Dagens fergekapasitet ble anskaffet gjennom P5206 i perioden 1995-2014. Prosjektets målsetning var å anskaffe fleksibelt bromateriell hvor samme materielltype kunne brukes til forsering av både tørre og våte gap, fast og flytende bro, samt selvdrevet ferge. Materiellet er ved slutten av sin levetid og trenger å fornyes.
Jeg er litt overrasket over den korte levetiden på bro- og fergemateriell, som jeg antar er "Bro/ferge 2000". På begynnelsen av 1970-tallet anskaffet Forsvaret i stort volum klasse 12 bro- og fergemateriell "Aluflote", produsert i Norge, og klasse 60-70 "Uniflote", produsert i Storbritannia. Aluflote tror jeg er ute for lengst, men Uniflote ser ut til å ha nesten ubegrenset levetid. De nye Bro/ferge 2000 skulle supplere, og ikke erstatte, Uniflote (som også Statens vegvesen har lagre av). Hvorfor er levetiden til Bro/ferge 2000 så kort?