Kom over denne siden på forsvarsnett; http://www.mil.no/sjo/knmt/dfs/start/arkiv/article.jhtml?articleID=425 73

Her finner man forsvarets dykkerhåndbok SUP 13(A) samt dekompresjonstabeller og lign. Kan jo være grei lesning for de som har tenkt seg til MJK eller bli minedykker..