Tilstandsrapport KNM Helge Ingstad

Onsdag 15. mai kl. 1400 vil Forsvarsmateriell (FMA) presentere konklusjonene i tilstandsrapporten til KNM Helge Ingstad for forsvarsministeren. Pressen inviteres til å overvære presentasjonen.

Les mer...