Telemark bataljon søker deg

Telemark bataljon og Najonalt Støtteelement skal nå rekruttere befal og grenaderer til ledige stillinger.
Er du klar? Søknadsfristen er 21 juli.

http://www.mil.no/haren/fist_h/tmbn/start/rekruttering/

Ledige stillinger:
http://www.mil.no/multimedia/archive/00043/utlysning_juli_0 4_43324a.htm__________________
Har du støttet Forumet?