevet av Gnist
  Jeg mener at visualisering kan være et tveegget sverd. Du har beskrevet en del av det positive. Du nevner også det med å tenke på hva som kan gå galt. Negativt fokus kan føre til at man skaper dårlige forventninger til situasjonen. I et forsøk på å kompensere for dette kan man ende opp med å legge dårlig / for mye press på seg selv, noe som ofte vil påvirke prestasjonen negativt.
  Sitat Opprinnelig skrevet av Harald10
  Ved å visualisere kan man finne ting som kan gå galt. Det er viktig å notere seg det, men å visualisere på nytt og på nytt slik du ønsker at situasjonen skal bli. Det kan være noe så enkelt som ildhåndgrep. Kjør det på repeat i hodet.
  Jeg har sitert litt av mitt innlegg her. Jeg er helt enig med deg. Du sier at negativt fokus kan føre til at man skaper dårlige (negative) forventninger til situasjonen. I den forbindelse, se hva jeg skriver: Ved å visualisere finner man ting som kan gå galt. Noter deg dette, bearbeid, og visualiser på nytt slik du ønsker situasjonen skal bli.

  Altså, du finner ut hva som kan gå galt, evaluerer, føler på det, reflektere, hva hvis, hva om etc. Og så, når du legger den snublefellen (!) bak deg, visualiser den optimale situasjonen om og om igjen.

  Gnist: "I et forsøk på å kompensere for dette kan man ende opp med å legge dårlig / for mye press på seg selv, noe som ofte vil påvirke prestasjonen negativt."

  Enig. Legg gjerne høyde for dette i visualisering. Noe som ikke er optimalt som gjerne skjer likevel. Hva så? Er det så ille? Er det bedre dersom man selv påpeker det ovenfor andre - kanskje får man tilbakemeldinger om at også andre føler/reagerer slik, kanskje avstedkommer det positive reaksjoner? Uansett viser man at man kjenner seg selv NÅR man har påpekt det ovenfor seg selv og andre = positivt.

  For å understreke forbindelsen med Gnist sitt sitat: Man legger press på seg selv fordi man ønsker å prestere optimalt, men man når kanskje ikke helt opp. Kanskje er det ikke avgjørende. Kanskje kan man akseptere det. Så lenge man er bevisst på det...
  For myself I am an optimist - it does not seem to be much use being anything else.

 27. #26
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jul 2007
  Innlegg
  78
  Pondusfaktor
  6
  Sitat Opprinnelig skrevet av Harald10
  1) Å trene mentalt gjennom å slite seg ut fysisk

  ...

  2) Visualisering
  Jeg er veldig enig i begge disse to tingene; og dette er også teknikker jeg har benyttet meg selv av.

  En annen teknikk er å fokusere på hva man skal gjøre, ikke på resultatet. Da unngår man også "hva hvis"-problematikken. F.eks. er ikke veien, for meg i hvert fall, å gå "hva hvis jeg får F på denne eksamen?" eller "hva hvis jeg stryker på styrketesten?", men i stedet fokusere på oppgaven, ikke på målet. Det, i kombinasjon med å forberede seg fysisk så mye man kan, har gitt meg gode resultater.
  The time it takes for the rain to fall, is the time it takes to give in.

 28. #27
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Hva med dere som ikke har vært inne og som evt. skal inn i Forsvaret etter hvert?

  Hva synes dere om denne tråden? Forstår dere hva vi snakker om? Er det interessant / uinteressant, og hvorfor?

 29. #28
  Visekorporal 1. klasse
  Ble medlem
  Jan 2008
  Innlegg
  455
  Pondusfaktor
  6
  Jeg har fulgt nøye med i denne tråden! Kjempeinteressant og lærerikt! Burde vært en klassiker. Jeg kunne ikke noe særlig om dette temaet, så jeg holdt meg taus. Tråden er interessant fordi mentale evner er minst like viktig som fysisk trening o.l.
  Hold den i live, vær så snill.

 30. #29
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Sitat Opprinnelig skrevet av Ins1ckure
  Jeg har fulgt nøye med i denne tråden! Kjempeinteressant og lærerikt! Burde vært en klassiker. Jeg kunne ikke noe særlig om dette temaet, så jeg holdt meg taus. Tråden er interessant fordi mentale evner er minst like viktig som fysisk trening o.l.
  Hold den i live, vær så snill.
  Gull med god tilbakemelding. Jeg skal ta meg tid til å fortsette etter hvert. Regner med at resten gjør det også.

 31. #30
  Menig
  Ble medlem
  Jul 2007
  Innlegg
  30
  Pondusfaktor
  0
  Jeg støtter Ins1ckure.
  Jeg har ganske lang fartstid i forsvaret, men det er likevel svært interessant å følge med.
  They're on our left,on our right,in front of us and behind us.
  They won't get away this time!

 32. #31
  Visekorporal 1. klasse
  Ble medlem
  May 2004
  Bosted
  Rogaland
  Innlegg
  395
  Pondusfaktor
  7
  Sitat Opprinnelig skrevet av ixlda
  Jeg støtter Ins1ckure.
  Jeg har ganske lang fartstid i forsvaret, men det er likevel svært interessant å følge med.
  Enig, her er det noe for alle og enhver, enten man er blodfersk eller har lang og tro tjeneste bak seg. En klassiker som flere påpeker. Keep it alive - temaet dør aldri ut.
  ....

 33. #32
  Stabssersjant
  Ble medlem
  Mar 2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.474
  Pondusfaktor
  18
  Er man NK så er man NK - da er dette en klassiker !
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 34. #33
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  Feb 2006
  Bosted
  Oslo
  Innlegg
  4.470
  Pondusfaktor
  7
  Det ble etterspurt noen kommentarer fra oss sivile så da kaster jeg meg uti det uten videre visualisering.

  Min erfaring med denne tematikken skriver seg henholdsvis fra idrett og arbeidsliv. I arbeidssammenheng har vi brukt ganske mye tid og energi helt fra intervjuprosessen på personlig utvikling og forståelse. Jeg tror det er minst like viktig i et slikt arbeid å bruke tid på sine styrker som en gjør på sine svakheter. I god "god-fot"-ånd kan du bare bli ok på de områdene hvor du er svak, men eksepsjonelt god der du allerede er god i utgangspunktet. Dette betyr naturligvis at en er klar over sine svakheter og søker å utfylle disse gjennom de en knytter til seg. Det er også et godt moment at personlighetstester og denslags skal kun brukes til å utvide sin forståelse, ikke forklare. I det personlighetstyper og annet blir brukt til å forklare adferd har det gått for langt.

  Angående motivasjon vil jeg snakke litt om å styre sin indre monolog. Dette er egentlig et fint ord fra teorier om selvledelse som betyr positive tanker (eller positiv innstilling som min gamle fotballtrener kalte det). Dette handler om å stenge ute negative tanker og styre sin dialog med seg selv til å bygge opp under det du forsøker å oppnå, være seg i jobb eller annet.

  Harald nevner visualisering som vi brukte en del tid på i idrettssammenheng, det å spole om og om igjen positive bilder i hodet. Når dette settes opp mot "å hoppe ut i det" så mener jeg at disse to utfyller hverandre og skal brukes i ulike situasjoner. Visualisering er best egnet til situasjoner hvor det du skal prestere er kjent og gjerne trent på. Da vil visualisering fungere som mental mengdetrening. I ukjente situasjoner kan det være viktigere å la hodet og dine interne preferanser (fra Jung, betyr prefererte strategier) styre deg. Preferansene er også dine styrker og de vil la deg bruke dine evner best mulig. Det er da selvfølgelig en fare for at du ved motstand kan falle tilbake på undertrykte preferanser men skal ikke gå nærmere inn på denne teorien her.

  Til slutt handler mye av tråden om hvordan en best håndterer et nederlag, spesielt å ikke oppnå noe en har drømt om. Det nærmeste konkrete jeg har der er vel å få avslag fra befalsskole uten å en gang få komme på opptak. Dette var en veldig stor skuffelse og gjorde nok at jeg gled bort fra forsvaret. Uten at jeg skal gå inn i hele denne historien som jeg har redegjort for mange ganger før her, så var årsaken noe jeg ikke hadde kontroll over, nemlig syn. Nettopp denne mangelen på kontroll over det som stoppet meg fra noe jeg hadde, og fortsatt drømmer om, var veldig vanskelig å finne ut av. Dert er mye enklerer å håndtere et nederlag hvor du føler du virkelig fikk mulighet til å vise deg verdig, kontra å bli avvist uten å få kunne overbevise. Litt den samme følelsen er det å ikke bli kalt inn til intervju på jobber en gjerne vil ha. Følelsen av at hvis jeg bare fikk kommet meg inn på intervju så hadde de sett at synet kunne vi komme rundt. For meg handlet mye av denne tiden på å dels finne tilbake til de tingene som ga meg positiv forsterkning som person (idrett og nettverk) for å gjenoppbygge meg selv, samt å vri fokus til det jeg kunne gjøre noe med og forbedre det. Er den veien stengt så er det bare slik og en må skape nye drømmer selv om en fortsatt vil komme tilbake til den gamle innimellom. Jeg har det på ingen måte dårlig nå i en kjempejobb i et godt norsk konsern, men til tross for det så vender den gamle drømmen tilbake med jevne mellomrom og jeg leser søknadspapirer og teller noen knapper, selv om det kanskje ikke er et reelt valg lenger.
  "You are overreacting, and you can't spell overreacting without ovary. You're a girl"

 35. #34
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jul 2007
  Innlegg
  78
  Pondusfaktor
  6
  Alle teknikker som det er snakket om her har like mye med livet generelt å gjøre, som forsvaret spesielt, tenker nå jeg. Livet er fult av utfordringer vi ikke ba om, og slett ikke ville ha. Og så er det de utfordringene vi ba om, men som ikke er mindre tøffe for det.

  Sitat Opprinnelig skrevet av twominds
  Dert er mye enklerer å håndtere et nederlag hvor du føler du virkelig fikk mulighet til å vise deg verdig, kontra å bli avvist uten å få kunne overbevise.
  Dette kjenner jeg meg veldig igjen i, og det er en utrolig tung bør å bære. Jeg må innrømme jeg fighter følelsen av å komme til kort veldig ofte (og det er en annen følelse enn dårlig selvtillit). For min del var det å innse at jeg ikke kom, og sannsynligvis aldri vil komme, på landslaget (i kampsport) veldig tungt, selv om jeg innerst inne fremdeles drømmer om det.

  Møter man en vegg på man tenke alternativer, ikke begrensninger, med én gang.
  The time it takes for the rain to fall, is the time it takes to give in.

 36. #35
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Sitat Opprinnelig skrevet av Zampolit
  Tilbakemeldinger fra andre er kjernen i personlig utvikling. Dette kan oppfattes som en vanskelig og kanskje brutal prossess i starten, men når alle involverte er innstilt på å lære, kan utbyttet bli stort.
  Når det gjelder slike tilbakemeldinger som Zampolit nevner det viktig at alle involverte er klar over hva det dreier seg om og hvorfor man gjør ting på denne måten.

  Vi skiller mellom positive (ros) og konstruktive tilbakemeldinger. Førstnevnte trenger ingen forklaring. En konstruktiv tilbakemelding går på ting som kan oppfattes som negativt, f.eks. en ugunstig reaksjon. Vi kaller den "konstruktiv" siden målet med en slik tilbakemelding er at den skal virke oppbyggende på mottakeren. Sånt sett er den egentlig positiv, men det er ikke snakk om direkte ros.

  Én måte å gi en slik tilbakemelding på er å først knytte den til mottakeren, f.eks. gjennom en reaksjon som mottakeren har vist på et tidligere tidspunkt. Du følger opp med å sette ord på hvordan du først reagerte på denne reaksjonen, og avslutter med å si hvordan du ble påvirket etterpå. Eksempel:

  ”Da du overså meg gang på gang ble jeg frustrert, og det gjorde at jeg senere ble demotivert.”

  Selve tilbakemeldingen bør være enkel slik at mottakeren lettere kan feste seg ved den.
  I tillegg kan ofte være greit å følge opp med en utdypende forklaring dersom det passer.

  Som mottaker er det viktig at du ikke tolker en konstruktiv tilbakemelding som en personlig fornærmelse og en trussel mot ditt eget selvbilde og syn på egen tilstrekkelighet. Dersom du skal ha utbytte av en slik prosess må du ikke lukke deg og sette ut piggene for å forsvare deg. En slik reaksjon på kritikk er mest vanlig hos personer med høy selvaktelse og vil være et hinder for utvikling og forbedring.

  Hensikten med en konstruktiv tilbakemelding skal som sagt være god overfor mottakeren; målet er å hjelpe mottakeren til å forbedre seg selv. Poenget er at du som mottaker får en mulighet til å vite hvordan andre har oppfattet deg og dine reaksjonsmønstre osv. i bestemte situasjoner. Du får altså en "gavepakke" som du selv kan velge hva du vil gjøre med. Som oftest vil det beste være at du tar i mot tilbakemeldingen med et åpent sinn, reflekterer over den og innstiller deg på å bruke den til å utvikle og forbedre det den gjelder.

  For at en konstruktiv tilbakemelding skal ha en god virkning er det viktig at den som gir tilbakemeldingen (senderen) kan formulere den på en god måte. Det innebærer bl.a. at den ikke må "pakkes inn i bomull" som tar vekk brodden. Den må være oppriktig i forhold til senderens grunnlag for tilbakemeldingen. Hvis man som sender forsøker å gjøre den mykere overfor mottakeren vil det redusere eller ødelegge mottakerens mulighet til å gjøre noe med saken. Hvis man vil ha utvikling kan man ikke vike unna på en slik måte.

  Som Zampolit sier kan en slik prosess føles vanskelig og brutal til å begynne med. Det gjelder først og fremst mottakeren, men også senderen. Det er ikke gøy å få negativ kritikk. Selv om du vet at det ikke er ment som en personlig fornærmelse og at hensikten er å hjelpe deg til å bli bedre på sikt, kan det være vanskelig å svelge det som kan føles som bitende kritikk.
  Det er heller ikke gøy å gi slik kritikk til en person du lever nært innpå og som du kanskje har et godt inntrykk av ellers. Men, det å bryte en rosenrød idyll vil ofte være nødvendig for å oppnå framgang, og det er viktig at alle forstår dette.

  Midt oppe i den konstruktive tåka er det også viktig å ta med positive tilbakemeldinger! Selv små positive tilbakemeldinger på ett enkelt ord kan ha en stor virkning hvis man er litt nedenfor etter å ha mottatt flere konstruktive tilbakemeldinger på rekke og rad. Jeg husker selv hvordan mørket senket seg over forsamlingen hver gang vi skulle utveksle tilbakemeldinger på befalsskolen. Men jeg husker også hvordan folk ble lettet da vi folk sa noe positivt til hverandre. Det løsnet godt på stemningen etter en lang runde med for det meste konstruktive tilbakemeldinger.

  Tilbakemeldingsprosessen som jeg har forsøkt å introdusere her ligger nær sentrum av den grunnleggende befalsutdanningen i Forsvaret i dag, og har mye å si for hvordan du utvikler seg som person og leder både under og etter utdanningen.

  Gubber og kjerringer som har relevant erfaring må for all del føye til eller rette på ting her.

 37. #36
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Må føye til at det er slik jeg husker det etter tre år. Jeg er ingen autoritet på feltet.

 38. #37
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2006
  Bosted
  Vest
  Innlegg
  1.765
  Pondusfaktor
  6
  Godt innlegg, Gnist, jeg har selvsagt et par innspill - selv om jeg er enig med alt du sier.

  1) Angående tilbakemeldinger (selvsagt). Det bør være en essens på ethvert team, arbeidsplass, lag etc. Hele veien, hver dag. Men i tillegg til dette er det lurt å samle, f.eks. et team, en gang i uka, eller i måneden, med det for øyet å sette seg ned og mer eller mindre systematisk gå gjennom måneden som har gått, og la ris og ros flyte. Det kan gi mer oversikt og man kan trekke større linjer enn i de daglige tilbakemeldingene som skjer fortløpende. Det gir også en følelse av debriefing og oppsummering, f.eks. dersom man har slike møter etter et prosjekt eller øvelse. Man har jo gjerne debriefing, og la da tilbakemeldinger til hver person være sentralt.

  2) Positiv kritikk (ros), krever ingen nærmere forklaring sier du. Jeg skjønner hva du mener, enhver kan relativt lett gi ros. Men et punkt her, er at rosen også er konstruktiv, eller kanskje heller: Konkret.

  "Bra!" holder ofte, og det er en enkel reaksjon på noe som er godt gjort, gjerne i de fortløpende, daglige tilbakemeldinger. Men, jeg nevner i pkt. 1 at man bør møte innimellom med det for øye å holde en debriefing og/eller en runde med tilbakemeldinger. Rosen får et større fotfeste og mening hos mottaker dersom den blir mer konkret, og det samme gjelder for øvrig 'konstruktiv kritikk', som Gnist gikk nærmere inn på, det har man en ypperlig mulighet til på nettopp slike oppsummerende møter, pkt. 1.

  3) Du nevner fint at slik tilbakemelding kan være uvant dersom det ikke har vært en vane. Det kan være virkelig uvant. At dine arbeidskollegaer, kanskje kamerater, plutselig begynner å gi konkret, gjennomtenkt og direkte kritikk kan være tøft i begynnelsen. Derfor kan det være hensiktsmessig ikke å avholde samlinger for å gi slike tilbakemeldinger med for store grupper. Begynn i det små og bli vant til det i en mindre skala. Viktig også for sender å formulere det på en velment og konstruktiv måte. Og ros bør alltid ha en plass.

  --
  Det jeg egentlig ville, var å poste noen fine sitater, men måtte jo kommentere Gnist sitt innlegg... Spesielt det første sitatet sier noe om en ekstrem, positiv innstilling, og jeg viser for øvrig til Gunnar Sønsteby under krigen og Peter Ratcliffe i Gulfkrigen, som kom inn i Alpha One Zero hvor negativitet og pessimisme syntes å ha fått skikkelig tak på lagfører og NK.

  Hard pressed on my right. My center is yielding. Impossible to maneuver. Situation excellent. I am attacking.
  - Ferdinand Foch at the Battle of the Marne

  "Let your plans be dark and as impenetratable as night, and when you move, fall like a thunderbolt."
  - Sun Tzu, The Art of War

  If you're in a fair fight, you didn't plan it properly.
  -- Nick Lappos, Chief R&D Pilot, Sikorsky Aircraft.
  For myself I am an optimist - it does not seem to be much use being anything else.

 39. #38
  Sersjant
  Ble medlem
  Oct 2005
  Innlegg
  4.824
  Pondusfaktor
  8
  Supert at du fyller ut litt, spesielt mtp. punkt 2.

 40. #39
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  Feb 2006
  Bosted
  Oslo
  Innlegg
  4.470
  Pondusfaktor
  7
  Helt grunnleggende sies det jo at ros gis i plenum, kritikk under fire øyne. Dette er selvfølgelig ikke absolutt, spesielt når en bruker det til læring for resten av gruppen. Uansett bør tilbakemeldingen, når mulig, komme så nært opptil det det gis tilbakemelding på som mulig for å forsterke effekten.
  "You are overreacting, and you can't spell overreacting without ovary. You're a girl"

 41. #40
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jul 2007
  Innlegg
  78
  Pondusfaktor
  6
  Sitat Opprinnelig skrevet av Harald10
  Men et punkt her, er at rosen også er konstruktiv, eller kanskje heller: Konkret.
  Dette er kjempeviktig! Rosen må være konkret, men den som roses må også vite hva han/hun jobber mot. Resultatmålet og effektmålet er veldig viktig.

  Hva mener dere om ”stille tilbakemelding” (det er mulig det har et mer teknisk navn jeg ikke kjenner til)? Med ”stille tilbakemelding” mener jeg de situasjoner hvor ingen tilbakemelding betyr at det ikke er noe vesentlig å kommentere – men ikke nødvendigvis at alt er perfekt. Dette er en type tilbakemelding man ofte møter i sammenhenger hvor ens motivasjon og tolmodighet skal testes. Hva syns dere om denne formen for tilbakemelding kontra konkret ros/kritikk?
  The time it takes for the rain to fall, is the time it takes to give in.

Side 1 av 2 12 SisteSiste

Trådinformasjon

Users Browsing this Thread

1 stk leser denne tråden nå (0 er registrert og 1 er gjester)

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •