Foto:Forsvaret

Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv
Liker Liker:  0
Viser resultatene 1 til 24 av 24

Tråd: Sammenslåing MJK/HJK

 1. #1
  Guest

  Sammenslåing MJK/HJK

  Ref mye diskusjon rundt sammenslåing av Marinejegerkommandoen og Hærens Jegerkommando.  Hva tror dere - blir det slått sammen med hovedsete Rena eller Ramsund?


 2. Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv

 3. #2
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK

  Meget vanskelig å si. Ramsund har jo nettopp fått nytt treningsfelt, eller få kjenner til forholdene der oppe.Det er jo ganske skjermet mot omgivelsene. Rena derimot virker ganske innarbeidet og sentralt, om det er bra i en sånn sammenheng er vanskelig å si. Men med tanke på maritime og arktiske operasjoner som norske spes.styrker har som spesialfelt ville jo nord-norge virke mest logisk. De har alt liksom...*

  __________________
  SIC TRANSIT GLORIA MUNDEM

 4. #3
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK

  HJK trener maritime operasjoner ved Horten 1 time syd for Oslo (der SHV Bordingslagene også trener). Veldig bra anlegg.


 5. #4
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK

  Men tror det hadde vært formålstjenelig å hatt hovedbase på Rena - nettopp med tanke på samarbeidet med Politiets Delta gruppe. Om de gutta må fly opp seg selv og utstyr til Ramsund every now and then, antar jeg det ikke blir så ofte som man burde samkjøre. Dessuten har HJK som nevnt sin "marinebase" ved Horten.  For meg virket det som at MJK er litt i skyggen og driver for seg selv, mens HJK samarbeider med Delta og er innstilt på samarbeide.


 6. #5
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK

  Jeg tror det kan ta litt tid før vi får en eventuell sammenslåing. Det virker som at både HJK og MJK samarbeider mer med utenlandske avdelinger enn de gjør med hverandre, og at MJK prøver å holde fast på det miljøet de har i Ramsund. HJK er så vidt jeg har forstått ganske positive til en sammenslåing, men MJK er kanskje litt "sære" i den sammenhengen. Kan hende jeg tar helt feil, men kanskje ikke...


 7. #6
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK  Har også hørt den fremstillingen fra flere hold. Vil det komme noe i MFU nå i juni om dette?

  http://www.mil.no/start/article.jhtml?articleID=70541

  *
 8. #7
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK  Her må en tolke informasjonen riktig, en sammenslåing av spesialstyrkene med hovedsete Rena, betyr nok ikke at MJK flytter inn i skogen*på østlandet og alt blir til Forsvarets Jegerkommando. Det det refereres til her er nok kommandokjeden.

  Så MJK kommer nok*fortsatt til å ha sin base*på ROS i mange år fremover.*Sammenlign med US SOCOM f.eks, et overordnet ledelsesorgan som er felles for alle spesialstyrker som sorterer under SOCOM. Navy SEALs, Air Force PJs, Marine Force Recon*etc etc er ikke alle stasjonert på Fort Bragg*sammen med*Delta Force og Army Rangers selv om samtlige sorterer under SOCOM.

  My two cents anyways..:)
 9. #8
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK  Tror dere har noen poenger. Det der kan ta tid. Forsvarsstudien av 2000 sa jo også at disse avdelingene skulle bli til en, men det skjedde ikke. Tror nølingen her*kommer av store interne motsetninger i forsvaret. Kanskje ikke så mye i*avdelingene selv*som i maktstrukturene over avdelingene, det være seg i hæren, i sjøforsvaret og*i forsvarsstaben, samt i den politske ledelsen.

  Tror faktisk det må en politisk avgjørelse til før det kommer en løsning. Og om man har Brennpunkt i minne kan det virke som om det kan*være et*problem i seg selv.... Forsvarsstaben (og tidligere Forsvarets overkommando)*er nok*dominert av folk i fra hæren noe som kan forklare den vannvittige ekspansjonen til HJK.*Det kan imidlertid virke som om sjøforsvaret har mye goodwill*på stortinget (bare se på fregatt- og MTB-prosjektene). Kanskje er luftforsvaret jokeren i denne sammenhengen. Skal de bli en del av spesialstyrkene må en slik sammenslåing til, og det tror jeg de vil

  Men er det noe problem da? Har ikke så mye innsikt i de 2 aktuelle avdelingene, men det virker da som om det fungerer greit som det er. Kunne sikkert spart litt penger på en sammenslåing men...
 10. #9
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK

  Gode betraktninger Freefall og King. Det jeg så for meg som en praktisk mulighet var å etablere en ny felleskommando hvor HJK fortsetter utgangspunkt Rena og MJK utgangspunkt Horten. På denne måten er de mye nærmere hverandre og Delta for samkjøring. Så ikke for meg at MJK skulle telle antall elg i Rena traktene og dykke i elva... ;)  Men antar det er en viss rivalisering imellom MJK og HJK (naturlig nok) og presitge kan sette midlertidig stopp for en sammenslåing for mange år fremover.  Blir interessant å se.


 11. #10
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK  Sitat fra innstilling nr 234 (2003-2004) fra forsvarskomiteen om den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008 St.prp. nr. 42 (2003-2004)  http://www.stortinget.no/inns/midl/i...2004-234-i.htm  5.6.1.1 Spesialstyrker

  Forsvarets spesialstyrker er strategiske styrker som gir en fleksibel kapasitet til å møte skiftende utfordringer, både nasjonalt i forbindelse med suverenitetshevdelse og krisehåndtering, i forebygging og bekjempelse av terrorisme. Spesialstyrkene kan også gi bistand for å forebygge og bekjempe terroranslag som politiet har primæransvaret for å håndtere.  En økt kapasitet for spesialstyrkene er viktig, først og fremst for å bedre vår nasjonale handlefrihet, fleksibilitet og utholdenhet. Videre vil beredskapen bli forbedret. Det er behov for å styrke kapasiteter knyttet til overordnet ledelse og å øke bemanning ved spesialstyrkecellen i Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK).  Norske spesialstyrker organiseres innledningsvis i tre avdelinger: Hærens jegerkommando/Forsvarets spesialkommando (HJK/FSK), Marinejegerkommandoen (MJK) og en integrert helikopterving som skal støtte disse. De skal også være i stand til å operere som en samlet enhet eller sammen med styrker fra andre forsvarsgrener. Avdelingene er underlagt sine respektive forsvarsgrener i styrkeproduksjonslinjen.  Spesialstyrkene er avhengig av støtte fra andre forsvarsgrener, og det er behov for å etablere en integrert luftving som en øremerket ressurs for spesialstyrkene. Regjeringen foreslår at behovet dekkes ved å reorganisere 720 skvadronen og etablere et tilpasset ledelseselement. Innledningsvis vil denne være utrustet med Bell 412 SP. Disse helikoptrene har begrensede kapasiteter for spesialoperasjoner, men det planlegges med en viss kapasitetsbedring i perioden. Anskaffelse av helikopter for spesialstyrker vurderes for perioden etter 2008.  Operative hensyn taler for å videreføre dagens virksomhet (HJK/FSK) ved Rena. Luftenheten lokaliseres til Rygge. MJK er lokalisert ved Ramsund.
 12. #11
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK

  MJK er nok veldig fornøyd med Ramsund. Må huske på at de har en lang historie der.


 13. #12
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK

  Jepp, og de har vel fått nytt treningsfelt i ramsund også. Mener å ha lest det på en eller annen side.

  __________________
  SIC TRANSIT GLORIA MUNDEM

 14. #13
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK

  Hvis det gamle kråkeslottet marinejegere i Ramsund bodde i eksisterer enda så er det sikkert derfor de liker seg der.

  __________________
  Excretus occurus

 15. #14
  Guest

  RE: Sammenslåing MJK/HJK  Lenge siden denne tråden var aktiv, men kan iallefall informere om at HJK/FSK vil fortsatt bli på Rena uten MJK - denne har hovedsete på ROS med sin utdanningstropp og har sin "aktive" tropp nå stasjonert på Haakonsvern i Bergen.

  En av bakgrunnene for at det ikke blir noen sammenslåing, er delvis ulikt operasjonsmønster - MJK bruker som kjent ubåt endel.
 16. #15
  Guest
  Til info: dette er omtalt i boken til Tom Bakkeli. Side 203 og utover.

 17. #16

  Ble medlem
  Jan 1970
  Innlegg
  0
  Pondusfaktor
  0

  Re: RE: Sammenslåing MJK/HJK

  Sitat Opprinnelig skrevet av mezzo
  HJK trener maritime operasjoner ved Horten 1 time syd for Oslo (der SHV Bordingslagene også trener). Veldig bra anlegg.

  Jeg iier ikje at Hjk ikke er bra på maretime opdrag men MJk har dette so hovedfelt da... så Ramsun eller HOS( Håkonsvern) mulig begge plasser (mann børde også ha en Maretim spesial styrke stasjonert i Sør Norgen

  Personlig mener jeg at HJK er HKj Og skall vere på Rena.
  Men MJK er MJK og skall holde seg til skysten.
  Me har Jo FSK. Der er det jo folk fra alle avdelinger. HJK-MJK-MDK-KJK-TB- +alle andre militære og sevile som søker seg inn deg...

 18. #17

  Ble medlem
  Jan 1970
  Innlegg
  0
  Pondusfaktor
  0
  Til info så holder ikke MJK seg bare til Ramsund, som det også er nevnt før i denne tråden.

  Videre så er ikke FSK en egen avdeling for seg selv, men samme avdeling som HJK, som forøvrig ikke heter HJK lenger, men som siden sommeren 06 har hatt navnet FSK-HJK. Nettopp for å illustrere dette.

 19. #18
  Guest

  Re: RE: Sammenslåing MJK/HJK

  Sitat Opprinnelig skrevet av mtart
  Hvis det gamle kråkeslottet marinejegere i Ramsund bodde i eksisterer enda så er det sikkert derfor de liker seg der.

  __________________
  Excretus occurus
  "Kåken" eksisterer i beste velgående:)

 20. #19
  Guest
  Sitat Opprinnelig skrevet av admin
  Til info: dette er omtalt i boken til Tom Bakkeli. Side 203 og utover.
  er det verdt å kjøpe boka?

 21. #20
  Guest

  Re: RE: Sammenslåing MJK/HJK

  Sitat Opprinnelig skrevet av noric1
  Jeg tror det kan ta litt tid før vi får en eventuell sammenslåing. Det virker som at både HJK og MJK samarbeider mer med utenlandske avdelinger enn de gjør med hverandre, og at MJK prøver å holde fast på det miljøet de har i Ramsund. HJK er så vidt jeg har forstått ganske positive til en sammenslåing, men MJK er kanskje litt "sære" i den sammenhengen. Kan hende jeg tar helt feil, men kanskje ikke...


 22. #21
  Guest
  Vi har samme diskussition i Danmark. Jeg går indfor at slå dem samme. Det viser sig at de laver fuldstædigt det samme under int.ops nu til dags ..!!

  Enheden kan jo nemt have underafdelinger der er specialiseret i hvert sit område(luft,land,vand og CT).??

 23. #22
  Guest

  Re: RE: Sammenslåing MJK/HJK

  Sitat Opprinnelig skrevet av Coca Cola
  Sitat Opprinnelig skrevet av noric1
  Jeg tror det kan ta litt tid før vi får en eventuell sammenslåing. Det virker som at både HJK og MJK samarbeider mer med utenlandske avdelinger enn de gjør med hverandre, og at MJK prøver å holde fast på det miljøet de har i Ramsund. HJK er så vidt jeg har forstått ganske positive til en sammenslåing, men MJK er kanskje litt "sære" i den sammenhengen. Kan hende jeg tar helt feil, men kanskje ikke...

  MJK er avdelingen som har mest krigserfaring etter 2. verdenskrig, og hele rivaliseringen er latterlig.

  Vi har alle samme flagget på skulderen, vis samme respekt for en spesialjeger som en velferdsassistent. Dette var ikke en diskusjon ;-)

 24. #23
  Guest
  Det er ganske stor kultur forskjell på de to avdelingene. I tillegg frykter nok MJK at det er de som vil "lide" mest av en sammenslåing. ROS tilbyr helt overlegne treningsforhold for MJK i forhold til Rena.

 25. #24
  Guest
  Sett at det var bare én spesialstyrke, samme anlegg å trene på, en ledelse som visste hva som var rett og galt, en teori om hvordan man ideelt skal gjennomføre den og den type øvelse... To spesialstyrker fører naturlig til en intern konkurranse, kort sagt resulterer det i større motivasjon for progresjon på alle nivå blandt begge styrkene, på samme måte som mellom to personer som konkurrerer. Attpåtil kan styrkene ta seg tid til å spesialisere seg innenfor forskjellige emner og vite at den andre spesialenheten håndterer den typen emner som den andre trener mindre på.

  Jeg ville ikke ha sammenslått spesialstyrkene, jeg ville heller ikke flyttet Ramsund til Bergen som jeg leser at noen av dere foreslår. Det vil definitivt gi kommandoen fordeler ifht. bedre samkjøring med de andre styrkene i Bergen, men er det ikke bedre å beskytte og bygge det interne miljøet ved å lokalisere det litt borte fra verdens navler? Det kan få uventede brister i miljøet å omlokalisere MJK, særlig når styrken samtidig henter erfaring fra utenlandsoperasjoner. Marinens jegervåpen og marinejegerkommandoen holder hele Forsvaret aktivt i Nord, sammen med mange andre styrker i indre Troms og også Bardufoss' 337- og 339skv.

  Den nye forsvarsstudien foreslår flere flystasjoner nedlagt, men hvor lett er det ikke å okkupere Norge hvis alt er på ett sted, jagerflyene ett sted og hele marinen i Bergen? Ha ha, her ser vi resultatet av å stemme på partier som ikke satser på Forsvaret, spare, spare og spare, nedleggelser og oppsigelser står for tur... Tror jeg går for Frp neste valg, Siv Jensen er dessuten den eneste på Stortinget som tørr å barbere ...!

  ...Fra spøk til alvor (moderatorer), jeg vil gjerne høre andres meninger om samkjøring av enheter, Forsvaret i fremtiden osv. For landets sikkerhet og lokalsammfunnsmiljøer mener i alle fall jeg det fordelsmessig å være godt etablert flere steder.

Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv


Trådinformasjon

Users Browsing this Thread

1 stk leser denne tråden nå (0 er registrert og 1 er gjester)

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •