milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk


Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk

milrab.no - gears you there
Liker Liker:  0
Viser resultatene 1 til 34 av 34
 1. #1
  Gjest

  Har jeg ba**a på leggen??

  Var ute å kjørte mc i dag. Ble stoppa av en patrulje som påpekte at skiltet på sykkelen min ikke satt som det skulle. De hadde forsovidt rett i det, ettersom jeg har satt skiltet litt lengre inn enn hva som er orginalt. de ga meg mangellapp og ville samtidig gi meg et f forelegg for at jeg IKKE hadde kjennemerke på sykkelen. dette godtok jeg ikke, og saken overføres en jurist. med andre ord, saken anmeldes og jeg får noe på meg. Dersom jeg ikke blir bøtelagt eller saken henlegges, vil jeg fortsatt ha plettfri vandel slik at jeg kan sikkerhetsklareres? og dersom jeg får en bot for det hele, vil jeg da aldri kunne få jobb i feks politiet eller militæret?? håper på svar....

 2. #2
  Gjest
  Er ingen ekspert, men forenklet forelegg vises ikke på rullebladet. Du burde nesten snakke med en advokat først. Jussbuss tilbyr gratis rettshjelp ( http://www.jus.uio.no/jussbuss/ ). Kanskje du etter å ha fått råd fra en advokat kunne snakket med politiet og betalt det forenklede forelegget (hvis fortsatt mulig?) og fått saken henlagt og ut av verden asap. Husk bare å være ydmyk og hyggelig uansett hva politiet måtte si! Lykke til!

 3. #3
  Gjest
  Det er full mulig å sikkerhetsklareres selv om du har et forelegg...Selvfølgelig alt etter hva forelegget er for da, men dette hørtes jo ut som en bagatell.. Kjenner selv foik som jobber i politiet som har fått forelegg for diverse småting..

 4. #4
  Gjest
  Problemet er vel at det ikke blir forenklet forelegg. Når politiet må anmelde forseelsen i rettsapparatet blir det vel bot, som er noe annet enn forelegg, da bøter kommer på rullebladet. Jeg er litt usikker på dette, men det vil være rimelig firkantet av forsvaret om du ikke får sikkerhetsklarering på grunn av dette. Så vidt jeg husker var det mer voldsdommer og vinningsforbrytelser som var mest kritiske for sikkerhetsklareringen.

 5. #5
  Gjest
  Dette skal ikke være i veien for en sikkerhetsklarering. Bare husk på at du oppgir det faktum at du har fått en bot i skjemaet. Det viktigste ved en sikkerhetsklarering er at man er ærlig. Hvis man blir tatt i å utelate info eller bløffe er man rimelig toast.

 6. #6
  Gjest
  Ja, akkurat. Godt poeng. Dessuten tror jeg det er foreldelse på slikt. Men en sak som ikke er endelig avgjort i det det skal gjøres en klarering kan være vrien uansett hvor fillete saken er

 7. #7
  Gjest
  Dessuten tror jeg det er foreldelse på slikt
  Det er helt korrekt at det er foreldelse på slikt, men politiet har likevel mulighet for å se hva som står der ifølge Troms Politidistrikt!
  Jeg kom ikke inn på politiskolen grunnet vandel, og da hadde jeg "bare" mistet lappen i 6 mnd pga fart, så det er ikke umulig at det kan påvirke en sikkerhetsklarering! Men dette er selvfølgelig bare spekulasjon fra min side!

 8. #8
  Gjest
  Har selv en bot for brudd på veitrafikkloven, og har aldri hatt problem med sikkerhetsklareringen for forsvaret..Men som blir nevnt overfor her, skriv det på skjemaet og vær ærlig..Ikke prøv og pynt på det...

 9. #9
  Gjest
  Har selv en bot for brudd på veitrafikkloven, og har aldri hatt problem med sikkerhetsklareringen for forsvaret
  Er sikkerhetsklarert i forsvaret jeg også, og godkjent av HV-nemda, men jeg vet ikke hvordan det vil være å bli klarert for første gang. Men man skulle jo tro at det ikke skulle være et problem...hvertfall for logisk tenkende personer! Men Time will Show!!

 10. #10
  Gjest
  sikkerhetsklarering på lavt nivå er ikkeno problem.
  er vinningsforbrytelser o.l. som trekker mest ned(les utelukker)
  en bot eller to, for å kjøre for fort osv skal ikke være noe problem, så lenge du oppgir det.

 11. #11
  Gjest
  Brudd på veitrafikkloven skal være særdeles graverende for å innvirke på sikkerhetsklarering. (Dvs. at det kan stilles spørsmål ved din generelle dømmekraft.) Har greid å pådra meg et (ikke forenklet) forelegg, uten at det har fått noen konsekvenser for mine klareringer. Så haka opp, dette går bra!

 12. #12
  Gjest
  Jeg synes det er riktig av deg å ikke vedta et forelegg du ikke er ening i.

  Tror som det også er sagt ovenfor at dette ikke får noen betyding for videre fremtid i forsvaret eller politiet.

  Jussen om dette finner man i Lov om strafferegistering §6 (sammenholdt med §5) jfr. Vegtrafikk loven §31 som slår fast at alle brudd på vegtrafikkloven er forseelser. Med andre ord så blir ikke dette opplyst i en politi attest (utenom i helt spesielle tilfeller og ikke i noen tilfeller etter 2år)
  Vet ikke helt hva forsvaret får se når de sikkerhetsklarer, men ved et opptak til PHS vil det iallefall ikke bli gitt info om et forelegg for brudd på vegtrafikk loven.

  Ellers vil jo prosessen på saken din være at den blir sak i tingretten om politi-juristen finner at det er grunnlag for dette. Hvis ikke blir saken henlagt...

 13. #13
  Gjest
  Vær forsiktige med veitrafikklovene, jeg fikk 16 dager for for høy fart:/ Dette gjorde at min sikkerhetsklarering gikk til "#€"#%("#%(, veldig surt og leit, dog bare min feil. Nå har jeg blitt fortalt av kilder høyt oppe i forsvaret at det likevel ikke utelukker at jeg kan få sikkerhetsklarering så lenge det ikke er noe anna og det er vell 3 år eller noe slikt før det går "eld" i det. Er jo med i HV-I og skal i så måte være både sikkerhetsklarert og godkjent av HV-nemd (det er nå over 3 år siden dette skjedde). I tillegg har jeg jo fått innkallelse til befalsskolen i posten, men gud vet om de sjekker slikt på forhånd.

  Nei pass på farten gutter, ikke verdt det når det ødlegger for int.ops og annen krevende tjeneste(r).

 14. #14
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av cap
  I tillegg har jeg jo fått innkallelse til befalsskolen i posten, men gud vet om de sjekker slikt på forhånd.
  Har hørt flere ganger og opplevd at personer fra min tropp/andre tropper fikk sjekket sikkerhetsklareringen 3-6 mnd etter innrykk med det resultatet at noen ikke fikk sikkerhetsklarering. Var også på opptak der en person fikk beskjed om at han hadde kommet inn og alle reiste på perm og var fornøyde. Etter denne 3-4 dagers permen kom han og resten tilbake for å påbegynne utdannelsen for så å få beskjed at han ikke ble sikkerhetsklarert. Så ingenting er sikkert, men så lenge du er ærlig og forteller sannheten så har du ingenting å frykte.

  PS! Jeg er ikke denne personen hvis noen lurer!

 15. #15
  Gjest
  No Fear: Ja, har erfart det, slik det var når jeg var i førstegangstjenesten, trente for kosovo også ute i februar fikk jeg plutselig vite at jeg ikke fikk sikkerhetsklarering. Nå fylte jeg imidlertid ut de papirene (sikkerhetsklar. skjema) i begynnnelsen av februar i år sammen med resten av HV-I greiene så skulle tro jeg ble "kasta ut" snart dersom det ikke funket. Noen som vet om man får beskjed når man er evt. blitt sikkerhetsklarert eller ei? Eller får bare avd. beskjed? Uansett, kan jo ikke gjøre noe fra eller til så kjører bare på, så får jeg heller ta å anke evt. denne gangen. Kjenner en som anket (og han hadde noen små voldsting på rullebladet) og måtte inn til Oslo (eller noe rundt om i der) til "avhør" og mye sånt, hvor han måtte si liksom alt han hadde vært med på av "faenskap" ++, men han la alle kortene på bordet og fikk klarering etter det faktisk.

 16. #16
  Gjest
  Som sagt cap, så lenge en er ærlig og lagt faenskapen bak seg så finnes det håp!

 17. #17
  Gjest
  Brudd på veitrafikkloven er en ting, men soning av 16 dagers fengselsstraff pleier å være ekskluderende, uavhengig av hvilken lov man har forbrutt seg mot.

 18. #18
  Gjest
  Forenklet forelegg er ment som et "tilbud" til deg om å gjøre opp på stedet. Dvs at ditt samtykke er liktestilt med fullverdig dom, men som du da igjen ikke kan påklage. Fordel er enkel og rask saksgang og saken ute av verden (les ikke registrert og lite hodebry)

  Ulempen ved å ikke vedta er politiet da må skrive en anmeldelse for trafikkforseelse og du blir registrert i det sentrale straffesaksregister. Relativt ofte, og det vet jeg også er praksis mange steder, er at retten opprettholder forelegget dersom det ikke er noen formelle saksbehandlingsfeil samt ilegger deg saksomkostningene i tillegg.

  PHS krever plettfri vandel, og def av dette ligger jo i selve begrepet. Når det gjelder klareringer i forsvaret vet jeg om et tilfelle av en oppegående soldat som ikke fikk forsette ved en avdeling pga en mopedtur uten førerkort/bevis.. Firkantet - JA.

  Min anbefaling er som tidl nevt, ta kontakt med jurist ved det politidistriktet du er ilagt FF og vedta dette, dersom det ikke er noe reelle feil som er blitt gjort. Urettferdig er det, men slik som jeg tolker det du skrev, har ikke politiet gjort noe "galt".

  Lykke til!

 19. #19
  Gjest
  Vel... Er forsåvidt enig i at du bør forsøke å vedta forelegget hvis du vet at politite har rett, og det du gjør bare er å hale ut saken.

  Men at tingretten har som fast praksis å dømme hvis det ikke er saksbehandlings feil, høres ikke helt riktig ut.
  Dette blir da en straffe sak, og den klare reglen i straffesaker er at enhver rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode. Dvs. politet må sannsyling gjøre utenfor envher rimelig tvil at skiltet ikke var tilfredstillende satt på. At politmennene er troverdige vitner osv. er jo så sin sak, men retten foretar en uavhengi vurdering av skyldspørsmålet.

  Ulempen med å gå til retten med dette er at du vil bli idømt saksomkostningenen hvis du taper og du vil heller ikke få dekket kostnadene til advokat hvis du skal ha det.

  Det er korrekt at en anmeldelse blir registert i den sentrale strafferegistret. Men det blir den uansett om det er hold i den eller ikke. Eks: Hvis jeg anmelder noen for la oss si legemsfornærmelse og det viser seg at det ikke har rot i virkeligheten så blir alikevel anmeldelsen registeret. Men det blir også registret at saken er henlagt som intet straffbart forhold. Dette vil selvsagt ikke diskvalifisere den jeg har anmeldt til å søke PHS eller forsvaret.

  Dessuten er det forskjell å bli idømmt et forelegg for en forbrytelse og forseelse som brudd på veitrafikk loven er! Forseelser mener jeg at ikke diskvalifiseredne for PHS eller forsvaret.

  Tips: Ta en tlf og sjekk med det lokale politet eller PHS!

 20. #20
  Gjest
  Dette (lille) står på PHS sine hjemmesider:

  Et forenklet forelegg er i seg selv ikke diskvalifiserende. Vandel vil bli vurdert av opptaksnemnda.

 21. #21
  Gjest

  Re: Har jeg ba**a på leggen??

  Sitat Opprinnelig skrevet av anmgra
  Var ute å kjørte mc i dag. Ble stoppa av en patrulje som påpekte at skiltet på sykkelen min ikke satt som det skulle. De hadde forsovidt rett i det, ettersom jeg har satt skiltet litt lengre inn enn hva som er orginalt.
  Dette med forelegg går jeg ikke særlig inn på da det har vært hoved tema for tråden og jeg antar at du har fått svar. Til opplysnin, selv har jeg 5 forenklede forelegg fra min ungdom og det er ikke noe problem.

  Vil heller tipse deg i å sette deg inn i reglene for skiltplassering. Har ikke satt meg inn i disse selv, men har blitt fortalt av andre som hadde skiltet langt under skjermen på motorsykkel om at "regelen" sier at skiltet skal være synlig fra sånn og sånn avstand og sånn og sånn vinkel. Sjekk dette, jeg er ikke så sikker på at politipatruljen hadde steinkontroll på dette da de stoppet deg.

  -Avec

 22. #22
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av 16
  Dessuten er det forskjell å bli idømmt et forelegg for en forbrytelse og forseelse som brudd på veitrafikk loven er! Forseelser mener jeg at ikke diskvalifiseredne for PHS eller forsvaret.

  !
  Har selv et annet syn på dette. Politiet skal håndheve loven, og er det noen så er det nettopp de som bør vise respekt for denne. Det å kjøre for fort, på rødt lys o.l. er fullt ut å bryte norsk lov, selv om straffen gjøres forenklet. Tenker selv over dette daglig, og prøver å unngå å kjøre for fort til daglig. Selv om trafikkforseelser er allment akseptert er det brudd på norsk lov, og jeg vil derfor unngå denne problemstillingen ved søknad til PHS:

 23. #23
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av Recon
  Sitat Opprinnelig skrevet av 16
  Dessuten er det forskjell å bli idømmt et forelegg for en forbrytelse og forseelse som brudd på veitrafikk loven er! Forseelser mener jeg at ikke diskvalifiseredne for PHS eller forsvaret.

  !
  Har selv et annet syn på dette. Politiet skal håndheve loven, og er det noen så er det nettopp de som bør vise respekt for denne. Det å kjøre for fort, på rødt lys o.l. er fullt ut å bryte norsk lov, selv om straffen gjøres forenklet. Tenker selv over dette daglig, og prøver å unngå å kjøre for fort til daglig. Selv om trafikkforseelser er allment akseptert er det brudd på norsk lov, og jeg vil derfor unngå denne problemstillingen ved søknad til PHS:

  men du bør tenke over at selv om å kjøre for fort er ett lovbrudd, så er det ikke på linje med mord eller voldtekt.
  når du deler det inn i kun to kategorier så settes de i samme bås.
  er litt mer gråtoner enn som så.
  (sier ikke at du har sagt at det er det samme, men til ettertanke)
  at du har fått bot for å kjøre for fort betyr ikke at du er utelukket, men blir tatt med i vurderingen. du kan også ha gjort andre ting uten at det utelukker deg. var sammen med en som hadde mistet lappen pga høy fart, og han sleit ikke så veldig tror jeg..

 24. #24
  Gjest
  Hovedregelen i forbindelse med sikkerhetsklarering er:

  1. Forenklet forelegg er bra.
  - Disse blir kun registrert av regnskapsmessige årsaker, og de blir slettet etter at forelegget har blitt betalt. Det finnes INGEN bevis på at du har utført forseelsen.

  Med andre ord, får du et forelegg på 800 kroner, si "ja" og se fornøyd ut. Ikke skap noen diskusjoner. Ikke bli sta og forbanna. Det er ei løsning både du og politiet er fornøyd med. basta.

  Og hold kjeft om de forenklede foreleggene i intervju med mindre det dreier seg om "snille" fartsbøter. Det er ikke noe opptaksoffiserer / intervjuere har noe med. Oppgi de imidlertid på personsopplysningsblanketten hvis du tolker spørsmålet på blanketten som et direkte spørsmål om du har fått forenklede forelegg. Blanketten spør etter forelegg. (hint)

  Dette gjelder også gebyr fra tollvesenet t.o.m. grensen for politianmeldelse, parkeringsgebyr etc.

  2. Forelegg er dårlig
  - Disse blir registrert i det sentrale straffesaksregisteret. Mindre forelegg vil ikke være diskvalifiserende, men trimmer du f.eks. mopeden din og blåser forbi en laserkontroll i 30-sonen i 70 km/t, vil du slite med å få høyere sikkerhetsklareringer som SH/CTS og lignende.

  3. Fengsel er fatalt
  - Har du sonet kan du i utgangspunktet skyte ei lang pil etter sikkerhetsklarering.

  Det som er viktig med sikkerhetsklareringer er at du i utgangspunktet IKKE blir diskvalifisert hvis du har blitt tatt med trimma moped for 8 år siden. Alvorlighetsgraden er en ting, alderen er en annen. Jeg har selv tjenestegjort sammen med soldater med både voldsdommer (betinget) og besittelse av mindre mengder mariuana (forelegg) på rullebladet fra før de ble tørr bak ørene, og etter mye krangling fikk også disse sikkerhetsklarering. Mens en annen soldat som ble tatt i en fotoboks i en hastighet som lå akkurat over grensen for førerkortbeslag ble repatriert og fikk klareringen sin inndratt.

  Med andre ord: oppfør deg, opptre korrekt og ryddig ovenfor politi. Dekk ryggen din. Ikke ta unødvendige sjanser.

  Og har du fått besittelse av mindre mengder hasj på rullebladet ditt, vær åpen om det når du skal. Si at det er en ungdomssynd, og at du har blitt mer voksen.

 25. #25
  Gjest
  Lightfoot: " Det som er viktig med sikkerhetsklareringer er at du i utgangspunktet IKKE blir diskvalifisert hvis du har blitt tatt med trimma moped for 8 år siden."


  Bare for å nevne ett "eksempel";
  Vi fikk besøk i klassen av "operasjonsleder for narkotiske stoffer" (husker ikke stillinga ordrett) fra den lokale politistasjon i Bærum. Dette var blant annet noe han sa;

  "Hvis en blir tatt for eks. for besittelse av narkotika og saken ikke blir henlagt vil det etter all sannsynlighet bli på rullebladet i 5 år. Hvis du ikke finner på noe mer "kødd" i løpet av 5 år vil rullebladet ditt bli plettfritt. "

  Mvh Benky

 26. #26
  Gjest
  En kar som var i troppen min under førstegangstjenesten ble plukket ut etter et par mnd pga at han hadde et ferskt forelegg etter å ha kjørt for fort til "jobben". Året etter var det greit og han fikk prøve seg igjen. Han gjorde en fin jobb og kom inn

 27. #27
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av Benky
  Bare for å nevne ett "eksempel";
  Vi fikk besøk i klassen av "operasjonsleder for narkotiske stoffer" (husker ikke stillinga ordrett) fra den lokale politistasjon i Bærum. Dette var blant annet noe han sa;

  "Hvis en blir tatt for eks. for besittelse av narkotika og saken ikke blir henlagt vil det etter all sannsynlighet bli på rullebladet i 5 år. Hvis du ikke finner på noe mer "kødd" i løpet av 5 år vil rullebladet ditt bli plettfritt. "

  Mvh Benky
  Det er litt dårlig definert i så fall. På en vanlig politiattest vil ikke forhold som er eldre enn 5 år vises. På en uttømmende vil samtlige forhold vises. I tillegg finnes det en begrenset politiattest som viser alle forhold om seksuelt misbruk av barn f.eks. hvis du søker en jobb i barnehage.

  For ungdom gjelder det i tillegg spesielle regler om sanering av rulleblad, slik at forbrytelser du gjorde som 13-åring ikke blir hengende resten av livet. Hvis du er mindreårig kan det godt stemme at politimannen sa dette, men det sier seg selv at narkotikaforbrytelser utført i voksen alder ikke blir sanert.

  Når det er sagt hadde det vært fint om eventuelle jurister / politimenn/kvinner som er på forumet klarlegger dette nøyere.

 28. #28
  Gjest
  lightfoot: Dette er ikke riktig, det forenklede forelegget blir ikke slettet fra alle registre, men faktisk lagret i bøteregistret og har diskvalifisert søkere til stillinger som krever en vis vandel.

  Men en viktig ting å tenke over! Hvis man har lyst å bli politi, så er det viktig å respektere det lovverket som man har lyst til å håndheve. Altså, fra den dag du bestemmer deg for at du vil prøve å bli politi, så burde du prøve så godt du kan med og ikke bryte noen lover. Lykke til!


  quote datatilsynets årsrapport:

  På bakgrunn av avisoppslag om politiets bruk av opplysninger om vedtatte forelegg i ansettelsessaker, tok Datatilsynet kontakt med politiavdelingen i Justisdepartementet.

  Datatilsynet ville i første omgang kontrollere at vilkårene i Statens Innkrevingssentrals konsesjon ikke var brutt. Det var de ikke.

  Datatilsynet har grepet fatt i en prinsipiell side ved saken som angår personvernet. Forenklede forelegg blir registrert i bøteregisteret på linje med andre ilagte bøter, til tross for at hverken Sivilombudsmannen eller Datatilsynet kan se at det er hjemmel for dette i strafferegistreringsloven. Sivilombudsmannen har trukket samme konklusjon i to konkrete saker han har hatt til behandling.

  Foreleggene blir registrert i det alminnelige bøteregisteret, som er et viktig arbeidsredskap for politiet, som mange har tilgang til.

  Bøteregisteret blir bl.a. brukt ved utstedelse av vandelsattester. Justisdepartementet har fastslått i rundskriv, og i brev til Datatilsynet, at forenklede forelegg ikke skal komme med i disse attestene. Dette er en naturlig konsekvens av den svekkede rettssikkerheten som er knyttet til forenklede forelegg.

  Justisdepartementet har gjort enkelte unntak for søknader om godstransportløyve, og har også myndighet til å gjøre flere unntak ved behov. I tillegg har det i meldingsåret versert saker i media der det ved en feiltagelse har vært lagt vekt på informasjon om forenklede forelegg i ansettelsessaker i politiet, og ved søknad om opptak ved politihøyskolen.

  Informasjon om forenklede forelegg bør, etter Datatilsynets oppfatning, utnyttes i minst mulig grad så lenge rettssikkerheten er såpass svekket i forhold til "normal situasjonen". Datatilsynet er derfor opptatt av at hvis det finnes hjemmel til å registrere opplysninger om forenklede forelegg, bør registreringene bare skje i forbindelse med hjemmelen. Dette registeret skal ikke kobles opp mot andre, som Det sentrale straffe- og bøteregisteret i dette tilfellet.

  (http://www.datatilsynet.no/templates/Page____797.aspx)

 29. #29
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av vmh
  lightfoot: Dette er ikke riktig, det forenklede forelegget blir ikke slettet fra alle registre, men faktisk lagret i bøteregistret og har diskvalifisert søkere til stillinger som krever en vis vandel.
  1. Versjon
  Feil. Forenklede forelegg saneres etter tre uker. Dette i følge kollega fra statens innkrevningssentral. De er ikke diskvalifiserende til noen stillinger eller opptak.

  2. Versjon
  Samtidig var det veldig påfallende at en politiinspektør under et jobbintervju brukte formuleringen "Har du et forholdsvis reint rulleblad er du kvalifisert" når de beviselig hadde sjekket det de hadde av registere før intervjuet.. Visste de om den ekstra rullen med snus jeg prøvde å lure med fra Sverige den gangen og som tolleren ga meg forenklet forelegg for? Eller er det den gangen jeg fikk et kræsjkurs i pengesystemet den gangen jeg ble USKYLDIG LURT OG KORRUMPERT av noen tenåringer til å stjele en stor pose potetgull som 5-åring? Eller vet de om den ekstra blyanten jeg tok på IKEA den gangen? Lever vi i en orwelliansk overvåkningsstat der politiet vet alt jeg gjør? Ser folk på TV meg når jeg kan se dem? HAR GURO FOSTERVOLD SETT MEG LIGGENDE HENSLENGT PÅ SOFAEN, KLISS NAKEN? HERRE GUD, NETTET SNØRER SEG SAMMEN! ARGH!

 30. #30
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av lightfoot
  HAR GURO FOSTERVOLD SETT MEG LIGGENDE HENSLENGT PÅ SOFAEN, KLISS NAKEN?
  Æhhhh, ja ..? Problem, æhhh, nei ...?

 31. #31
  Gjest
  Masse problemer, men ikke med psyken. :-)

 32. #32
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av lightfoot
  3. Fengsel er fatalt
  - Har du sonet kan du i utgangspunktet skyte ei lang pil etter sikkerhetsklarering.
  Ja, men etter 2 (eller var det 3?) år vil enkelte dommer for feks hastighet ikke lenger være noen hindring for klarering til Hemmelig, og for opptak til befalsutdanning. Har du slått, sparka, stjælt eller kjørt i fylla kan du selvfølgelig bare glemme det til du likevel er for gammel til å starte på noe.

  Og dette er ikke bare noe jeg TROR... ;-)

 33. #33
  Gjest
  ble tatt for bruk av Cannabis i 94, ble kalt inn på teppet til HV-nemda da jeg ble overført til nytt HV område i 2003. de lurte på hva det var for noe den historien med hasj, det var jo under uttak til FN-Libanon, pinlig, ja, men jeg trodde jeg var rein, det var fire uker siden. uansett er jeg klarert til å jobbe innen Avinor og HV-I, men ved begge klareringer måtte jeg forklare meg om ungdomssynden, det gikk smertefritt, men en som drev et firma som har et mangelfullt regnskap, han fikk problemer, men er jævlig flink å snakke og lyver så han tror det selv, så han fikk klarering til slutt, desverre.

 34. #34
  Gjest
  Sitat Opprinnelig skrevet av barbaren
  (...) men en som drev et firma som har et mangelfullt regnskap, han fikk problemer, men er jævlig flink å snakke og lyver så han tror det selv, så han fikk klarering til slutt, desverre.
  Skjønner ikke helt om du mener at han karen fikk klarering i avinor eller HV, og om dette skjedde i 94 eller nå nylig?Lignende tråder

 1. Belastningsskade i leggen, ikke beinhinnebetennelse
  By JK in forum Førstegangstjeneste og verneplikt
  Svar: 1
  Nyeste innlegg: DTG 132247A May 07,
 2. Har jeg ba**a på leggen??
  By anmgra in forum Forsvarets spesialstyrker (FS)
  Svar: 33
  Nyeste innlegg: DTG 141205A Jan 06,

User Tag List

Brukere som har lest denne tråden: 0

There are no members to list at the moment.

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •