Meldinger til/fra S-6: Sambandsoffiserene har ansvaret for alt som har med samband, IKT og data å gjøre.

På denne tråden informerer de og svarer på spørsmål om tema som ikke allerede dekkes av en av trådene på fagforumet.