KNM Harald Haarfagre

Vil du bli spesialist ved Sjøforsvarets- og Luftforsvarets rekruttskole på KNM Harald Haarfagre?
Vi har behov for flere instruktører/spesialister (OR 2-4) fra sommeren 2019. Søknadsfrist er 1. april! Du finner søknadsportal og mer informasjon på Forsvaret.no.

KRAV TIL DEG SOM SØKER:
Har fullført 12 mnd førstegangstjeneste (GSU) innen august 2019.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ ut fra ansiennitet/grad:
Visekonstabel (OR2), SKO 1561/ Konstabel (OR3) SKO 1562, Lønnsramme 32/ 33, alternativ 6-8,
Ledende Konstabel (OR4), SKO 1563, Lønnsramme 34, alternativ 1-4,
(for tiden 314 800,- til 415 100.-). Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.

#luftforsvaret #sjøforsvaret #forsvaret #spesialist