Prosjektnr: 2921

Prosjektnavn: IKT infrastruktur ny basestruktur

Bakgrunn og overordnet målsetning: Hensikten med prosjektet er å sikre at Forsvarets baser har den nødvendige IKT-infrastruktur for å kunne operere mest mulig effektivt. I tillegg at nødvendig avhending blir foretatt på en kostnadseffektiv måte.

Omfang: Forsvarets behov.

Prosjektstatus: Planlagt prosjekt.

Kostnadsanslag: 100-250 mill. kroner

Oppstart: 2022.