NTB/VG: Regjeringen har sagt nei til rakettforsvar, men likevel har Norge brukt over 75 millioner kroner på utviklingen av NATOs rakettforsvar.

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=139665

- Vi er imot et strategisk rakettforsvar, men det er nyanser i dette, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til avisen.