FSK-HJK har behov for å bekle stillingen som Transportbefal/-offiser snarest.
Stillingen innebærer å lede Transportlaget i den daglige tjeneste, øvelser og operasjoner, herunder forvalte avdelingens kjøretøypark, oppfølging av vognførere m.m. Det er stor grad av selvstendighet i stillingen og det stilles store krav til orden og ryddighet.
Kontraktsvarighet: 1 år engasjement med gode muligheter for å fortsette som avdelingsbefal.

http://www.mil.no/haren/hjk/start/Rekru ... eID=123303