milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
milrab.no - gears you there
Side 2 av 3 FørsteFørste 123 SisteSiste
Viser resultatene 41 til 80 av 84

Tråd: Fokus: Artilleribataljonen / Brigade Nord

 1. #41
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  2.345

  Re:

  Sitat Opprinnelig skrevet av Crew Chief
  Da heter nok MPQ 64 M2 fortsatt LASR, men er en del oppgradert siden den opererte i parspann med HPI'en.

  I 88/89 hadde vi ikke tilgang til nattkikkert, men IR-kameraet som var montert på HPI'en kunne benyttes til mangt. Et sveip med den og mye kunne oppdages. Dog ikke helt etter boka.
  Den har nok alltid het MPQ-64M2 radar i NASAMS sammenheng.
  Men den er basert på TPQ-36A radar, begge produsert fra Raytheon.

  TPQ skal ihvertfall kunne følge mange mål et stykke ut.
  MPQ kan følge følge flere mål! Så vi trenger mer 'kanoner' om russerene kommer.

  Angående hva de kaller systemet, det er jo mye eldre personel som har vokst opp med systemet, jeg sier fortsatt AG-gym selv etter 1,5år siden jeg fikk utlevert HK.

  HPI, er det kameraet? Det som kan skifte fra vanelig til IR?
  Your signature cannot be longer than 70 characters long.

 2. #42
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Romerike
  Innlegg
  1.056

  Re: Stolte Artillerister

  HPI eller HPIR (High Power Illuminator) var belysningsradaren. Betegnelsen er AN/MPQ-61, måtte opp på loftet for å bla i noen gamle notater fra 88/89.

  Står litt om den i blekka til Raytheon: raytheon.com/businesses/stellent/groups ... 048580.pdf

  Mener kamera satt mellom "mikke mus ørene", som gjorde radaren lett gjenkjennelig. Husker ikke all funksjonalitet på kamera iom at jeg var på launcher og ikke ildledning.

  Si Volas - Morieris

 3. #43
  OF-1 Løytnant
  Ass S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.124

  Re: Stolte Artillerister

  LV Btt.3, tropp 1. Skytter RB-70. 2000-01
  Odd objects attract fire. You are odd.

 4. #44
  OR-2 Visekonstabel
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  134

  Re: Stolte Artillerister

  Btt O / OP / Kont IV-90.
  Diligentia Vis Celeritas

 5. #45
  OR-1+ Ledende menig
  Ble medlem
  2007
  Innlegg
  59

  Re: Stolte Artillerister

  Soon to be Artillerist:P Enda rekrutt. 22. Feb!
  AIGHT

 6. #46
  Rekrutt
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  6

  ARCHER artillerisystem

  Når skal forsvaret innføre det nye ARCHER-systemet? Rykter sier at det kan skje allerede i år eller neste år, men det er som sagt rykter.
  Noen som vet?

 7. #47

 8. #48
  OR-4 Konstabel
  Ble medlem
  2011
  Bosted
  '';
  Innlegg
  1.196
  Sitat Opprinnelig skrevet av femtilapp Vis post
  Når skal forsvaret innføre det nye ARCHER-systemet? Rykter sier at det kan skje allerede i år eller neste år, men det er som sagt rykter.
  Noen som vet?
  ,

  Mener å huske at forsvaret skal kjøpe 24 stk.
  Jeg er svært nysgjerrig på hvor mange som skal utgjøre et batteri.M109 hadde 6 skyts pr batteri i 80 og 90 årene,men ladeprosessen er jo som tatt ut av 1800-tallet med granat,kruttposer og tennpatron til slutt. Archer er mye kjappere å lade og har derfor mye større kapasitet etter det jeg har skjønt,for ikke å snakke om maks skuddavstand.
  Trøste og bære,Erna

 9. #49
  OR-3 Ledende visekonstabel
  Ble medlem
  2007
  Bosted
  Hjertet
  Innlegg
  610
  Kan vi ikke slå sammen denne tråden med den gamle Archer tråden?

  En jeg jobbet med var på Rena i fgtj. for et år siden og han sa grunnen til Archer ikke var tatt i bruk var at noe på systemet ikke tålte kulden her i Norge.

 10. #50
  OF-2 Kaptein
  S-5 Milforum

  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.255
  Forsvarsbudsjettet for 2011 sier:
  5439 Landbasert, indirekte ildstøtte
  Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. S. nr. 370 (2008–2009) til St.prp. nr. 70 (2008–2009). Prosjektet omfatter anskaffelse av inntil 24 hjulgående, selvdrevne artilleriskyts, ammunisjonshåndteringssystemer, logistikk og en viss mengde moderne ammunisjon. De nye skytsene skal erstatte eldre og vedlikeholdskrevende materiell av typen M-109. Anskaffelsen gjennomføres i samarbeid med Sverige. Prosjektet er et viktig foregangsprosjekt i det forsterkede nordiske materiellsamarbeidet. Leveranser er planlagt i perioden 2011–2013.

  Prosjektets prisjusterte kostnadsramme (post 45) er 1 905 mill. kroner.
  Første Archer skal ha ankommet Norge.

  Går vi tilbake til St.prp. nr. 70 (2008-2009) som Stortingets vedtak om anskaffelse er basert på, står det:
  3.2 Landbasert, indirekte eldstøtte (artilleri)
  3.2.1 Innleiing
  Gjennom St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 (2008-2009) vart Stortinget informert om fire prosjekt for modernisering av Hæren. Eitt av desse prosjekta er nyskaffing av artilleri.

  Dei noverande artillerikanonane av typen M109 er frå slutten av 1960-talet. Kanonane vart moderniserte i 1989-1990 med nye tårn for å få lengre rekkjevidde, og nokre er seinare oppdaterte. Likevel krev desse artillerikanonane mykje vedlikehald og er lite fleksible for moderne bruk.

  3.2.2 Føremålet med prosjektet
  Føremålet med prosjektet er å tilpasse Hæren sitt artilleri til framtida. Artilleriet må moderniserast med ein fleksibel og effektiv type skyts som òg kan bruke nye ammunisjonstypar. Moderne ammunisjon har mellom anna lågare risiko for utilsikta skade som følgje av at dei er meir nøyaktige. Difor vil nytt skyts ha høgare presisjon i tillegg til lengre rekkjevidde enn det noverande artilleriet.

  3.2.3 Samarbeid med Sverige
  Noreg inngjekk våren 2007 ein samarbeidsavtale med Sverige for å effektivisere utviklinga og produksjonen av eit nytt artillerisystem til hærstyrkane både i Sverige og Noreg. Dette er venta å gje innsparingar, særleg i drift, i tillegg til større operativ effekt og uthaldenheit. Som eit ledd i samarbeidet er det forhandla fram ein felles avtale om dette med leverandøren ( BAE Systems Bofors) om utvikling av, og opsjon for nyskaffing av, artilleri av typen Archer.

  Regjeringa er oppteken av å sikre at eit utvida nordisk forsvarssamarbeid også skal kome norsk industri til gode. Ei balansert industrideltaking mellom landa er eit vesentleg element i samarbeidsavtalen mellom Sverige og Noreg. Det er ein føresetnad at ei norsk nyskaffing hjå svensk industri skal balanserast med ei svensk nyskaffing hjå norsk forsvarsindustri av tilsvarande verdi og kvalitet i same tidsrom. Departementet vil nøye følgje opp for å sikre at denne balansen vert etablert.

  3.2.4 Nærare om prosjektet
  Archer er eit hjulgåande og sjølvdrive artilleriskyts. Det vert planlagt ei nyskaffing av inntil 24 skyts og system for handtering av ammunisjon, system for eldleiing, ein del logistikk og ei viss mengd moderne ammunisjon. Dei nye skytsa kan opererast innanfrå ein pansra kabin.

  Regjeringa har lagt vekt på at samarbeidsavtalen med Sverige ikkje skal vere til hinder for at ein tilbakefallsposisjon som alternativ vert gjort gjeldande. Dersom samarbeidet med Sverige ikkje kan gjennomførast tilfredsstillande og kontrakten om nyskaffing av artilleri ikkje vert signert, vil Noreg starta ein eigen nyskaffingsprosess gjennom ein open anbodskonkurranse. Dette er gjort kjent for Sverige.

  3.2.5 Ekstern kvalitetssikring
  Ekstern kvalitetssikring av prosjektet er gjennomført i samsvar med retningslinene frå Finansdepartementet. Resultata frå kvalitetssikringa ligg til grunn for den tilrådde kostnadsramma.

  Forsvarsdepartementet vil følgje opp dei usikkerheitsreduserande tiltaka som ekstern kvalitetssikrar har tilrådd.

  3.2.6 Kostnader
  Den tilrådde kostnadsramma (post 45) for prosjektet er 1 820 mill. kroner medrekna ei avsetting for usikkerheit. Gjennomføringskostnadene (post 01) for prosjektet er venta å bli 43 mill. kroner.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 11. #51
  OR-4 Konstabel
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  1.002
  Grenaderer og KK-er skal fra og med Januar 2012 begynne med å utvikle alt mulig som skal fikses og ordnes.
  Mener å huske at de første kommer til Nils i 2014/2015 og deretter til Olga og Piraya.

 12. #52
  Rekrutt
  Ble medlem
  2012
  Innlegg
  1
  Hei

  Er en gammel veteran fra Stabstroppen, Patteri P, MFABN - Setermoen 93-94. Var innom en tur på Haslemoen sommer 93 før ferden gikk videre til nordlige trakter.....Noen her som var i samme båt?. Jeg kjørte kommando-vogn med taktisk merking PX-3.
  Meget stolt artillerist!!!!

 13. #53
  OR-1 Menig
  Ble medlem
  2009
  Innlegg
  41
  RBTT FASØ Januar-mars 1990.
  RBTT utdannet denne kontigenten personell til MFABTT/FASØ og til BTT O MFABN/BRIG-N. men så manglet de ett kanonmannskap i PIRAYA og da var ikke undertegnede sein med å melde seg... Så da ble det PIRAYA fra mars til desember 1990 som kanon 1er og KK på PK-6.
  Fantastisk flott tid:-)
  AAHOOA

 14. #54
  OR-4 Konstabel
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  1.002
  1er og KK??
  Dona Ferrea

 15. #55
  OR5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bergensområdet
  Innlegg
  6.559
  1er og 4er..AHOA!
  Turbo bullshit...No real power.

 16. #56
  OR-4 Konstabel
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  1.002
  Det ga mer mening


  Forøvrig Nils, NK-4, K3 her. 2010/2011, riktignok.
  Dona Ferrea

 17. #57
  OR5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bergensområdet
  Innlegg
  6.559
  1er, 2er og 3er osv er mannskapsposisjoner på skytset. Sikte, høyde- og sideretting, lader og avtrekk osv..KK= kanonkommandør.
  Turbo bullshit...No real power.

 18. #58
  OR-4 Konstabel
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  1.002
  Vet jo det, skjønte bare ikke hvordan han kunne være 1er og KK samtidig
  Dona Ferrea

 19. #59
  OR-1 Menig
  Ble medlem
  2009
  Innlegg
  41
  Sitat Opprinnelig skrevet av Voodoo Vis post
  1er og KK??
  Ja, var 1er de første 6 månedene, når ny kontigent kom nordover til batteriet var jeg KK de siste 3 månedene.
  Ved permisjoner/sykdom måtte 1er også fungere som KK..........

 20. #60
  OR-4 Konstabel
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  1.002
  Aaah, I see! Artig, artig!
  Dona Ferrea

 21. #61
  Rekrutt
  Ble medlem
  2012
  Innlegg
  1
  Btt.N / OP / Laseroperatør! Kont. 11/12

  Vingtaqs for life!

 22. #62
  OR-2 Visekonstabel
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  '';
  Innlegg
  125
  Nøyaktig samme som han over

 23. #63
  Rekrutt
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  4
  Btt Nils 1991 ,kanon 6, Firer på den .

 24. #64
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.591
  Sitat Opprinnelig skrevet av 36Aarø Vis post
  Btt Nils 1991 ,kanon 6, Firer på den .
  Jøss

  10/91 eller dimmitert i 91?
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 25. #65
  Rekrutt
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  4
  Sikkert ikke enkelt,men lurer på hvor en kan kontakte noen for å få en kopi av dimmevideoen fra Batteri Nils fra Desember 1991 om jeg ikke tar så mye feil,å om noen har noen bilder i fra Perioden Mai Desember 1991.Hvis så hadd det vært en stor glede.

 26. #66
  Rekrutt
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  4
  Dimmiterte i Desember 91

 27. #67
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.591
  Sitat Opprinnelig skrevet av 36Aarø Vis post
  Dimmiterte i Desember 91
  Da kom jeg når du dro. Da har jeg dessverre ikke bilder etc fra din tid.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 28. #68
  Rekrutt
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  4
  Synd,får håpe det finnes noen her inne.

 29. #69
  OR-3 Ledende visekonstabel
  Ble medlem
  2010
  Innlegg
  694
  10/91 var en fin årgang. Heldigvis i Rett btt: Mike (MFA/GP).
  All animals are equal, but some animals are more equal than others.

 30. #70
  Rekrutt
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  '';
  Innlegg
  4
  -

 31. #71
  Rekrutt
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  '';
  Innlegg
  4
  Sitat Opprinnelig skrevet av korpmolnes Vis post
  Hei

  Er en gammel veteran fra Stabstroppen, Patteri P, MFABN - Setermoen 93-94. Var innom en tur på Haslemoen sommer 93 før ferden gikk videre til nordlige trakter.....Noen her som var i samme båt?. Jeg kjørte kommando-vogn med taktisk merking PX-3.
  Meget stolt artillerist!!!!
  Jeg husker godt PX-3. Jeg kjørte PO-1. Det er Batteri P's troppsjefs og OP lag 44 sin Gelenderwagen. Men det var ENDA lenger siden. Faktisk i 1988. Vi var 4 stk som tok Mercedesene gjennom 109er løypa, i elva.. for en tur.

 32. #72
  Rekrutt
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  2

  Luftvernsartilleriet

  Hei! Jeg har blitt innkalt til luftvernsartilleriet på Ørland i august. Finner ganske lite info om det på nettet, så jeg lurte på om det var noen som har vært der eller har erfaring med det, og kunne fortalt litt om det? :)

  Takk for svar!

 33. #73
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2012
  Bosted
  På kaserna
  Innlegg
  968
  Dette er en fin film om LvaBn (Luftvernartilleribataljonen).

  https://www.youtube.com/watch?v=sHxnu-tecYk
  Sist endret av Grasklyppertraktor; DTG 092044A Mar 14 kl Sunday

 34. #74
  OR-8 Kommandérsersjant
  Sjefssersjant Milforum

  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.679
  Her er en flott tråd fra en bruker som gjorde førstegangstjeneste i Lvabn på Ørlandet: http://milforum.net/threads/60849-Luftving-138
  "..., periodic waxing of the external surface will improve the appearance and environmental resistance of the bomb."

 35. #75
  Rekrutt
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  2
  Tusen takk!

 36. #76
  Rekrutt
  Ble medlem
  2016
  Innlegg
  2

  Jente i OP-troppen?

  Hei!

  Jeg skal inn i artilleribataljonen i januar 2017. Har lyst til å ha en tjeneste som er fysisk krevende. Derfor har jeg sett på muligheten for å søke meg inn i OP-troppen. Det jeg lurer på er om noen der ute vet om jenter i praksis har sjans til å bli en del av troppen? Jeg er i ganske god fysisk form, men såklart vil jeg jo være svakere osv. enn mange gutter under rekrutten. Noen andre forslag til hva jeg kan søke meg inn i artilleribataljonen dersom jeg vil at det skal være krevende?

 37. #77
  OR-2 Visekonstabel
  Ble medlem
  2010
  Bosted
  '';
  Innlegg
  353

  Sv: Jente i OP-troppen?

  Sitat Opprinnelig skrevet av ing Vis post
  Hei!

  Jeg skal inn i artilleribataljonen i januar 2017. Har lyst til å ha en tjeneste som er fysisk krevende. Derfor har jeg sett på muligheten for å søke meg inn i OP-troppen. Det jeg lurer på er om noen der ute vet om jenter i praksis har sjans til å bli en del av troppen? Jeg er i ganske god fysisk form, men såklart vil jeg jo være svakere osv. enn mange gutter under rekrutten. Noen andre forslag til hva jeg kan søke meg inn i artilleribataljonen dersom jeg vil at det skal være krevende?
  Jeg har møt en jente som var grenader i op troppen så det er definitivt mulig.

 38. #78
  OF-1 Løytnant
  Ass S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.124

  Sv: Jente i OP-troppen?

  Andre fysiske utfordrende muligheter kan være kystjeger og minedykker.
  Odd objects attract fire. You are odd.

 39. #79
  OF-1 Løytnant
  Ass S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  9.124

  Sv: Jente i OP-troppen?

  Har luftforsvaret basesett/force protection avdeling for vernepliktige?
  Odd objects attract fire. You are odd.

 40. #80
  OR-2 Visekonstabel
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  154

  Sv: Jente i OP-troppen?

  Ja det har de

  Sent fra min HTC One A9 via Tapatalk

Side 2 av 3 FørsteFørste 123 SisteSiste


Lignende tråder

 1. Sambandsbataljonen, Brigade Nord /Sessvollmoen
  By Kuyene in forum Førstegangstjeneste og verneplikt
  Svar: 6
  Nyeste innlegg: DTG 021727A Oct 18, Tuesday
 2. Fokus: 2.bataljon / Brigade Nord
  By AGR416 in forum Hæren
  Svar: 18
  Nyeste innlegg: DTG 082223A Oct 15, Thursday
 3. Fokus: Stridstrenbataljonen / Brigade Nord
  By JonasH in forum Hæren
  Svar: 7
  Nyeste innlegg: DTG 101100A Jun 14, Tuesday
 4. Fokus: Panserbataljonen / Brigade Nord
  By Endure in forum Hæren
  Svar: 107
  Nyeste innlegg: DTG 291648A Jul 12, Sunday
 5. Over 200 ledige grenaderstillinger i Brigade Nord.
  By Janolsen86 in forum Førstegangstjeneste og verneplikt
  Svar: 4
  Nyeste innlegg: DTG 061746A Feb 12, Monday

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •