Prosjektnummer: 6381
Prosjektnavn: KJK ildkraft

Bakgrunn og overordnet mål: Prosjektet skal erstatte dagens bakkebaserte Hellfire missilsystem med et system med tilsvarende evner og egenskaper mot mål på sjø og land.

Omfang: Prosjektet omfatter anskaffelse av et antall missiler med nødvendig launcher- og ildledelsesutrustning til å utruste 4-6 missilgrupper innenfor KJKs organisasjon.

Prosjektstatus: MP

Kostnadsanslag: 200-500 mill. kroner