Tråden for å fortelle om kjente personer, gjerne med militær tilknytning, som har dødd.