milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Liker Liker:  0
Viser resultatene 1 til 28 av 28

Tråd: POLITI vs FORSVARET

 1. #1
  Tanfoglio
  Gjest

  POLITI vs FORSVARET  Ville bare høre om noen har reflektert over følgende:

  HV016 har et relativ snevert fagfelt som trenes, Livvakt&eskorte, AT, snipertjeneste og V&S. Ingen tvil om at dette kan de meget godt og har et høyt nivå sett i HV sammenheng. Jeg har registrert i flere fora at det har vært rettet "kritikk" mot forsvaret pga at det trenes for mye "svart tjeneste" som er mer aktuelt i fred og krise og dertil hører oppgavene under politiet som er det sivile maktorgan.

  Sprs mitt er ikke hvem som best er egnet til å ivareta disse oppgavene, men om forsvaret generelt (ikke bare 016) bruker for mye tid på fagfelt som de aldri vil bli satt til å løse?

  Politiets amodning om bistand fra forsvaret i skarpe oppdrag har en meget høy terskel. Politisk sett skal en jo ikke bruke forsvaret mot egen befolkning. (terroranslag på kontinentalsokkel er vel unntaket da FSK er enerådig her..)

  Hadde vært artig å hørt litt om andres meninger her...
 2. #2
  OR-2 Visekonstabel (T35)
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  141
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  RE: POLITI vs FORSVARET

  Det samme er tilfelle med den nye innsatsstyrken i HV, som rettes mer mot "svart tjeneste". Synet bak dette er fullt forståelig, terror og ekstrem kriminalitet (Stavanger) er jo langt mer påregnelig enn krig i våre dager. Juridisk sett kan det på visse vilkår brukes mil. styrker mot "befolkningen", men det skal nok mye til for at en politimester ber om "grønne" til skarpe oppdrag. Jeg mener at innsatsstyrken i hvert distrikt bør øve sammen med politiets UEH-enhet i distriktet, slik kan den bli en "gripbar" ressurs for politimesteren.


 3. #3
  Ugl
  Gjest

  RE: POLITI vs FORSVARET  Det dere sier er svært fornuftig og jeg er enig... Ref øv nidaros og øv kristiania så legges det jo opp til at forsvaret og politiet (spesielt på ledelsesplanet) trener på å samarbeide... Jeg vil tro at politiet ser på disse øvelsene som en mulighet for dem til å se hva de kan bruke forsvaret til og hva forsvaret ikke kan brukes til...

  I det sentrale østland så er jo delta og hjk veldig nære og kan nok brukes enkelt til de fleste oppdrag. Problemet vil komme når det eksempelvis er terrorceller og flere operasjoner som skal utføres samtidig. Da vil delta slite da selv ikke de kan være på flere plasser samtidig.

  I disse situasjonene (eks. gå inn og annholde mistenkte som antatt befinner seg i den bygningen) at 016, UEH, Delta, MJK/FSK kan brukes i en samarbeidssituasjon. Heimevernets innsatsstyrke vil aldri bli sendt inn først, med mindre det skjer kjempestore ting, men en svært relevant oppgave er "lokaliser og isoler".

  Å lokalisere og isolere kan i mange tilfeller kreve STORE ressurser, noe de lokale UEH'ene ikke har. Da kan man bruke eks. en Innsatsstyrke til å lokalisere de mistenkte, isolere objektet og vente på kavaleriet. I slike situasjoner så nytter det ikke å sette inn en vanlig HV-soldat... Politiet er avhengig av at personellet de gir oppgaven er i stand til å selv kunne tenke og utføre om ting skulle skje før kavaleriet*(politiet) selv kommer. Da må man ha folk som kan ROE, og ikke minst som kan sette ei kule i låret på den mistenkte og ikke i den uskyldige forbipasserende.

  Så om man ser litt store scenarioer så fungerer det faktisk slik i mitt hode at det trenger ikke være så satans stort før HVs innsatsstyrker faktisk kan gi politiet et viktig bidrag...

  "På rett sted, til rett tid, med de riktige ressursene..."** -* eller noe slikt er vel det nye slagordet..  __________________
  Jau feskehau...

 4. #4
  Rockie
  Gjest

  RE: RE: POLITI vs FORSVARET

  quote:


  Originally posted by: Ugl

  "Problemet vil komme når det eksempelvis er terrorceller og flere operasjoner som skal utføres samtidig. Da vil delta slite da selv ikke de kan være på flere plasser samtidig."


  Er du sikker på at Delta ikke kan være på flere plasser samtidig??? Vet du hvor mange personer Delta består av??
 5. #5
  OR5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Sønnafor Son
  Innlegg
  8.230
  Nevnt
  21 innlegg
  Sitert
  71 innlegg

  RE: RE: RE: POLITI vs FORSVARET

  quote:


  Originally posted by: Rockie

  " Er du sikker på at Delta ikke kan være på flere plasser samtidig??? Vet du hvor mange personer Delta består av??"


  Tror ikke vi skal gå inn på hvor mange etc.. Men sånn rent generelt vil jeg tro at Delta vil samarbeide endel med lokale UHE. Deltas kapasitet ville nok overasket mange her på forumet. Hjk/Fsk ville nok assistert Delta før 016 eller i-styrken ville blitt satt inn. De ville nok ikke blitt kalt inn før en reell trussel/situasjon oppstår. Mange gode poenger sålangt i innleggene. Politiet vil nok prøve mange andre løsninger før de går til det skrittet å be om bistand fra Hv. Tror nok endel politimestere rundt i Norge ikke helt vet hva f.eks 016 kan bidra med samt nivået på denne avdelingen. Dette til trosss for at endel politifolk tjenestegjør i nevnte avd.

  Men opprettholdelse av lov og orden er en politioppgave.

  84mm  -- Edited by 84mm at 02:46, 2004-12-25

  __________________
  jeg har donert, har du?
  What happens in the garage, stays in the garage

 6. #6
  soppe
  Gjest

  RE: POLITI vs FORSVARET  Såvidt meg er bekjent, så er det fire militære avdelinger som har en viss politimyndighet i Norge: MP, garden (på vaktstedene), FSK og HV. FSK i egenskap av sin antiterror-kapasitet, og HV som kan hjelpe til med å regulere sivile i tilfelle krise (trafikk er et aktuelt område her). For 0-16s del vil de nok kunne kalles inn oftere, og det har jo skjedd i anledning terror-trusler mot Norge.

  Jeg tror ikke Forvaret trener for mye sort, for terror som en mye større trussel mot vårt rike enn direkte militære angrep. Forsvaret har vel i realiteten to hovedoppgaver nå: trene og deployere i internasjonale operasjoner, og trene på terror-forsvar og krise her hjemme.
 7. #7
  Rockie
  Gjest

  RE: RE: POLITI vs FORSVARET

  quote:


  Originally posted by: soppe

  "Såvidt meg er bekjent, så er det fire militære avdelinger som har en viss politimyndighet i Norge: MP, garden (på vaktstedene), FSK og HV. FSK i egenskap av sin antiterror-kapasitet, og HV som kan hjelpe til med å regulere sivile i tilfelle krise (trafikk er et aktuelt område her). For 0-16s del vil de nok kunne kalles inn oftere, og det har jo skjedd i anledning terror-trusler mot Norge. Jeg tror ikke Forvaret trener for mye sort, for terror som en mye større trussel mot vårt rike enn direkte militære angrep. Forsvaret har vel i realiteten to hovedoppgaver nå: trene og deployere i internasjonale operasjoner, og trene på terror-forsvar og krise her hjemme."


  Militære avd*får kun politimyndighet i krise/krig. Det er ingen militære avdelinger som har politimyndighet i fredstid før politiet ber om bistand, og inntil det skjer, som jeg håper aldri*vil skje, så kan militæret bare øve og øve. Erfaring og kompetanse med*skarpe oppdrag*på*områder innen*anti-terror vil være meget lav for militæret.


 8. #8
  16berget
  Gjest

  RE: POLITI vs FORSVARET

  Millitærpolitiet er likestilt med politiet ved bruk av tvangsmidler over Millitært personel, uavhengig av oppholdsplass. Samt sivilt personell på millitært område.


 9. #9
  Rockie
  Gjest

  RE: RE: POLITI vs FORSVARET

  quote:


  Originally posted by: 16berget

  "Millitærpolitiet er likestilt med politiet ved bruk av tvangsmidler over Millitært personel, uavhengig av oppholdsplass. Samt sivilt personell på millitært område. "


  Det er riktig det..


 10. #10
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Norge
  Innlegg
  301
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  RE: POLITI vs FORSVARET

  Veit ikke hvor relevant det er for akkurat denne tråden men da kan dere i hvert fall kikke på den : Sivilt-militært samarbeid

  -- Edited by Princo at 21:56, 2004-12-25


 11. #11
  soppe
  Gjest

  RE: RE: RE: POLITI vs FORSVARET

  quote:


  Originally posted by: Rockie

  "Militære avd*får kun politimyndighet i krise/krig. Det er ingen militære avdelinger som har politimyndighet i fredstid før politiet ber om bistand, og inntil det skjer, som jeg håper aldri*vil skje, så kan militæret bare øve og øve. Erfaring og kompetanse med*skarpe oppdrag*på*områder innen*anti-terror vil være meget lav for militæret."


  Du tar feil, Rockie. De fire avdelingene jeg nevnte har under spesielle forutsetninger politimyndighet. MP under sine hjemler, garden på sine vaktsteder (dette er nytt av i år), FSK som en antiterror-funksjon og HV under kriser.

  Det er selvfølgelig snakk om såkalt begrenset politimyndighet, her begrenset til tid, sted og forutsetninger.

  *(endret fordi jeg skrev Rockies navn feil)  -- Edited by soppe at 01:31, 2004-12-26


 12. #12
  Tanfoglio
  Gjest

  RE: POLITI vs FORSVARET  Soppe er inne på noe, men dette med politimyndighet er mer komplisert enn du tror.. Politimyndighet og tildeling av dette er regulert i politiloven § 20. (se www.lovdata.no) Dette er ganske strengt og tildeling av begrenset politimyndighet som du refererer til gis til politistudenter i praksis, personell ved politireserven når disse er i tjeneste, sivile oppsynsmenn og enkelte vektere som foretar fangetransport. Noe få andre også som jeg ikke går inn på her.

  Når det gjelder forsvaret mener jeg at grensejegerne er tildelt begrenset politimyndighet - for vistiasjon og evt anholdelse av personer ved grensen. Når det gjelder MP er disse tildelt militær politimyndighet og dette er litt på siden og de forholder seg til MP-instruksen og militær straffelov/straffeprosessloven. Samme med militære vakter når disse har vakttjeneste som har vaktinstruks og instruks for bruk av våpen i fredstid. I tjeneste er disse definert som offentlige tjenestemenn (på lik linje som feks trikkekontrollører ved oslo sporveier og politi) Dette sier ingenting om myndigheten, men vernet de har i kraft av sin stilling.

  Skill mellom tvangs- og maktmidler. Tvangsmidler er regulert i straffeprosessloven og er feks pågripelse, ransaking og beslag. Maktmidler er skytevåpen, slag og gassvåpen, håndjern/bendsel, altså midler en fysisk bruker mot en person og som er regulert i egne instrukser.

  FSK er vel enerådig på kontinetalsoklen, men ved anslag her må vel dette defineres som er anslag mot rikets sikkerhet og ergo er vi en krise fase - på lik linje som HV evt ville blitt mobilisert - eller selvfølgelig, hvis politiet ber om bistand.
 13. #13
  Rockie
  Gjest

  RE: RE: RE: RE: POLITI vs FORSVARET

  quote:


  Originally posted by: soppe

  " Du tar feil, Rockie. De fire avdelingene jeg nevnte har under spesielle forutsetninger politimyndighet. MP under sine hjemler, garden på sine vaktsteder (dette er nytt av i år), FSK som en antiterror-funksjon og HV under kriser.


  Når jeg skrev mitt innlegg tenkte jeg mer på anti-terror situasjoner (gisselsituasjoner, kapringer*etc.). FSK får da ikke politimyndighet før politiet/justisdep ber dem om bistand.

  *

  FSK er ikke enerådig på kontinentalsokkelen heller... http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=219338
 14. #14
  soppe
  Gjest

  RE: RE: POLITI vs FORSVARET

  quote:
  Originally posted by: Tanfoglio

  "Soppe er inne på noe, men dette med politimyndighet er mer komplisert enn du tror..

  *

  Er i ferd med å bli flisespikkeri med tanke på lovtekst og hjemler her nå, men..

  *

  Pl. §20 3. ledd er hjemlen for at andre enn politi-etaten (inkl. studenter og reserven) kan tildeles politimyndighet.* 3. ledd definerer begrenset politimyndighet som en politimyndighet som er begrenset i tid eller til nærmere bestemte saker eller funksjoner. Dette gjelder den ordinære, sivile politimyndigheten.

  Men det finnes en egen "Lov om politimyndighet i det militære forsvar" (nr. 33 1988). Etter denne loven har alle befal fra sersjanter og oppover, MP og vakter politimyndighet over alle på militært område eller i nærheten av det - og disse gis anledning til å bruke tvangsmidlene i pl. § 8 (innbringe og anholde). Befal har i tillegg politimyndighet overfor militært personell eller den som bruker militært*materiell*utenfor slikt område. Det er dette som kalles militær politimyndighet, og den såkalte MP-instruksen er hjemlet i denne lovs § 7.

  I tillegg til militær politimyndighet er altså enkelte avdelinger/funksjoner i forsvaret gitt begrenset politimyndighet etter pl. §20, 3. ledd. Jeg vet at garden fikk det i 2004, og har ikke hatt det før.

  Politiinstruksen § 14-1 har overskriften "Vilkår for å begjære militær bistand". Her heter det at politiet kan be om slik bistand ved "naturkatastrofer, i redningstilfelle eller i lignende situasjoner", "for uskadeliggjøring eller fjerning av eksplosiver" eller "når det følger av lov og ellers i samsvar med direktiv for Forsvarets bistand til politiet i fred". "De militære mannskapene skal meddeles politimyndighet* når forholdene tilsier at de kan bli pålagt å anvende makt eller iverksette andre regulerende polititiltak overfor sivilepersoner."

  Tanfoglio har helt rett når du sier at dette er komplisert, i likhet med mange juridiske emner. Det gjelder å ikke la seg føle bundet fast av disse hjemlene, men heller se alle mulighetene de gir!
 15. #15
  OF-3 Major
  Administrator
  NK Milforum

  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  15.278
  Nevnt
  272 innlegg
  Sitert
  515 innlegg

  RE: POLITI vs FORSVARET

  Interessant tema og bra det er folk med innsikt over paragrafene som guider oss trygt i havn!

  __________________
  Har du støttet Forumet?

 16. #16
  deltasoldat
  Gjest
  Her har dere en artikkel som som tar opp problemstillingen mellom politi og forsvar.

  http://www.dagsavisen.no/debatt/article1353385.ece

 17. #17
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  951
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Deltok nettopp på en større ransøvelse, som brannmann, da ranere satte fyr på fluktbilen (som vi måtte slukke) og senere krasjet med en møtende bil (hvor vi måtte trå til med frigjøring osv.) to ranere flyktet fra krasjstedet og en satt fastklemt i bilen. politiet i fullt utstyr, hjelm, vest, mp5, jeg merket at det klødde i HV-Innsatsgenene mine. Lokalt politi har ikke ressurser til å sperre av veien, kontrollere trafikk, jage skurkene, og sikre skadested og innstaspersonellet (brann/Helse) og sikre seg spor i banken. det er mange oppgaver som skal gjøres samtidig. HV I, kan godt ta på seg VKP, OP, Objektsikring, osv. men da må det lokale politiet vite om resursene, og kanskje kjenne gutta. Bare HV I utstyret kan hjelpe politiet langt på vei.

 18. #18
  OR5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Sønnafor Son
  Innlegg
  8.230
  Nevnt
  21 innlegg
  Sitert
  71 innlegg
  Sitat Opprinnelig skrevet av barbaren
  jeg merket at det klødde i HV-Innsatsgenene mine. Lokalt politi har ikke ressurser til å sperre av veien, kontrollere trafikk, jage skurkene, og sikre skadested og innstaspersonellet (brann/Helse) og sikre seg spor i banken. det er mange oppgaver som skal gjøres samtidig. HV I, kan godt ta på seg VKP, OP, Objektsikring, osv. men da må det lokale politiet vite om resursene, og kanskje kjenne gutta. Bare HV I utstyret kan hjelpe politiet langt på vei.
  Helt enig med "kløen" og tankene selv om det kanskje er provoserende for enkelte personer. Viktig debatt slik jeg ser det!
  84mm
  What happens in the garage, stays in the garage

 19. #19
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  42
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  gammel artikkel dukket opp på et søk men fortsatt viktig.


  ser at lokale hv-i tropper ikke akkurat møter på samarbeidsvillig politi...

  "HV-øvelse i Kristiansund"
  http://www.tk.no/nyheter/article2946042.ece
  og som ble fulgt opp av politiet her
  "Pågripelse er politiets oppgave "
  http://www.tk.no/nyheter/article2947859.ece

  kanskje det var en liten misfortåelse ute og gikk mellom partene?
  "Eagles may soar, but weasels aren't sucked into jet engines."

 20. #20
  OR-3 Ledende visekonstabel (T35)
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Tromsø
  Innlegg
  622
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg
  Sitat Opprinnelig skrevet av chathcock
  gammel artikkel dukket opp på et søk men fortsatt viktig.


  ser at lokale hv-i tropper ikke akkurat møter på samarbeidsvillig politi...

  "HV-øvelse i Kristiansund"
  http://www.tk.no/nyheter/article2946042.ece
  og som ble fulgt opp av politiet her
  "Pågripelse er politiets oppgave "
  http://www.tk.no/nyheter/article2947859.ece

  kanskje det var en liten misfortåelse ute og gikk mellom partene?
  Innsatsstyrken skal på veldig kort tid kunne klare å gå inn i spenstige situasjoner og løse dem.
  Fra den første artikkelen: Eh? Hva er en spenstig situasjon? Trampolineterrorister?

 21. #21
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  1.559
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  Re: POLITI vs FORSVARET

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artik ... tid=582246
  - PLANLA MUMBAI-TERROR: Det angivelige terrorangrepet mot Danmark og blant annet avisen Jyllands-Posten skulle gjennomføres med omfattende bruk av skytevåpen mot ulike mål - lik terrorangrepet som rystet Mumbai for ett år siden
  Om noe slikt hadde blitt gjennomført i Oslo eller en større by i Norge hadde politiet fort hatt kapasitetproblem, spesielt om det hadde blitt gjennomført på flere steder i byen samtidig. Da hadde staten blitt nødt til å sette inn forsvaret, HV-I for eksempel.

 22. #22
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2009
  Bosted
  '';
  Innlegg
  1
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  Re: POLITI vs FORSVARET

  Har lest diverse innlegg på siden vedrørende samme emne over en tid nå. Vil først og fremst si at jeg betviler ikke at HV besitter mye kompetane innenfor de operative felt de trener på. Spørsmålet som går igjen i ulike varianter er hvorvidt HV og spesielt HV-I vil ble brukt som bistand til politiet ved ulike hendelser.

  Uten å refere til Grunnlovens §99 og andre mulige hypotetiske scenarioer for krig, terror osv. stiller jeg meg spørsmålet hvorfor trener HV-I som de gjør. Da med tanke på entring, bordring, livvakt og annet. Politiet har slik jeg kan se det uttalt at den bistand de kan trenge av HV ved en ekstraordinær hendelse er til objektsikring. Og da er rekkefølgen slik at politiet tar/sikrer objektet og så kommer HV inn i ettertd og evt overtar vakthold. Dette er jo og meg bekjent det eneste som HV driver med når de samtrener med politiet. Så hvorfor trener ikke HV-I utelukkende på dette? All annen væpnet bistand til politiet vil være fullstendig uaktuellt. Dette da politiet besitter både mannskap og kompetanse til å takle alle realistiske utfordringer som måtte komme.

  I bunn og grunn er nok alt dette et ressurs spørsmål som løftes noen hakk over den vanlige fotsoldat, bare synd at mange motiverte og innsatslystne tjenestemenn i HV blir ført bak lyset og villedet til å tro noe annet..

 23. #23
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  520 innlegg

  Re: POLITI vs FORSVARET

  Forsvarsmessig har man ett begrep som heter assymetrisk krigføring. Hvor grensen mellom ett eller flere terroranslag og assymetrisk krigføring går er nok vanskelig å si - men den er faktisk ikke så relevant fra sak til sak - det er mer et strategisk spørsmål. Men at det er en sannsynlig metode for en fiende som ønsker å angripe vårt land er sikkert.

  Hvis politiet skal håndtere alt som ikke er direkte invasjon på bred front så kan politiet få overveldende oppgaver. Det er selvsagt ikke slik at politiet er dimensjonert for å håndtere assymetrisk krigføring i Norge - og derfor har vi HV-I.

  Det er en utbredt misforståelse blant særlig politi, men også mange HV-I mannskaper, at fordi HV trener på noe så skal man gjøre det skarpt imorgen eller ihvertfall i løpet av uken. Slik er det ikke. Å utruste, men fremfor alt utdanne, militære styrker tar lang tid. Det er ikke bare enkeltmannsferdigheter som skal drilles, men befal skal lære og øve - og det skal stadig utdannes nytt personell og ferdigheter vedlikeholdes. Derfor øver HV, selv om ingen tror at det trengs imorgen eller i overmorgen.

  Du peker på "realistiske utfordringer som måtte komme." Hvis du sitter med den krystallkulen så er det sikkert mange som er interessert i å se i den. I mellomtiden så er HV-I sin jobb å trene på realistiske scenarier som det heldigvis er lav sannsynlighet for at vil oppstå.

  Jeg er personlig litt tvilende til HV-I sitt fokus på lavintensitet (utenom objektsikring) slik det noen ganger blir opplevd. Det kan godt hende at dette er forsvaret som ikke klarer å formidle hva de driver med tydelig. Men både treningsmessig og ift rollefordeling så synes jeg det er mye mer realistisk at HV-I trener på å ta mål enn å klarere de - for å dra det på ett veldig høyt nivå.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 24. #24
  OR-1+ Ledende menig
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  91
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  Re: POLITI vs FORSVARET

  Sitat Opprinnelig skrevet av thorvald
  Har lest diverse innlegg på siden vedrørende samme emne over en tid nå. Vil først og fremst si at jeg betviler ikke at HV besitter mye kompetane innenfor de operative felt de trener på. Spørsmålet som går igjen i ulike varianter er hvorvidt HV og spesielt HV-I vil ble brukt som bistand til politiet ved ulike hendelser.

  Uten å refere til Grunnlovens §99 og andre mulige hypotetiske scenarioer for krig, terror osv. stiller jeg meg spørsmålet hvorfor trener HV-I som de gjør. Da med tanke på entring, bordring, livvakt og annet. Politiet har slik jeg kan se det uttalt at den bistand de kan trenge av HV ved en ekstraordinær hendelse er til objektsikring. Og da er rekkefølgen slik at politiet tar/sikrer objektet og så kommer HV inn i ettertd og evt overtar vakthold. Dette er jo og meg bekjent det eneste som HV driver med når de samtrener med politiet. Så hvorfor trener ikke HV-I utelukkende på dette? All annen væpnet bistand til politiet vil være fullstendig uaktuellt. Dette da politiet besitter både mannskap og kompetanse til å takle alle realistiske utfordringer som måtte komme.

  I bunn og grunn er nok alt dette et ressurs spørsmål som løftes noen hakk over den vanlige fotsoldat, bare synd at mange motiverte og innsatslystne tjenestemenn i HV blir ført bak lyset og villedet til å tro noe annet..
  Det kan være lurt å sette seg inn i hva innnsatsstyrkene i HV trener på , før du uttaler deg om det. Jeg har vært med siden 2005, og "min" styrke har aldri trent på entring av bygg, bording, livvakt eller annet (hva nå det måtte være.....)
  Derimot trener vi masse på å ta mål, og objektsikring

  Når det gjelder bistand til politiet, så har vi gjort det også. Dette ble gjort i en stuasjon hvor det var alt for lite politi tilstede, og vi gjorde politioppgaver med politimyndighet gitt av politimesteren. Politiet var veldig fornøyd med støtten.

  Jeg og mine 35 kolleger/kamerater i min tropp føler oss i ført bak lyset i denne sammenhengen (da hadde vi nok sluttet for lenge siden....) Derimot føler vi oss "snytt" når politikerne her i landet sier at innsatsstyrkene skal trene tilnærmet like mye som i fjor - og det i praksis betyr 20% mindre trening.
  toni

 25. #25
  OR5+ Sersjant 1.klasse
  Ble medlem
  2007
  Bosted
  Der boblene kommer fra
  Innlegg
  10.950
  Nevnt
  12 innlegg
  Sitert
  21 innlegg

  Re: POLITI vs FORSVARET

  Sitat Opprinnelig skrevet av toni
  Det kan være lurt å sette seg inn i hva innnsatsstyrkene i HV trener på , før du uttaler deg om det. Jeg har vært med siden 2005, og "min" styrke har aldri trent på entring av bygg,
  En disiplin alle militære styrker bør ha ha kjennskap til, og utdanning innen.
  bording,
  Blir utført av Bording (under SHV).
  livvakt
  Blir utført av 016.
  eller annet (hva nå det måtte være.....)
  Det finnes nok en del treningsaspekter som jeg ikke kommer på her, som er vel så viktig.

  Vet ikke hvor folk har det fra at HV er en objektsikringstyrke for politiet, men det er altså mye mer enn det. HV har også en oppgave i i krig, og da nytter det ikke å gå rundt alle bygg og håpe ingen der inne kommer til å skyte på deg..
  Norges forsvar er en fredsressurs, men en krigsnødvendighet.

 26. #26
  Milforum reservist
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  1.559
  Nevnt
  0 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  Re: POLITI vs FORSVARET

  Å kunne SIBO er en nødvendighet å kunne for alle styrker i dagens krigføring, og har vel vert det helt siden andre verdenskrig eller før. Da veldig mye av dagens krig nettop foregår i bebygde områder, fordi det er der det er viktige objekt. Er ingen fiende som har noe stor nytte av å okkupere et tilfeldig fjell i norge uten hus.

 27. #27
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.642
  Nevnt
  90 innlegg
  Sitert
  520 innlegg

  Re: POLITI vs FORSVARET

  Sitat Opprinnelig skrevet av motoko
  Å kunne SIBO er en nødvendighet å kunne for alle styrker i dagens krigføring, og har vel vert det helt siden andre verdenskrig eller før. Da veldig mye av dagens krig nettop foregår i bebygde områder, fordi det er der det er viktige objekt. Er ingen fiende som har noe stor nytte av å okkupere et tilfeldig fjell i norge uten hus.
  Stor forskjell å lære å rydde ett hus i krigføringsmodus - og det å klarere ett hus som kan inneholde sivile og skal brukes etterpå. HV bør fokusere på det første. Det er mest relevant og er litt mindre krevende enn klarering.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 28. #28
  OR-4 Korporal (T60)
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Rett over skytebanen
  Innlegg
  627
  Nevnt
  1 innlegg
  Sitert
  0 innlegg

  Re: POLITI vs FORSVARET

  Det ble nevnt bording her. De aller fleste bordinger som finner sted i Norge er hjemlet i Anløpsforskriften. Dette gjelder bording av ikkemilitære utenlandske fartøy i fredstid. Anløpsforskriften håndheves av forsvaret. Under en bording, kan det selvfølgelig bli avdekket forhold som gjør at politiet blir varslet, men frem til det skjer, er det en ren militær operasjon.

  Dette betyr at SHV bedriver en treningsform som i aller høyeste grad er relevant. Det faktum at SHV har hatt noe sånt som hundre skarpe oppdrag i løpet av de siste to årene taler vel egentlig for seg.Lignende tråder

 1. Angrep på politi i USA
  By lukman in forum Tema: Europa, USA og NATO
  Svar: 48
  Nyeste innlegg: DTG 121429A Aug 16,
 2. Bli politi
  By Twix1010 in forum Politiet
  Svar: 87
  Nyeste innlegg: DTG 211411A Nov 15,
 3. Muligheter for å bli Politi?
  By Hanzen in forum Politiet
  Svar: 10
  Nyeste innlegg: DTG 252330A Jan 11,
 4. Hva kan man bli som politi?
  By corleone in forum Politiet
  Svar: 11
  Nyeste innlegg: DTG 142351A Aug 10,
 5. Nye nettsider politi.no
  By isak in forum Politiet
  Svar: 21
  Nyeste innlegg: DTG 031921A Sep 09,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •