Prosjektnr: 8182

Prosjektnavn:Sikker og effektiv forvaltning av Forsvarets info

Bakgrunn og overordnet målsetning:Prosjektet skal fremskaffe og implementere en systemløsning for sikker og effektiv styring, håndtering (inkludert merking) og forvaltning av Forsvarets informasjon for å ivareta all informasjon i et livsløp, herunder å understøtte lovpålagte krav til arkivering/bevaring.

Omfang: Forsvarets behov.

Prosjektstatus: Planlagt prosjekt.

Kostnadsanslag:75-150 mill. kroner

Oppstart: 2019