Vil ha flere kvinner i Forsvaret

Regjeringen setter mål om minimum 30 prosent av begge kjønn på krigsskolene og i befalsutdanningen.

Les mer...