Veteranene får eget hus i Oslo

På Østlandet er det over 20 000 veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner. Fram til nå har ikke veteranene hatt noen felles møteplass i Oslo. Nå stiller Oslo kommune et hus til disposisjon, og sørger for drift i et spleiselag med Forsvaret. Alle veteranorganisasjonene stiller seg bak og Telemark bataljon skal koordinere driften.

Les mer...