Lærling i Forsvaret

Forsvaret har om lag 30 ulike lærefag som varierer fra år til år. Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du gjennomfører læretiden avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift.

https://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling

Søknadsfrist 15.februar 2019.