Mer ad. forbudet mot tortur.
Til den gruppe som på dette diskusjonsforum hevder at tortur "er greit" mot særlig viktige fanger el. lig. er det følgende å si. Dere bør søke å forstå hva væpnede konflikter er og går ut på, samt skape forståelse for at væpnede konflikter ikke kan utkjempes i et lovløst rom (anarki).

Det må nødvendigvis gjelde restriksjoner på krigføring/hvilke våpen som skal være tillatt, samt metoder man kan ta i bruk for å nå sine mål i den aktuelle konflikt. - Dersom det motsatte skulle være tillatt så vil man intet annet komme av sted enn at konflikter vil stå uløst og bare ende i "en voldsspiral" (en krig fører til nye hevnkriger osv).

At man støtter et syn om at tortur er akseptabelt vil i ytterste konsekvens bety at man selv gjør seg til sadist/terrorist osv. En soldat i en Hær som den norske er underlagt det politiske nivået i samfunnet og alle regler som gjelder for militæres opptreden. Som torturist vil du bryte samfunnets vedtatte regler (både norske og folkerettslige). Norske Påtalemyndigheter vil innhente deg og du vil bli straffedømt av norske straffedomstoler og fratatt en enhver ære, militær grad eller stilling.

Man må i det hele forstå nærmere hva dette med "tortur" går ut på. Det nytter ikke med tilfeldigbasert oppfattning herom. Tortur kan jo selvsagt ta alle former og grader mht smertetilføyelse. - Dersom man syntes at det er ok med svært stor doser av smertetilføyelse ved tortur av en fange til det formål å presse opplysninger ut av den pågrepende i avhørssituasjon er man intet annet enn kriminell. Krigsrett er da svaret på den type adferd.

Tenk gjennom saken folkens. At man går inn for det syn at tortur ikke skal anvendes er ikke det samme som at man anbefaler at militær våpenbruk ikke kan finne sted. Tvert om må man stadig forsvar seg mot de trussler som råder og om nødvendig slå til med alvorlig maktbruk for å avvise disse. Men tortur har ingen hensikt mot person som allerede er "satt ut av spill" ved effektiv varetekt.