Forsvarssektorens økonomiske bidrag til samfunnet i 2018

Forsvarsdepartementet har utarbeidet rapporten Forsvarssektorens økonomiske bidrag til samfunnet – regional og fylkesvis rapport for 2018. Rapporten identifiserer det økonomiske bidraget som følger av forsvarssektorens tilstedeværelse og aktivitet rundt om i landet.

Les mer...