milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk


Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk

milrab.no - gears you there
Liker Liker:  0
Side 1 av 3 123 SisteSiste
Viser resultatene 1 til 40 av 84
 1. #1
  Gjest

  Definisjonen på spesialstyrke

  Er ofte litt i tvil om hva som er definisjon på en spesial styrke..... Etter to standard er jo ALLE norske soldater (hær ) Spesialstyrker...... De de har spesiel utdanning (innen arktisk krigføring)

 2. #2
  Gjest
  Liker å skille mellom Spesialstyrke og Spesiell styrke.

  Spesialstyrke er: Hærens Jeger Kommando, Marinejeger kommandoen og FSK (består gjerne av personell fra HJK og MJK), Forsvarets Spesial Kommando.

  Spesiell styrke:
  KJK (Kyst Jeger Kommandoen, som ønsker å være Spesialstyrke)
  KJK (Kontor Jeger Kommandoen, som er spesielle)
  HVI
  016 (Spesiell styrke innenfor HVI).
  Hærens styrker
  Sjøforsvarets styrker
  Luftforsvaret.
  Etter definisjonen "Vi er alle spesielle"

 3. #3
  Gjest
  Takker for den. de var jo spessielle di også-

  Mitt poeng er hv gjør en avdeling til spessiel (spessial) Slike som SEAL, SAS, MJK, RBS, RSG-9,MJK, HJK, Commandos, Recon Marines, mf Er i manges øyne spesial/elite avdlinger. Men hva skal til, hvem definerer hva osv.....

  Noen mulge inngangsverdier:
  Oppdrag
  Trening
  Utrustning
  Motivasjon

  Ser gjerne at flere kommer med noen kvalifiserte synsinger her.


 4. #4

  Ble medlem
  1970
  Innlegg
  0
  Nevnt
  innlegg
  Sitert
  innlegg
  Eller bare smeller i bordet med steinharde fakta:)

  Spesialstyrker utgjør en fleksibel og unik kapasitet i fellesoperasjoner. Spesialstyrkene brukes i hovedsak til tre typer oppgaver: spesiell rekognosering, offensive operasjoner og militær assistanse.

  De operasjonene disse spesialstyrkene utfører kalles på det militærfaglige språket for spesialoperasjoner. Spesialoperasjoner er fellesoperasjoner der norske og allierte militære ressurser fra alle forsvarsgrener kan utnyttes til støtte i innsetting/uttrekking av konfliktområder.

  Spesiell rekognosering

  Spesiell rekognosering er innhenting av spesifikk, veldefinert og tidsriktig informasjon av strategisk eller operativ betydning. Spesiell rekognosering kan omfatte:

  * områdeoppklaring og overvåkning som støtte i beslutningsprosessen
  * rekognosering i forkant av operasjoner utført av regulære styrker
  * mållokalisering
  * overvåkning for å fastslå motstandernes operasjonsplaner og intensjon
  * vurdering av effektoppnåelse

  Offensive operasjoner

  Offensive operasjoner er raid, ildoverfall, angrep med begrenset mål, selvstendige sabotasjeaksjoner og ildledelse/utpeking for avstandsleverte våpen fra sjøen, i luften eller på land. Offensive operasjoner kan omfatte:

  * angrep på kritiske mål (materiell- eller personellmål)
  * avskjæring av kritiske kommunikasjonslinjer eller andre mål
  * lokalisering og innhenting av utpekt personell eller materiell
  * ødeleggelse eller nøytralisering av kritiske mål eller utstyr
  * frisetting av gisler
  * støtte til stridsmessige redningsoperasjoner

  Militær assistanse

  Militær assistanse gis gjennom spesialoperasjoner til vennligsinnede eller allierte styrker i fred, krise, væpnet konflikt eller krig. Militær assistanse kan omfatte:

  * øving, oppsetting, støtte og eventuelt ledelse av motstands- eller geriljastyrker
  * annen øving, rådgivning eller støtte
  * støtte til fredsstøttende operasjoner, herunder støtte til egne styrkers sikkerhet
  * liasonering med partene i fredsstøttende operasjoner

  Hemmelig

  Spesialoperasjoner kan utnyttes i hele spekteret av militære operasjoner. Som regel rettes spesialoperasjoner mot mål av høy eller kritisk betydning på militærstrategisk eller operasjonelt nivå. Disse operasjonene kan innebære høy risiko, men også stor effekt ved vellykket innsats. Spesialstyrker er begrenset i antall, de kan ikke erstattes lett og erstatter sjelden andre typer styrker. Det betyr at spesialstyrkene har konkrete oppgaver som ikke andre type styrker har.

  Operasjoner med spesialstyrker omfattes av høy operasjonssikkerhet. Oppdragenes viktighet, betydning og sensitivitet fordrer utstrakt skjerming av dem. Dette gjelder både ovenfor motstanderen og overfor eget personell som ikke har direkte behov for detaljinnsikt. Derfor gis det lite informasjon til omverdenen om spesialoperasjoner og styrkene som deltar i slike operasjoner.

  NATOs definisjon av spesialoperasjoner

  Militær aktivitet utøvd av spesielt utpekte, organiserte, trenede og utstyrte styrker ved bruk av operasjonsteknikker og metoder som ikke er vanlige for regulære styrker. Disse aktivitetene utøves både i fred, krise og krig uavhengig av eller koordinert med regulære styrker (ikke-spesialstyrker) for å oppnå militære, politiske, økonomiske eller psykologiske målsettinger. Politisk-militære hensyn kan kreve fordekte, skjulte eller diskre metoder og vilje til å akseptere en grad av fysisk og politisk risiko som ikke er forbundet med regulære operasjoner.

  Kilde: Forsvarets fellesoperative doktrine
  Og bare så det var krystallklart: Norges spesialstyrker er Hærens Jegerkommando og Marinejegerkommandoen.

 5. #5
  Gjest
  NATOs definisjon av spesialoperasjoner

  Militær aktivitet utøvd av spesielt utpekte, organiserte, trenede og utstyrte styrker ved bruk av operasjonsteknikker og metoder som ikke er vanlige for regulære styrker. Disse aktivitetene utøves både i fred, krise og krig uavhengig av eller koordinert med regulære styrker (ikke-spesialstyrker) for å oppnå militære, politiske, økonomiske eller psykologiske målsettinger. Politisk-militære hensyn kan kreve fordekte, skjulte eller diskre metoder og vilje til å akseptere en grad av fysisk og politisk risiko som ikke er forbundet med regulære operasjoner.
  erm.... hva er egentlig "metoder som ikke er vanlige for regulære styrker"

 6. #6
  Gjest
  operere i små enheter over lang tid, ofte bak fiendens linjer, sabotere, innsetningsmetoder mm

 7. #7
  Gjest
  Lange, fine* turer i skog og fjell, evt. andre steder. Det gjelder å se lyst på det! :-)

  * Subjektivt dette, vil jeg tro... ;-)

 8. #8
  Gjest
  Spesialstyrker oppererer på strategisk niva mens vi andre dødlige jobber på det taktiske nivå.

 9. #9
  Gjest
  Må også bare slenge inn at på internasjonalt plan er det enten snakk om Special Forces (SF), eller Special Operations Forces (SOF).

 10. #10
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av Zyrac
  Spesialstyrker oppererer på strategisk niva mens vi andre dødlige jobber på det taktiske nivå.
  Det er en svært interesang diskusjon...

  Faktumet er vel at alt tilåmed brigadenivå er Stridsteknisk nivå ikke taktisk nivå...(ref em insruktør på Stabaskolen)

 11. #11
  Gjest
  Jeg tror begrepet "en spesiell styrke" er noe enkelte avdelinger har skapt selv. f.eks KJK som tidligere har understreket at de ikke er en spesialstyrke, men derimot en spesiell avdeling! (akkurat som noen skoler har spesielle klasser for de med spesielle behov:)

  Spøk-> alvor: har det skjedd en tilnærming til spesialstyrke i kjk i det siste? Ettersom jeg hører de har opptak sammen med fallskjermjeger på Rena i år. - Jeg er ute etter harde fakta her...

  Så vidt jeg vet ligger det ikke noen klar definisjon bak hva som kvalifiserer til å være spesiell. Ellers setter jeg stor pris på denne begrepsavklaringen da det hersker vanvittig mye forvirring omkring dette temaet.

 12. #12
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av BravoTwoZero
  Liker å skille mellom Spesialstyrke og Spesiell styrke.

  Spesialstyrke er: Hærens Jeger Kommando, Marinejeger kommandoen og FSK (består gjerne av personell fra HJK og MJK), Forsvarets Spesial Kommando.

  Spesiell styrke:
  KJK (Kyst Jeger Kommandoen, som ønsker å være Spesialstyrke)
  KJK (Kontor Jeger Kommandoen, som er spesielle)
  HVI
  016 (Spesiell styrke innenfor HVI).
  Hærens styrker
  Sjøforsvarets styrker
  Luftforsvaret.
  Etter definisjonen "Vi er alle spesielle"
  OK, du kaller litt ekstra sharpe heimevernsslakaer for spesialstyrke, men rakker ned på KJK? hahahahahahahahahaha

 13. #13
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av BravoTwoZero
  Liker å skille mellom Spesialstyrke og Spesiell styrke.

  Spesialstyrke er: Hærens Jeger Kommando, Marinejeger kommandoen og FSK (består gjerne av personell fra HJK og MJK), Forsvarets Spesial Kommando.

  Spesiell styrke:
  KJK (Kyst Jeger Kommandoen, som ønsker å være Spesialstyrke)
  KJK (Kontor Jeger Kommandoen, som er spesielle)
  HVI
  016 (Spesiell styrke innenfor HVI).
  Hærens styrker
  Sjøforsvarets styrker
  Luftforsvaret.
  Etter definisjonen "Vi er alle spesielle"
  Men da er det jo ensten ingen igjen! Er jo ikke noe gøy å være spesiell hvis ingen andre er vanlige!

  Hvis alle er spesielle er det ingen som er det!

  Hilsen ordinær HV-F- soldat.

 14. #14
  Gjest
  Det er 3 spesialstyrker (SOF)i Norge:

  Hærens Jegerkommando ( FSK navnet brukes når HJK støtter politiet)
  Marinejegerkommandoen
  137 Luftving (med 720 skvadron)

  Det finnes ikke noe definerte spesielle styrker i dette landet. Mange ser kanskje på seg selv som spesielle, men spør dere morra deres er vel alle det...

  Noen kaller enkelte av de tidligere nevnte (nevnt av andre på denne tråden) styrkene for elitestyrker, men fakta er at de er konvensjonelle i definisjonen, men at noen av dem gjør oppdrag som til tider grenser inn mot SOF-oppdrag. På den annen side kan styrker som støtter SOF defineres som spesialstyrker ifm disse oppdragene.

 15. #15

  Ble medlem
  1970
  Innlegg
  0
  Nevnt
  innlegg
  Sitert
  innlegg
  Sitat Opprinnelig skrevet av kvmJF
  Spøk-> alvor: har det skjedd en tilnærming til spesialstyrke i kjk i det siste? Ettersom jeg hører de har opptak sammen med fallskjermjeger på Rena i år. - Jeg er ute etter harde fakta her...
  Was? Dette er helt nytt for meg. Og forsåvidt ganske interesant siden jeg skal til Rena på opptak i år. Fortell, fortell!

  Trodde KJK hadde opptak med folk fra SJØ07 slik MJ og MD har?

 16. #16
  Gjest
  Glemte luftvingen (helikopterpilotene, ref. NRK1).

  Jeg mener jeg er ganske spesiell. Hv er spessialt og HV-F og O er spesielle :-)

  Ellers skulle vel det Crazy_K sa være ganske spesefikk.

  Samordnet opptak ble gjennomført av praktiske årsaker etter prinsippet, rett mann på rett plass. (og for å spare penger).

 17. #17
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av kjell theodor ring
  Det er 3 spesialstyrker (SOF)i Norge:

  Hærens Jegerkommando ( FSK navnet brukes når HJK støtter politiet)
  Marinejegerkommandoen
  137 Luftving (med 720 skvadron)

  Det finnes ikke noe definerte spesielle styrker i dette landet. Mange ser kanskje på seg selv som spesielle, men spør dere morra deres er vel alle det...

  Noen kaller enkelte av de tidligere nevnte (nevnt av andre på denne tråden) styrkene for elitestyrker, men fakta er at de er konvensjonelle i definisjonen, men at noen av dem gjør oppdrag som til tider grenser inn mot SOF-oppdrag. På den annen side kan styrker som støtter SOF defineres som spesialstyrker ifm disse oppdragene.
  Når i alle dager ble 720 en spesialstyrke?! Dette er ikke i tråd med hva Forsvaret selv definerer som spesialstyrke, og da blir jo jeg selvsagt nysgjerrig: hva er det du vet som ikke Forsvaret selv vet?
  Din siste definisjon; at støtteelementer kan defineres som spesialstyrker under oppdrag - hvor i all verden har du det fra? Dette betyr jo at ethvert støtteelement til enhver spesialstyrke faktisk ER en spesialstyrke!

  Forklar deg!

  // Medic

 18. #18
  Gjest
  720 ble det for litt tid siden, sånn er det bare. Ikke vær så skeptisk du..

  Støttende elementer; jo da sånn er det bare også, ref definisjoner.

 19. #19
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av kjell theodor ring
  720 ble det for litt tid siden, sånn er det bare. Ikke vær så skeptisk du..

  Støttende elementer; jo da sånn er det bare også, ref definisjoner.
  Det er vel for å pirke 137 som ble spesialstyrke.

 20. #20
  Gjest
  Er det ikke mer at de tilknyttet en egen helistyrke til SF for bedre og tettere samtrening, ikke at de ble definert som en spesialstyrke i seg selv? samme med støtte, at de ikke blir definert som spesialstyrker men at de er tilknyttet for å gjøre samtrening og samhandling bedre?

 21. #21
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av Sofakriger
  Det er vel for å pirke 137 som ble spesialstyrke.
  De tilhører jo 137. luftving, hentet litt fra mil.no

  Primæroppdrag
  720 skvadron sitt primæroppdrag er å gi støtte til spesialavdelinger, transport av personell og materiell, samt rekognosering.

  http://www.mil.no/luft/start/omlf/stasj ... leID=14484

  339 skvadron er satt opp på Bardufoss Flystasjon. Hovedoppgaven er taktisk transportstøtte til Hæren.

  339 skvadron yter også støtte til spesialoperasjoner

  http://www.mil.no/luft/start/omlf/stasj ... leID=11566

 22. #22
  Gjest
  OK - kall meg pirkete, men et "sånn-er-det-bare"-svar er ikke godt nok for meg...

  Jeg kan fremdeles ikke finne noe informasjon om at 720 er en spesialstyrke, og er da nysgjerrig på hvor dette kommer fra og hvor denne informasjonen kan leses.

  330-skvadronen har som kjent primæroopdrag innen SAR - er disse også å definere som spesialstyrker? De støtte både FSK og Politiet...
  335-skvadronen (C-130) frakter SOF fra A til B og slipper dem iblant av midt mellom A og B - er disse å definere som spesialstyrker...?

  // Medic

 23. #23
  Gjest
  Hehe det står jo GI STØTTE til spesialavd.. Hadde de vært en spesialavdeling så hadde det vel stått det, tenker jeg.

 24. #24
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av isak
  Hehe det står jo GI STØTTE til spesialavd.. Hadde de vært en spesialavdeling så hadde det vel stått det, tenker jeg.
  Nettop dét var poenget mitt! Regner med at kjell theodor ring har info som ingen av oss andre har...

  // Medic

 25. #25
  Gjest
  Dette er offentlig tilgjengelig informasjon. Tror dere at det er en tilfeldighet at alle tre SOF-sjefene uttaler seg på søndagsrevyen. Les denne fra FD. En kan også gå inn i Forsvarsstudien som ligger på mil.no.

  137 skv regnes faktisk nå som en spesialstyrke (SOF) og så ferdig med det.

  Andre land har tilsvarende luftelementer som regnes som spesialstyrker og ligger på et høyt nivå.

  http://www.nightstalkers.com/

  137 har i mange år støttet spesialstyrker i forsvaret og politiet (som de andre helikopterskvadronene) men er nå etablert som en egen SOF styrke som utvikleer seg videre innen spesialoperasjoner og spisser seg vekk fra buss-transport.

  her er en fra FD:

  http://www.dep.no/fd/norsk/dok/andre_do ... tml#pt.5.1

  Kjell

 26. #26
  Gjest
  Ikke for å pirke, men hentet dette fra linken du henviste til:


  "Spesialstyrkene tilføres personell, og det etableres en luftving for spesialoperasjoner basert på øremerkede helikoptre i den eksisterende 720- skvadronen. Spesialstyrkene er en kritisk viktig kapasitet for nasjonal krisehåndtering. "

  Der står det "Spesialstyrkene" og ang. luftvingen står det "for spesialoperasjoner". Her skiller jo forsvaret selv mellom orden SF (spesialstyrker) og SOF (spesialoperasjoner). Er det ikke en forskjell på SF og SOF? Kan ikke andre støtte avdelinger også delta i Spesial operasjoner uten å være spesial styrker

  Kjenner en som er pilot i 720 og han forklarer det på samme måten som jeg har gjort overfor. " Vi er ikke en spesialstyrke men vi deltar i spesialoperasjoner".

  Hehe nå høres jeg vel ut som en kverulerend advokat i NOKAS rettsaken?

 27. #27
  Gjest
  ja vel

  da er jeg vel ikke riktig informert da... En flyger burde jo være informert bedre enn de fleste av oss vanlige dødelige. Regner med at du snakket med han i det siste året? Kanskje de ikke tør å kalle seg SOF før de har startet med seleksjon...

  les forøvrig denne når mil.no er oppe å går igjen:
  www.mil.no/intops/start/spesialstyrker/ ... leID=99945 - 33k -

 28. #28
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av kjell theodor ring
  ja vel

  Kanskje de ikke tør å kalle seg SOF før de har startet med seleksjon...

  les forøvrig denne når mil.no er oppe å går igjen:
  www.mil.no/intops/start/spesialstyrker/ ... leID=99945 - 33k -
  Hehe de kaller seg SOF men ikke SF ;-)

 29. #29
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av kjell theodor ring
  En flyger burde jo være informert bedre enn de fleste av oss vanlige dødelige.
  De er vel like dødelig som alle oss andre, burde vel heller skrevet en som jobber ved 720. Hvilken stilling er jo uvesentlig i denne sammenhengen.

 30. #30
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av isak
  Er det ikke en forskjell på SF og SOF?
  Såvidt jeg vet er Special Operation Forces (SOF) engelsk for spesialstyrker, mens Special Forces (SF) er navnet på en SOF-avdeling i US Army. Men SF og SOF har blitt brukt litt om hverandre opp igjennom årene. Det er ikke mer enn 10 år siden de norske spesialstyrkene omtalte seg selv som special forces på engelsk, mens de idag konsekvent bruker special operation forces. Jeg tror denne bruken av SOF er ganske universel idag, iallefall i miljøet, og det er nok ikke minst for å unngå forvekslinger med US Army Special Forces

 31. #31
  Gjest
  Har sett SOF brukt i sammenhenger der de har ment SOC.

 32. #32

  Ble medlem
  1970
  Innlegg
  0
  Nevnt
  innlegg
  Sitert
  innlegg
  SOC som i Special Operations Command?

  Forøvrig en finfin link til alle spesialstyrkene i den amerikanske hæren.

  http://www.soc.mil/

 33. #33
  Gjest
  For å blande inn enda flere begreper, så har jeg alltid hørt 137 bli snakket om som SOAW; special operations airwing.

 34. #34
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av Crazy_K
  SOC som i Special Operations Command?

  Forøvrig en finfin link til alle spesialstyrkene i den amerikanske hæren.

  http://www.soc.mil/
  SOC = Special Operations Capable

  Det brukes om Marine Expeditionary Unit (MEUSOC)

 35. #35
  Gjest
  Les siste Forum så ser du hva sjef 137 sier om at de nå er på vei til å bli en egen SOF...

 36. #36

  Ble medlem
  1970
  Innlegg
  0
  Nevnt
  innlegg
  Sitert
  innlegg
  Det du sier om SOC er riktig men US Marines skal nå levere styrker som inngår i USSOCOM (United States Special Operations Command). Tidligere har de ikke ønsket det pga. deres prinsipp om at hele korpset skal være "elite".

 37. #37
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av Blade
  Sitat Opprinnelig skrevet av Zyrac
  Spesialstyrker oppererer på strategisk niva mens vi andre dødlige jobber på det taktiske nivå.
  Det er en svært interesang diskusjon...

  Faktumet er vel at alt tilåmed brigadenivå er Stridsteknisk nivå ikke taktisk nivå...(ref em insruktør på Stabaskolen)
  Vel, i disse Intops dager så er begrepet "Strategic corporal" høyaktuellt;

  Hva Løk 1'er i et hvilketsomhelst geværlag gjør på en dårlig dag kan få oppslag i verdenspressen timen etter, med dertil påfølgende egnet kommentar av landets president/konge/statsminister whatever live på TV.

  Så de fleste jobber vel på strategisk nivå... (Digresjon ift SF dog)

 38. #38
  Gjest

  Noen avklaringer

  Sitat Opprinnelig skrevet av Pariah
  For å blande inn enda flere begreper, så har jeg alltid hørt 137 bli snakket om som SOAW; special operations airwing.
  Bare for å avklare litt av hvert:

  137 Luftving er av FD/FO/FSJ (velg hvem du vil fra Forsvarets ledelse) definert som en spesialstyrke fra og med 01.01.2006!
  Det er dermed ikke sagt at alle som jobber ved LV137 er "commando soldater" slik de ei heller er det på Rena eller Ramsund/Bergen.
  Utgangspunktet for å danne denne SOF-styrken er 720 skv som flyr støtte til MJK og HJK/FSK og Delta.

  SOAW er navnet som er valgt til overbyggningen til de flyoperative kapasitetene en har i en SOF styrke. F.eks ble det organisert en SOAW på Evenes i år ifm vinterøvelsen der Norge var lead nation med ledelse og 720 skv. I tillegg stilte Sverige og Finland med luftstyrker inn i SOAW'en. SOAW'en støttet MJK og HJK samt svenske, finske og amerikanske spesialstyrker.

  Slutt å kverulere om sematikk. SF ble mer brukt tidligere, i dag bruker vi SOF pga at USA bl.a. har vannet ut begrepet SF (alt er SF der borte nå. Mye pga av det gir penger på forsvarsbudsjettene og i intern fordeling av budsjettet). I Norge er det 3 avd som er SOF. Resten er regulære kapasiteter med spesialisering innen sitt felt. Vi pleier ikke å bruke begrepet SF om dem. De som hevder annerledes har mulignes større ego enn kunnskap om den norske forsvarsstrukturen (all ære til dem som jobber ved 016-avdelinger, KJK osv men Forsvaret definerer dere ikke som SOF/SF).

  Når det gjeder 339 skv,335 skv og 330 skv så flyr de også innemellom SOF-oppdrag men er ikke definert som SOF-styrker. 720 skv har overtatt noe av oppdragsmengden 339 hadde tidligere men de flyr fremdeles endel på Ramsund pga avstanden Rygge-Ramsund. Nuller'n (330) flyr maritime oppdrag da Bell 412 som 720skv bruker ikke har denne kapasiteten.

 39. #39
  Gjest
  Flott levert, staticburst. Velkommen til forumet!

 40. #40
  Gjest
  Takk for at du dekker opp for mine dårlige forklaringsegenskaper! Som jeg skulle sagt det selv. Kjell

Side 1 av 3 123 SisteSiste


Lignende tråder

 1. Definisjonen på spesialstyrke
  By Blade in forum Forsvarets spesialstyrker (FS)
  Svar: 79
  Nyeste innlegg: DTG 021637A Jun 07,
 2. Spesialstyrke kunst..
  By in forum Forsvarets spesialstyrker (FS)
  Svar: 55
  Nyeste innlegg: DTG 191000A Dec 06,
 3. Spesialstyrke kunst..
  By HUGIN in forum Forsvarets spesialstyrker (FS)
  Svar: 55
  Nyeste innlegg: DTG 191000A Dec 06,
 4. Spesialstyrke med Hund??
  By in forum Forsvarets spesialstyrker (FS)
  Svar: 186
  Nyeste innlegg: DTG 051015A Oct 06,
 5. Spesialstyrke med Hund??
  By Rekrutt`n in forum Forsvarets spesialstyrker (FS)
  Svar: 186
  Nyeste innlegg: DTG 051015A Oct 06,

User Tag List

Brukere som har lest denne tråden: 0

There are no members to list at the moment.

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •